Open/Close Menu

uvex silv-Air – uvex silver-system åndedrettsvern

  • uvex åndedrettsvern, produkter

    uvex' åndedrettsvernserie silv-Air egner seg for beskyttelse mot faste og flytende aerosoler, støv, tåke og røyk.

    Alle åndedrettsmaskene er testet og godkjent i henhold til EN 149, "Åndedrettsvern. Filteransiktsmasker med partikkelbeskyttelse." Maskene samsvarer med EU-retningslinjen 89/686/EEC.