Vi arbejder på en miljøskånsom måde

Enhver, der ønsker at beskytte mennesker, har også et ansvar over for miljøet. Vi tager dette ansvar meget alvorligt og yder frivilligt et bidrag til miljøbeskyttelse, der overstiger de juridiske krav.

Vi tager ansvar

Miljøbeskyttelse begynder ved os selv i udviklingsprocessen og stopper ikke ved det færdige produkt: Alle medarbejdere hos uvex bestræber sig på at bruge ressourcer ansvarligt hver dag. Miljøkonceptet er en integreret del af vores daglige arbejde og alle vores driftsprocesser.

Vores virksomheds resultater er afgørende for at styrke vores konkurrenceposition, men det må aldrig ske på bekostning af mennesker og miljø. Miljøbeskyttelse er derfor et holistisk emne for uvex, som hver enkelt medarbejder har ansvaret for:

 • Vi kvalificerer vores medarbejdere og motiverer dem til at handle med engagement, kompetence og miljøbevidsthed.
 • Vi tager forholdsregler for at minimere miljøpåvirkningen fra vores virksomheder og for at gøre arbejdsmiljøet sikkert for vores medarbejdere.
 • Vi tager højde for den økonomiske anvendelse af ressourcer, der begynder ved produktudviklingen, men som også sker i alle efterfølgende implementeringstrin såsom produktion, opbevaring og transport.
Oversigt over vores specifikke miljøbeskyttelsesprincipper og -tiltag
 • uvex' produkter, produktion og produktionssteder er designet til at minimere påvirkningen af miljøet.
 • uvex tager forholdsregler ved at tage hensyn til miljøpåvirkningen af nye processer og produkter på et meget tidligt stadie af udviklingen.
 • Råmaterialer og energi anvendes så sparsomt som muligt, og rester genanvendes internt. Mængden af forurenende stoffer bør reduceres så meget som muligt. Dette opnås enten ved at skifte til mere egnede processer eller ved at optimere eksisterende processer på en miljøskånsom måde.
 • Vores produktions-, leverings- og bortskaffelsesprocesser og vores produkter undersøges regelmæssigt for deres miljømæssige indvirkning.
 • Som en del af revisionerne gennemgås miljøbeskyttelsesforanstaltningerne hos uvex for deres implementering og effektivitet.
 • uvex prioriterer at undgå emissioner. uvex bruger avancerede teknikker, målemetoder og analyser til at rense udsugningsluft og spildevand for at forebygge og eliminere spild og reducere støj.
 • Forurenende stoffer og støjforurening på arbejdspladser overvåges af en intern måletjeneste.
 • uvex skaber incitamenter til driftsforbedringer hos sine medarbejdere, også inden for miljøbeskyttelse.
 • uvex forpligter sine leverandører til miljøskånsom og ressourcevenlig produktion med det formål, at vores aktiviteter ikke har en varig negativ indvirkning på det miljø, vi påvirker. Dette gennemgås regelmæssigt.
 • uvex informerer sine kunder og forbrugere om sine produkters egenskaber, deres sikre og miljøskånsomme transport, og håndtering og bortskaffelse. uvex' produkter skal være sikre for forbrugeren og skal kunne bruges uden nogen miljømæssig risiko.
 • uvex arbejder tæt sammen med myndigheder og offentlige institutioner inden for miljøbeskyttelse baseret på gensidig tillid.
Downloads om dette tema

Aktuelle miljøprojekter i vores produktionsanlæg

uvex safety textiles (Ellefeld)

Ny Cut-teknologi

Sidste regnskabsår blev en topmoderne cutter og en automatisk indføringsmaskine med to tyve meter lange transportørindføringsbaner sat i drift på produktionsstedet i Ellefeld. Disse tiltag og en optimering af CAD-laget gør tekstilforbruget langt mere effektivt. Cutteren kræver ingen afstand mellem de afskårne dele (nul millimeter), og optimeringen af lag sikrer et optimalt samspil mellem de afskårne dele for at opnå det lavest mulige spild af tekstiler. De lange indføringsbaner øger også effektiviteten. Den nyeste teknologi, der er blevet brugt i Ellefeld siden oktober 2017, sparer titusindvis af meter stof om året, som ikke længere skal produceres (og købes). Som følge heraf undgås også produktionen af stof, der tidligere endte som affald. Bæredygtighedsbalancen er altså væsentligt forbedret. Derudover sendes kun de afskårne dele (uden affald) efter tilskæringen, hvilket betyder, at yderligere CO2-emissioner under transport elimineres. Dette tiltag har også flyttet arbejdspladser tilbage til produktionen i Tyskland.

uvex Arbejdssikkerhed (Fürth)

Udskiftning af central optidur med innovative flood cells

Ved gradvist at erstatte den centrale Optidur, som anvendes til belægning af brillelinser, med innovative flood cells kan der spares energi og lak, og samtidig opnås bedre ydeevne i belægningsprocessen. De kortere klargøringstider gør det muligt at skifte hurtigere mellem forskellige modeller og lakeringssystemer. Samtidig øges kvaliteten af belægningerne betydeligt. Derudover er energiforbruget i de nye flood cells lavere end i Optidur, på trods af bedre output og større variation. Det betyder, at der kan spares næsten 44.000 kWh energi om året, hvilket svarer til et gennemsnitligt årligt forbrug for 11 husstande med fire personer. Brugen af opløsningsmidler er også mindsket: I det forløbne regnskabsår har vi sparet næsten 5 ton opløsningsmidler.

Miljøledelsessystem i henhold til DIN EN ISO 140001

Med indførelsen af miljøstyringssystemet i henhold til DIN EN ISO 14001 yder uvex group et yderligere bidrag til at reducere miljøpåvirkningen af sine produkter. Ved at have dette økologiske fokus øges bevidstheden om miljøbeskyttelsen i koncernen yderligere.

uvex safety Cagi (Ceva)

Produktionsstedet for sikkerhedssko i Ceva, Italien, har på grund af sin optimale processtruktur været en pioner, der fungerede som et ideal for successiv introduktion i hele uvex safety group. Som led i certificeringen blev der også etableret en omfattende affaldshåndtering på stedet, hvilket yderligere forbedrer en effektiv og miljøskånsom bortskaffelse af affaldet. Blandt andet blev der gennemført et projekt om genanvendelse af polyuretanrester, hvor dele fra sålproduktionen forarbejdes sammen med eksterne partnere og genbruges som råmateriale i produktionen, hvilket reducerer brugen af nye råmaterialer. Her er der opnået en genanvendelsesprocent på 35 %. Ved en hændelse, der involverede lækage af kemikalier, forhindrede en omfattende risikostyring, som var led i miljøstyringssystemet, de miljøskadelige virkninger. I løbet af weekenden var der lækket isocyanat fra en beholder på grund af en utæt ventil på en fremstillingsmaskine. Takket være en alarm på niveausensoren var det muligt at handle hurtigt og aktivere nødstyringsbetjeningen og dermed i samarbejde med specialister forhindre, at kemikalier blev udledt i miljøet. En omfattende gennemgang af hændelsen og fastlæggelsen af foranstaltninger sikrede, at en sådan hændelse ikke vil kunne gentage sig i fremtiden.

uvex safety gloves (Lüneburg)

En anden lokation, der blev certificeret i henhold til DIN EN ISO 14001:2015 sidste regnskabsår, er udviklings-, produktions- og salgsstedet for sikkerhedshandsker i Lüneburg. På grund af miljøteamets store engagement har det været muligt at opnå fuld overholdelse af standarderne inden for 9 måneder.

Den nye forordning for industriaffald (GewAbfV) trådte i kraft den 1. august 2017. Med lovtillægget sigter lovgiverne bl.a. mod at separere indsamlingen af genanvendeligt affald for at styrke genanvendelsen. For uvex fører dette til udvidede forpligtelser til indsamling og dokumentation af affald fra sikkerhedshandsker. Med den nye og omfattende affaldshåndtering er bortskaffelsen af alt affald blevet væsentligt forbedret. Hele bortskaffelseskæden er derfor mere gennemsigtig og opfylder fuldt ud de juridiske krav i den nye forordning for industriaffald (GewAbfV). Et stort potentiale for optimering af rentabiliteten blev også identificeret gennem omfattende analyse af de faktiske forhold og er allerede delvist implementeret. Mere end 40 forskellige affaldsdele er i øjeblikket ved at blive sorteret og kan derefter genbruges på baggrund af den materielle renhed og muliggøre en miljøskånende og effektiv bortskaffelse. Separationshastigheden for affald er > 98 %.

Energien og dermed CO2-emissionerne ved produktionen af sikkerhedshandsker blev nedsat betragteligt ved at skifte en produktionstørrer fra elektrisk til gasdrift med samme tørreevne, hvilket reducerer negative miljøpåvirkninger. Samtidig blev energibehovet pr. Par producerede sikkerhedshandsker reduceret med 50% ved at udvide kapaciteten på et produktionsanlæg, der bruges til at belægge handsker.

uvex Arbeitsschutz (Fürth)

Som forberedelse til indførelsen af DIN EN ISO 14001 i hovedkvarteret i Fürth lancerede vi i regnskabsåret 2017/18 opførelsen af en genbrugsstation, der opfylder de nyeste standarder og krav. Fremover skal affaldshåndteringen af hele anlægsområdet håndteres der. I fremtiden vil de forskellige affaldsfraktioner blive indsamlet på en pladsbesparende måde, hvilket drastisk reducerer antallet af afhentninger og dermed også affaldsbortskaffelsesfirmaets forurenende emissioner. Den optimale opdeling af de forskellige grupper vil sikre en effektiv og miljøskånende bortskaffelse.

Del Klik