Hørselvern – andre videoer

Produkter i bevegelse, folk i aksjon, sikkerhet ved arbeid i bilder og lyd – praktiske videoer lar deg oppleve hele utvalget av uvex-produkter for hørselvern.

Hvordan bruke ørepropper på riktig måte

For at ørepropper skal være effektive hørselvern må pluggene settes inn og brukes på riktig måte. Videoene nedenfor viser hvordan du bør sette inn engangs og gjenbrukbare ørepropper – og hvordan du avhender eller rengjør og oppbevarer dem.

Engangs ørepropper

Gjenbrukbare ørepropper

Et spørsmål om sikkerhet

Når du arbeider i støyende omgivelser, må du spørre deg selv: Trenger jeg øreklokker eller -plugger? For å finne svaret på det spørsmålet kan videoen «et spørsmål om sikkerhet» vise seg å være nyttig.

Deler Skriv ut
uvex
SAFETY