#protectingplanet – uvex beskytter mennesker og planeten

Bedriftens målsetting protecting people er mer aktuell enn noen gang!
Forpliktelsen om å beskytte mennesker omfatter både ansvar ovenfor samfunnet og miljøet. Som en familiebedrift har bærekraft stått i sentrum for både tanke og handling hos oss i årevis.

uvex har satt seg ambisiøse mål innenfor økologiske, økonomiske og sosiale områder. På fabrikkene sine arbeider uvex intensivt med å øke energieffektiviteten og setter alt inn på å bli CO2-nøytrale i løpet av kort tid.

De strenge kvalitetskravene til produktene kombineres med utvikling av resirkuleringskonsepter og bruk av biobaserte materialer. Den lange levetiden til produktene bidrar til å redusere avfall og sparer ressurser.

Under mottoet protecting planet presenterer uvex nå for første gang et komplett produktsystem med miljøvennlige produkter.

OPPDAG BÆREKRAFTIGE UVEX-PRODUKTER

spille av uvex planet series video

Michael Winter, Managing Partner of the uvex group

Vi har beskyttet mennesker i forbindelse med arbeid, idrett og fritid siden 1926. protecting people er vår målsetting.

protecting planet er den konsekvente videreføringen av denne oppgaven når det handler om å behandle mennesker, samfunn og natur på en ansvarlig måte.

Med protecting planet har vi skapt en merkevare som tilbyr maksimal transparens og informasjon om bærekraftaktivitetene våre: fra ressurssparende produkt via innovative tiltak på våre egne fabrikker til samfunnsengasjement og sosialt prosjekt.

Michael Winter, administrerende partner i uvex group

uvex-merkevaren for bærekraft: en lovnad for menneske og miljø

protecting people står som målsetting bak alle merkene til uvex group.
Målet er å tilby mennesker nøyaktig den beskyttelsen de trenger med våre egne produkter. Denne beskyttelsen gjelder omgivelsene i sin helhet i sosial, økologisk og økonomisk sammenheng. Fra protecting people utvides derfor lovnaden til beskyttelse av samfunnet og miljøet: protecting planet. For formidling av de mange tiltakene ble det utviklet et merkevarekonsept som beskriver bærekraftprosjektene til uvex group.

Eksempler på den nye merkevaren protecting planet:

protecting planet by using recycled materials
Finn ut mer

For å spare ressurser og miljøet bearbeider uvex group ulike typer resirkulerte materialer. Det omfatter for eksempel resirkulert polyamid fra produksjonsoverskudd eller resirkulert PET fra flasker, som brukes til å fremstille brillestenger eller hodebånd, samt lesebriller som fremstilles av opptil 70 prosent av resirkulert post-consumer-materiale.

protecting planet by maximum reduction of pollutants
Finn ut mer

uvex group bruker ingen helseskadelige stoffer i henhold til REACH-forskriften og har i tillegg pålagt seg selv en egen liste over «Restricted Substances». Forretningspolicyen til uvex group er å bare tilby produkter med maksimal reduksjon av skadelige stoffer og som verken skader brukeren eller miljøet. Spesielt for produkter som kommer i kontakt med huden, som PPE, gjelder hos uvex safety group de strengeste kriteriene, som overgår de gjeldende EU-direktivene.

protecting planet by reducing waste
Finn ut mer

For å beskytte miljøet reduserer uvex group avfallet på mange ulike steder. I forbindelse med det vurderer vi regelmessig ressursbruken på produksjonsstedene våre for å se i hvilken grad prosedyrer og prosesser kan forbedres. Det første vi implementerer konkret er reduksjon av kartongmateriale ved å endre emballasjestørrelser eller bruke emballasjer flere ganger. Når det gjelder messeutstyr satser uvex group dessuten på et leiekonsept – slik garanteres fornuftig gjenbruk av materialene også av andre bedrifter.

protecting planet by saving energy
Finn ut mer

Miljøvern begynner med strøm. Derfor satser uvex group på miljøvennlig strøm for anleggene i Tyskland. Det gjelder også for de internasjonale anleggene i uvex safety Cagi i Italia, Swedsafe i Sverige og Heckel i La Walck i Alsace i Frankrike. Ved hjelp av energistyring i henhold til DIN EN ISO 50001 forplikter uvex group seg til å dokumentere kontinuerlige energiinnsparinger. Men uvex group nøyer seg ikke med det: Også strømsparing i hele verdiskapningskjeden har høy prioritet. Ved hjelp av kontinuerlige bærekrafttiltak i egne produksjonssteder verden over sikrer uvex group bærekraftig produksjon. Noen tiltak er f.eks. LED-belysning, maskiner av nyeste versjon eller metoder for varmegjenvinning.

protecting planet by using bio-based materials
Finn ut mer

I plante- og biobaserte materialer ser uvex fremtiden. Derfor brukes alt i dag biobasert HDPE (High Density Polyethylen) av sukkerrør, lavalan (presset ull), prolan (presset saueull fra Bayern), rapsoljebasert PU-skum, tekstil av resirkulerte PET-flasker eller bomusfiber og biobasert polyamid og andre plasttyper basert på ricinusolje i mange ulike produkter.

protecting planet by creating durable products
Finn ut mer

uvex group utmerker seg med en målbart høyere produktkvalitet sammenlignet med konkurrentene. Det viser for eksempel brillecoating, det vil si uvex-beleggene for vernebrillene våre. Kundene til uvex group må derfor sjeldnere kjøpe nye produkter fordi produktene tåler daglig bruk lenger. Denne lange levetiden til produktene sparer ikke bare penger på lang sikt, men sparer også verdifulle ressurser og forårsaker mindre avfall.

protecting planet by reducing CO2 emissions
Finn ut mer

uvex group har satt seg som mål å kontinuerlig redusere sine egne CO2-utslipp på ulike nivåer. Derfor bruker uvex group i Tyskland miljøvennlig strøm av 100 prosent fornybar energi samt miljøvennlig gass eller «klimanøytral gass» der konsernet kompenserer for CO2-utslippene som oppstår på grunn av gassforbrenningen via infra fürth gmbh og støtter klimaprosjekter. De innovative produktene og tjenestene for verdensmarkedet produseres på bedriftens egne fabrikker, mange av dem i Tyskland og Europa. Det sikrer for det første høy kvalitet og gir for det andre kortere transportavstander. Med regelmessige bærekraftaktiviteter i sine egne produksjonssteder yter uvex group et viktig bidrag for å redusere det økologiske fotavtrykket sitt.

protecting planet by using environmentally friendly packaging
Finn ut mer

Som en del av bærekraftstrategien har uvex group satt seg som mål å øke andelen miljøvennlig emballasje kontinuerlig. Derfor brukes det for eksempel klimanøytral emballasje, det vil si emballasje som kompenseres ved hjelp av klimaprosjekter, samt 100 prosent resirkulerbar emballasje, delvis sågar plantebasert i form av gresskartong. Gress- og steinpapir samt resirkulert emballasjefolie og poser av ettervoksende råmaterialer, som Tencel, er andre eksempler.

uvex-bærekraftmerkevaren protecting planet finnes både på produkter og emballasjen deres og for eksempel på messestander eller i katalogene til uvex group. På denne måten vil uvex ikke bare fremheve sitt eget engasjement innen disse områdene av bærekraft, men også øke oppmerksomheten om økologisk og sosial forretningsdrift.

DOWNLOAD FLYER

uvex i-range planet

sustainable safety glasses uvex i guard planet
environmentally friendly safety glasses
safety glasses with recycled materials

Resirkulerte materialer

[Translate to Norwegian:] glasses with recycled materials

Bøylene til brillene omfatter opptil 39 prosent biobasert materiale. uvex satser i den forbindelse på et ettervoksende råmateriale fra ricinusplanten og bruker energi fra biomasse. Koblingsdelene og hakene på hodebåndet er laget av 22 prosent resirkulerte PET-flasker, mens den myke ansiktsstøtten er laget av mer enn 35 prosent resirkulert granulat fra produksjonsavfall. Pannebåndet på de heldekkende brillene er laget av 72 prosent resirkulert garnavfall.

safety glasses with environmentally friendly packaging

Miljøvennlig emballasje

[Translate to Norwegian:] safety glasses with sustainable packaging

Foliene til polyetylenposene som brukes, består av opptil 70 prosent resirkulert materiale som utvinnes av produksjonsavfall. All kartong er av mer enn 90 prosent resirkulert papir.

safety glasses by reducing waste

Miljøvennlig produksjon

[Translate to Norwegian:] sustainable produced safety glasses

Papiret som trengs for de medfølgende bruksanvisningene kan reduseres med opptil 30 prosent. Økningen av emballasjeenheten fra fem til ti briller gir en ekstra reduksjon av pappmateriale og forårsaker samtidig betydelig mindre avfall.


uvex xact-fit planet

Hearing protection plugs made from recycled material and low CO2 production
Hearing protection plugs made from recycled material and low CO2 production

Resirkulerte materialer

[Translate to Norwegian:] recycled materials uvex x-act fit planet

100 prosent resirkulert polypropylen (PP) brukes til de ergonomisk formede stengene på xact-fit planet. De ovale skumpluggene er underlagt strenge kontroller og har en maksimal reduksjon av skadelige stoffer.

Hearing protection plugs in environmentally friendly packaging

Miljøvennlig emballasje

[Translate to Norwegian:] environmentfriendly packaging

All emballasje av hørselsvernet er laget av 100 prosent resirkulert papp.

Hearing protection plugs from CO2-reduced production

Miljøvennlig produksjon

[Translate to Norwegian:] environmentfriendly production

SwedSafe, som er en del av uvex group, etterlater bare et lite CO2-avtrykk. Ikke noe fossilt brensel brukes i produksjon og 100 prosent av den nødvendige strømmen kommer fra fornybare energikilder. For å fremme biologisk mangfold på stedet ble det anlagt naturlige gressletter og flere blomstrende planter for å skape flere insekthabitater. SwedSafe er sertifisert i henhold til miljøstyring ISO 14001.


uvex pheos planet

sustainable safety helmet
uvex sustainable safety helmet
safety helmet with recycled materials

Resirkulerte materialer

[Translate to Norwegian:] sustainable safety helmet for a safe workspace

Hjelmskallet består av inntil 30 prosent biobasert plast. Det organiske opprinnelige materialet sukkerrør omdannes i samsvar med strenge kvalitetskrav og oppnår en høy stabilitet og fasthet. Til hoderingen er det brukt 50 prosent oppmalt plast fra hjelmskall. Dermed reduseres det prosessavhengige avfallet i produksjonen vesentlig.

safety helmet with sustainable packaging

Miljøvennlig emballasje

All enkeltemballasje består av regranulert materiale og er hentet fra den sirkulære økonomien. Emballasjen er sortsren og kan tilføres til resirkuleringssyklusen igjen etter bruk. Dette sparer i tillegg fossile råmaterialer. Bruksanvisningene er av 100 prosent resirkulert returpapir.


uvex Bamboo TwinFlex® D xg planet

sustainable safety gloves

Bambus TwinFlex® Technology er et registrert varemerke som tilhører UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

safety gloves with bamboo
safety gloves sustainable materials

Miljøvennlige materialer

[Translate to Norwegian:] safety gloves with bamboo viscose

uvex satser med bruken av bambus-viskose på et materiale som er basert på det ettervoksende råmaterialet bambus samt på resirkulert polyamid. Tilsammen utgjør disse bærekraftige materialene 45 prosent av materialet som brukes! For å beskytte helsen til brukeren utmerker hansken seg i tillegg med å overgå REACH-bestemmelsene vesentlig, og hudvennligheten er dermatologisk bekreftet av proDerm-instituttet.

safety gloves with environmentally friendly packaging

Miljøvennlig emballasje

[Translate to Norwegian:] sustainable packaging for safety gloves

Emballasjen til hanskene er redusert til et minimum. Det brukes papirbelter i stedet for gummibånd. Poser av polyester er fullstendig eliminert.

sustainable produced safety gloves

Karbon nøytrale produksjonsmetoder på anlegget i Lüneburg

[Translate to Norwegian:] sustainable produced safety gloves

Virksomheten uvex safety gloves er sertifisert både i henhold til miljøstyring ISO 14001 og energistyring ISO 50001 og fremstilles karbon nøytralt, relatert til direkte utslipp under produksjonen. For å oppnå dette har vi kjøpt strøm fra 100 prosent fornybare energikilder siden 2014, gjennom det sertifiserte økostrømproduktet fremmer vi byggingen av nye anlegg for fornybar energi i regionen. Til driften av våre meget effektive kraft-varmeaggregat på anlegget bruker vi «økogass». Slik kompenseres CO2-utslippene som oppstår under gassforbrenning. Gjennom kompenseringen investerer vi utelukkende i klimavernprosjekter som er sertifisert i henhold til internasjonalt anerkjente kvalitetsstandarder (Gold Standard eller «VCS – Verified Carbon Standard») og fremmer dermed for eksempel byggingen av nye anlegg i India for generering av sol- og vindkraft.


uvex 1 G2 planet

sustainable safety shoes
sustainable safety shoe
safety shoes out of recycled materials

Resirkulerte materialer

[Translate to Norwegian:] safety shoe with recycled materials

Yttermaterialet til verneskoene består av 100 prosent resirkulert polyester fra PET-flasker. Spikertrampsålen av tekstil fremstilles også av 100 prosent resirkulerte fibre. For TPR-overlæret brukes det 40 prosent resirkulert TPU. Distance-Mesh-fôret til skoen består av 52 prosent resirkulert polyester og 18 prosent bambusfibre. Også den utskiftbare klimakomfortable innersålen fremstilles av 100 prosent resirkulert PU-skum og polyester. Hele verneskoen fremstilles uten skadelige stoffer i henhold til listen over forbudte farlige stoffer.

safety shoes with sustainable packaging

Miljøvennlig emballasje

[Translate to Norwegian:] safety shoe with environmentally friendly packaging

Alle uvex-skoeskene består av opptil 90 prosent resirkulert kartong. Det brukes 100 prosent resirkulert silkepapir. Bruksanvisningene er også av 100 prosent resirkulert papir.

sustainable production for safety shoes

Miljøvennlig produksjon

[Translate to Norwegian:] sustainable produced safety shoes

uvex-fabrikken i italienske Ceva ble fullstendig omstilt til miljøvennlig strøm og gass alt for flere år siden og har siden 2017 vært sertifisert etter miljøstyringssystemet ISO 14001. I tillegg satser fabrikken på fornybar energi med et solenergianlegg. uvex legger spesiell vekt på å unngå avfall. Derfor ble det allerede for noen år siden gjort endringer på såleformene slik at avfallet kunne reduseres betydelig. Også rengjørings- og innsprøytingsprosessen optimaliseres kontinuerlig. I tillegg samles PU-avfallet inn, bearbeides til granulat og brukes på nytt. For TPU-yttersålen til uvex 1 G2 planet brukes det opptil 10 prosent gjenvunnet PU-avfall fra egen produksjon.


uvex suXXeed greencycle planet

sustainable workwear
uvex sustainable clothing
work wear with sustainable materials

Resirkulerte materialer

[Translate to Norwegian:] uvex work wear is completely compostable

Alle materialbestanddelene til klærne er fullstendig komposterbare, og alle produktene har kvalitetsstempelet cradle to cradle™. I tillegg til bomullen utmerker bruken av en spesiell polyester og elastaner seg her. De brytes ned i løpet av kort tid takket være kopolymerstrukturen. For cradle to cradle™-klærne brukes det utelukkende innholdsstoffer som påviselig ikke skader helsen til mennesker. I tillegg sikrer cradle to cradle™-sertifikatet Gold at ingen prosesskjemikalier havner i avløpsvannet. Når klærne er slitt, kan bestanddelene til klærne tilføres resirkuleringssyklusen igjen ved hjelp av kompostering.

environmentally friendly work wear from uvex

Miljøvennlig emballasje

[Translate to Norwegian:] sustainable packaging for workwear

Enkeltemballasjen, inkludert alle hangtags og etiketter, er også biologisk nedbrytbare.

workwear sustainable produced

Miljøvennlig produksjon

[Translate to Norwegian:] environmentally friendly workwear

Ved produksjonen av klærne satses det på fornybar energi. Samtidig kompenseres det for 50 prosent av de direkte utslippene på anlegget. Produksjonen i Europa og de korte transportavstandene som følge av det sikrer at det ikke oppstår unødvendige miljøbelastninger.

Deler Skriv ut