Open/Close Menu

Individuell personlig skyddsutrustning

Skyddskläder i arbetet blev obligatoriskt när den tyska förordningen om personlig skyddsutrustning infördes den 20 december 1966. Individuell personlig skyddsutrustning erbjuder skydd i arbetet för anställda med särskilda hälsobehov. Ögonskydd, hörselskydd och skyddsskor ingår i den personliga skyddsutrustningen, men man kan bara lita på att de används om personalen accepterar dem. Individuell skyddsutrustning specialtillverkas för varje medarbetare och kan bekostas via socialförsäkringen. uvex erbjuder individuell personlig skyddsutrustning i kategorierna glasögon, öronproppar och ortopediska skor.


Arbetarskydd – Att få personlig skyddsutrustning accepterad

Det strategiska affärsområdet "arbetarskydd" omfattar arbetsskyddskläder som skräddarsys för behoven hos enstaka användare. Arbetsgivarna måste säkerställa att den personliga skyddsutrustningen alltid används. Följande uvex-lösningar bidrar till att få den obligatoriska personliga skyddsutrustningen accepterad:

 • Individuella personlig skyddsutrustning i form av glasögon: skyddsglasögon med synkorrigering enligt EU-normen EN 166. Användarens brytningsförmåga mäts på arbetsplatsen eller hos någon av uvex optikerpartners i närheten. Vår service erbjuder ett brett utbud av individuella glasögonbågar för skyddsglasögon.
 • Individuell personlig skyddsutrustning i form av hörselskydd: hörselskydd som uppfyller kraven enligt EU-norm EN 352 med individuell anpassning till användarens hörselgång. Våra uvex-öronproppar kan kombineras med en vanlig hörapparat. Utprovningen utförs direkt på platsen av en uvex-medarbetare eller av en godkänd tredje part för uvex.
 • Individuell personlig skyddsutrustning i form av ortopediska skor: skyddsskor som uppfyller kraven enligt den tyska bestämmelsen BGR 191, anpassade för individuella fotproblem. uvex är en systemleverantör med produktionskompetens som erbjuder skyddsskor som provas ut för behoven hos varje medarbetare av ortopediska skomakare

 • Du hittar mer information om uvex safety här.

  Nyheter

 • uvex skyddsglasögon med korrigerande linser

  Mer information

 • Mer information om uvex individuella personliga skyddsutrustning

  Kontakt