Standarder och direktiv

Naturligtvis uppfyller våra produkter alla nödvändiga standarder, och inte bara det – vi ställer alltid lite högre krav på våra produkter. Detta säkerställer den extra säkerhet som våra kunder förväntar sig av oss.

DIN 166 – Personligt ögonskydd

Den europeiska standarden DIN EN166 beskriver alla de allmänna kraven för personliga ögonskydd. Skyddsglasögon i enlighet med DIN EN 166 består av bågar och linser, som klassificeras som kontaktlinser och linser med filtereffekt i följande standarder.

Märkning i enlighet med DIN EN 166

Teknisk information om skyddsglasögon anges i följande ordning i enlighet med EN 166:

 • skyddsklass (endast filter)
 • tillverkarens märkning
 • optisk klass (förutom för extralinser)
 • certifieringsmärkning (om tillämpligt)
 • symbol för mekanisk hållfasthet
 • symbol för icke-efterlevnad av smält metall

DIN EN 169 – Filter för svetsning och relaterad teknik

I förhållande till de speciella kraven för ögonskydd fastställer EN 169-standarden skyddsnivåer och transmittanskrav för linsfilter avsedda att skydda medarbetare vid:

 • lätt gasskärning
 • hårdlödning
 • svetsning
 • bågsvetsning
 • plasmaskärning

Märkning och skyddsnivåer för svetsfilter i enlighet med standarden EN 169

Svetsfilter måste ha permanent märkning i kanten. Den första siffran står för skyddsglasögonens skyddsklass. Beroende på procedur kräver högre elektrisk ström högre skyddsklasser i enlighet med DIN EN 169. 

DIN EN 170 – UV-filter

Standarden DIN EN 170 fastställer skyddsnivåer och transmittanskrav för ultravioletta filter som en del av standarderna för speciella produktkrav. Om linsen i ögat utsätts för ultraviolett ljus för länge kan den förlora sin transparens, vilket kan leda till nedsatt eller förlorad syn. Därför skyddar linserna i skyddsglasögon som uppfyller EN 170 ögonen från ultraviolett strålning vid farliga aktiviteter.

Till skillnad från svetsfilter som uppfyller EN 169 lämpar sig UV-filter inte för att titta direkt eller indirekt på elektriska bågar. 

DIN EN 172 – Antireflexfilter för industriellt bruk

DIN EN 172 är en särskild standard för personligt ögonskydd och beskriver de fysiska egenskaperna som krävs av de filter som används för att minska bländning vid industriellt bruk. Dessa egenskaper innefattar till exempel mekaniska och optiska egenskaper och krav på antireflexfilter.

Om du vill använda antireflexfilter för industriellt bruk bör de allmänna kraven för personligt ögonskydd i enlighet med DIN EN 166 också vara uppfyllda. Beroende på användningsområde kan antireflexfilter i enlighet med DIN EN 172 användas antingen som filter i skyddsglasögon eller som enskilda filter.

Tack vare innovativ teknik erbjuder uvex antireflexfilter i enlighet med DIN EN 172 både utmärkt färguppfattning och optimalt skydd. 

Dela Skriv ut