Vårt sosiale ansvar

Fullstendig beskyttelse av folk omfatter også sikkerhet innen den sosiale sfæren: Vi gjør våre ansatte i stand til å gjøre dette, og vi krever at våre forretningspartnere gjør det samme. Vi er også forpliktet til å hjelpe folk i nød over hele verden.

Den sosiale standarden til uvex-gruppen

Som en verdensleder innen utvikling, produksjon og salg av personlig verneutstyr har uvex integrert grunnleggende etiske prinsipper i bedriftens policy og i måten den gjør forretninger på, helt siden selskapet ble etablert i 1926. Vi forventer det samme engasjementet fra alle våre forretningspartnere. Vårt prinsipp om å beskytte folk er en bindende forpliktelse til våre kunder og deres ansatte – og også til våre egne ansatte og våre forretningspartneres ansatte.  

Det er selskapets policy at uvex bare samarbeider med selskaper som respekterer de ansattes grunnleggende menneskerettigheter og deres frihet til å utføre arbeid. På grunnlag av denne bakgrunnen har uvex-gruppen utviklet en katalog med syv kjernekrav som våre forretningspartnere må overholde. Denne sosiale standarden er basert på spesifikasjonene til den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Den utgjør grunnlaget for alle anerkjente sosiale standarder, for eksempel Social Accountability SA 8000.

Det sosiale engasjementet til RAINER WINTER FOUNDATION

RAINER WINTER FOUNDATION er en offentlig stiftelse under tysk sivillovgivning basert i Fürth. Stiftelsen ble etablert i 1980 av Rainer Winter, aksjonær og styreformann i UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG. «Jeg gjorde det til min oppgave å hjelpe syke og funksjonshemmede barn over hele verden som raskt som mulig og med så lite byråkrati som mulig,» forklarer Rainer Winter.

Siden stiftelsen ble etablert for 30 år siden, har 1,6 millioner euro blitt pumpet inn i utallige regionale og internasjonale prosjekter. RAINER WINTER FOUNDATION samarbeider også med andre organisasjoner og gir engangsdonasjoner, spesielt ved katastrofer eller hungersnød for å gi umiddelbar støtte til barn i nød. Stiftelsen håndterer også sponsorvirksomhet. Eksempler er jordskjelvet i Haiti, tsunamien i Asia og angrepene den 11. september i New York.

Prosjekter i Tyskland, særlig i Nürnberg- og Fürth-området, er spesielt viktige for stiftelsen og dens grunnlegger. Mottakere av støtte inkluderer ungdomsvelferdskontorer og barnehager i byen og distriktet Fürth, St Michael's barnehjem, Zentrum Aktiver Bürger (aktivt borgersenter), 1-2-3 e. V. Association (avhengighets- og voldsforebygging ved videregående skoler) og Nuremberg City Mission. Et annet nøkkelområde er det langvarige samarbeidet med Christliches Jugenddorfwerk Deutschlandd (kristen organisasjon som gir støtte og opplæring).

Støtte til VISION FOR THE WORLD e. V.

Over hele verden lider 45 millioner mennesker av blindhet, og 90 % av alle blinde mennesker bor i den tredje verden. Dette betyr at risikoen for å bli blind for folk som bor i utviklingsland, er ti ganger større enn for de i industrialiserte land. 80 % av tilfellene av blindhet kan unngås!

Å forhindre, kurere og på en bærekraftig måte redusere risikoen for blindhet blant mennesker i den tredje verden, er målet til Vision for the World e. V., som ble etablert i 2002. Medlemmene er engasjerte og ønsker å utføre sitt sosiale ansvar ved å bruke sin erfaring, kunnskap og personlige nettverk til fordel for underprivilegerte mennesker – spesielt ved å utvikle oftalmisk pleie i land i den tredje verden. Vision for the World e. V. samarbeider med anerkjente og erfarne organisasjoner som CBM (Christoffel-Blindenmission) for å velge prosjekter.

uvex safety group – hvis bakgrunn og suksess som en global leder innen øyevern er uløselig knyttet sammen med beskyttelse av syn – er forpliktet til Vision for the World e. V. og vil fortsette å støtte organisasjonen i dens arbeid og prosjekter i den tredje verden i fremtiden. Ett bestemt mål er å behandle grå stær, en progressiv fordunkling av pupillen som fører til fullstendig blindhet. Den langsiktige og sterke effekten av skadelig UV-lys, blant andre ting, bidrar til denne spesifikke øyesykdommen.

Deler Skriv ut
uvex
SAFETY