#protectingplanet – uvex beskytter mennesker og planeten

Virksomhedsmissionen protecting people (at beskytte mennesker) er mere aktuel end nogensinde før!
Forpligtelsen til at beskytte mennesker omfatter desuden et ansvar over for samfundet og miljøet. Som familievirksomhed har bæredygtighed været i højsædet i virksomhedens tanker og handlinger i mange år.

uvex har sat sig ambitiøse mål med hensyn til miljø, økonomi og samfund. På vores fabrikker arbejder uvex intensivt på at øge energieffektiviteten og gør alt for snart at blive CO2-neutral i den nærmeste fremtid.

De høje kvalitetskrav til produkterne kombineres med udviklingen af genbrugskoncepter og brugen af biobaserede materialer. Produkternes lange holdbarhed og lange levetid bidrager til at forebygge spild og sparer ressourcer.

Under mottoet protecting planet præsenterer uvex nu for første gang et komplet produktsystem af miljøvenlige produkter.

OPDAG BÆREDYGTIGE UVEX-PRODUKTER

Afspil uvex planet series video

Michael Winter, Managing Partner of the uvex group

Vi beskytter mennesker på arbejde, i sport og fritid – og det siden 1926. protecting people er vores mission.

protecting planet er den konsekvente fortsættelse af denne mission, når det drejer sig om at håndtere mennesket, samfundet og naturen ansvarligt.

Med protecting planet har vi skabt et varemærke, der tilbyder maksimal gennemsigtighed og information om vores bæredygtighedsaktiviteter: Fra ressourcebesparende produkter og innovative tiltag på vores fabrikker til socialt engagement og sociale projekter.

Michael Winter, Managing Partner i uvex-koncernen

uvex bæredygtighedslabel : et løfte til mennesker og miljø

protecting people" er missionen bag alle uvex-koncernens mærker.
Målet er med vores egne produkter at give folk præcis den beskyttelse, de har brug for. Denne beskyttelse får betydning i en bredere social, økologisk og økonomisk kontekst. protecting people fører ved at beskytte samfundet og miljøet til: protecting planet. I forbindelse med meddelelsen om de mange foranstaltninger er der udviklet et label koncept, der med konkrete udsagn beskriver bæredygtighedsprojekterne i uvex-koncernen.

Eksempler på det nye mærke, protecting planet:

protecting planet by using recycled materials
Få mere at vide

For at spare på ressourcerne og beskytte miljøet behandler uvex-koncernen forskellige typer genbrugsmaterialer. Disse omfatter for eksempel genanvendt polyamid fra produktionsoverskud og genanvendt PET-plast fra drikkeflasker, som igen anvendes til at fremstille stel til sikkerhedsbriller og briller, pandebånd samt læsebriller af mindst 70 procent genbrugsplast.

protecting planet by maximum reduction of pollutants
Få mere at vide

I henhold til REACH regulativet anvender uvex-koncernen ikke sundhedsskadelige stoffer og har desuden udarbejdet sin egen liste over "begrænsede stoffer". Det er uvex-koncernens forretningspolitik udelukkende at tilbyde produkter med maksimal reduktion af farlige stoffer, således at hverken forbrugeren eller miljøet påvirkes på en negativ måde. Især for produkter, der kommer i kontakt med huden, såsom personlige værnemidler, anvender uvex safety group de strengeste kriterier, som overstiger de nuværende EU-retningslinjer.

protecting planet by reducing waste
Få mere at vide

For at beskytte miljøet reducerer uvex-koncernen affald forskellige steder. I den forbindelse sætter vi jævnligt spørgsmålstegn ved ressourceanvendelsen hos vores lokale produktionsfaciliteter for at undersøge, i hvilket omfang deres forløb og processer kan forbedres. Det første, vi netop har iværksat, er en fælles indsats for at reducere papmateriale ved at ændre emballagestørrelser og genbruge forsendelseskasser. I forbindelse med udstillingsudstyr benytter uvex-koncernen sig af et lejekoncept – det garanterer, at materialerne kan genbruges af andre virksomheder på et senere tidspunkt.

protecting planet by saving energy
Få mere at vide

Miljøbeskyttelse begynder med elektricitet. Derfor er uvex-koncernen gået over til grøn energi på produktionsanlæggene i Tyskland. Dette gælder også for de internationale produktionsanlæg hos uvex safety Cagi i Italien, Swedsafe i Sverige og Heckel i La Walck (Alsace), Frankrig. ISO 50001 forpligter uvex-koncernen til at påvise løbende energibesparelser. Men uvex-koncernen hviler således ikke på laurbærrene: Energibesparelser langs hele værdikæden har ligeledes en høj prioritet. Takket være kontinuerlige bæredygtige tiltag i vores egne produktionsfaciliteter over hele verden sikrer uvex-koncernen en bæredygtig produktion. Individuelle tiltag omfatter for eksempel LED-belysning, topmoderne maskineri og varmegenvindingsprocesser.

protecting planet by using bio-based materials
Få mere at vide

uvex-koncernen mener, at plante- og biobaserede materialerrepræsenterer fremtiden. Derfor anvendes der allerede i dag f.eks. biobaseret HDPE (polyætylen med høj densitet) af sukkerrør, lavalan (presset uld), prolan (presset bayersk fåreuld), rapsoliebaseret PU-skum, tekstiler fremstillet af genbrugte PET-flasker eller bambusfibre og biobaseret polyamid eller andet plast baseret på ricinusolie bruges allerede i en lang række uvex-produkter.

protecting planet by creating durable products
Få mere at vide

uvex-koncernen er kendetegnet ved en målbart højere produktkvalitet end blandt konkurrenterne. Dette ses bl.a. i form af brillestangsbelægningen, dvs. uvexs egne belægninger på sikkerhedsbrillerne. uvex-koncernens kunder skal således i langt mindre grad købe nye produkter, fordi produkterne kan tåle daglig brug i længere tid. Produkternes lange holdbarhed sparer ikke blot penge på langt sigt, men sparer frem for alt værdifulde ressourcer og forårsager mindre spild.

protecting planet by reducing CO2 emissions
Få mere at vide

uvex-koncernen har sat sig som mål løbende at reducere sine egne CO2-udledning på forskellige niveauer. Derfor køber uvex-koncernen i Tyskland grøn energi fra 100 procent vedvarende energikilder samt grøn gas eller "klimaneutral gas", hvorved koncernen kompenserer for den deraf følgende CO2-udledning ved gasforbrænding gennem infra Fürth gmbh og støtter klimabeskyttelsesprojekter. Innovative produkter produceres til det globale marked på uvex’ egne produktionsanlæg, hvoraf mange er placeret i Tyskland og Europa. Dette garanterer for det første høj kvalitet, samtidig med at transportruterne holdes så korte som muligt. uvex-gruppen yder et centralt bidrag til at reducere sit økologiske fodaftryk ved regelmæssigt at implementere bæredygtighedsaktiviteter på sine produktionsfaciliteter.

protecting planet by using environmentally friendly packaging
Få mere at vide

Som led i bæredygtighedsstrategien har uvex-koncernen sat sig som mål løbende at øge andelen af miljøvenlig emballage. Der anvendes f.eks. klimaneutral emballage, dvs. klimabeskyttelsesprojekter, samt 100 procent genbrugsemballage, hvoraf nogle tilmed er plantebaseret i form af græskarton. Græs- og stenpapir samt genbrugsemballagefolie og fremstillet af vedvarende råmaterialer såsom Tencel.

uvex-bæredygtighedsmærket ´protecting planet´ findes både på produkter og emballager samt på f.eks. messestande eller i uvex-koncernens kataloger. På denne måde ønsker uvex ikke blot at understrege sit eget engagement på disse bæredygtighedsområder, men også at øge bevidstheden om miljøvenlig og socialt ansvar forretningsmæssigt.

DOWNLOAD FLYER

uvex i-range planet

sustainable safety glasses uvex i guard planet
environmentally friendly safety glasses
safety glasses with recycled materials

Genbrugsmaterialer

[Translate to Danish:] glasses with recycled materials

39 procent af brillestængerne fremstilles af biobaseret materiale, og uvex baserer således produktionen på det vedvarende råmateriale fra ricinusplanten og anvender energi fra biomasse. Koblingsdelene og pandebåndskrogene består af 22 procent genbrugte PET-flasker, mens den bløde ansigtsstøtte er fremstillet af mere end 35 procent genbrugt granulat fra produktionsaffald. Pandebåndet på beskyttelsesbrillerne er fremstillet af 72 procent genbrugt garnaffald.

safety glasses with environmentally friendly packaging

Miljøvenlig emballage

[Translate to Danish:] safety glasses with sustainable packaging

Folien i de anvendte polyethylenposer består af op til 70 procent genbrugsmateriale, som udvindes af produktionsaffald. Alle papkartoner er fremstillet af over 90 procent genbrugspapir.

safety glasses by reducing waste

Miljøvenlig produktion

[Translate to Danish:] sustainable produced safety glasses

Det papir, der kræves til den medfølgende brugsanvisning, er reduceret med 30 procent. Forhøjelsen af forpakningsenheden fra 5 til 10 briller resulterede i en ekstra reducering af papmateriale og betydeligt mindre affald.


uvex xact-fit planet

Hearing protection plugs made from recycled material and low CO2 production
Hearing protection plugs made from recycled material and low CO2 production

Genbrugsmaterialer

[Translate to Danish:] recycled materials uvex x-act fit planet

Til de ergonomisk formede holdere på xact-fit planet anvendes 100 procent genbrugt polypropylen (PP). De ovale skumpropper er underlagt strenge kontroller og har en maksimal reduktion af skadelige stoffer.

Hearing protection plugs in environmentally friendly packaging

Miljøvenlig emballage

[Translate to Danish:] environmentfriendly packaging

Alle indpakninger til høreværnsproduktet er fremstillet af 100 procent genbrugspap.

Hearing protection plugs from CO2-reduced production

Miljøvenlig produktion

[Translate to Danish:] environmentfriendly production

SwedSafe, der hører til uvex group, efterlader kun et lille CO2-aftryk. Der anvendes ingen fossile brændstoffer i produktionen, og 100 procent af den nødvendige elektricitet kommer fra vedvarende energikilder. For at fremme biodiversiteten på produktionsstedet blev der skabt naturlige græslandskaber og også anlagt blomstrende planter for at skabe flere levesteder for insekter. SwedSafe er certificeret i henhold til miljøstyringen ISO 14001.


uvex pheos planet

sustainable safety helmet
uvex sustainable safety helmet
safety helmet with recycled materials

Genbrugsmaterialer

[Translate to Danish:] sustainable safety helmet for a safe workspace

Hjelmskallen er fremstillet af 30 procent biobaseret plast. Det organiske råmateriale, sukkerrør omdannes ved en proces, der overholder de strengeste kvalitetskrav og opnår samtidig en høj stabilitet og styrke. Til hovedringen anvendes 50 procent materiale fra granulerede hjelmskaller. Dermed reduceres procesrelateret affald i produktionen betydeligt.

safety helmet with sustainable packaging

Miljøvenlig emballage

Al individuel emballage består af granuleret materiale og stammer fra genbrugsindustrien. Emballagen er ublandet og kan tilbageføres til genbrugscyklussen efter brug. Dette sparer desuden fossile råmaterialer. Brugsanvisningerne er fremstillet af 100 procent genbrugspapir.


uvex Bamboo TwinFlex® D xg planet

sustainable safety gloves

Bamboo TwinFlex® Technology er et registreret varemærke tilhørende UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

safety gloves with bamboo
safety gloves sustainable materials

Miljøvenlige materialer

[Translate to Danish:] safety gloves with bamboo viscose

Med anvendelsen af bambusviskose benytter uvex sig af ét materiale, der er baseret på det vedvarende råmateriale samt genanvendt polyamid. Tilsammen udgør disse bæredygtige materialer 45 procent af det anvendte materiale! Handskerne giver også større beskyttelse af forbrugerens helbred end angivet i REACH-reglerne, da de overholder uvex-listen over forbudte stoffer, og hudkompatibiliteten er dermatologisk godkendt af proDERM-instituttet.

safety gloves with environmentally friendly packaging

Miljøvenlig emballage

[Translate to Danish:] sustainable packaging for safety gloves

Handskernes emballage er minimeret betydeligt. Papirfolie bruges i stedet for gummibånd til at samle handskerne. Polyesterposer har uvex ikke anvendt som handskeemballage i over 11 år.

sustainable produced safety gloves

CO2-neutral produktion på produktionsstedet i Lüneburg

[Translate to Danish:] sustainable produced safety gloves

Virksomheden uvex safety gloves er certificeret i henhold til både miljøstyringssystemet ISO 14001 og energistyringssystemet ISO 50001 og har en CO2-neutral produktion baseret på produktionens direkte udledninger. For at opnå dette har vi siden 2014 købt elektricitet fra 100 procent vedvarende energi, og gennem det certificerede produkt for grøn energi fremmer vi opførelsen af nye anlæg til vedvarende energi i regionen. Vi bruger klimaneutral gas til at drive vores meget effektive kraftvarmeværk på produktionsstedet og kompenserer således for CO2-udledningen ved forbrændingen af gas. Gennem kompensationen investerer vi udelukkende i klimabeskyttelsesprojekter, der er certificeret i henhold til internationalt anerkendte kvalitetsstandarder (Gold Standard eller "VCS - Verified Carbon Standard"), og fremmer dermed f.eks. opførelsen af nye anlæg i Indien til produktion af sol- og vindkraft.


uvex 1 G2 planet

sustainable safety shoes
sustainable safety shoe
safety shoes out of recycled materials

Genbrugsmaterialer

[Translate to Danish:] safety shoe with recycled materials

Overmaterialet på sikkerhedsskoene er fremstillet af 100 procent  genbrugspolyester fra PET-flasker. Tekstilernes gennembrydningsmodstand fremstilles ligeledes 100 procent af genanvendte fibre. 40 procent genbrugt TPU anvendes til TPR-overdelen. 52 procent af skoens afstands-mesh-foer fremstilles af genbrugspolyester og 18 procent af bambus. Den behagelige klimatiske indersål fremstilles ligeledes 100 procent af genanvendt PU-skum og polyester. Hele sikkerhedsskoen fremstilles uden skadelige stoffer i henhold til listen over  farlige stoffer.

safety shoes with sustainable packaging

Miljøvenlig emballage

[Translate to Danish:] safety shoe with environmentally friendly packaging

90 procent af alle uvex-skoæsker består af genbrugspap. Der anvendes 100 procent genbrugssilkepapir, og brugsanvisningerne består ligeledes af 100 procent genbrugspapir.

sustainable production for safety shoes

Miljøvenlig produktion

[Translate to Danish:] sustainable produced safety shoes

uvex-fabrikken i den italienske by Ceva er allerede for nogle år siden overgået helt til grøn energi og grøn gas og har siden 2017 været certificeret i henhold til miljøstyringssystemet ISO 14001. Desuden kører fabrikken på vedvarende energi med et solcelleanlæg. uvex lægger særlig fokus på affaldsforebyggelse. Allerede for nogle år siden foretog man ændringer af såleformerne, hvormed mængden af affald kunne reduceres betydeligt. Også rengørings og brændstofprocessen bliver løbende optimeret Desuden er alt PU-affald indsamlet og forarbejdet til granulat klar til genbrug. Op til 10 procent genanvendt PU-affald fra uvex's produktion bruges til TPU-ydersålen på uvex 1 G2 planet.


uvex suXXeed greencycle planet

sustainable workwear
uvex sustainable clothing
work wear with sustainable materials

Genbrugsmaterialer

[Translate to Danish:] uvex work wear is completely compostable

Alle materialekomponenter i tøjet er fuldstændig komposterbare, og alle produkterne bærer godkendelsesmærket cradle to cradle™. Ud over bomulden skiller brugen af ​​en speciel polyester og elastan sig ud ved sin evne til at nedbrydes, når tøjet komposteres. Cradle to cradle™-tøjet anvender kun midler, der har vist sig ikke at påvirke menneskers sundhed. Desuden sikres det med cradle to cradle™-guldcertifikatet, at der ikke kommer proceskemikalier i spildevandet. Når tøjet er slidt, kan tøjets komponenter føres tilbage til kredsløbet ved kompostering.

environmentally friendly work wear from uvex

Miljøvenlig emballage

[Translate to Danish:] sustainable packaging for workwear

Den individuelle emballage, herunder alle mærker og etiketter, er ligeledes biologisk nedbrydelig.

workwear sustainable produced

Miljøvenlig produktion

[Translate to Danish:] environmentally friendly workwear

Der anvendes vedvarende energi til tøjproduktionen. Samtidig kompenseres der for mindst 50 procent af de direkte udledninger på stedet. Produktionen i Europa og de tilhørende korte transportruter sikrer, at der ikke er unødvendige miljøpåvirkninger.

Del Klik