Vi jobber bærekraftig

uvex ønsker å beskytte mennesker og å gjøre dette på en bærekraftig måte. Som produsent med en høy egenproduksjon, har vi innflytelse på en stor del av verdiskapningskjeden. Den bruker vi til å nå bærekraftmålene våre innenfor områdene økologi, økonomi, arbeidsbetingelser og menneskerettigheter, medarbeidere og samfunn samt produkt. Siden forretningsåret 2017/2018 har uvex group publisert bærekraftsrapporten i en nettversjon i samsvar med retningslinjene til GRI-innholdsindeksen.

Fullstendig versjon hos uvex-group.com 


Våre bærekraftmål

Økonomisk bærekraft
 • Internasjonalisering av forretningsområdene
 • Utvidelse av markedsposisjonen i USA
 • Utvidelse og modernisering av uvex’ egne produksjonssteder
 • Diverse digitaliseringsinitiativer for å sikre fremtiden til uvex group
Økologisk bærekraft
 • Reduksjon av energiforbruket på 6,5 % relatert til DIN EN ISO 50001 med hensyn til energiindikatorene frem til slutten av regnskapsåret 2019/20 (utgangspunkt forretningsåret 2016/17)
 • Innkjøp av CO2-nøytral strøm og gass ved energianskaffelse
 • Alternativer til energiintensive produksjonsprosesser
 • Optimering av prosessene i produksjonen
Bærekraft når det gjelder arbeidsbetingelser, menneskerettigheter, medarbeidere og samfunn
 • Kontinuerlig overvåkning av leverandørene når det gjelder fullstendig overholdelse av den sosiale standarden ved hjelp av inspeksjoner
 • utvidelse av arbeidsgivermerkevaren til uvex group: rekruttere og beholde medarbeidere på lang sikt – spesielt fra målgrupper som er vanskelig å få tak i, øke bevisstheten rundt og imaget til uvex group, motivere og beholde de interne medarbeiderne, forynge uvex group som arbeidsgiver
 • videreutvikling av digitale verktøy som eLearning
 • økt bruk av sosiale medier for å rekruttere og beholde medarbeidere
 • langsiktig videreføring av Rainer Winter-stiftelsen gjennom familiebedriften

Michael Winter, administrerende partner uvex group

"I over 90 år har vi produsert og solgt høyverdige produkter for å beskytte mennesker når de driver med sport, på fritiden og på arbeid. Og den som vil beskytte mennesker, må ta ansvar. Ut i fra denne visjonen forplikter vi oss til å handle bærekraftig, samfunnsbevisst og sosialt ansvarlig."

Vis intervju

 

Deler Skriv ut