Digitalt personlig verneutstyr: uvex techware

Integrering av digitale funksjoner i personlig verneutstyr (PPE) åpner opp for uante muligheter når det gjelder å beskytte mennesker. Med uvex techware kan sårbare områder fra topp til tå bli utstyrt med sensorer og aktuatorer. Med tilkoblet PPE er det mulig å oppnå meta-funksjoner som reagerer så vel som samhandler og kommuniserer med brukeren, avhengig av den gjeldende situasjonen.

Megatrenden digital transformasjon tilbyr nå også helt nye produktkonsepter i feltet personlig verneutstyr. Disse begrepene kan brukes som et svar på de omfattende endringene vi opplever innen industrisektoren. «Ny digital teknologi forbedrer eksisterende sikkerhetsfunksjoner på en måte som ikke har vært mulig inntil nå, og gir unike tilnærminger for å sikre folks beskyttelse og fysiske komfort», forklarer Stefan Brück, direktør ved uvex safety group. uvex safety group har derfor etablert divisjonen «Digital Business Innovation» for utviklingen av det digitale produktsystemet uvex techware. Sammen med svært dyktige teknologipartnere og nøkkelkunder, har de første produktprototypene og programmene blitt utviklet, og disse tilbyr tilnærminger for skreddersydde løsninger på grunnlag av realistiske eksempler.

«Produkter i uvex techware-systemserien representerer det første steget mot maskinvare- og programvare-løsninger med konkrete prototyper. Vi tror på at bruk av denne strategien vil gjøre oss i stand til å møte de nye kravene til fremtidens arbeidsmiljø,» sier Stefan Brück. «Vår visjon innebærer å koble disse produktkonseptene sammen og integrere dem i et PPE-sikkerhetbehandlingssystem. Planen er å utvikle disse løsningene i nært samarbeid med kundene våre, slik at de kan integreres i deres systemer.»

Produktkonseptene presentert ved A+A 2017-handelsmessen:

Smarthjelm – uvex pheos techware
I mange yrkesrettede sikkerhetssituasjoner må spesielt hodet beskyttes. De passive sikkerhetsfunksjonene til smarthjelmen er betydelig forbedret gjennom bruk av meta-sensorer som brukes til å evaluere situasjoner. Ved hjelp av denne teknologien er det mulig å sikre at PPE blir brukt, og integrerte akselerasjonssensorer kan oppdage kollisjoner, fritt fall og uventet immobilitet. Andre sensorer, for eksempel for temperatur, fuktighet og områdelysstyrke, aktiverer andre funksjoner som kan tilpasses kundenes krav i tillegg til de spesifikke kravene til gjeldende bruksområde.

Smartbriller – uvex i-works techware
Vernebrillene er en ideell plattform for visualisering av informasjon. Mens vi utviklet dette produktet, hadde vi spesielt fokus på integrering i utprøvde og testede øyevern-konsepter. Teknologien som brukes, gjør det enklere å teste briller under virkelige arbeidsforhold, som i områder med høy lysstyrke og i vanskelige omgivelsesforhold. Som med en head-up-skjerm i en bil, blir informasjon projisert på innsiden av vernebrillene og er derfor ikke er avhengig av eksterne forhold. Skjermen gir brukere tilgang til sensordata og målingsverdiene til eksterne sensorer til alle tider. Konseptene som har blitt brukt er optimalisert for lavt energiforbruk og et lett design.

Smart bevegelseskontroll – uvex suXXeed techware
Avhengig av arbeidsmiljø, kan samhandling mellom et menneske og en maskin være en stor utfordring når det gjelder digital yrkesrettet sikkerhet. Ofte må vernehansker fjernes for å kunne betjene mobile enheter med små knapper og skjermer. Modulen for smart bevegelseskontroll kan integreres på ulike steder på PPE og krever ikke brukerkontakt, som et resultat av 3D-bevegelsesregistrering-teknologien som blir brukt. Modulen gjør det mulig for brukerne å kontrollere funksjonene til smartbriller, for eksempel, eller maskiner og deres funksjoner. Ni LED-lamper benyttes for tilbakemelding om sikkerhet og samhandling.

E-hanske – uvex phynomic techware
En persons hender er det mest verdifulle verktøyet, og disse må beskyttes mot mekaniske effekter, skjæring og farlige kjemikalier. Samtidig må dette ikke komme i veien for berøringsevne og verktøyhåndtering. Integreringen av NFC-brikker i hansker gir brukerne tilgang til informasjon når som helst via mobile enheter, for eksempel informasjon som er relatert til bruk og holdbarhet av et produkt. Vernehansker kan tilpasses, tilgang til maskiner eller infrastruktur kan reguleres, og det er åpnet for helt nye muligheter med hensyn til behandling av PPE-forsyningskjeden.

Smart innleggssåle – uvex 1 techware
Vernesko representerer skjæringspunktet mellom en person og hans/hennes direkte miljø når de utfører aktiviteter som ikke innebærer å sitte. Med dette i tankene er det mulig å avgjøre mange biomekaniske scenarioer og andre situasjoner. Mange arbeidsulykker skjer fordi folk sklir og opplever et midlertidig tap av kontroll. Disse situasjonene kan registreres og evalueres, og ved hjelp av målrettede advarsler kan ytterligere ulykker på kjente farlige områder dermed unngås. I tillegg kan bruk av meta-sensorer aktivere sikkerhetsrelaterte egenskaper i sko, som fastsettes i tillegg til informasjon om bevegelser, for å aktivt identifisere potensielle skader og tap av sikkerhet.

Aktiv belysningsvest – uvex
I farlige situasjoner er det viktig at ambulansepersonell eller personer involvert i ulykken, bruker Hi-vis EN 20471-vester som bruker varselfarger og reflekser, slik at disse personene kan ses i alle belysningssituasjoner. I områder med dårlig belysning kan det være vanskelig å få øye på passive Hi-vis EN 20471-vester. For å øke sikkerheten i slike situasjoner forbedret vi den aktive belysningsvesten slik at den nå inkluderer en aktiv pulserende lyskilde som er lett å se selv i svært mørke omgivelser, og dermed sørger for økt sikkerhet. Integrering av vesten i et sammenhengende sikkerhetskonsept gjør det mulig å bruke andre funksjoner som strekker seg langt utover dem en Hi-vis EN 20471-vest tidligere har hatt.

Dr. Markus Burghart presenterer uvex techware ved A+A 2017

uvex-gruppen

uvex-gruppen slår sammen tre globalt aktive selskaper under ett tak: uvex safety group, uvex-sportsgruppen (med uvex sports og Alpina Sports), og Filtral-gruppen (Filtral og Primetta). uvex-gruppen er representert i 22 land ved 48 datterselskaper, men velger å gjøre det meste av produksjonen i Tyskland. To tredjedeler av selskapets 2600 ansatte (i regnskapsåret 2016/2017) er ansatt i Tyskland. uvex er en global partner til internasjonal elitesport og leverer utstyr til en rekke idrettsutøvere. Mottoet «beskytter folk» ligger i hjertet av selskapets aktiviteter. uvex utvikler, produserer og distribuerer produkter og tjenester for å skape sikkerhet for og beskytte mennesker på jobben, ved sportsaktiviteter og i fritiden.

Har du noen spørsmål? Pressekontakt:

Thorsten Udet
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG
Würzburger Str. 181-189
90766 Fürth
Germany

Telefon: +49 911 9736-1449
Faks: +49 911 9736-1302

Deler Skriv ut
uvex
SAFETY