Open/Close Menu

Hörselskydd - Lätt. Säkert Bekvämt

  • Produktbeskrivningar för uvex hörselskydd

    En hörselskada utvecklas gradvis och oftast blir vi inte ens medvetna om försämringen förrän det är för sent. Buller på arbetsplatsen förvärras ofta av faktorer i vår omgivning, t.ex. trafik, hushållsmaskiner, apparater och högljudd musik. Allt detta bidrar till det osynliga problemet med försämrad hörsel och permanenta hörselskador. Faktum är att hoten mot vår hörsel nästan alltid är osynliga och vi måste själva uppmärksamma problemen och åtgärda dem. Bestående skador visar sig normalt inte förrän 10 till 20 år senare.

    Alla hörselskydd (öronproppar, hörselproppar) från uvex uppfyller CE-standarden och har testats enligt tillämpliga europeiska standarder som följer gällande EU-lagstiftning. Kontinuerlig kvalitetssäkring via ISO 9001/1994.


uvex rekommendationer för bullermätning och hörselskydd är nu tillgängliga kostnadsfritt i vår app-butik.
läs mer...