Open/Close Menu

Trykk

Utgiver

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
Würzburger Str. 181 - 189
90766 Fürth
Tyskland
Telefon +49 (0)911 97 36 - 0
Faks        +49 (0)911 97 36 - 1760
e-post: safety@uvex.de

Hovedkontor: Fürth
Amtsgericht Fürth HRB399
Ust.-Id.-Nr. DE 132 756 048

Toppledelse
Stefan Brück (adm. dir.)
Martin Leusmann
Stefan WehnerJuridiske merknader

uvex setter pris på at du besøker dette nettstedet og at du er interessert i vårt selskap og våre produkter. Vi ber deg om å gi oss noen personlige opplysninger. Det er frivillig å svare på disse spørsmålene.
 
Alle personopplysninger som uvex henter fra dette nettstedet, lagres, behandles og gis kun videre til selskaper i uvex-gruppen med det formål å gi support til enkeltkunder, sende ut produktinformasjon eller tilby tjenester. uvex garanterer at dine personopplysninger blir behandlet strengt fortrolige i henhold til gjeldende lov om personvern.

Opphavsrett

Med enerett. Tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og video samt forespørsler som gjelder disse på uvex' nettsider er underlagt åndsverksloven og annet beskyttende lovverk.  Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller endre innholdet på disse nettsiden for kommersielle formål uten at det er gitt samtykke.

Varemerker

Med mindre annet er angitt er varemerkene på uvex' nettsteder beskyttet av lovverket. Dette gjelder spesielt for uvex-varemerker, produktnavn, firmalogoer og -symboler.

Ingen garanti

Dette nettstedet ble bygget opp med den største aktsomhet. Likevel kan uvex ikke garantere for all informasjon nettstedet inneholder. uvex påtar seg intet ansvar som oppstår som direkte eller indirekte følge av bruk av dette nettstedet, med mindre disse har sitt utgangspunkt i at uvex har opptrådt forsettlig eller utvist grov uaktsomhet.

1) Med unntak for bestemmelsene i punkt 2) nedenfor, påtar vi oss intet ansvar – uavhengig av juridisk grunn – for avtalebrudd som følger av mindre uaktsomhet, det være seg hos oss, våre juridiske representanter eller våre agenter. Skulle mindre uaktsomhet føre til mislighold av vesentlige forpliktelser i avtalen, er vårt ansvar begrenset til den skade som vanligvis regnes som forutsigelig.

2) De ovennevnte unntakene og begrensningene for ansvar gjelder ikke tilfeller av personskade, svekket helse, dødsfall eller i tilfeller av objektivt ansvar.

Ingen lisenser

uvex ønsker å fremstå overfor sine brukere som et innovativt og informativt nettsted. Vi håper at du liker nettstedet vårt. Alle immaterielle rettigheter som finnes på nettstedet, for eksempel patenter, merker og eiendomsrettigheter, er beskyttet. Verken uvex eller noen tredjeparter utsteder lisenser for bruk av immaterielle rettigheter.

Internett-agentur

Plan.Net Pulse GmbH
www.plan-net.com