Vårt sociala ansvar

Att skydda människor helt innefattar även säkerhet inom det sociala området: Vi låter våra anställda göra det och vi kräver det även av våra affärspartners. Vi strävar även efter att hjälpa människor i nöd världen över.

Mer på uvex-group.com

 

uvex-koncernens sociala standard

Som världsledande inom utveckling, tillverkning och försäljning av personlig skyddsutrustning har uvex sedan grundandet 1926 integrerat grundläggande etiska principer i sin affärspolicy och motsvarande förfaranden i sina affärstransaktioner. Vi förväntar oss samma engagemang från alla våra affärspartner. ”protecting people” är en skyldighet för oss med avseende på våra kunder och deras anställda – men också när det gäller våra egna och våra affärspartners medarbetare.  

Det är uvex affärspolicy att endast samarbeta med företag som respekterar sina medarbetares grundläggande mänskliga rättigheter och frihet i verksamheten. Mot den här bakgrunden har uvex-gruppen tagit fram en katalog med sju nyckelkrav som våra affärspartner måste tillämpa. Denna sociala standard bygger på Internationella arbetsorganisationens (ILO) specifikationer, vilka utgör grunden för alla kända sociala standarder, till exempel Social Accountability SA 8000.

Kommunikation och rapportering

uvex kräver att alla affärspartner gör denna sociala standard tillgänglig för uvex-koncernen så att den kan nås och läsas av alla medarbetare, leverantörer, agenter och underleverantörer. Överträdelser av uvex safety groups sociala standard kan rapporteras av medarbetare, leverantörer, representanter och underleverantörer till adressen   compliance@uvex.de.

Dela Skriv ut