Standarder og direktiver

Produktene våre oppfyller selvsagt alle nødvendige standarder, og ikke bare det – vi krever alltid litt mer fra produktene våre. Dette gir den ekstra sikkerheten som kundene våre forventer av oss.

DIN EN 397 – beskyttelse mot fallende gjenstander

Industrivernehjelmer fra uvex er i samsvar med standarden DIN EN 397, som krever at de må være utformet for å beskytte brukeren mot fallende gjenstander. Beskyttelse mot mekaniske støt mol hodet beskytter brukeren mot mulige konsekvenser som hjerneskader eller kraniebrudd. Standarden omfatter også beskyttelse mot lateral deformasjon av hjelmen, samt å beskytte brukeren mot farlige hodeskader.

Industrivernehjelmer som er i samsvar med standarden DIN EN 397, vil generelt oppfylle følgende krav:

Bindende kravvalgfrie krav
Alle hjelmer sertifisert i samsvar med EN 397, må oppfylle disse kravene. En hjelm sertifisert i samsvar med EN 397, kan oppfylle disse kravene – de er imidlertid ikke obligatoriske krav.
støtdemping, vertikal svært lave temperaturer (–20 °C eller –30 °C)
gjennomtrengningsbestandighet (mot skarpe og spisse gjenstander)svært høye temperaturer (+150 °C)
flammebestandighetelektrisk isolasjon (440 V)
hakestropp: hakestroppen kan løsnes ved minimum 150 N og maksimum 250 N smeltet metall (MM)
lateral deformering

Modelloversikt

EN 50365 – isolerende hjelmer for bruk på installasjoner med lav spenning

Beskyttelse mot elektrisk støt og forhindre at farlig elektrisk strøm går gjennom hodet – krav:

  • Alle hjelmer må også oppfylle kravene i samsvar med EN 397.
  • Beskyttelse mot vekselspenning på opptil 1000 V (vekselstrøm), eller likespenning på opptil 1500 V (likestrøm)
  • Isolerende hjelmer må ikke inneholde noen ledende deler.
  • Ventilasjonsåpningene (hvis tilgjengelig) må ikke kunne komme i utilsiktet kontakt med strømførende deler.

EN 12492 – hjelmer for fjellklatrere

Beskyttelse mot farer som kan oppstå under aktiviteter som utføres av fjellklatrere – krav:

  • Støtdemping, vertikal, frontal, lateral, dorsal
  • Gjennomtrengningsbestandighet
  • Bæreelement (hakestroppen kan løsnes ved minimum 500 N)
  • Bæreelementstyrke: Hakestroppen kan strekke seg med maksimalt 25 mm
  • Bæreelementeffektivitet: Hjelmen må ikke skyve seg av hodet
Deler Skriv ut