Vi arbetar på ett hållbart sätt

uvex passion är att skydda människor – och göra det på ett hållbart sätt. Som tillverkare med en hög nivå av intern egen tillverkning kan vi påverka en stor del av värdekedjan. Vi använder den här kompetensen för att uppnå våra hållbarhetsmål inom ekologi, ekonomi, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, för medarbetare och samhälle samt för våra produkter. Sedan räkenskapsåret 2017/2018 publicerar uvex-koncernen sin hållbarhetsrapport i en onlineversion i enlighet med kraven i GRI-innehållsindexet.

Den fullständiga versionen finns på uvex-group.com 


Våra hållbarhetsmål

Ekonomisk hållbarhet
 • Internationalisering av affärssegmenten
 • Stärkande av marknadspositionen i USA
 • Utbyggnad och modernisering av uvex egna produktionsanläggningar
 • Diverse digitaliseringsinitiativ för framtidssäkring av uvex-koncernen
Ekologisk hållbarhet
 • Minskning av energiförbrukningen inom området DIN EN ISO 50001 med 6,5 % före slutet av räkenskapsåret 2019/20 med avseende på de viktigaste energinyckeltalen (med räkenskapsåret 2016/17 som utgångspunkt)
 • Inköp av koldioxidneutral el och gas i samband med energianskaffning
 • Alternativ till energiintensiva tillverkningsprocesser
 • Optimering av produktionsprocesser
Hållbarhet med avseende på arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, medarbetare och samhälle
 • Kontinuerlig övervakning av leverantörerna genom revisioner för att säkerställa att sociala standarder följs fullt ut
 • Utvidgning av uvex-koncernens varumärke som arbetsgivare: Rekrytering av och långsiktig lojalitet från medarbetare – särskilt i målgrupper som är svåra att rekrytera, utökning av uvex-koncernens prominens och image, motivation och bibehållande av interna medarbetare, föryngring av uvex-koncernen som arbetsgivare
 • Vidareutveckling av digitala verktyg som eLearning
 • Ökad användning av sociala medier för att behålla och rekrytera personal
 • Företagarfamiljens långsiktiga fortsatta drift av Rainer Winter-stiftelsen

Michael Winter, verkställande delägare uvex-koncernen

"I över 90 år har vi tillverkat och sålt produkter av hög kvalitet som skyddar människor inom sport, fritid och arbete. Och den som vill skydda människor måste ta ansvar. Det är bakgrunden till vår skyldighet att agera på ett hållbart och socialt ansvarsfullt sätt."

Se intervju

 

Dela Skriv ut