Open/Close Menu

Juridisk information

Utgivare

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
Würzburger Str. 181 - 189
90766 Fürth
Tyskland
Telefon +49 (0)911 97 36 - 0
Fax        +49 (0)911 97 36 - 1760
e-post: safety@uvex.de

Huvudkontor: Fürth
Amtsgericht Fürth HRB399
Ust.-Id.-Nr. DE 132 756 048

Verkställande direktörer
Stefan Brück (CEO)
Martin Leusmann
Stefan Wehner

Juridisk information

uvex tackar dig för ditt besök på den här webbplatsen och ditt intresse för vårt bolag och våra produkter. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla vissa personuppgifter. Du behöver inte svara på sådana frågor.
 
Alla personuppgifter som uvex inhämtar på den här webbplatsen kommer att sparas, bearbetas och uteslutande vidarebefordras till uvex group för individuell support, sändning av produktinformation eller tillhandahållande av serviceerbjudanden. uvex garanterar att dina personuppgifter kommer att handläggas med sekretess i enlighet med gällande personuppgiftslag.

Upphovsrätt

Med ensamrätt. Allt innehåll i form av text, bilder, grafik, ljud, animationer och video, samt begäran om sådant material på uvex webbplatser skyddas av upphovsrättslagen och annat rättsligt skydd. Innehållet på dessa webbplatser får inte kopieras, distribueras eller modifieras för kommersiella ändamål utan tillstånd.

Varumärken

Alla varumärken som finns på uvex webbplatser är rättsligt skyddade, såvida inget annat sägs. Detta gäller i synnerhet uvex varumärken, produktnamn, företagslogotyper och emblem.

Ansvarsfriskrivning

Den här webbplatsen har sammanställts med största möjliga omsorg. Men uvex kan inte garantera att all information på denna webbplats är korrekt. uvex accepterar inget ansvar för skador som direkt eller indirekt uppstår på grund av användningen av den här webbplatsen, såvida inte skadorna orsakats uppsåtligen eller på grund av grov oaktsamhet från uvex sida.

1) Vi accepterar inget ansvar (med undantag för vad som sägs i punkt 2 nedan) – oavsett juridisk grund – för ej fullgjorda åtaganden på grund av ringa oaktsamhet från vår sida, eller från våra juridiska ombud eller agenter. I händelse av ej fullgjorda väsentliga åtaganden på grund av ringa oaktsamhet begränsas vår skadeståndsskyldighet till skador som normalt kan förutses.

2) Ovan nämnda undantag och begränsningar av skadeståndsskyldigheten bortfaller i händelse av kroppsskada, försämrad hälsa, dödsfall eller om strikt ansvarsskyldighet föreligger.

Förbehållna rättigheter

uvex syfte är att presentera företaget på en innovativ och informativ webbplats. Vi hoppas att du finner vår webbplats attraktiv. Den immateriella egendom som finns på denna webbplats, t.ex. patent, varumärken och upphovsrättsligt skyddat material, är skyddad. Varken uvex eller tredje part tillåter användning av sådan immateriell egendom.

Webbyrå

Plan.Net Pulse GmbH
www.plan-net.com