Standarder och direktiv

Naturligtvis uppfyller våra produkter alla nödvändiga standarder, och inte bara det – vi ställer alltid lite högre krav på våra produkter. Detta säkerställer den extra säkerhet som våra kunder förväntar sig av oss.

DIN EN 149 – Enheter med andningsskydd, filtrerande halvtäckande masker som skyddar mot partiklar

Andningsmasker och filtrerande halvtäckande masker i enlighet med DIN EN 149 skyddar användaren mot partikelföroreningar som aluminiumdamm och rök, glasfiber, trädamm och andra skadliga partiklar. Beroende på föroreningens typ och koncentration bör ansiktsmasker i en av tre skyddsklasser finnas tillgängliga.

Klassificering av filtrerande halvtäckande masker för skydd mot partiklar

Partikelfiltrerande halvtäckande masker och masker med utbytbara filter är indelade i olika andningsskyddsklasser i enlighet med DIN EN 149:2001 och A1:2009. De olika klasserna lämpar sig för olika användningsområden, beroende på föroreningsgrad:

<td/>

Skyddsnivåer för filtrerande halvtäckande masker som skyddar mot partiklar
SkyddsnivåBegränsningar
FFP1lämpar sig inte för partiklar av cancerogena eller radioaktiva ämnen, luftburna biologiska ämnen i riskgrupperna 2 och 3, och enzymer
FFP2lämpar sig inte för partiklar av radioaktiva ämnen, luftburna biologiska ämnen i riskgrupp 3 och enzymer
FFP3

Läs mer om andningsskyddsklasser på informationssidan om FFP.

Den reviderade versionen av DIN EN 149 reglerar också om filtrerande halvtäckande masker endast kan användas i ett skift, eller om de kan återanvändas i flera skift. Relevanta rengörings- och desinficeringskrav anges i standarden. Huruvida masker kan återanvändas beror på olika faktorer i arbetsmiljön:

  • föroreningarnas koncentrationer
  • andningens intensitet
  • värme
  • fukt
  • hygienfaktorer

Följande märkningar reglerar återanvändningen av filtrerande halvtäckande masker i enlighet med standarden:

  • R = den filtrerande halvtäckande masken är återanvändbar.
  • NR = den filtrerande halvtäckande masken kan användas i högst ett skift.
Dela Skriv ut
uvex
SAFETY