Kvalitet made in uvex

För uvex är kvalitet mycket mer än summan av bra produktfunktioner. Kvalitet är en grundläggande attityd som dominerar företag, mål, produkter och tjänster. ”Made in uvex” är en kvalitetsstämpel och vårt löfte till kunder, anställda och miljön.

Vad betyder kvalitet?

Kvalitet kan innefatta många saker: motstånd, effektivitet, hållbarhet, renhet, bearbetning och mycket mer. Produkter av hög kvalitet för oss är inte en fråga om heder, utan det är en affärsmodell. ”Quality made in uvex” omfattar även processer, socialt ansvar och ekonomisk effektivitet.

 

Skapa värden

Endast ett företag som är berett att ta full kontroll över utvecklingen och tillverkningen av sina egna produkter och tjänster kan garantera produkternas kvalitet och säkerhet. uvex påverkar alla produktparametrar, från den första utvecklingsrelaterade skissen till formskapande och slutlig kvalitetskontroll. Genom omfattande åtkomst till hela värdekedjan har vi bästa möjliga kontroll på våra produkters kvalitet.

 

Bättre kvalitet

Produktkvalitet mäts idag oftast på en ensidig grund mot de standarder och specifikationer som måste uppfyllas för att få branschspecifik certifiering. uvex går ett steg längre: Under utvecklingen kontrollerar vi ständigt våra produkter i våra interna testlaboratorier. Det innebär att våra produkter uppfyller standarderna i alla avseenden och till och med överträffar förväntningarna. För extra säkerhet.

 

Stärka våra anläggningar

Vårt företag grundades år 1926. Under åren som följde började uvex att designa, utveckla och tillverka sina egna skyddsglasögon på moderanläggningen i Fürth. I 90 år har vi stått fast vid vår kvalitetsstandard ”Made in uvex” och framför allt förlitar vi oss på vår tekniska expertis, omfattande specialistkunskap och vår personals imponerande skicklighet och utbildning på anläggningar i Tyskland, Europa och utomlands.

 

Skydda resurser

327,4 ton koldioxid, 4 000 liter maskinolja, 542 megawatt timmar av elektricitet – uvex sammanfattning av energibesparingar 2014. Oavsett om det handlar om att minska skadliga utsläpp, minimera produktion och råmaterialförbrukning eller minska buller: En grundläggande princip i vårt företags filosofi är noggrann användning av resurser. De sparade kostnaderna återinvesteras generöst i kvaliteten på våra anläggningar, vilket i sin tur bidrar till kvaliteten på våra produkter.

 

Behålla vårt oberoende

Som ett familjeföretag i tredje generationen representerar uvex stabil, långsiktig utveckling av företagets varumärke tillsammans med dess produkter och tjänster. Vi använder enbart våra egna tillgångar för att göra nya investeringar. En hållbar företagspolicy som denna kan endast upprätthållas i en ansvarsfullt hanterad och ekonomiskt oberoende miljö.

 

Verktygsoptimering

Produktkvaliteten blir bara så bra som råmaterialets kvalitet och de verktyg som används i tillverkningsprocessen. För att garantera högsta kvalitet utvecklar vi våra egna verktyg och producerar dem i samarbete med långvariga och pålitliga partners. Den snäva sammankopplingen mellan enskilda personer i värdekedjan ger oss möjlighet att garantera produktens kvalitet.

Dela Skriv ut