Open/Close Menu

uvex silv-Air – uvex silver-åndedrætsværn

  • uvex-åndedrætsværn – højdepunkter

    uvex silv-Air-åndedrætsværn er velegnet til beskyttelse mod faste og flydende aerosoler, støv, tåge og røg.

    Alle åndedrætsværn er testet og certificeret i henhold til EN 149, “Åndedrætsværn. Filtrerende halvmasker til beskyttelse mod partikler.” De overholder EU-vejledning 89/686/EEC.