Digital personlig skyddsutrustning: uvex techware

Genom att integrera digitala funktioner i personlig skyddsutrustning öppnar vi upp helt nya möjligheter att skydda människor. Med uvex techware kan känsliga områden från topp till tå förses med sensorer och ställdon. Genom att ansluta personlig skyddsutrustning kan man uppnå metafunktioner som reagerar, interagerar och kommunicerar med användaren utifrån den aktuella situationen.

Megatrenden digital omvandling erbjuder nu helt nya koncept inom personlig skyddsutrustning. Dessa koncept kan användas för att bemöta den omfattande förändringen inom den industriella sektorn. ”Med den nya digitala tekniken kan vi förbättra befintliga säkerhetsfunktioner på ett helt nytt sätt samt ta fram unika metoder för att säkerställa människors skydd och fysiska välbefinnande”, säger Stefan Brück, CEO för uvex safety group. ”Därför har uvex safety group etablerat avdelningen Digital Business Innovation för att utveckla det digitala produktsystemet uvex techware. Tillsammans med skickliga teknikpartner och viktiga kunder har vi tagit fram de första prototyperna och programmen som erbjuder metoder för skräddarsydda lösningar utifrån realistiska exempelfall.

Produkter i uvex techware-systemet representerar det första steget framåt för maskinvaru- och programvarulösningar med konkreta prototyper. Vi är övertygade om att den här strategin gör att vi kan uppfylla de nya kraven i framtidens arbetsmiljö”, säger Stefan Brück. ”Vår vision är att sammanlänka produktkoncepten och integrera dem i ett system för personlig skyddsutrustning. Planen är att utveckla lösningarna i nära samarbete med våra kunder så att de kan integreras i systemlandskapet.”

Produktkoncept som presenterades på A+A 2017-mässan:

Smart Helmet – uvex pheos techware
I många situationer som rör säkerhet på arbetsplatsen är det viktigt att skydda huvudet. De passiva skyddsfunktionerna i Smart Helmet blir betydligt bättre med hjälp av metasensorer som bedömer situationer. Med den här tekniken kan du säkerställa att personlig skyddsutrustning används och integrerade accelerationssensorer upptäcker kollisioner, fritt fallande föremål och oväntad orörlighet. Andra typer av sensorer, till exempel för temperatur, fukt och omgivande ljusstyrka, möjliggör ytterligare funktioner som kan anpassas efter kundernas krav samt de specifika kraven för respektive användningsområde.

Smart Glasses – uvex i-works techware
Skyddsglasögonen är en idealisk plattform för visualisering av information. Vid utveckling av den här produkten lades särskilt fokus på integrering av beprövade ögonskyddskoncept. Med den teknik som används kan skyddsglasögonen användas i verkliga arbetsförhållanden såsom i starkt omgivande ljus och svåra miljöförhållanden. I likhet med head-up-display i bilar projiceras information på insidan av skyddsglasögonen. De är därför inte beroende av yttre förhållanden. Displayen ger användarna ständig åtkomst till sensordata och mätvärden för de externa sensorerna. De koncept som används är optimerade för låg energiförbrukning och en lätt konstruktion.

Smart Gesture Control – uvex suXXeed techware
Beroende på arbetsmiljön kan interaktionen mellan människa och maskin vara en enorm utmaning i samband med digital säkerhet på arbetsplatsen. För att använda mobila enheter med små knappar och skärmar måste man ofta ta av sig handskyddet. Modulen Smart Gesture Control kan integreras på olika punkter på den personliga skyddsutrustningen och kräver inte användarkontakt till följd av den avkänningsteknik av 3D-gester som används. Med modulen kan användare till exempel styra funktionerna på Smart Glasses eller maskiner med respektive funktioner. Nio LED-lampor används för säkerhet och i återkopplingssyfte.

E-Glove – uvex phynomic techware
Händerna är våra mest värdefulla verktyg och bör skyddas mot mekanisk påverkan, skärsår och farliga kemikalier. Men känslan och verktygshanteringen får inte försämras. Genom att integrera NFC-chip i handskar får användarna åtkomst till information via sin mobila enhet, som till exempel hänför sig till avsedd användning och produktens hållbarhet. Skyddshandskarna kan anpassas, åtkomst till maskiner eller infrastruktur kan regleras och det finns helt nya möjligheter med avseende på distributionskedjan för personlig skyddsutrustning.

Smart Insole – uvex 1 techware
Skyddsskor är korsningen mellan en person och hans eller hennes omgivning när personen utför aktiviteter som inte inbegriper att hon eller han sitter ner. Med detta i åtanke är det möjligt att fastställa många biomekaniska scenarier och andra situationer. Många arbetsplatsolyckor beror på att man snubblar och tillfälligt tappar kontrollen. Dessa situationer kan identifieras och utvärderas, och med hjälp av riktade varningar kan ytterligare olyckor vid kända riskområden undvikas. Dessutom kan man med metasensorer fastställa andra säkerhetsrelaterade egenskaper i skor utöver rörelser för att aktivt identifiera potentiella skador och förlust av säkerhetsfunktioner.

Aktiv belysningsväst – uvex
I farliga situationer är det viktigt att räddningspersonal eller personer som är inblandade i olyckan har på sig varselvästar med varningsfärger och retroreflektorer så att personerna syns i respektive ljusförhållanden. I områden med dålig belysning är passiva varselvästar dock svåra att se. För att öka säkerheten i sådana situationer har man utökat Active Lighting Vest med en pulserande ljuskälla som är lätt att se även i mycket mörka miljöer, vilket garanterar ökad säkerhet. Genom att integrera västen i ett sammankopplat säkerhetskoncept kan man använda ytterligare funktioner som sträcker sig långt utöver funktionerna i en varselväst.

Dr. Markus Burghart presenterar uvex techware på A+A 2017

uvex group

uvex group sammanför tre globalt verksamma företag under ett tak: uvex safety group, uvex sports group (med uvex sports och Alpina Sports) och Filtral group (Filtral och Primetta). uvex group finns i 22 länder med 48 dotterbolag, men väljer att göra mesta möjliga av sin tillverkning i Tyskland. Två tredjedelar av företagets 2 600 medarbetare (enligt räkenskapsåret 2016/2017) är anställda i Tyskland. uvex är en global partner till internationell elitidrott och utrustar en rad framstående idrottare. Mottot att skydda människor är kärnan i företagets verksamhet. uvex utvecklar, tillverkar och distribuerar produkter och tjänster som skyddar personer på arbetsplatsen, inom idrottsvärlden och på fritiden.

Har du några frågor? Mediekontakt:

Thorsten Udet
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG
Würzburger Str. 181-189
90766 Fürth
Germany

Telefon: +49 911 9736-1449
Fax: +49 911 9736-1302

uvex group

uvex group sammanför tre globalt verksamma företag under ett tak: uvex safety group, uvex sports group (med uvex sports och Alpina Sports) och Filtral group (Filtral och Primetta). uvex group finns i 22 länder med 48 dotterbolag, men väljer att göra mesta möjliga av sin tillverkning i Tyskland. Två tredjedelar av företagets 2 600 medarbetare (enligt räkenskapsåret 2016/2017) är anställda i Tyskland. uvex är en global partner till internationell elitidrott och utrustar en rad framstående idrottare. Mottot att skydda människor är kärnan i företagets verksamhet. uvex utvecklar, tillverkar och distribuerar produkter och tjänster som skyddar personer på arbetsplatsen, inom idrottsvärlden och på fritiden.

Dela Skriv ut
uvex
SAFETY