Vores miljøvenlige arbejdsplads

At beskytte mennesker betyder også at tage ansvar for miljøet. Og vi tager dette ansvar meget alvorligt ved at overstige lovens krav til miljøbeskyttelse.

Vi tager ansvar

Miljøbeskyttelse starter i udviklingsfasen – og stopper ikke, selvom produktet er færdigt: Alle medarbejdere hos uvex arbejder hver dag for at håndtere vores ressourcer med omtanke. Begrebet miljø er en central del af vores dagligdag og vores driftsaktiviteter. 

Vores virksomheds ydeevne og kapacitet er afgørende for, at vi kan styrke vores konkurrenceevne, men det må aldrig ske på bekostning af mennesker og miljø. Miljøbeskyttelse hos uvex er derfor noget, der er fuldt ud integreret – og noget, som hver enkelt medarbejder er ansvarlig for:

 • Vi uddanner vores medarbejdere og motiverer dem til at handle på en engageret, kompetent og miljømæssigt effektiv måde.
 • Vi træffer foranstaltninger til at begrænse vores drifts miljømæssige påvirkninger og gøre vores arbejdsmiljø til et sikkert sted for vores medarbejdere.
 • Vi bruger vores ressourcer omhyggeligt startende med produktudvikling og i alle efterfølgende trin, bl.a. produktion, opbevaring og transport.
En oversigt over vores konkrete miljømæssige principper og foranstaltninger
 • uvex har til formål at begrænse påvirkningen af miljøet så meget som muligt gennem egne produkter, produktionsprocesser og produktionssteder.
 • uvex tænker tidligt miljøvenlighed ind i udviklingsfasen af nye processer og produkter.
 • Råmaterialer og energi bruges i videst muligt omfang med måde, og eventuelle rester recirkuleres internt med henblik på genbrug. Forekomsten af skadelige stoffer reduceres så meget som muligt. Det opnås enten ved at skifte til mere passende metoder eller ved at optimere eksisterende processer til en mere miljømæssig tilgang.
 • Vores produktions-, forarbejdnings- og bortskaffelsesprocesser samt produkter bliver regelmæssigt undersøgt for deres miljømæssige påvirkning.
 • uvex' miljøbeskyttelsesforanstaltninger revideres jævnligt med hensyn til deres gennemførelse og effektivitet.
 • At undgå forurenende udledning er højeste prioritet hos uvex. uvex implementerer progressive teknikker, målemetoder og analyser til at få ren udsugningsluft og rent spildevand for at undgå og eliminere affald og for at reducere støj.
 • En intern målingstjeneste overvåger forurening og eksponering for støj på arbejdsstationerne.
 • uvex motiverer deres medarbejdere til at komme med forslag til forbedringer af driften, når det kommer til miljøbeskyttelse.
 • uvex' leverandører er forpligtet til at sikre, at deres produktionsprocesser er miljøvenlige og ressourceeffektive, så vores aktiviteter ikke får langsigtede og skadelige virkninger på miljøet. Det kontrolleres regelmæssigt.
 • uvex informerer kunder og forbrugere om produkternes egenskaber og sikrer miljøvenlige transport, håndtering og bortskaffelse. uvex' produkter bør være sikre for forbrugerne og ikke udgøre nogen trussel for miljøet, når de bruges.
 • Når det kommer til miljøbeskyttelse, arbejder uvex tæt sammen med myndigheder og andre offentlige organer baseret på gensidig tillid.
Downloads
Del Klik
uvex
SAFETY