Quality made in uvex

For uvex handler kvalitet om mye mer enn summen av gode produktfunksjoner. Kvalitet er en grunnleggende holdning som dominerer i våre målsetninger, produkter og tjenester. «Made in uvex» er et kvalitetstegn og vårt løfte til kundene, de ansatte og miljøet.

Hva betyr kvalitet?

Kvalitet kan inkludere mange ting: motstand, effektivitet, holdbarhet, renhet, behandling og mye mer. Produkter med høy kvalitet for oss er ikke et spørsmål om ære, men en forretningsmodell. «Quality made in uvex» inkluderer også prosesser, sosialt ansvar og økonomisk effektivitet.

 

Skape verdier

Bare hvis et selskap er forberedt på å ta full kontroll over utvikling og produksjon av egne produkter og tjenester, kan det garantere kvaliteten og sikkerheten til disse produktene. uvex påvirker alle produktparametere, fra det første skisseutkastet til støpeform og endelig kvalitetskontroll. Omfattende tilgang til hele verdikjeden gir oss best mulig kontroll over kvaliteten på våre produkter.

 

Tilby mer kvalitet

Produktkvalitet i dag måles ofte på et ensidig grunnlag mot standardene og spesifikasjonene som må være oppfylt for å få bransjespesifikk sertifisering. uvex går ett skritt videre: Under utvikling tester vi kontinuerlig produktene i våre interne testlaboratorier. Dette betyr at produktene våre oppfyller standardene på alle måter – og overgår til og med spesifikasjonene. For litt ekstra sikkerhet.

 

Våre anlegg er del av vår styrke

Selskapet ble etablert i 1926. I årene som fulgte, begynte uvex å designe, utvikle og produsere sine egne vernebriller ved sitt opprinnelige anlegg i Fürth. I 90 år har vi vært tro mot vår kvalitetsstandard, «made in uvex», og fremfor alt stoler vi på vår teknologikompetanse, vår omfattende spesialkunnskap, de imponerende ferdighetene og den imponerende opplæringen av våre ansatte ved kontorer i Tyskland, Europa og andre verdensdeler.

 

Vi tar ansvar for vårt miljø

327,4 tonn karbondioksid, 4000 liter maskinolje, 542 megawattimer – hentet fra uvex' energibesparende sammendrag fra 2014. Det spiller ingen rolle om det handler om reduksjon av skadelige utslipp, reduksjon av produksjonen og forbruket av råmaterialer eller reduksjon av støyforurensing: Forsiktig bruk av ressurser er et grunnleggende prinsipp i selskapets filosofi. Kostnadene som spares, reinvesteres sjenerøst i kvaliteten på anleggene våre, som i sin tur bidrar til å øke kvaliteten på produktene våre.

 

Vår uavhengighet

Som et familieselskap i tredje generasjon representerer uvex et stabil og langsiktig utvikling av selskapets merkevare sammen med det produkter og tjenester. Vi bruker våre egne midler til å foreta nye investeringer. En bærekraftig selskapspolicy som dette kan bare opprettholdes i et ansvarsfullt administrasjon og økonomisk uavhengig miljø.

 

Produksjonsprosessen

Produktets kvalitet er bare så god som kvaliteten på råvarene og verktøyene som brukes i produksjonsprosessen. For å sikre den høyeste kvaliteten utvikler vi våre egne verktøy og produserer dem i samarbeid med langsiktige, pålitelige partnere. Dette tette båndet mellom individuelle personer i verdikjeden gjør at vi kan sikre produktkvaliteten helt.

Deler Skriv ut