Vårt sosiale ansvar

Fullstendig beskyttelse av folk omfatter også sikkerhet innen den sosiale sfæren: Vi gjør våre ansatte i stand til å gjøre dette, og vi krever at våre forretningspartnere gjør det samme. Vi er også forpliktet til å hjelpe folk i nød over hele verden.

Du finner mer på uvex-group.com

 

De sosiale standardene til uvex group

Som en av verdens ledende innen utvikling, produksjon og salg av personlig verneutstyr, har uvex integrert grunnleggende etiske prinsipper i sin forretningspolitikk og tilsvarende fremgangsmåter i sin forretningsdrift siden selskapet ble grunnlagt i 1926. Det samme engasjementet forventer vi fra alle forretningspartnerne våre. «protecting people» forplikter oss ovenfor kundene våre og deres ansatte, men også ovenfor våre egne medarbeidere og medarbeiderne til forretningspartnerne våre.  

uvex' forretningspolitikk innebærer å bare samarbeide med firmaer som respekterer de grunnleggende menneskerettighetene og friheten til medarbeiderne når de utøver sitt arbeid. På bakgrunn av dette har uvex group utviklet en katalog med syv sentrale krav som må benyttes av forretningspartnerne våre. Denne sosiale standarden er basert på bestemmelsene til International Labour Organization ILO, som danner grunnlaget for alle anerkjente sosiale standarder, for eksempel Social Accountability SA 8000.

Kommunikasjon og rapportering

uvex forlanger at alle forretningspartnere publiserer de sosiale standardene til uvex group slik måte at alle medarbeidere, leverandører, representanter og entreprenører kan hente frem og lese disse. Medarbeidere, leverandører, representanter og entreprenører kan rapportere brudd på de sosiale standardene til uvex safety group på følgende adresse  compliance@uvex.de.

Deler Skriv ut