Vårt sociala ansvar

Att skydda människor helt innefattar även säkerhet inom det sociala området: Vi låter våra anställda göra det och vi kräver det även av våra affärspartners. Vi strävar även efter att hjälpa människor i nöd världen över.

uvex group sociala standard

Som världsledande inom utveckling, tillverkning och försäljning av personliga skyddskläder har uvex integrerat grundläggande etiska principer i företagets policy och i hur verksamheten bedrivs ända sedan företaget grundades år 1926. Vi förväntar oss samma engagemang från alla våra affärspartners. Vår policy om att skydda människor är ett bindande åtagande gentemot våra kunder och deras anställda och även till vår egen personal och våra affärspartners.  

Det är företagets policy att uvex endast arbetar med företag som respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och deras anställdas frihet att utföra sitt arbete. Mot den bakgrunden har uvex group tagit fram en katalog med sju kärnkrav som våra affärspartners måste tillämpa. Den sociala standarden baseras på den internationella arbetsorganisationens (ILO) specifikationer som utgör grunden för alla erkända sociala standarder, så som Social Accountability SA 8000.

Socialt engagemang av RAINER WINTERS STIFTELSE

RAINER WINTERS STIFTELSE är en införlivad offentlig stiftelse under tysk civilrätt belägen i Fürth. Stiftelsen grundades 1980 av Rainer Winter, shareholder och chairman för UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG. ”Jag ville hjälpa sjuka och handikappade barn runt om i världen så snabbt och med så lite byråkrati som möjligt”, förklarar Rainer Winter.

Sedan stiftelsen grundades för 30 år sedan har 1,6 miljoner euro pumpats in i ett oräkneligt antal regionala och internationella projekt. RAINER WINTERS STIFTELSE samarbetar även med andra organisationer och gör en engångsdonation, särskilt vid naturkatastrofer eller svält för att kunna ge omedelbart stöd till behövande barn. Stiftelsen hanterar också sponsringar. Exempel är bland annat jordbävningen på Haiti, tsunamin i Asien och 9/11-attackerna i New York.

Projekt i Tyskland, särskilt kring Nürnberg och Fürth, ligger stiftelsen och dess grundare särskilt varmt om hjärtat. Några av dem som har mottagit stöd är välfärdskontor för unga och förskolor i staden och Fürths distrikt, St Michaels barnhem, Zentrum Aktiver Bürger (aktivt medborgarcentrum), gemenskapen 1-2-3 e. V. (förebyggande av missbruk och våld i grundskolan) och Nürnbergs Stadsmission. Ett annat viktigt område är det långvariga samarbetet med Christliches Jugenddorfwerk Deutschland (kristen organisation för support och utbildning).

Stöd för VISION FOR THE WORLD e. V.

45 miljoner människor världen över är blinda och 90 % av dessa lever i tredje världen. Det innebär att risken för att bli blind för människor som lever i utvecklingsländerna är tio gånger större än för de i industriländerna. 80 % av fallen av blindhet kan undvikas!

Vision for the World e. V. grundades år 2002 och deras mål är att förebygga, bota och på ett hållbart sätt minska risken för blindhet bland människor i tredje världen. Medlemmarna är engagerade och vill ta sitt sociala ansvar genom att använda sin erfarenhet, kunskap och personliga nätverk till förmån för handikappade människor – i synnerhet genom att utveckla ögonvård i tredje världen. Vision for the World e. V. arbetar tillsammans med erkända och erfarna organisationer som CBM (Christoffel-Blindenmission) för att välja projekt.

uvex safety group, vars bakgrund och framgång som en global ledare inom ögonskydd är ofrånkomligt kopplade till att skydda ögonen, engagerar sig i Vision for the World e. V. och kommer att fortsätta att stödja organisationen i dess arbete och projekt i tredje världen långt in i framtiden. Ett särskilt problem är behandlingen av grå starr, som gör linsen gradvis grumligare och leder till fullständig blindhet. Det är bland annat den långsiktiga och överdrivna effekten av skadligt UV-ljus som bidrar till just den här ögonsjukdomen.

Dela Skriv ut
uvex
SAFETY