#protectingplanet – uvex skyddar både människorna och planeten

Företagets mission protecting people är mer aktuellt än någonsin!
I åtagandet att skydda människor ingår även att ta ansvar för samhället och miljön. Som familjeföretag har hållbarhet i både tanke och handling stått i fokus under flera år.

uvex har satt upp ambitiösa mål på områdena ekologi, ekonomi och social trygghet. uvex arbetar intensivt med att öka energieffektiviteten i sina fabriker och gör allt för att så snabbt som möjligt bli koldioxidneutral.

De höga kvalitetskraven på produkterna kombineras med utveckling av återvinningskoncept och användning av biobaserade material. Dessutom bidrar produkternas hållbarhet och långa livslängd till att minska avfall och spara resurser.

Under mottot protecting planet presenterar uvex nu för första gången ett komplett produktsortiment med miljövänliga produkter.

UPPTÄCK DE HÅLLBARA UVEX-PRODUKTERNA

Spela upp uvex planet series video

Michael Winter, Managing Partner of the uvex group

Vi skyddar människor i arbetet, i sportaktiviteter och på fritiden – ända sedan 1926. protecting people är vårt mission.

protecting planet är en logisk fortsättning på vårt uppdrag som handlar om att hantera människor, samhälle och natur på ett ansvarsfullt sätt.

Med protecting planet har vi lanserat ett varumärke som ger maximal öppenhet och information om våra hållbarhetsaktiviteter: Från resurssparande produkter och innovativa åtgärder i våra egna anläggningar till samhällsmässigt engagemang och sociala projekt.

Michael Winter, Managing Partner i uvex-koncernen

uvex hållbarhetsmärkning: ett löfte till människan och miljön

protecting people är vårt mission och står bakom alla varumärken i uvex-koncernen.
Målet med våra egna produkter är att erbjuda människor exakt det skydd de behöver. Detta skydd omfattar ett helhetsperspektiv i ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hänseende. Från protecting people utökades därför löftet till att även skydda samhället och miljön: protecting planet. För kommunikationen av de många åtgärderna utvecklades ett koncept som beskriver uvex-koncernens hållbarhetsprojekt mer konkret.

Exempel på den nya missionen protecting planet:

protecting planet by using recycled materials
Mer information

För att värna om resurserna och miljön använder uvex-koncernen olika typer av återvunna material. Det handlar till exempel om återvunnen polyamid från produktionsöverskott eller återvunnen PET från dryckesflaskor, som i sin tur används för att tillverka glasögonbågar eller huvudband samt läsglasögon som tillverkas av minst 70 procent material som återvunnits efter konsumtion.

protecting planet by maximum reduction of pollutants
Mer information

uvex-koncernen använder inga ämnen som enligt Reach-förordningen är hälsofarliga och har dessutom infört en egen förteckning över ”Restricted Substances”. Det är uvex-koncernens affärspolicy att endast erbjuda produkter som uppvisar maximal reduktion av farliga ämnen och som inte skadar användaren eller miljön. I synnerhet när det kommer till produkter som har kontakt med huden, t.ex. personlig skyddsutrustning, tillämpar uvex safety-koncernen de strängaste kriterierna som till och med överskrider de gällande EU-direktiven.

protecting planet by reducing waste
Mer information

För att skydda miljön arbetar uvex-koncernen med att minska avfall i många olika avseenden. Därför granskar vi regelbundet resursanvändningen i våra produktionsanläggningar på plats för att kontrollera i vilken utsträckning rutiner och processer kan förbättras. Det första vi rent konkret gör är att minska kartongmaterialet genom att ändra förpackningsstorlek eller återanvända förpackningar. När det gäller mässutrustning satsar uvex-koncernen dessutom på ett lånekoncept som garanterar att materialet återanvänds på ett förnuftigt sätt även av andra företag.

protecting planet by saving energy
Mer information

Miljöskydd börjar med elektricitet. Därför väljer uvex-koncernen grön el för sina anläggningar i Tyskland. Detta gäller även internationella verksamheter som uvex safety Cagi i Italien, Swedsafe i Sverige och Heckel i La Walck, Frankrike. Genom energiledningsstandarden DIN EN ISO 50001 är uvex-koncernen skyldig att redovisa kontinuerliga energibesparingar. Men uvex-koncernen går längre än så: Att minska energiförbrukningen längs hela värdekedjan har också hög prioritet. Genom kontinuerliga hållbarhetsåtgärder i företagets egna produktionsanläggningar över hela världen säkerställer uvex-koncernen en hållbar produktion. Individuella åtgärder omfattar LED-belysning, toppmoderna maskiner och värmeåtervinningsprocesser.

protecting planet by using bio-based materials
Mer information

uvex ser en framtid i växt- och biobaserade material. I en mängd olika produkter används därför redan i dag till exempel biobaserad HDPE (High Density Polyethylene) tillverkad av sockerrör, Lavalan (pressad ull), Prolan (pressad bayersk fårull), rapsoljebaserat PU-skum, textilier tillverkade av återvunna PET-flaskor eller bambufibrer och biobaserad polyamid eller andra plaster av ricinoljebas.

protecting planet by creating durable products
Mer information

uvex-koncernen kännetecknas av en mätbart högre produktkvalitet jämfört med konkurrenterna. Detta märks till exempel i glasögonbeläggningen, dvs. uvex egna beläggningar på våra skyddsglasögon. uvex kunder behöver därmed inte köpa nya produkter lika ofta, eftersom produkterna håller längre vid daglig användning. Att produkten har längre livslängd sparar inte bara pengar på lång sikt, utan sparar framför allt värdefulla resurser och leder till mindre avfall.

protecting planet by reducing CO2 emissions
Mer information

uvex-koncernen har satt som mål att kontinuerligt minska sina egna koldioxidutsläpp på olika nivåer. uvex-koncernen köper till exempel grön el från 100 procent förnybara energikällor i Tyskland, liksom grön gas eller ”klimatneutral gas”, för vilken koncernen kompenserar koldioxidutsläppen från förbränning av gas genom infra fürth gmbh och stöder klimatskyddsprojekt. Våra innovativa produkter och tjänster för den globala marknaden tillverkas i företagets egna fabriker, varav många ligger i Tyskland och Europa. Det garanterar såväl hög kvalitet som korta transportvägar. Med regelbundna hållbarhetsaktiviteter på sina produktionsanläggningar bidrar uvex group avsevärt till att minska sitt ekologiska fotavtryck.

protecting planet by using environmentally friendly packaging
Mer information

Som en del av sin hållbarhetsstrategi har uvex-koncernen satt som mål att kontinuerligt öka andelen miljövänliga förpackningar. Till exempel används klimatneutrala förpackningar, dvs. förpackningar som kompenseras av klimatskyddsprojekt, och 100 procent återvinningsbara förpackningar, varav en del till och med är växtbaserade i form av gräskartong. Andra exempel är gräs- och stenpapper samt återvunnen förpackningsfolie och påsar tillverkade av förnybara råvaror som Tencel.

Man hittar uvex hållbarhetsmärkning protecting planet på produkterna och deras förpackningar, men också i mässmontrar eller i uvex-koncernens kataloger. På så sätt vill uvex inte bara betona sitt eget engagemang inom dessa hållbarhetsområden, utan också öka medvetenheten om ekologiska och samhällsmässiga sätt att göra affärer.

Ladda ner broschyr

uvex i-range planet

sustainable safety glasses uvex i guard planet
environmentally friendly safety glasses
safety glasses with recycled materials

Återvunna material

[Translate to Swedish:] glasses with recycled materials

Glasögonens bågar är tillverkade av 39 procent biobaserat material. uvex använder här den förnybara råvaran från ricinväxten och energin kommer från biomassa. Kopplingsdelarna och haken för huvudbandet består av upp till 22 % återvunna PET-flaskor och ansiktsdynan består av mer än 35 % återvunnet granulat från produktionsavfall. Korgglasögonens huvudband tillverkas upp till 72 % av återvunna garnrester.

safety glasses with environmentally friendly packaging

Miljövänlig förpackning

[Translate to Swedish:] safety glasses with sustainable packaging

Folierna i de polyetenpåsar som används består till 70 procent av återvunnet material från produktionsavfall. Alla kartonger är tillverkade av över 90 procent återvunnet papper.

safety glasses by reducing waste

Miljövänlig produktion

[Translate to Swedish:] sustainable produced safety glasses

Det papper som behövs till den bifogade bruksanvisningen kan minskas med 30 procent. Ökningen av förpackningsenheten från 5 till 10 glasögon gav en ytterligare minskning av behovet av kartongmaterial och leder samtidigt till betydligt mindre avfall.


uvex xact-fit planet

Hearing protection plugs made from recycled material and low CO2 production
Hearing protection plugs made from recycled material and low CO2 production

Återvunna material

[Translate to Swedish:] recycled materials uvex x-act fit planet

För det ergonomiskt formade skaftet på xact-fit planet används upp till 100 % återvunnet polypropylen (PP). De ovala skumpropparna genomgår stränga kontroller och påvisar maximal reduktion av farliga ämnen.

Hearing protection plugs in environmentally friendly packaging

Miljövänlig förpackning

[Translate to Swedish:] environmentfriendly packaging

Alla hörselskyddens förpackningar är tillverkade av 100 % återvunnen kartong.

Hearing protection plugs from CO2-reduced production

Miljövänlig produktion

[Translate to Swedish:] environmentfriendly production

Företaget SwedSafe, som tillhör uvex group, lämnar ett mycket lågt koldioxidavtryck. Inga fossila bränslen används i produktionen och strömmen som används kommer från 100 % förnyelsebar energi. För att främja den biologiska mångfalden på plats odlas naturliga gräslandskap och extra blommor för att insekterna ska trivas. SwedSafe är certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001.


uvex pheos planet

sustainable safety helmet
uvex sustainable safety helmet
safety helmet with recycled materials

Återvunna material

[Translate to Swedish:] sustainable safety helmet for a safe workspace

Hjälmskalet består av 30 procent biobaserad plast. Det ekologiska ursprungsmaterialet sockerrör omvandlas och följer samtidigt de strängaste kvalitetskraven för att uppnå hög stabilitet och fasthet. För huvudringen används 50 procent mald produkt från hjälmskalen. Detta minskar avsevärt processrelaterat avfall i produktionen.

safety helmet with sustainable packaging

Miljövänlig förpackning

Alla individuella förpackningar består av regranulerat material som tas från den cirkulära ekonomin. Förpackningarna sorteras efter typ och kan återföras till återvinningskretsloppet efter användning. På så sätt sparas ytterligare fossila råvaror. Bruksanvisningen är tryckt på 100 procent återvunnet pappersavfall.


uvex Bamboo TwinFlex® D xg planet

sustainable safety gloves

Bamboo TwinFlex® Technology är ett registrerat varumärke som tillhör UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

safety gloves with bamboo
safety gloves sustainable materials

Miljövänliga material

[Translate to Swedish:] safety gloves with bamboo viscose

uvex satsar med användningen av bambuviskos på ett material som är baserat på den förnybara råvaran bambu samt på återvunnen polyamid. Tillsammans står dessa hållbara material för 45 procent av det material som används! För att skydda användarens hälsa uppfyller handsken också mer än väl bestämmelser i Reach-förordningen och hudkompatibiliteten har bekräftats dermatologiskt av proDerm-institutet.

safety gloves with environmentally friendly packaging

Miljövänlig förpackning

[Translate to Swedish:] sustainable packaging for safety gloves

Förpackningen runt handskarna har minimerats avsevärt. I stället för gummiband används pappersbanderoller. Påsar av polyester används inte alls.

sustainable produced safety gloves

CO2-neutral produktion på anläggningen i Lüneburg

[Translate to Swedish:] sustainable produced safety gloves

Företaget uvex safety gloves är certifierade enligt både miljöledningsstandarden ISO 14001 och energiledningsstandarden ISO 50001 och har en CO2- neutral produktion, baserat på de direkta utsläppen från produktionen. För att uppnå detta använder vi sedan 2014 el från 100 procent förnybar energi. Genom den grön el-certifierade produkten främjar vi uppbyggnaden av nya anläggningar för förnybar energi i området. För driften av vår högpresterande fjärrvärmeanläggning använder vi ”grön gas”. På så vis kompenseras CO2-utsläppen som uppstår vid gasförbränningen. Genom kompensationen investerar vi uteslutande i klimatskyddsprojekt som är certifierade enligt internationella, kända kvalitetsstandarder (Gold Standard eller ”VCS – Verified Carbon Standard”) och främjar därmed till exempel uppbyggnaden av nya anläggningar i Indien för att kunna producera el från solceller och vind.


uvex 1 G2 planet

sustainable safety shoes
sustainable safety shoe
safety shoes out of recycled materials

Återvunna material

[Translate to Swedish:] safety shoe with recycled materials

Skyddsskornas ovanmaterial är tillverkat av 100 procent återvunnen polyester från PET-flaskor. Även spiktrampskyddet av textil är tillverkat av 100 procent återvunna fibrer. För TPR-tåskyddet används 40 procent återvunnet TPU. Skofodret i Distance-väv består upp till 52 procent av återvunnen polyester och upp till 18 procent av bambufibrer. Den utbytbara klimatkomfortinnersulan är också tillverkad av 100 procent återvunnet PU-skum och polyester. Hela säkerhetsskon är tillverkad utan skadliga ämnen enligt listan över förbjudna ämnen.

safety shoes with sustainable packaging

Miljövänlig förpackning

[Translate to Swedish:] safety shoe with environmentally friendly packaging

Alla uvex skokartonger består till 90 procent av återvunnen kartong. 100 procent återvunnet silkespapper används och bruksanvisningen är också av 100 procent återvunnet papper.

sustainable production for safety shoes

Miljövänlig produktion

[Translate to Swedish:] sustainable produced safety shoes

På uvex fabrik i italienska Ceva ställde man redan för flera år sedan helt om till grön el och grön gas och är sedan 2017 certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Dessutom har fabriken ett solcellssystem som genererar förnybar energi. uvex lägger särskild fokus på att förebygga avfall. Redan för några år sedan ändrades t.ex. sulformarna, vilket minskade avfallet avsevärt. Även rengörings- och insprutningsprocessen optimeras kontinuerligt. Dessutom har PU-avfall samlats in under en längre tid, bearbetats till granulat och återanvänts. För TPU-yttersulan i uvex 1 G2 planet används upp till 10 procent återvunnet PU-avfall från vår egen produktion.


uvex suXXeed greencycle planet

sustainable workwear
uvex sustainable clothing
work wear with sustainable materials

Återvunna material

[Translate to Swedish:] uvex work wear is completely compostable

Alla materialkomponenter i plaggen är helt komposterbara och alla produkter bär märkningen cradle to cradle™. Förutom bomull används speciell polyester och elasthan, som på grund av sin sampolymerstruktur bryts ner på mycket kort tid. För cradle to cradle™-kläderna används endast beståndsdelar som bevisligen inte är skadliga för människors hälsa. Dessutom garanterar cradle to cradle™ Gold-certifikatet att inga processkemikalier hamnar i avloppsvattnet. När kläderna är utslitna kan klädernas beståndsdelar återföras till kretsloppet genom kompostering.

environmentally friendly work wear from uvex

Miljövänlig förpackning

[Translate to Swedish:] sustainable packaging for workwear

De enskilda förpackningarna, inklusive alla hänglappar och etiketter, är också biologiskt nedbrytbara.

workwear sustainable produced

Miljövänlig produktion

[Translate to Swedish:] environmentally friendly workwear

Vid tillverkning av kläderna används förnybar energi. Samtidigt kompenseras minst 50 procent av de direkta utsläppen som sker på plats. Produktionen i Europa och de korta transportvägarna skapar ingen onödig belastning på miljön.

Dela Skriv ut