Open/Close Menu

uvex silv-Air - uvex silver-systemets andningsskydd

  • Produktbeskrivningar för uvex andningsskydd FFP1, FFP2, FFP3

    uvex andningsskydd (FFP1, FFP2, FFP3) i silv-Air-serien är lämpliga för skydd mot fasta och flytande aerosoler, dimma, ånga och rök.

    Alla andningsmasker är testade och godkända enligt EN 149, "Andningsskydd. Filtrerande halvmasker mot partiklar". De följer EU:s direktiv 89/686/EEG.