Vår miljövänliga arbetsplats

Att skydda människor innebär också att ta ansvar för miljön. Vi tar det ansvaret på allvar genom att frivilligt överstiga lagstadgade krav på miljöskydd.

Vi tar ansvar

Miljöskydd börjar direkt vid utvecklingsfasen och tar inte ens slut när produkten är klar: Varje anställd på uvex gör en insats varje dag för att hantera resurser på ett ansvarsfullt sätt. Konceptet miljö är en viktig del av vår vardag och vår verksamhet. 

Vårt företags prestanda är viktiga för att stärka vår konkurrenskraft, men det får aldrig ske på bekostnad av människor och miljön. Därför är miljöskydd på uvex en helt integrerad fråga som varje enskild anställd har ansvar för:

 • Vi kvalificera vår personal och motivera dem att agera på ett engagerat, kompetent och miljövänligt sätt.
 • Vi vidtar åtgärder för att begränsa vår verksamhets miljöpåverkan och för att göra arbetsmiljön säker för vår personal.
 • Vi respekterar noggrann användning av resurser, vilket börjar med produktutveckling och vid alla senare steg, bland annat produktion, förvaring och transport.
En översikt över våra konkreta miljöprinciper och åtgärder
 • uvex strävar efter att begränsa miljöpåverkan i möjligaste mån genom sina produkter, produktionsprocesser och produktionsanläggningar.
 • uvex tar hänsyn till miljön tidigt i utvecklingsfasen av nya processer och produkter.
 • Råmaterial och energi används sparsamt i möjligaste mån och eventuella rester återvinns internt för återanvändning. Förekomsten av skadliga ämnen begränsas i möjligaste mån. Det uppnås antingen genom att byta till lämpligare metoder eller genom att optimera befintliga processer till ett mer miljövänligt tillvägagångssätt.
 • Vår produktion, bearbetning och avfallsprocesser och produkter undersöks regelbundet med avseende på miljöpåverkan.
 • På uvex granskas miljöskyddsåtgärder med avseende på genomförande och effektivitet.
 • På uvex är högsta prioritet att undvika utsläpp. uvex sätter in progressiva tekniker, mätmetoder och analyser för ren frånluft och avloppsvatten för att undvika och eliminera avfall och minska buller.
 • En intern mätningstjänst övervakar förorening och bullerexponering på arbetsstationer.
 • uvex uppmuntrar sin personal att föreslå förbättringar inom miljöskydd.
 • uvex leverantörer är skyldiga att se till att deras produktionsprocesser är miljövänliga och resurseffektiva, så att våra aktiviteter inte har långsiktig negativ påverkan på miljön. Det granskas regelbundet.
 • uvex informerar sina kunder om produkternas egenskaper och de säkra och miljövänliga transporterna, hanteringen och kasseringen. uvex produkter ska vara säkra för kunderna och det ska inte utgöra något miljöhot att använda dem.
 • Inom miljöskydd arbetar uvex i nära samarbete med myndigheter och andra offentliga organ baserat på ömsesidigt förtroende.
Nedladdningar
Dela Skriv ut
uvex
SAFETY