Økonomisk bærekraft

uvex safety group enconomic responsibility

Merkevaren uvex garanterer å tilby medarbeiderne i alle avdelinger fremtidsrettede arbeidsplasser. Veksten vår skal skje kvalitativt, bærekraftig og verdirettet, og hele vår forretningsvirksomhet retter seg etter dette. Profittmaksimering står ikke i fokus hos oss. Vi forsøker hele tiden å balansere vekst, avkastninger og risikoer på best mulig måte.

Den adekvate, risikojusterte avkastningen på vår investerte kapital tjener primært til å opprettholde selskapets eksistens og fører til at uvex safety group, men også hele selskapsgruppen, har et solid fundament og kan avslappet rette blikket mot en uviss fremtid. Vi legger særskilt vekt på vår uavhengighet av banker.

 

Økonomiske indikatorer for uvex group 2017/18

Deler Skriv ut
uvex
SAFETY