Nøgletal for bæredygtighed

Som en del af opdateringen af bæredygtighedsrapporten for 2016/17 implementerede uvex group rapportering af nøgletal for miljø, økonomi og arbejdstagere på årsbasis. Dette begynder den 1. august og slutter den 31. juli. Regnskabsårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 vises.

 

Bemærk: På grund af kontinuerlig optimering og harmonisering af registreringssystemet for nøgletal på tværs af lokaliteter og undergrupper kan der opstå afvigelser fra de nøgletal, der er offentliggjort i tidligere rapporter.

 

De tal, der vises her, er kun en del af oplysningerne, der udelukkende vedrører uvex safety group. Den komplette rapport med alle tallene for de andre undergrupper kan findes på webstedet for uvex group.

uvex group

[Translate to Danish:] uvex safety group sustainability key figures

Økonomiske nøgletal

År Salg i millioner euro Ændring i forhold til foregående år
2015/2016287
2016/2017309.58 %
2017/2018333.68 %

Nøgletal for personale

Medarbejdere i alt heraf funktionærer heraf industrimedarbejdere
2015/20161,416921495
2016/20171,508970538
2017/20181,6171,023594

Økologiske nøgletal

Bemærk: Direkte genanvendelse blev ikke registreret i regnskabsåret 2015/16, og der findes derfor ikke noget grundlag for data. De tilsvarende positioner er markeret med "-".

Sikkerhedshandske – uvex safety gloves

Forbrug pr. par2015/2016 2016/20172017/2018Ændring i forhold til foregående år
Primær energi (kWh)0.3790.4360.4391 %
Heraf CO2-neutral %0 %59 %100 %
Sekundær energi (kWh)0.2990.3050.287-6 %
Heraf CO2-neutral %100 %100 %100 %
Vandforbrug (l)3.1523.8753.561-8 %
Samlet affald (kg) 0.0210.0260.0299 %
Heraf direkte genanvendelse %13 %17 %
Relative C02-emissioner (kg)0.0990.0600.022-63 %

Stigningen i andelen af CO2-neutral primær energi skyldes indførelsen af grøn gas i januar 2017.

Sikkerhedsbriller – uvex Arbejdssikkerhed

Forbrug pr. styk2015/2016 2016/2017 2017/2018 Ændring i forhold til foregående år
Primær energi (kWh) 0.084 0.102 0.082 -19 %
Heraf CO2-neutral % 0 % 57 % 100 %
Sekundær energi (kWh) 0.617 0.625 0.544 -13 %
Heraf CO2-neutral % 100 % 100 % 100 %
Vandforbrug (l) 0.386 0.452 0.355 -22 %
Samlet affald (kg) 0.027 0.024 -10 %
Heraf direkte genanvendelse % 30 % 31 %
Relative C02-emissioner (kg) 0.040 0.032 0.019 -40 %

Stigningen i andelen af CO2-neutral primær energi skyldes indførelsen af grøn gas i januar 2017.

 

Laserbeskyttelsesbriller – Laser Vision

Forbrug pr. styk 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Ændring i forhold til foregående år
Primær energi (kWh) 4.108 3.570 3.280 -8 %
Heraf CO2-neutral % 0 % 57 % 100 %
Sekundær energi (kWh) 5.546 4.978 4.638 -7 %
Heraf CO2-neutral % 100 % 100 % 100 %
Vandforbrug (l) 6.022 5.852 5.382 -8 %
Samlet affald (kg)
Heraf direkte genanvendelse %
Relative C02-emissioner (kg) 1.248 0.587 0.238 -60 %

Affaldsmængder er inkluderet i uvex Arbejdssikkerhed (Fürth-anlægget), da separation ikke er mulig i øjeblikket.

Sikkerhedssko – uvex safety Cagi

Forbrug pr. par 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Ændring i forhold til foregående år
Primær energi (kWh) 0.526 0.810 0.484 -40 %
Heraf CO2-neutral % 0 % 0 % 0 %
Sekundær energi (kWh) 1.597 1.614 1.723 7 %
Heraf CO2-neutral % 27 % 21 % 15 %
Vandforbrug (l) 1.049 0.731 0.598 -18 %
Samlet affald (kg) 0.371 0.432 0.444 3 %
Heraf direkte genanvendelse % 43 % 36 %
Relative C02-emissioner (kg) 0.837 0.874 0.898 3 %

Besparelserne i primærenergiforbruget i 2017/18 kan tilskrives mere effektiv bygningsopvarmning.

Høreværn – Swedsafe

Forbrug pr. 100 styk 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Ændring i forhold til foregående år
Primær energi (kWh)
Heraf CO2-neutral %
Sekundær energi (kWh) 0.388 0.315 0.327 4 %
Heraf CO2-neutral % 100 % 100 % 100 %
Vandforbrug (l) 0.203 0.170 0.210 24 % %
Samlet affald (kg) 0.017 0.019 0.017 -10 %
Heraf direkte genanvendelse % 26 % 19 %
Relative C02-emissioner (kg) 0.012 0.010 0.010 0 %

Swedsafe bruger en varmepumpe med varmeveksler til opvarmning, så der er ikke behov for primær energi.

 

Sikkerhedsbriller og hjelme – uvex Kunshan

Forbrug pr. styk 2016/2017 2017/2018 Ændring i forhold til foregående år
Primær energi (kWh)
Heraf CO2-neutral %
Sekundær energi (kWh) 1.312 0.912 -30 %
Heraf CO2-neutral %
Vandforbrug (l) 2.611 1.319 -50 %
Samlet affald (kg) 0.022 0.014 -35 %
Heraf direkte genanvendelse % 96 % 87 %
Relative C02-emissioner (kg) 1.098 0.763 -30 %

Kunshan opvarmer via eldrevne kedler, så der kræves ingen primær energi. På Kunshan-fabrikken er de vigtigste tal først blevet dokumenteret fra og med regnskabsåret 2016/17, så der kan ikke angives tal for de foregående regnskabsår.

 

CO2-emissioner fra uvex safety group (ton)

2015/2016 2016/2017 2017/2018
4,642 4,340 3,583
Del Klik