Vår miljøvennlige arbeidsplass

Å beskytte mennesker betyr også å ta miljøansvar. Vi tar dette ansvaret svært alvorlig ved å frivillig overgå lovpålagte krav for beskyttelse av miljøet.

Vi tar ansvar

Beskyttelse av miljøet begynner allerede i utviklingsfasen og stopper ikke selv når produktet er klart: Hver eneste ansatt hos uvex gjør en innsats hver dag for å behandle ressurser på en ansvarlig måte. Miljøkonseptet er en viktig del av vårt daglige liv og våre operative aktiviteter. 

Ytelseskapasiteten til selskapet vårt er viktig for å styrke vår konkurranseposisjon, men det må aldri gå på bekostning av mennesker og miljøet. Beskyttelse av miljøet hos uvex er derfor en fullt integrert rolle som hver enkelt ansatt er ansvarlig for:

 • Vi gir våre ansatte opplæring og motiverer dem til å handle på en engasjert, kompetent og miljømessig følsom måte.
 • Vi tar forholdsregler for å begrense den miljømessige påvirkningen til virksomheten vår og for å gjøre arbeidsmiljøet til et trygt sted for våre ansatte.
 • Vi respekterer forsiktig bruk av ressurser, allerede fra produktutvikling og på alle senere stadier, inkludert produksjon, lagring og transport.
En oversikt over våre konkrete miljømessige prinsipper og tiltak
 • uvex har som mål å begrense påvirkningen på miljøet så langt som mulig gjennom våre produkter, produksjonsprosesser og produksjonsanlegg.
 • uvex vurderer miljømessig kompatibilitet tidlig i utviklingen av nye prosesser og produkter.
 • Råmateriale og energi brukes sparsomt så langt som mulig, og eventuelle rester resirkuleres internt for gjenbruk. Forekomsten av skadelige stoffer skal reduseres så langt som mulig. Dette oppnås enten ved å bytte til mer passende metoder eller ved å optimalisere eksisterende prosesser til en mer miljøvennlig responsiv tilnærming.
 • Våre produksjons-, behandlings- og deponeringsprosesser og produkter vurderes regelmessig når det kommer til miljøpåvirkningen.
 • Miljøverntiltak hos uvex vurderes med tanke på deres implementering og effektivitet.
 • Å unngå utslipp er øverste prioritet for uvex. uvex benytter progressive teknikker, målemetoder og analyser for å rense eksosluft og avfallsvann, for å unngå og eliminere avfall og for å redusere støy.
 • En intern måletjeneste overvåker miljøgifter og eksponering for støy på arbeidsstasjonene.
 • uvex gir sine ansatte incentiver til å finne mulige forbedringer innen miljøbeskyttelse.
 • uvex' leverandører er forpliktet til å sikre at deres produksjonsprosesser er miljøvennlig og ressurseffektive, slik at våre aktiviteter ikke har noen langsiktig negativ innvirkning på miljøet. Dette revideres regelmessig.
 • uvex informerer sine kunder og forbrukere om egenskapene til produkter og produktenes sikre og miljøvennlige transport, håndtering og avhending. uvex-produkter skal være trygge for forbrukeren og ikke utgjøre noen miljøtrussel gjennom bruk.
 • Innen miljøbeskyttelse samarbeider uvex tett med myndigheter og andre offentlige organer basert på gjensidig tillit.
Nedlastinger
Deler Skriv ut
uvex
SAFETY