Open/Close Menu

Filosofi

Vi är ett medelstort företag som måste konkurrera på en allt mer globaliserad marknad. Eftersom de yttre faktorerna är likadana för alla konkurrenter är det utan tvekan varumärket som avgör vem som kommer att lyckas. Därför är det mycket viktigt att vi verkligen förstår varumärket och aktivt lever upp till det och får dig att förstå vad det står för. Den visionen är vårt främsta mål och vår motivation. Vår vision ger inte bara våra medarbetare, utan också dig och alla som förknippas med varumärket något att tro på och relatera till.

Vision

I uvex värld vill vi vara ledande på innovation, uppnå global värdeorienterad tillväxt och bli vinnare inom alla våra verksamhetsområden och marknadssektorer! Innovation är en förutsättning för att kunna skapa värde!

Mission

Varumärket uvex är vårt ansvar. Filosofin "att skydda människor" är vårt mandat. Därför utvecklar, tillverkar och distribuerar vi produkter och tjänster som skyddar människor i arbetet, på fritiden och när de idrottar.