Vores sociale ansvar

At beskytte mennesker indebærer også sikkerhed i det sociale miljø: Det giver vi vores medarbejdere mulighed for, og vi kræver det af vores samarbejdspartnere. Vi forpligter os også til at hjælpe mennesker i nød over hele verden.

Se mere på uvex-group.com

 

Social status hos uvex group

Som en af verdens førende inden for udvikling, fremstilling og salg af personlige værnemidler har uvex integreret grundlæggende etiske principper i sin forretningspolitik og i den måde, den driver forretning på, siden grundlæggelsen i 1926. Vi forventer det samme engagement fra alle vores forretningspartnere. "protecting people" forpligter os over for vores kunder og deres medarbejdere, men også over for vores egne medarbejdere og vores forretningspartnere.  

Det er uvex' forretningspolitik kun at arbejde med virksomheder, der respekterer de grundlæggende menneskerettigheder og deres medarbejderes frihed i udøvelsen af deres arbejde. På denne baggrund har uvex group udviklet et katalog med syv vigtige krav, som skal opfyldes af vores forretningspartnere. Denne sociale status er baseret på ILO's regler, som danner grundlag for alle kendte sociale statusser, såsom social ansvarlighed SA 8000.

Kommunikation og rapportering

uvex kræver, at alle forretningspartnere offentliggør deres sociale status hos uvex group på en sådan måde, at den kan tilgås og læses af alle medarbejdere, leverandører, repræsentanter og underleverandører. Overtrædelser af uvex safety groups sociale status kan rapporteres af medarbejdere, leverandører, agenter og underleverandører til   compliance@uvex.de.

Del Klik