Open/Close Menu

1. Förvärv av uppgifter

Personuppgifter lagras bara om du frivilligt förmedlar dem i samband med ett köpeavtal eller fyller i kontaktformuläret. Vi använder uteslutande personuppgifter förmedlade utan uttryckligt tillstånd från dig till att fullgöra och handlägga din beställning. När köpeavtalet har fullgjorts och full betalning av köpesumman har erlagts spärras dina personuppgifter från vidare användning och raderas så snart lagringsperioderna enligt gällande skatte- och handelslagar löpt ut, såvida du inte ger uttryckligt tillstånd till vidare användning.

Den här webbplatsen samlar in data om användarnas beteende med hjälp av etracker-teknik (www.etracker.com). Sådana data samlas in anonymt och används till marknadsföring och optimering och lagras på servrar i Hamburg/Tyskland. Alla data om besökarna sparas med anonymiserade identitetsuppgifter för användarna och kan användas till att skapa en användningsprofil. Kakor (cookies) Kakor (cookies) är små textfiler som lagras i cacheminnet i besökarens lokala webbläsare. Med hjälp av sådana kakor kan man ta reda på vilken webbläsare besökaren använder. Data som samlas in med hjälp av etracker-tekniken används inte till att fastställa webbplatsbesökarens personliga identitet eller till att sammanställa personuppgifter om användaren av en pseudonym, såvida inte den aktuella personen har samtyckt till detta på förhand. Insamlingen och lagringen av data för de aktuella tjänsterna kan när som helst avbrytas på följande adress: www.etracker.com/privacy.

Du kan ändra inställningarna för din webbläsare så att den inte längre accepterar kakor, men i så fall är det inte säkert att du kan använda alla funktioner som finns på webbplatsen.

Genom att besöka den här webbplatsen samtycker du till att data som etracker GmbH samlar in med hjälp av metoderna ovan behandlas till ovan nämna syfte.

Integritetspolicy för UVEX ARBEITSCHUTZ GMBH

Vi gör allt för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Skyddet av personuppgifter som du förmedlat till oss och korrekt användning av sådana uppgifter har högsta prioritet hos oss. Vi följer alltid den tyska personuppgiftslagen och den tyska federala lagen om telemedia, Telemediengesetz. Därför vill vi beskriva för dig hur vi lagrar och använder data.  Den här integritetspolicyn omfattar inte länkar till andra webbplatser som ägs av tredje part och inte ingår bland företagen i uvex group.

2. Behandling av data

Personuppgifter som du förmedlar via e-post eller genom vår webbplats används uteslutande till att korrespondera med dig och bearbetas endast för det syfte du avsåg när du förmedlade dessa data, t.ex. i syfte att delta i en workshop. Uppgifterna som du förmedlat vidarebefordras endast till ansvariga avdelningar, och vid behov till andra företag som ingår i uvex group. Dina betalningsuppgifter kan vid behov komma att vidarebefordras till ett godkänt kreditinstitut.

Vi garanterar att dina personuppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part, såvida detta inte krävs enligt lag.

3. Datalagring

Uppgifter som du förmedlat kommer att lagras tills det syfte som du förmedlade dem för har uppnåtts. Om det finns lagstadgade datalagringsperioder kommer sådana att tillämpas.

4. Kakor (cookies)

Kakor (cookies) är små textfiler som överförs till hårddisken i din dator via din webbläsare. Kakor överförs för att styra och kontrollera anslutningen eller för att underlätta ditt besök på vår webbplats.


Vi använder för närvarande "sessionskakor", vilket innebär att kakan raderas när du stänger din webbläsare och därmed avslutar sessionen. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att kakor bara accepteras i begränsad omfattning eller inte alls. Du kan också ange att kakor endast ska accepteras efter godkännande från dig.

5. Kreditupplysning

I händelse av efterskottsbetalning för varor eller tjänster från uvex kan vi komma att inhämta kreditupplysningar om dig från CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Tyskland. I så fall kommer alla lagar och bestämmelser som rör dina intressen att respekteras. Den information som förmedlas till oss kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

6. Rätt att begära ut, rätta, spärra eller radera personuppgifter

Enligt den tyska personuppgiftslagen har du rätt att när som helst få ta del av uppgifter som lagrats om dig och begära att de rättas, spärras eller raderas.

Om dina personuppgifter ändras kommer vi att rätta de lagrade uppgifterna så snart du meddelar oss. Om du inte längre vill att dina personuppgifter ska lagras kommer vi omedelbart att radera dem så snart vi får en begäran om detta från dig, såvida inte de aktuella personuppgifterna måste lagras enligt gällande lag.

Vänligen kontakta vårt personuppgiftsombud skriftligen om du vill begära ut, rätta, spärra eller radera dina personuppgifter.

7. Ändring av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy kan komma att förändras om vi lanserar nya produkter, förändrar våra internetaktiviteter, ändrar våra bestämmelser eller förbättrar vår teknik för it-säkerhet. Därför bör du regelbundet besöka vår webbplats och hålla dig informerad.

8. Personuppgiftsombudet för företagen i uvex group

Om du har frågor om dataskyddet och hur det fungerar i företagen inom uvex group kan du kontakta vårt personuppgiftsombud.


Mr. Otto Roth
UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Data Protection Officer
Würzburger Str. 181
90766 Fürth
Tyskland


Telefon +49 (0)911-9736-1592
E-post O.Roth@uvex.de