Nyckeltal för hållbarhet

I samband med uppdateringen av hållbarhetsrapporten för 2016/17 ändrade uvex-koncernen rapporteringen av ekologiska, ekonomiska och personalrelaterade nyckeltal till räkenskapsårsbasis. Detta börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli. Här visas räkenskapsåren 2015/16, 2016/17 och 2017/18. 

Obs! Kontinuerlig optimering och harmonisering av systemet för registrering av nyckeltal på olika platser och i olika undergrupper kan innebära avvikelser från nyckeltal som publicerats i tidigare rapporter.

De siffror som presenteras här är endast ett utdrag och gäller uteslutande uvex safety group. Den fullständiga rapporten med alla siffror för de andra delarna av koncernen finns på uvex-koncernens webbplats.

uvex group

[Translate to Swedish:] uvex safety group sustainability key figures

Ekonomiska nyckeltal

År Omsättning i miljoner EUR Förändring jämfört med tidigare år
2015/2016287
2016/2017309.58 %
2017/2018333.68 %

Ekonomiska nyckeltal

Sysselsatta totalt varav anställda varav på uppdragsbasis
2015/20161,416921495
2016/20171,508970538
2017/20181,6171,023594

Ekologiska nyckeltal

Obs! Direkt återvinning registrerades inte under räkenskapsåret 2015/16, varför det inte finns något dataunderlag. Motsvarande ställen är markerade med ”-”.

Skyddshandskar – uvex safety gloves

Förbrukning per par2015/2016 2016/20172017/2018Förändring jämfört med tidigare år
Primärenergi (kWh)0.3790.4360.4391 %
varav CO2-neutrala %0 %59 %100 %
Sekundärenergi (kWh)0.2990.3050.287-6 %
varav CO2-neutrala %100 %100 %100 %
Vattenförbrukning (l)3.1523.8753.561-8 %
Avfall totalt (kg)0.0210.0260.0299 %
varav direkt återvinning %13 %17 %
relativa C02-utsläpp (kg)0.0990.0600.022-63 %

Ökningen av andelen koldioxidneutral primärenergi beror på införandet av miljövänlig gas i januari 2017.

Skyddsglasögon – uvex arbetsskydd

Förbrukning per styck2015/2016 2016/2017 2017/2018 Förändring jämfört med tidigare år
Primärenergi (kWh) 0.084 0.102 0.082 -19 %
varav CO2-neutrala % 0 % 57 % 100 %
Sekundärenergi (kWh) 0.617 0.625 0.544 -13 %
varav CO2-neutrala % 100 % 100 % 100 %
Vattenförbrukning (l) 0.386 0.452 0.355 -22 %
Avfall totalt (kg) 0.027 0.024 -10 %
varav direkt återvinning % 30 % 31 %
relativa C02-utsläpp (kg) 0.040 0.032 0.019 -40 %

Ökningen av andelen koldioxidneutral primärenergi beror på införandet av miljövänlig gas i januari 2017.

 

Laserskyddsglasögon – Laservision

Förbrukning per styck 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Förändring jämfört med tidigare år
Primärenergi (kWh) 4.108 3.570 3.280 -8 %
varav CO2-neutrala % 0 % 57 % 100 %
Sekundärenergi (kWh) 5.546 4.978 4.638 -7 %
varav CO2-neutrala % 100 % 100 % 100 %
Vattenförbrukning (l) 6.022 5.852 5.382 -8 %
Avfall totalt (kg)
varav direkt återvinning %
relativa C02-utsläpp (kg) 1.248 0.587 0.238 -60 %

 Avfallsmängderna ingår i uvex arbetsskydd (Fürth-anläggningen), eftersom det för närvarande inte är möjligt att separera dem.

Skyddsskor– uvex safety Cagi

Förbrukning per par 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Förändring jämfört med tidigare år
Primärenergi (kWh) 0.526 0.810 0.484 -40 %
varav CO2-neutrala % 0 % 0 % 0 %
Sekundärenergi (kWh) 1.597 1.614 1.723 7 %
varav CO2-neutrala % 27 % 21 % 15 %
Vattenförbrukning (l) 1.049 0.731 0.598 -18 %
Avfall totalt (kg) 0.371 0.432 0.444 3 %
varav direkt återvinning % 43 % 36 %
relativa C02-utsläpp (kg) 0.837 0.874 0.898 3 %

Den insparade förbrukningen av primärenergi 2017/18 beror på effektivare uppvärmning av byggnader.

Hörselskydd – Swedsafe

Förbrukning per 100 styck 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Förändring jämfört med tidigare år
Primärenergi (kWh)
varav CO2-neutrala %
Sekundärenergi (kWh) 0.388 0.315 0.327 4 %
varav CO2-neutrala % 100 % 100 % 100 %
Vattenförbrukning (l) 0.203 0.170 0.210 24 % %
Avfall totalt (kg) 0.017 0.019 0.017 -10 %
varav direkt återvinning % 26 % 19 %
relativa C02-utsläpp (kg) 0.012 0.010 0.010 0 %

Swedsafe värms upp via en värmepump med värmeväxlare, vilket innebär att det inte krävs någon primärenergi.

 

Skyddsglasögon och skyddshjälmar – uvex Kunshan

Förbrukning per styck 2016/2017 2017/2018 Förändring jämfört med tidigare år
Primärenergi (kWh)
varav CO2-neutrala %
Sekundärenergi (kWh) 1.312 0.912 -30 %
varav CO2-neutrala %
Vattenförbrukning (l) 2.611 1.319 -50 %
Avfall totalt (kg) 0.022 0.014 -35 %
varav direkt återvinning % 96 % 87 %
relativa C02-utsläpp (kg) 1.098 0.763 -30 %

Kunshan värms upp med hjälp av eldrivna pannor, vilket innebär att det inte krävs någon primärenergi. På anläggningen i Kunshan har nyckeltal endast dokumenterats från och med räkenskapsåret 2016/17, varför inga värden för tidigare räkenskapsår kan anges.

CO2-utsläpp för uvex safety group (i ton)

2015/2016 2016/2017 2017/2018
4,642 4,340 3,583
Dela Skriv ut