Open/Close Menu

1. Innsamling av opplysninger

Vi vil kun lagre personopplysninger dersom du frivillig leverer disse som en del av en kjøpsavtale, eller ved å fylle ut kontaktskjemaet. Hvis du ikke har gitt oss uttrykkelig tillatelse til å bruke de utleverte personopplysningene, bruker vi disse opplysningene utelukkende i forbindelse med levering og behandling av din bestilling. Etter at avtalen er blitt ekspedert i sin helhet og etter at hele kjøpsprisen er betalt, blokkeres dine personopplysninger for videre bruk og slettes så snart den lovpålagte lagringsperioden som følger av skatte- og handelslovgivningen, utløper, med mindre du har gitt uttrykkelig tillatelse til ytterligere bruk.

Dette nettstedet bruker etracker-teknologi (www.etracker.com) for å samle inn opplysninger om atferden til de som besøker nettstedet. Opplysningene samles inn anonymt for bruk innen markedsføring og for å oppnå forbedringer, og lagres på servere i Hamburg, Tyskland. Alle opplysninger om besøkende lagres ved hjelp av en anonym bruker-ID, og kan brukes for å opprette en bruksprofil. I denne sammenheng kan bruken av informasjonskapsler (cookies) inngå. Slike informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres i de besøkendes lokale nettleserbuffer. Bruken av slike informasjonskapsler gjør det mulig å kjenne igjen den besøkendes nettleser. Opplysninger som samles inn ved hjelp av etracker-teknologi, brukes ikke til å fastslå den besøkendes personlige identitet og sammenholdes ikke med personopplysninger som er knyttet til den som bruker pseudonymet, med mindre vedkommende har samtykket i dette i en egen avtale.  Med hensyn til påfølgende tjenester kan innsamling og lagring av opplysninger når som helst tilbakekalles: www.etracker.com/privacy.


Ved å endre innstillingene i din nettleser kan du nekte tillatelse til bruk av informasjonskapsler. Dette kan imidlertid innebære at du ikke får bruke alle funksjonene på nettstedet.

Ved å gå inn på dette nettstedet gir du tillatelse til at opplysningene samlet av etracker GmbH behandles i samsvar med det som er skissert ovenfor og for de formålene som er nevnt.

Personvernpolicy UVEX ARBEITSCHUTZ GMBH

Vi legger stor vekt på at dine personopplysninger håndteres på en trygg måte. Å beskytte opplysningene du gir oss samt korrekt bruk av disse opplysningene er vår høyeste prioritet. Det er en selvfølge at vi etterlever den tyske personvernloven og det tyske "Telemediengesetz". Vi ønsker derfor å gi deg en bedre forståelse av hvordan vi lagrer opplysninger og bruker dem.  Denne personvernpolicyen gjelder ikke for koblinger til andre nettsteder som tilhører tredjeparter og som ikke er en del av uvex-gruppen.

2. Behandling av opplysninger

Personopplysninger som du gir fra deg via e-post eller gjennom vårt nettsted, vil kun brukes til korrespondanse med deg. Disse opplysningene behandles kun med det formålet du la til grunn når du ga oss opplysningene., for eksempel for at du skal kunne delta i en workshop.  Opplysninger som samles inn, vil kun overføres til ansvarlige avdelinger og om nødvendig til andre selskaper i uvex-gruppen. Dine betalingsopplysninger kan eventuelt videresendes til en utvalgt kredittinstitusjon.

Vi forsikrer at vi ikke videresender dine personopplysninger til tredjeparter med mindre dette er lovpålagt.

3. Lagring av opplysninger

Innleverte opplysninger lagres inntil det formålet som foranlediget at du utleverte opplysningene, er blitt oppfylt. I de tilfeller hvor det finnes lovpålagte lagringsperioder, etterleves disse.

4. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som overføres gjennom din nettleser til harddisken i din PC.  Informasjonskapsler overføres for å styre tilkoblingen eller for å gi enkeltbrukeren en bedre brukeropplevelse under sitt besøk på vårt nettsted.

Vi bruker for tiden "øktbaserte informasjonskapsler som ikke er faste." Det betyr at informasjonskapslene slettes når du lukker nettleseren og på den måten avslutter økten. Ved å endre innstillingene i din nettleser kan du begrense eller nekte tillatelse til bruk av informasjonskapsler. Du kan også bestemme at informasjonskapsler bare aksepteres etter at du har gitt forhåndsgodkjenning.

5. Kredittsjekk

Dersom uvex skal forhåndslevere tjenester til deg, har vi anledning til å innhente en kredittvurdering fra CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Tyskland. I forbindelse med dette vil alle dine interesser være rettslig beskyttet. Informasjonen vi får, videresendes ikke til tredjeparter.

6. Krav om informasjon, korreksjon, blokkering eller sletting

I henhold til den tyske personvernloven kan du når som helst kreve å få informasjon om dine lagrede personopplysninger, samt kreve at disse korrigeres, blokkeres eller slettes.

Når dine personopplysninger endres, vil vi rette de lagrede opplysningene med en gang du gir oss melding om dette. Dersom du ikke lenger samtykker i lagring av dine personopplysninger, vil vi slette disse umiddelbart når du ber oss om dette, forutsatt at slik lagring ikke er pålagt ved lov.

Dersom du ønsker informasjon eller at vi skal korrigere, blokkere eller slette opplysninger, vennligst send en skriftlig forespørsel til vår personvernansvarlige.

7. Endring av denne personvernpolicyen

Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å endre denne policyen. Denne personvernpolicyen vil endres i forbindelse med eventuelle lanseringer av nye produkter, endringer i vår tilstedeværelse på Internett, lovendringer eller dersom det skjer forbedringer i IT-sikkerhetsteknologi. Vi anbefaler derfor at du går inn på nettstedet med jevne mellomrom, slik at du får oppdateringer.

8. uvex-gruppens personvernansvarlige

Dersom du har ytterligere spørsmål om personvern og hvordan vi følger opp personvern i uvex-gruppen, ber vi deg kontakte vår personvernansvarlige.


Otto Roth
UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Personvernansvarlig
Würzburger Str. 181
90766 Fürth
Tyskland

Telefon +49 (0)911-9736-1592
E-post O.Roth@uvex.de