Personvernerklæring for uvex group

Vi ønsker deg velkommen og gleder oss over ditt besøk på våre nettsider og din interesse i vårt foretak. Vi – det vil si UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG samt tilknyttede selskaper (heretter kalt «uvex group») – tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Vi behandler dine data i overensstemmelse med de gjeldende lovforskriftene for vern om personrelaterte data, spesielt EUs personvernforordning (GDPR) og de landsspesifikke utføringslovene som gjelder for oss. I denne personvernerklæringen gir vi deg omfattende informasjon om hvordan vi i uvex group behandler dine personopplysninger og gjeldende rettigheter.

Personopplysninger er den informasjonen som gjør det mulig å identifisere en naturlig person. Slik informasjon er spesielt navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse, men også din IP-adresse.

Anonyme opplysninger foreligger når det ikke kan opprettes noen personrelasjoner til brukeren.

1. Ansvarlig part

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Tyskland
Tlf: +49(0)911-9736-0
E-post: datenschutz@uvex.de
Nettsider: www.uvex.de

2. Kontakt for personvern

Kontaktopplysningene til personvernsansvarlig for alle foretak i uvex group, med hovedkontor i Tyskland, er som følger:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Tyskland
Tlf: +49(0)911-9736-0
E-post: datenschutz@uvex.de
Nettsider: www.uvex.de

3. Dine rettigheter som berørt person

Først vil vi her informere deg om dine rettigheter som berørt person. Rettighetene er fastlagt i art. 15 - 22 av GDPR. Disse omfatter:

 • Retten til innsyn (art. 15 av GDPR).
 • Retten til sletting (art. 17 av GDPR).
 • Retten til korrigering (art. 16 av GDPR).
 • Retten til dataoverføring (art. 20 av GDPR).
 • Retten til begrensning av databehandling (art. 18 av GDPR).
 • Retten til å protestere mot databehandling (art. 21 av GDPR).

Hvis du vil gjøre disse rettighetene gjeldende, henvender du deg til: datenschutz@uvex.de.

Det samme gjelder hvis du har spørsmål om databehandlingen i vårt foretak eller ønsker å trekke tilbake et gitt samtykke. Du har også rett til å klage til en datatilsynsmyndighet.

4. Klagerettigheter

Vær oppmerksom på følgende i forbindelse med klagerettigheter:

Hvis vi behandler personopplysningene dine med direktereklame som formål, har du rett til å protestere mot denne databehandlingen til enhver tid og uten å angi noen grunner. Dette gjelder også for profilering, så lenge det skjer i forbindelse med direktereklame.

Hvis du legger inn innsigelse mot bearbeidingen med direktereklame som formål, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for disse formålene. Innsigelsen er kostnadsfri og kan skje uten fast form, helst til: datenschutz@uvex.de.

Hvis vi behandler dine data for å ivareta berettigede interesser, har du til enhver tid rett til, av grunner som skyldes din spesielle situasjon, å protestere mot denne behandlingen. Dette gjelder også for profilering som støttes av disse bestemmelsene.

Vi bearbeider ikke de aktuelle personopplysningene lenger, med mindre vi kan vise til tvingende verneverdige grunner til bearbeidingen, som utveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller bearbeidingen tjener til avbetaling, utøvelse eller forsvar ved rettslige krav.

5. Formål og rettslig grunnlag til databehandling

Ved behandlingen av dine personopplysninger blir bestemmelsene i EUs personvernsforordning og alle andre gjeldende personvernsrettslige bestemmelser overholdt.

Rettslig grunnlag for databehandling finnes spesielt i art. 6 av GDPR.

Vi bruker dine data for å tilrettelegge for forretninger, oppfylle avtalemessige og lovbestemte plikter, gjennomføre avtaleforhold, tilby produkter og tjenester samt styrke kundeforholdet, noe som også kan omfatte analyser for markedsføringsformål og direktereklame.

Ditt samtykke til databehandling kan også utgjøre en personvernsrettslig tillatelsesforskrift. Før tildeling av samtykket forklarer vi formålet med databehandlingen og din rett til å trekke tilbake samtykket for deg.

Hvis samtykket også gjelder behandling av bestemte kategorier av personopplysninger, vil vi informere deg uttrykkelig om dette i samtykket. En behandling av spesielle kategorier av personopplysninger iht. art. 9 av GDPR, skjer kun hvis dette er nødvendig på grunnlag av rettslige forskrifter og det ikke er noen grunn til å anta at din verneinteresse ved en utelukkelse, har høyere prioritet enn behandlingen.

I visse tilfeller foretar vi også behandlingen av dine data på grunnlag av en berettiget interesse iht. art. 6 avsn. 1 lit. f av GDPR. Her følger en databehandling kun for å ivareta våre egne berettigede interesser hhv. den berettigede interessen til tredjeparter og en interesseavveining ikke veier tyngre enn dine interesser, grunnleggende rettigheter og grunnleggende friheter.

6. Overføring til tredjeparter

Vi vil kun overføre dine opplysninger til tredjeparter innenfor rammen av lovbestemmelsene eller ved tilsvarende samtykke til overføring. Ellers skjer ikke en overføring til tredjeparter, med mindre vi er forpliktet til dette på grunn av tvingende rettslige forskrifter (f.eks. overføring til eksterne steder som f.eks. tilsynsmyndigheter eller påtalemyndigheter).

7. Mottakere av opplysningene / kategorier av mottakere

I vårt foretak sikrer vi at kun de personene som trenger personopplysningene dine til å oppfylle de avtalemessige og lovbestemte forpliktelsene, mottar dem.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig for oss også å overføre dataene dine til gruppeselskaper, f.eks. hvis du søker en stilling som er annonsert av et gruppeselskap via vår sentrale søkerportal.

I visse tilfeller assisterer tjenesteleverandører våre avdelinger i å oppfylle oppgavene sine. Avtaler som kreves i samsvar med personvernlover, har blitt inngått med alle tjenesteleverandører.

8. Overføring til tredjeland / hensikt om å overføre til tredjeland

Overføring av data til tredjeland (utenfor EU og EØS) skjer kun hvis det kreves for gjennomføringen av kontrakten eller det foreskrives av loven, eller hvis du har gitt oss samtykke til å gjøre dette.

Vi overfører dine personopplysninger til tjenesteleverandører og til gruppeselskaper utenfor EØS, det vil si til Sveits og USA.

Avtaler som kreves i samsvar med personvernlover har blitt inngått med alle tjenesteleverandører.

9. Dataoppbevaringsvarighet

Vi oppbevarer dine opplysninger så lenge de trengs til det respektive behandlingsformålet. Merk at mange oppbevaringskrav fører til eller gjør det nødvendig med, ytterligere dataoppbevaring. Dette gjelder spesielt for oppbevaringskrav i henhold til kommersielle eller skattemessige lover (f.eks. kommersielle regler eller skatteregler osv.). Så lenge det ikke finnes noen ytterligere oppbevaringsforpliktelser, slettes data rutinemessig etter at formålet er oppfylt.

Vi kan også lagre data hvis du har gitt oss tillatelse til dette, eller hvis det oppstår juridiske tvister og vi bruker bevis innenfor den lovbestemte begrensningsperioden, som kan være opptil 30 år. Den normale begrensningstiden er tre år.

10. Sikker overføring av dataene dine

Vi tar passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dataene som er lagret av oss optimalt ved utilsiktet eller tilsiktet manipulering, tap, destruering eller tilgang til data av uautoriserte personer. Sikkerhetsnivåene gjennomgås kontinuerlig og tilpasses nye sikkerhetsstandarder i samarbeid med sikkerhetseksperter.

Datautveksling fra og til nettsidene våre utføres ved bruk av kryptering. For nettsidene våre tilbyr vi HTTPS-overføringsprotokoll, alltid ved bruk av de nyeste krypteringsprotokollene.

I tillegg tilbyr vi brukerne våre innholdskryptering for kontaktskjemaer og jobbsøknader.

Det er også mulig å bruke alternative kommunikasjonskanaler (f.eks. vanlige posttjenester).

11. Forpliktelse til å forsyne data

Ulike personopplysninger er nødvendige for å opprette, yte og avslutte avtalen og oppfylle de tilknyttede avtalemessige og juridiske forpliktelsene. Dette gjelder også bruken av våre nettsider og de ulike funksjonene som er tilgjengelige der.

I visse tilfeller må data innhentes eller gjøres gjeldende i henhold til juridiske bestemmelser. Legg merke til at det ikke er mulig å behandle din forespørsel eller oppnå gjennomføring av den underliggende avtalen hvis disse dataene ikke gjøres tilgjengelige.

12. Kategorier, kilder og dataopprinnelse

Den rådende konteksten bestemmer hvilke data vi behandler: Dette er avhengig av om du f.eks. gjennomfører en bestilling på nett eller legger inn en forespørsel i vårt kontaktskjema, sender en jobbsøknad til oss eller legger inn en klage.

Legg merke til at vi også eventuelt kan levere informasjon separat på egnede steder for spesielle behandlingssituasjoner, f.eks. opplasting av søknadsdokumenter eller innsending av forespørsler via kontaktskjemaet.

a) Når du besøker nettsidene våre, innhenter og behandler vi følgende data:

 • Navn på Internett-leverandøren
 • Informasjon om nettsidene du besøkte oss fra (såkalt henviser)
 • Nettleser og operativsystem som brukes
 • IP-adresse som er tildelt av din Internett-leverandør
 • Forespurte filer, overført datamengde, nedlastinger/fileksport
 • Informasjon (også dato og tidspunkt) om sidene du hentet frem på nettsidene våre
 • Av tekniske sikkerhetsårsaker (spesielt beskyttelse mot hackingforsøk på vår nettserver) lagres dataene i samsvar med artikkel 6(1)(f) i EUs GDPR.

b) Når vi kontaktes med en forespørsel, innhenter og behandler vi følgende data:

På våre nettsider finnes et kontaktskjema som kan brukes til å ta kontakt elektronisk. Hvis du skriver til oss via kontaktskjemaet, vil vi behandle de dataene som du angir i kontaktskjemaet for å kontakte deg og svare på dine spørsmål og forespørsler.

Via kontaktskjemaet innhenter vi følgende data:

 • Typen forespørsel
 • Innholdet i forespørselen
 • Selskap og muligens antall ansatte
 • Tittel
 • Etternavn, fornavn
 • Kontaktdata

Prinsippet med dataminimering og dataunngåelse følges her ved at du kun må angi de opplysningene vi absolutt trenger for å kontakte deg (nødvendig informasjon). Det er typen forespørsel, innholdet i forespørselen, ditt etternavn og fornavn, samt din e-postadresse. Denne informasjonen er merket med en stjerne (*).

Videre behandles din IP-adresse av tekniske årsaker og for juridiske beskyttelsesformål. Alle resterende datafelt er frivillige og kan fylles ut hvis du ønsker det (f.eks. for et mer individuelt svar på forespørslene dine).

Vi gjennomfører egnede sikkerhetstiltak for å ivareta sikkerheten og konfidensialiteten for dine data så godt som mulig. Forespørselen overføres til oss i kryptert form. Hvis du kontakter oss per e-post, vil vi behandle personlige data som du formidler til oss i e-post, kun til å behandle din forespørsel.

Hvis du ikke bruker de tilbudte skjemaene til å kontakte oss, vil ingen ytterligere datainnhenting finne sted.

c) Innenfor omfanget av registreringsprosessen behandler vi følgende data:

På våre nettsider tilbyr vi brukerne muligheten til registrering og i denne prosessen angi personlige opplysninger.

Vi innhenter da følgende data:

 • Tittel
 • Etternavn, fornavn
 • Fødselsdato
 • Leveringsadresse
 • Faktureringsadresse
 • Kundenummer
 • MVA-nr.
 • Antall ansatte
 • Kontaktparts opplysninger
 • E-postadresse

Registreringen er altså nødvendig eller mulig enten for å oppfylle en avtale (via vår nettbutikk) med deg eller for å gjennomføre avtalemessige forhåndstiltak, hvis det også gis en gjestetilgang.

Prinsippet med dataminimering og dataunngåelse følges her, da kun de opplysningene som er nødvendige for registreringen, er merket som obligatoriske felt med en stjerne (*). Disse er f.eks. e-postadresse og passord samt passordrepetisjon.

For bestilling i vår nettbutikk trenger vi i tillegg opplysninger om faktureringsadresse (tittel, fornavn, etternavn og adresse) for levering. Hvis leveringsadressen er forskjellig fra faktureringsadressen, må også opplysningene over oppgis for leveringsadressen.

Ved registrering på våre nettsider lagres i tillegg IP-adressen til brukeren, dato og tidspunkt for registreringen (tekniske bakgrunnsdata). Ved å klikke på knappen «Registrer deg nå», gir du ditt samtykke til behandlingen av dataene.

Legg merke til følgende: Passordet som du har oppgitt, lagres av oss i kryptert form. Ansatte i vårt selskap kan ikke lese passordet. Derfor kan de ikke gi deg informasjon hvis du har glemt passordet ditt.

I dette tilfellet må du bruke funksjonen «Glemt passord», der et automatisk generert nytt passord sendes til deg på e-post. Ingen ansatt har autorisasjon til å spørre etter passordet ditt på telefon eller skriftlig. Oppgi derfor aldri passordet ditt hvis du mottar slike forespørsler.

Med fullføringen av registreringsprosessen lagres dine data hos oss for bruk av det beskyttede kundeområdet. Så lenge du logger inn på våre nettsider med e-postadressen som brukernavn og passord, gjøres disse dataene tilgjengelige for handlinger som utføres av deg på våre nettsider (f.eks. for bestillinger i nettbutikken). Bestillinger kan spores i ordrehistorikken. Du kan spesifisere endringer på fakturerings- eller leveringsadressen her.

Registrerte personer står fritt til å utføre endringer/korrigeringer på fakturerings- eller leveringsadressen i ordrehistorikken selv. Vår kundeservice hjelper deg gjerne med å foreta endringer/korrigeringer hvis du kontakter dem. Du kan selvfølgelig også få kundekontoen avsluttet eller slettet. Ta kontakt med vår kundeservice for å få dette gjort.

d) Registrering via Facebook Connect

I stedet for direkte registrering på våre nettsider kan du registrere deg med Facebook Connect. Leverandøren av denne tjenesten er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Hvis du bestemmer deg for å registrere deg med Facebook Connect og klikke på knappen «Logg inn med Facebook» / «Koble til med Facebook», vil du automatisk føres til Facebook-plattformen. Der kan du logge inn med dine brukerdata. Gjennom dette knyttes din Facebook-profil til våre nettsider og våre tjenester. Gjennom denne tilknytningen får vi tilgang til dine data som er lagret av Facebook. Fremfor alt er dette:

 • teknisk ID (Facebook-ID)
 • omslagsbilde
 • fullstendig navn
 • aldersområde
 • lenke til profil
 • kjønn
 • tidssone
 • brukt språk
 • profilbilde
 • tidsstempel som indikerer når profilen sist ble oppdatert
 • verifiseringsstatus
 • e-postadresse

Kilde: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions

For denne informasjonen bruker vi følgende data for å sette opp, forsyne og personlig tilpasse din konto:

 • fornavn
 • etternavn
 • e-postadresse
 • teknisk ID (Facebook-ID)

Du finner ytterligere informasjon i Facebooks brukervilkår og Facebooks dataretningslinjer. Du kan finne dem på https://www.facebook.com/about/privacy og https://www.facebook.com/legal/terms/.

Avtale som kreves i samsvar med personvernlover har blitt inngått med leverandøren.

e) For nettapplikasjoner samler vi inn og behandler følgende opplysninger:

Takk for din interesse i å jobbe hos uvex group. Vi vet hvor viktige opplysninger dine er og behandler personopplysninger du gir oss i søknadsskjemaet kun til effektiv og riktig fullføring av søknadsprosessen og for kontaktformål innenfor omfanget av applikasjonsprosessen. Dataene vil ikke overføres til tredjeparter uten ditt samtykke.

Du blir bedt om å spesifisere personopplysninger i søknadsskjemaet. Følgende opplysninger innhentes:

 • Tittel
 • Akademisk/profesjonell/yrkesmessig tittel
 • Etternavn, fornavn
 • Adresse
 • Kontaktdata
 • Fødselsdato
 • Ønsket posisjon eller aktivitet
 • Søknadsvideo (hvis ønskelig)
 • Ønsket lønn
 • Tilgjengelighet
 • Opplysninger om hvordan du fikk vite om uvex group
 • Dokumenter som du laster opp via portalen (f.eks. søknadsbrev, CV)
 • Videre bruker vi data som vi har fått fra offentlig tilgjengelige kataloger (f.eks. profesjonelle nettverk)

Vi respekterer herved prinsippet med dataminimering og dataunngåelse ved at du kun må angi de opplysningene vi trenger for å behandle søknadsdokumentene fullstendig (nødvendig informasjon). Dette er tittel, fornavn og etternavn, kontaktdata, ønsket posisjon eller aktivitet, detaljer om hvordan du fikk vite om uvex group, og søknadsbrev og CV. Denne informasjonen er merket med en stjerne (*). Din IP-adresse behandles også av tekniske årsaker og for juridiske beskyttelsesformål.

Uten disse opplysningene kan vi dessverre ikke vurdere søknadsdokumentene dine, og vårt søknadssystem vil derfor ikke tillate opplasting av søknadsdokumenter. Du kan selvsagt angi frivillig informasjon i søknadsskjemaet.

Vi tar egnede sikkerhetstiltak for å ivareta sikkerheten og konfidensialiteten for dine data så godt som mulig. Dine søknadsdokumenter overføres til oss i søknadssystemet vårt i kryptert form.

Vi oppbevarer dataene dine for formålene som nevnes over til søknadsprosessen er fullført og aktuelle tidsperioder har utløpt – for det meste i seks måneder etter at en avgjørelse er mottatt. Men du har mulighet til å la oss lagre søknadsdokumenter lenger og kontrollere dem mot andre ledige stillinger som matcher din profil.

Til dette krever vi ditt samtykke, som du kan gi oss ved å klikke på avkryssingsboksen før opplastingen av søknadsdokumentene. I dette tilfellet lagrer vi dokumentene i 12 måneder. Du kan selvfølgelig trekke tilbake ditt samtykke for fremtiden når som helst, uten å angi noen grunner, ved å ringe oss på +49 (0)911/9736 1573, sende en e-post til recruiting@uvex.de eller sende et brev til UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG, Personalmanagement, Würzburger Str. 181, 90766 Fürth, Tyskland.

f) For nettapplikasjoner via Xing behandler vi også følgende data:

Som alternativ til å bruke vår nettapplikasjonsportal eller overføring av din søknad direkte via e-post eller posttjenester, har du mulighet til å søke jobb hos oss via det sosiale nettverket Xing ved bruk av profilen som er lagret der.

Hvis du bruker dette alternativet, vil dataene som er spesifisert i klausul 12.5 ovenfor bli behandlet:

Legg merke til at ytterligere data kan behandles av det sosiale nettverket Xing basert på Xings egne interesser. For å finne ut om formålet med og omfanget av datainnhenting og ytterligere behandling og bruk av dataene av Xing, samt rettighetene og innstillingsalternativene for din private sfære, se Xings personvernserklæring, som du finner via følgende lenke: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

g) For nyhetsbrev innhenter og behandler vi følgende opplysninger:

Du kan abonnere på et gratis nyhetsbrev via nettsidene våre.

Innenfor omfanget av registreringsprosessen innhenter vi følgende data:

 • Etternavn, fornavn
 • Valg «Registrering som privatperson, forretningskunde, forhandler»
 • E-postadresse
 • IP-adresse som er tildelt av din Internett-leverandør
 • Analysedata for den integrerte sporingspikselen (tiden for åpningen av nyhetsbrevet, åpnede lenker).

E-postadressen som er oppgitt i nyhetsbrevsregistreringen og ditt navn brukes til å sende det personlig tilpassede nyhetsbrevet.

Prinsippet med dataminimering og dataunngåelse følges her, fordi kun e-postadressen er merket som et nødvendig felt. Din IP-adresse vil også bli behandlet av tekniske årsaker og for juridiske beskyttelsesformål når du bestiller nyhetsbrevet.

Når vi sender nyhetsbrev via e-post, bruker vi den såkalte doble innvelgingsprosessen. Dette betyr at du kun mottar annonsering via e-post hvis du uttrykkelig har bekreftet på forhånd at vi skal aktivere nyhetsbrevtjenesten. Vi gjør dette ved å sende deg et e-postvarsel og ber deg om å bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrevet til denne e-postadressen, ved å klikke på lenken i e-posten.

Du kan selvfølgelig avslutte abonnementet og trekke tilbake samtykket når som helst via alternativet Si opp abonnement, som finnes i nyhetsbrevet. Videre kan du også når som helst si opp abonnementet på nyhetsbrevene direkte via nettsidene våre.

En såkalt sporingspiksel er også integrert i vårt nyhetsbrev. Dette er en liten grafikk som er integrert direkte i nyhetsbrevet. Ved hjelp av sporingspikselen kan vi statistisk registrere omfanget og suksessen til et nyhetsbrev. For at denne evalueringen skal utføres, innhentes følgende data gjennom sporingspikselen:

 • tidspunktet for åpning av nyhetsbrevet
 • lenker som er åpnet i nyhetsbrevet

Hensikten med å bruke sporingspikselen er å optimalisere nyhetsbrevutsendelsen og tilpasse innholdet i nyhetsbrevet, samt å ivareta interessene til brukerne.

Hvis du godtar å motta nyhetsbrevet, gjelder ditt samtykke også bruken av sporingspikselen. Hvis du avslutter nyhetsbrevforsendelsen via lenken Si opp abonnement eller våre nettsider, slettes også data som er innhentet av sporingspikselen.

h) I nettbloggen innhenter og behandler vi følgende data:

På våre nettsider tilbyr vi registrerte brukere muligheten for å legge inn kommentarer på våre blogginnlegg samt svare på allerede eksisterende kommentarer.

De følgende opplysningene innhentes:

 • brukerens kommentar
 • tidspunktet for kommentarer
 • valgt brukernavn eller navn
 • e-postadresse
 • IP-adresse som er tildelt av din Internett-leverandør

Vi vil gjerne gjøre oppmerksom på at kommentarer i vår blogg alltid vises med brukernavn (alias) som er valgt av brukeren, samt tidspunktet for innlegget.

IP-adressen lagres for juridisk beskyttelse av uvex group i tilfelle en kommentar overtrer rettighetene til tredjeparter eller ulovlig innhold legges ut.

Vi vil ikke gi personopplysninger som er innhentet innenfor rammeverket til bloggen, videre til tredjeparter med mindre dette er nødvendig på grunn av juridiske krav eller for å styrke eller forsvare juridiske krav for uvex group.

13. Betalingssystemer (artikler 6(1)(a) og 6(1)(b) av EU GDPR), kredittsjekk (artikkel 6(1)(f) av EU GDPR)

I vår nettbutikk kan du betale med faktura, kredittkort, PayPal eller direktedebitering (SEPA direktedebitering). For dette innhentes de respektive betalingsrelevante opplysningene, slik at din bestilling og betalingsbehandling kan utføres. Videre behandles din IP-adresse av tekniske årsaker og med tanke på juridisk beskyttelse.

Prinsippet med dataminimering og dataunngåelse følges ved at du kun må angi de opplysningene vi absolutt trenger for å utføre betalingsbehandlingen og dermed utføre avtalen, eller som vi ifølge loven er pålagt å innhente.

Uten disse opplysningene vil vi dessverre måtte avvise avtaleinngåelsen med deg, da vi ikke vil være i stand til å utføre den.

Betalingssystemet som brukes av oss, bruker SSL-kryptering for beskyttet overføring av dine data.

Merknad om fakturabetaling: Hvis du velger fakturabetaling i vår nettbutikk, utfører vi en kredittkontroll. For dette vil kredittvurderingsrelevant data innhentes fra Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (Schufa), kredittbyråer eller kredittforsikringsselskaper for bestemmelse av kredittverdigheten eller standard risikoer.

Merknad om kredittkortbetaling: Ved kredittkortbetalinger vil kredittkortinformasjonen bli kontrollert.

Merknad om PayPal: PayPal er et selskap som tilhører PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Hvis den registrerte personen velger PayPal som betalingsmåte i bestillingsprosessen i nettbutikken, vil dataene til den registrerte personen automatisk overføres til PayPal. Hvis denne betalingsmetoden velges, samtykker den registrerte i overføringen av personopplysninger som er nødvendige for betalingsbehandling. De personopplysningene som overføres til PayPal omfatter vanligvis fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobilnummer eller andre data som er nødvendige for betalingsbehandling. Slike personlige data som er innhentet med den respektive bestillingen, er også nødvendige for gjennomføringen av kjøpeavtalen. Detaljer om personvern hos PayPal finner du på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_DE (for den juridiske situasjonen av 25.05.2018).

Merknad om direktedebitering: Som det er vanlig med direktedebitering, vil dine kontoopplysninger innhentes, slik at tilsvarende beløp kan debiteres fra din konto.

14. Automatisk individuell beslutningstaking

Vi bruker ikke bare automatiske behandlingsprosesser for å ta en beslutning.

15. Informasjonskapsler (artikkel 6(1)(f) i EUs GDPR)

Våre nettsider bruker såkalte informasjonskapsler på flere steder. Informasjonskapsler brukes til å gjøre våre tilbud mer brukervennlige, effektive og sikre. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin og lagres av nettleseren (lokalt på harddisken).

Basert på vår rettmessige interesse (artikkel 6(1)(f) i EUs GDPR) bruker vi de informasjonskapslene som er teknisk nødvendige for driften av nettsidene og for å sikre funksjonaliteten . Videre, også basert på vår rettmessige interesse, bruker vi informasjonskapsler som hjelper oss til å vise nettsidene på det språket som antas å være egnet for deg ved hjelp av standardspråket i nettleseren din og IP-adressen.

Avhengig av formålet lagres informasjonskapslene permanent (såkalte vedvarende informasjonskapsler, dvs. opt-out) – selv etter at økten er avsluttet, eller de slettes når nettleseren lukkes (såkalte øktinformasjonskapsler – disse er kun gyldige for en nettleserøkt).

Utover dette bruker vi også andre informasjonskapsler med ditt samtykke. Ved bruk av informasjonskapslene kan vi analysere hvordan brukere anvender våre nettsider. Dette gjør at vi kan designe nettsidene etter de besøkendes behov. Videre har vi gjennom informasjonskapslene muligheten til å måle effektiviteten til en spesifikk annonse og få den plassert for eksempel i henhold til temainteressene til brukere. Det juridiske grunnlaget for dette er ditt samtykke (artikkel 6(1)(a) av EUs GDPR).

Hvis du har gitt ditt samtykke her, kan du selvfølgelig trekke det tilbake når som helst uten å angi noen grunn via fravelgingsfunksjonen i henhold til klausul 23.b.

For å kontrollere de ulike informasjonskapslene og verktøyene som er integrert i disse nettsidene, bruker vi Google Tag Manager fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google»). Google Tag Manager gjør det mulig å administrere og utløse nettsidetagger via et grensesnitt. Google Tag Manager implementerer dermed kun de taggene som brukes på nettsidene og innhenter ingen personopplysninger i seg selv. Og ingen informasjonskapsler plasseres på enhetene av Google Tag Manager i seg selv. Men Google Tag Manager har ingen innvirkning på om taggene som den administrerer, setter informasjonskapsler selv. Hvis det utføres en deaktivering på domene- eller informasjonskapselnivå, gjelder dette for alle sporingstagger som er implementert via Google Tag Manager.

De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler automatisk. Du kan selvfølgelig manuelt deaktivere, begrense eller slette informasjonskapsler på enheten via nettleserinnstillingene eller ved hjelp av programvare.

Merk: Hvis du deaktiverer innstillingen av informasjonskapsler, er det ikke sikkert at alle funksjonene på nettsidene våre kan brukes i sitt fulle omfang under visse omstendigheter.

16. Opprettelse av brukerprofiler eller bruk av ikke rent funksjonelle informasjonskapsler (artikkel 6(1)(a) av EUs GDPR).

Vi bruker de verktøyene og tjenestene som beskrives under, på nettsidene våre. Det juridiske grunnlaget for bruken er ditt samtykke, som du erklærer med samtykkebanneren du får opp når du først besøker våre nettsider. Du finner detaljer om verktøyene og tjenestene som brukes, i avsnittene under.

Du kan selvfølgelig trekke tilbake ditt samtykke når som helst ved å slette den lagrede tilvalgsinformasjonskapselen i nettleseren din manuelt, eller via egnet programvare og deretter laste nettsidene våre på nytt. Du kan også klikke på en av de følgende fravelgingslenkene som gis med beskrivelsene til de enkelt verktøyene.

a) Bruk av Facebook Custom Audiences (visitor action pixel)

Disse nettsidene bruker «Facebook-pikselen» fra det sosiale nettverket Facebook, som drives av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Databehandling hviler på det juridiske grunnlaget med ditt samtykke i samsvar med artikkel 6(1)(a) av GDPR.

Med hjelp av Facebook-pikselen kan Facebook, på én side, bestemme de besøkende til vårt onlinetilbud som en målgruppe for visningen av annonser (Facebook Ads). I henhold til dette bruker vi Facebook-pikselen til å vise Facebook-annonser kun til de Facebook- eller Instagrambrukerne som også har vist interesse for vårt onlinetilbud eller som har spesielle egenskaper (dvs. interesser for visse emner eller produkter som bestemmes gjennom de besøkte nettsidene), som vi overfører til Facebook (Custom Audiences).

Facebook-pikselen integreres direkte av Facebook når nettsidene våre hentes frem og kan lagre en såkalt informasjonskapsel på enheten. Hvis du allerede er logget inn på Facebook når du henter opp våre nettsider eller logger inn etterpå, vil besøket på vårt nettilbud noteres i din profil. Denne informasjonen kan tilordnes din person ved hjelp av annen informasjon som Facebook har lagret om deg, fordi du har en konto på det sosiale nettverket Facebook.

Ved hjelp av Facebook-pikselen kan vi videre spore effektiviteten til Facebook-annonsene for statistisk og markedsundersøkelsesformål, ved å se om brukere ble videreført til våre nettsider etter å ha klikket på en Facebook-annonse (Conversion).

Informasjonen som er innhentet via pikselen eller informasjonskapselen, kan i tillegg aggregeres av Facebook, og den aggregerte informasjonen kan brukes av Facebook til egne annonseformål, samt til annonseformål for tredjeparter. Dermed kan Facebook for eksempel konkludere med at du har visse interesser basert på din surfeatferd på disse nettsidene, og denne informasjonen brukes også til reklametilbud fra tredjeparter. Facebook kan også kombinere informasjonen som er innhentet via pikselen eller informasjonskapselen, med ytterligere informasjon som Facebook har innhentet om deg gjennom andre nettsider og/eller i forbindelse med bruken av det sosiale nettverket Facebook, slik at en profil om deg kan lagres hos Facebook Ireland Limited. Denne profilen kan brukes til annonseringsformål.

Videre, ved hjelp av Facebook-pikselen, kan din atferd over flere sider spores etter at du har sett på eller klikket på en Facebook-annonse. Denne prosedyren brukes til å evaluere effektiviteten til Facebook-annonser for statistiske formål og markedsundersøkelsesformål og kan bidra til optimeringen av fremtidige annonsetiltak.

Dessuten, når vi bruker Facebook-pikselen, bruker vi tilleggsfunksjonen «utvidet sammenligning» der data overføres i kryptert form til Facebook for oppretting av målgrupper (Custom Audiences eller Lookalike Audiences).

Facebooks databehandling utføres innenfor rammeverket til Facebooks retningslinjer for data: https://www.facebook.com/policy. Du kan finne spesifikk informasjon om Facebook-pikselen og måten den fungerer på her: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Vi vil gjerne gjøre oppmerksom på at dine personopplysninger kan overføres til USA. Avtale som kreves i samsvar med personvernlover har blitt inngått med leverandøren.

b) Bruk av Google Analytics

Disse nettsidene bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google»).

Google Analytics bruker informasjonskapsler som gjør det mulig å bruke nettsidene. Informasjonen om bruken av disse nettsidene som er generert av informasjonskapselen, overføres vanligvis til og lagres på en Google-server i USA.

Men gjennom aktiveringen av IP-anonymisering på disse nettsidene, blir din IP-adresse først trunkert av Google innenfor medlemsstatene i EU eller i andre avtaleparter for avtalen innenfor EØS. Den fullstendige IP-adressen overføres kun til og trunkeres på en Google-server i USA i unntakstilfeller.

Google bruker denne informasjonen på vegne av operatøren av denne nettsiden, for å evaluere bruken av nettsidene, for å kompilere rapporter om nettsideaktiviteten og levere ytterligere tjenester som er relatert til bruken av nettsidene og Internett til nettsideoperatøren. IP-adressen som overføres av din nettleser innenfor omfanget av Google Analytics, forenes ikke med andre data som finnes hos Google.

Avtale som kreves i samsvar med personvernlover har blitt inngått med leverandøren.

Det juridiske grunnlaget for bruken av Google Analytics, er ditt informerte samtykke i samsvar med artikkel 6(1)(a) av EUs GDPR.

De personlige dataene til brukerne blir slettet eller anonymisert etter 38 måneder.

Du kan finne ytterligere informasjon om vilkår for bruk og personvern, på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ og https://policies.google.com/?hl=en.

Du kan forhindre lagringen av informasjonskapsler ved å foreta tilsvarende innstilling av nettleserens programvare; men vi vil gjøre oppmerksom på at det i dette tilfellet kanskje ikke er mulig å bruke alle funksjonene til disse nettsidene i fullt omfang.

Du kan også forhindre innhentingen av dataene som er generert av informasjonskapselen og relatert til din bruk av nettsidene (inkludert din IP-adresse) for Google, samt behandlingen av disse dataene av Google, ved å laste ned og installere nettleserens tilleggsprogram som er tilgjengelig via følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alternativt til nettleserens tillegg eller i nettlesere på mobilenheter, klikk på følgende lenke for å forhindre innhentingen av Google Analytics på disse nettsidene i fremtiden: 

Da plasseres en opt-out-informasjonskapsel på enheten din for dette. Hvis du sletter informasjonskapsler, må du klikke på denne lenken på nytt.

Vi vil gjøre oppmerksom på at det på disse nettsidene er lagt til koden «gat._anonymizeIp()» til Google Analytics for å garantere anonymisert samling av IP-adresser (såkalt IP-masking).

c) Bruk av Google Ads og remarketing

Vi bruker reklametjenesten Google Ads (tidligere Google AdWords) fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google»).

Via displaynettverk, shopping og søketyper som er aktive hos oss, måles dine interaksjoner med annonser som er plassert på Google. Når du klikker på en av våre nettreklamer som er plassert av Google, lagres en informasjonskapsel i nettleseren din for dette formålet. Din ytterligere aktivitet vedrørende produktet som annonseres i reklamen spores (konverteringssporing) gjennom dette. Ved hjelp av disse dataene kan vi måle effektiviteten til våre annonseringskampanjer.

De følgende dataene samles dermed inn om deg: en unik ID, antall/frekvens av annonser levert til deg (ad impressions) og handlingene/klikkene du har utført.

Videre bruker vi Remarketing-funksjonen innenfor Google Ads-tjenesten. Med Remarking-funksjonen kan vi presentere annonser for brukere av våre nettsider, basert på deres interesser på andre nettsider innenfor Googles annonsenettverk (i Google Search eller på YouTube, såkalte Google Ads eller på andre nettsider). For dette formålet analyseres brukerinteraksjonene på våre nettsider, f.eks. hvilke tilbud brukeren var interessert i, slik at brukerne kan vises målrettede annonser på andre sider selv etter besøket på våre nettsider. For dette lagrer Google et tall i nettleserne til brukerne som besøker visse Google-tjenester eller nettsider i Google Display Network. Besøkene til disse brukerne registreres via dette tallet, kjent som informasjonskapsler. Tallet brukes til unik identifisering av en nettleser på en spesifikk enhet og ikke til identifiseringen av en person.

Google Tag Manager brukes til administrasjon og kontroll av ulike tagger. Til dette formålet plasseres informasjonskapsler i nettleseren din. Tag Manager administrerer kun andre tagger og innhenter ikke noen data i seg selv.

Google-verktøy brukes på grunnlag av samtykke i samsvar med artikkel 6(1)(a) av EUs GDPR. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å klikke på lenken https://adssettings.google.com. Tilbaketrekkingen gjelder kun for enheten og nettleseren der det ble angitt. Gjenta prosessen på alle enheter ved behov. Hvis du sletter opt-out-informasjonskapselen, vil du igjen bli bedt om ditt samtykke for dataoverføring.

I tillegg kan du konfigurere nettleseren din tilsvarende for å blokkere tredjepartsannonser. Du kan også permanent blokkere Google Tracking ved å laste ned og installere et tilsvarende programtillegg for vanlige nettlesere, som du finner her: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Dine data overføres til Google for evalueringen. Hvis du har en konto hos Google, kan Google også sammenføye data som fås fra sporingen.

Informasjonen om bruken av disse nettsidene som er generert av informasjonskapselen, overføres vanligvis til og lagres på en Google-server i USA. Avtale som kreves i samsvar med personvernlover har blitt inngått med leverandøren.

Data som innhentes via denne prosessen, slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for våre formål. I vårt tilfelle er dette etter 12 måneder.

Ytterligere informasjon om Google og Googles personvernserklæring finner du på www.google.com/privacy/ads/

d) Bruk av Google AdSense

Onlinetjenesten Google AdSense fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google») brukes på våre nettsider.

Via denne tjenesten gjøres overføring av annonseinnhold til tredjepartssider mulig ved at annonser som vises på tredjepartssider vises i samsvar med innholdet på de respektive tredjepartssidene. Videre blir det også mulig å aktivere interessebasert tilpasning av brukerprofilen for nettsidebrukeren

Gjennom bruken av Google AdSense er det derfor mulig for oss å vise nøyaktig tilpassede annonser på våre nettsider.

Informasjonskapsler brukes for driften av Google AdSense. De lagres på brukerens enhet og aktiverer Google for å analysere hvordan besøkende bruker nettsidene våre. Med hvert besøk på våre nettsider eller undersidene der Google AdSense er integrert, blir nettleseren til brukeren satt til å overføre personopplysninger, f.eks. IP-adresse, til Google. Slik kan Google blant annet bestemme opphavet til de besøkende og klargjøre kommisjonserklæringer basert på dette.

Google AdSense bruker såkalte sporingspiksler, dvs. miniatyrgrafikk integrert i nettsidene, for å utføre analyser på loggfilene gjennom dette for formålet med statistiske evalueringer. Basert på disse evalueringene kan Google f.eks. bestemme om, når og hvor lenge en nettside var åpen hos en bruker eller hvilke lenker brukeren klikket på. Med dette kan besøksflyten på våre nettside også spores.

Hvis Google AdSense-informasjonskapselen ble lagret på din enhet, overføres personopplysninger om deg, dvs. din IP-adresse og andre data som er nødvendige for registrering og fakturering av det viste annonseinnholdet, til Googles servere, som hovedsakelig er plassert i USA. Videre kan disse dataene også overføres av Google til tredjeparter. Avtale som kreves i samsvar med personvernlover har blitt inngått med leverandøren.

Hvis du har en konto hos Google, kan Google også sammenføye data fra sporingen.

Du kan finne ytterligere informasjon om databehandling av Google via følgende lenke: https://www.google.com/adsense/start/. Du kan se Googles personvernserklæring på www.google.com/privacy/ads/.

Bruken av Google-verktøy skjer på grunnlag av samtykke i samsvar med artikkel 6(1)(a) av EUs GDPR. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å klikke på lenken https://adssettings.google.com. Tilbaketrekkingen gjelder kun for enheten og nettleseren der det ble oppgitt. Gjenta prosessen på alle enheter ved behov. Hvis du sletter opt-out-informasjonskapselen, vil du igjen bli bedt om ditt samtykke for dataoverføring.

I tillegg kan du konfigurere nettleseren din tilsvarende for å blokkere tredjepartsannonser. Du kan også permanent blokkere Google Tracking ved å laste ned og installere et tilsvarende programtillegg for vanlige nettlesere, som du kan finne her: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

17. Sosiale plugins fra sosiale nettverk

Ulike programtillegg fra sosiale nettverk er integrert på disse nettsidene. Eksempler på dette er «Liker»-knappen fra Facebook eller «Del»-knappene fra ulike nettverk.

Hvis du bruker en av de integrerte sosiale medier-komponentene, vil en direkte tilkobling til det respektive sosiale nettverket opprettes den veien. Plugin-innholdet overføres deretter av det respektive sosiale nettverket direkte til nettleseren din, som integrerer det på nettsidene.

Integreringen av programtilleggene skjer på våre nettsider i hvert tilfelle ved bruk av den såkalte Shariff-løsningen, som ble utviklet av datamagasinet c't. Dette betyr:

De vanlige sosiale mediekomponentene overfører data hver gang en side hentes frem, og på denne måten gis de sosiale nettverkene nøyaktig informasjon om din surfeatferd (brukersporing). For dette trenger du verken å være logget inn eller være medlem av nettverket.

De sosiale medier-komponentene fra Shariff etablerer direkte kontakt mellom det sosiale nettverket og den nettsidebesøkende kun når sistnevnte aktivt klikker på knappen. Mer informasjon om dette finner du på www.heise.de.

Ved å aktivere respektive knapp erklærer du ditt samtykke til datainnhenting og -overføring til det respektive sosiale nettverket. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst via nettsidene til det respektive sosiale nettverket.

Gjennom aktivering av programtillegget, mottar det respektive sosiale nettverket informasjon om at du har hentet frem tilsvarende side fra vår nett-tilstedeværelse. Hvis du er logget inn på det sosiale nettverket, kan du tilordne besøket til din brukerkonto fra dette øyeblikket, eller selv hvis du ikke bekrefter med knappen en gang nummer to. Når du har interaksjon med pluginene, for eksempel ved å trykke på «Liker»-knappen enda en gang eller legger igjen en kommentar, overføres tilsvarende informasjon fra din nettleser direkte til det respektive sosiale nettverket og lagres der.

Selv om du ikke har en konto, kan det respektive nettverket innhente data om deg, f.eks. IP-adressen.

Hvis du ikke ønsker at et sosialt nettverk skal innhente data om deg via våre nettsider, må du logge ut av nettverket før du besøker våre nettsider. Du kan også installere tilsvarende blokkeringer for nettleseren fin gjennom add-ons.

Vi vil gjerne påpeke at med bruken av de sosiale medier-komponentene, skjer det vanligvis dataoverføring til USA eller andre land utenfor EU. Avtale som kreves i samsvar med personvernlover har blitt inngått med den respektive leverandøren.

a) Integrering av komponenter fra Twitter-nettverket

Våre nettsider bruker komponenter (her: «Twitter-knapp») fra det sosiale nettverket Twitter, som drives av Twitter International Company, The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Irland («Twitter»).

Når du henter opp en side på våre nettsider, som inneholder en slik knapp, kan nettleseren din opprette en direkte forbindelse til Twitters servere hvis knappen er aktiv. Innholdet til knappen overføres av Twitter direkte til din nettleser, som integrerer det i nettsidene. I dette tilfellet har vi ingen påvirkning på omfanget av data som Twitter innhenter med knappen, men antar at din IP-adresse også registreres.

For å finne ut formålet med og omfanget av datainnhenting og ytterligere behandling og bruk av dataene av Twitter, samt dine tilknyttede rettigheter og innstillingsalternativer for din private sfære, se Twitters personvernserklæring, som du har tilgang til via følgende lenke: https://twitter.com/en/privacy.

b) Integrering av komponenter fra Instagram-nettverket

Våre nettsider bruker komponenter (her: «Insta-knapp») fra det sosiale nettverket Instagram, som drives av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Facebook).

Når du henter opp en side på våre nettsider som inneholder en slik knapp, kan nettleseren din opprette en direkte forbindelse til Facebooks servere hvis knappen er aktiv. Innholdet til knappen overføres av Facebook direkte til din nettleser, som integrerer det i nettsidene. I dette tilfellet har vi ingen påvirkning på omfanget av data som Facebook innhenter med knappen, men antar at din IP-adresse også registreres.

For å finne ut formålet med og omfanget av datainnhenting og ytterligere behandling og bruk av dataene av Facebook, samt dine tilknyttede rettigheter og innstillingsalternativer for din private sfære, se Facebooks personvernserklæring, som du har tilgang til via følgende lenke: https://help.instagram.com/519522125107875.

c) Integrering av komponenter fra LinkedIn-nettverket

Våre nettsider bruker komponenter (her: «LinkedIn-plugin») fra det sosiale nettverket LinkedIn, som drives av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland («LinkedIn»).

Når du henter opp en side på våre nettsider som inneholder en slik knapp, kan nettleseren din opprette en direkte forbindelse til LinkedIns servere hvis knappen er aktiv. Innholdet til knappen overføres av LinkedIn direkte til din nettleser, som integrerer det i nettsidene. I dette tilfellet har vi ingen påvirkning på omfanget av data som LinkedIn innhenter med knappen, men antar at din IP-adresse også registreres.

For å finne ut formålet med og omfanget av datainnhenting og ytterligere behandling og bruk av dataene av LinkedIn, samt dine tilknyttede rettigheter og innstillingsalternativer for din private sfære, se LinkedIns personvernserklæring, som du har tilgang til via følgende lenke: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy. Via lenken https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls kan du si opp bruken av dine data til annonseformål og andre LinkedIn-tjenester.

d) Integrering av komponenter fra Pinterest-nettverket

Våre nettsider bruker komponenter (her: «Pinterest-plugin») fra det sosiale nettverket Pinterest, som drives av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland («Pinterest»).

Når du henter opp en side på våre nettsider som inneholder en slik knapp, kan nettleseren din opprette en direkte forbindelse til Pinterests servere hvis knappen er aktiv. Innholdet til knappen overføres av Pinterest direkte til din nettleser, som integrerer det i nettsidene. I dette tilfellet har vi ingen påvirkning på omfanget av data som Pinterest innhenter med knappen, men antar at din IP-adresse også registreres.

For å finne ut formålet med og omfanget av datainnhenting og ytterligere behandling og bruk av dataene av Pinterest, samt dine tilknyttede rettigheter og innstillingsalternativer for din private sfære, se Pinterests personvernserklæring, som du har tilgang til via følgende lenke: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

e) Integrering av komponenter fra Xing-nettverket

Våre nettsider bruker komponenter (her: «Xing-plugin») fra det sosiale nettverket Xing, som drives av New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland («Xing»).

Når du henter opp en side på våre nettsider som inneholder en slik knapp, kan nettleseren din opprette en direkte forbindelse til Xings servere hvis knappen er aktiv. Innholdet til knappen overføres av Xing direkte til din nettleser, som integrerer det i nettsidene. I dette tilfellet har vi ingen påvirkning på omfanget av data som Xing innhenter med knappen, men antar at din IP-adresse også registreres.

For å finne ut formålet med og omfanget av datainnhenting og ytterligere behandling og bruk av dataene av Xing, samt dine tilknyttede rettigheter og innstillingsalternativer for din private sfære, se Xings personvernserklæring, som du har tilgang til via følgende lenke: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

f) Integrering av komponenter fra YouTube-videoportalen

Våre nettsider bruker komponenter (her: «YouTube-plugin») fra videoportalen YouTube, som drives av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google»).

Når du henter opp en side på våre nettsider som inneholder en slik plugin, kan nettleseren din opprette en direkte forbindelse til Googles servere hvis pluginen er aktiv. Den hentede videoen overføres av Google direkte til din nettleser, som integrerer det i nettsidene. Videre informeres YouTube-serveren om hvilke sider du besøkte.

For å finne ut formålet med og omfanget av datainnhenting og ytterligere behandling og bruk av dataene av Google, samt dine tilknyttede rettigheter og innstillingsalternativer for din private sfære, se Googles personvernserklæring, som du har tilgang til via følgende lenke: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

g) Integrering av komponenter fra Vimeo-videoportalen

Våre nettsider bruker komponenter (her: «Vimeo plugin») fra videoportalen Vimeo, som drives av Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA («Vimeo»).

Når du henter opp en side på våre nettsider som inneholder en slik plugin, kan nettleseren din opprette en direkte forbindelse til Vimeo servere hvis pluginen er aktiv. Den hentede videoen overføres av Vimeo direkte til din nettleser, som integrerer den i nettsidene. Videre informeres Vimeo-serveren om hvilke sider du besøkte.

For å finne ut formålet med og omfanget av datainnhenting og ytterligere behandling og bruk av dataene av Vimeo, se Vimeos personvernerklæring https://vimeo.com/privacy. Du kan foreta innstillingsalternativer for å beskytte din privatsfære via følgende lenke: https://vimeo.com/cookie_policy.

18. Integrerte bilder

Våre nettsider inkluderer bilder fra Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland.

Getty Images-innholdet er dermed integrert på en slik måte at en såkalt integrert kode (HTML-kode) er integrert i våre nettsider. Denne integrerte koden sikrer at når nettsidene lastes, lastes det ønskede tredjepartsinnholdet samtidig fra en ekstern server og vises for brukeren på de besøkte nettsidene. Dette tredjepartsinnholdet lastes dermed også samtidig som våre nettsider hentes opp.

For at den eksterne serveren skal levere det forespurte innholdet til brukeren, må IP-adressen til den respektive brukeren overført til serveren slik at operatøren av den eksterne serveren kan registrere det og ved behov bruke det til sitt eget formål. I tillegg kan Getty Images innhente andre data, som f.eks. siden som forespørselen kom fra, nettlesertypen som ble brukt eller nettleserens språk.

Vi vil gjøre oppmerksom på at uvex group ikke kan påvirke hvilke data i tillegg til IP-adressen, som Getty Images innhenter og til hvilke formål disse dataene brukes.

Du kan finne detaljert informasjon om integrering av bilder via Getty Images på nettsidene https://www.gettyimages.com/resources/embed?language=en-US. For informasjon om dataene som innhentes av Getty Images og deres bruk, se Getty Images personvernerklæring, som du kommer til via følgende lenke: https://www.gettyimages.com/company/privacy-policy.

19. Nettskrifttyper

For å kunne vise enhetlige skrifttyper på nettsidene, brukes såkalte nettskrifttyper, dvs. skrifttyper som lastes av nettleseren fra en ekstern kilde når siden hentes opp og midlertidig lagres i nettleserens mellomlagring. Dette sikrer at nettsidene våre vises enhetlig og leselig på alle enheter, uansett hvilken nettleser som brukes.

Leverandøren av nettskrifttypene som brukes er Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2–4, 61352 Bad Homburg (Monotype), som operatør av nettsidene www.fonts.com.

For å laste og vise nettskrifttypene må den respektive nettleseren opprette en tilkobling til serverne til font.com. Slik mottar leverandøren informasjonen om at våre nettsider har blitt hentet frem via IP-adressen til nettleseren din.

Det juridiske grunnlaget for bruken av nettskrifttypene er artikkel 6(1)(f) av EUs GDPR (rettmessig interesse).

Hvis nettleseren din ikke støtter visning av nettskrifttyper, vil standardskrifttypene til enheten brukes i stedet. Det kan påvirke visningskvaliteten negativt.

Monotype har publisert ytterligere informasjon om databehandling av fonts.com på sine nettsider: www.fonts.com/info/legal og www.fonts.com/info/legal/privacy

Vi vil gjerne påpeke at vi ikke har noen innvirkning på om eller hvordan fonts.com bruker dine data til sine egne formål.

20. Sosiale medier-lenker

Våre nettsider inneholder lenker til de sosiale medier-tjenestene til Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest og Instagram. Du kan gjenkjenne lenker til nettsidene til de sosiale medietjenestene på de respektive selskapslogoene. Hvis du følger disse lenkene, vil du nå selskapstilstedeværelsen til uvex group på de respektive sosiale medier-tjenestene. Når du klikker på en lenke til en sosiale medier-tjeneste, opprettes en tilkobling til serverne til den sosiale medier-tjenesten. Dermed vil det faktum at du besøkte våre nettsider overføres til serverne til den sosiale medier-tjenesten. I tillegg overføres ytterligere data til leverandørene av den sosiale medier-tjenesten. Dette er for eksempel:

 • adressen til nettsidene der den aktiverte lenken befinner seg
 • dato og tidspunkt for fremhenting av nettsidene eller aktivering av lenken
 • informasjon om nettleseren og operativsystemet som brukes
 • IP-adresse.

Hvis du allerede er logget inn på den tilsvarende sosiale medier-tjenesten på tidspunktet for aktivering av lenken, kan leverandøren av den sosiale medier-tjenesten bestemme ditt brukernavn og kanskje til og med ditt virkelige navn med utgangspunkt i de overførte dataene og tilordne denne informasjonen til din personlige brukerkonto hos den sosiale medier-tjenesten. Du kan utelukke denne muligheten for tilordning til din personlige brukerkonto, hvis du logger ut av brukerkontoen først.

Serverne til de sosiale medier-tjenestene befinner seg i USA eller andre land utenfor EU. Dataene kan dermed behandles i land utenfor EU av leverandøren av den sosiale medier-tjenesten. Vær oppmerksom på at selskaper i disse landene er underlagt personvernlover som generelt ikke beskytter personopplysninger i den grad det er vanlig i medlemsstatene i EU.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan påvirke innholdet, typen og formålet med databehandlingen som leverandøren av den sosiale medier-tjenesten utfører. Du kan finne ytterligere informasjon om hvordan dine data brukes av sosiale medier-tjenester som er integrert i personvernerklæringene, til de respektive sosiale medier-tjenestene.

21. Lenker til andre leverandører

Våre nettsider inneholder også – lett gjenkjennelig – lenker til nettsider for andre selskaper. Hvis lenker til nettsider for andre leverandører finnes, kan vi ikke påvirke innholdet. Dermed kan vi ikke påta oss ansvar eller være ansvarlige for dette innholdet. De respektive nettsidene eller operatørene er alltid ansvarlige for innholdet på disse nettsidene.

På tidspunktet for lenkingen ble de lenkede sidene undersøkt for mulige overtredelser og identifiserbare brudd. Det ble ikke funnet ulovlig innhold på tidspunktet for lenkingen. Men uten konkret grunnlag for å mistenke en overtredelse av lover, er det ikke mulig å overvåke innholdet på de lenkede nettsidene på en permanent basis. Hvis vi får kjennskap til overtredelser, vil vi umiddelbart fjerne de tilhørende lenkene.

22. Onlinetilbud og barn

Personer under 16 år kan ikke overføre personopplysninger til oss eller legge inn en samtykkeerklæring uten samtykke fra juridiske verger. Vi vil be foreldre og juridiske verger om å delta aktivt i nettaktiviteter og interessene til barna.

23. Personvernerklæring / informasjon om personvern i sosiale medier

Uvex group opprettholder en tilstedeværelse i sosiale medier, i dette tilfellet på Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest og LinkedIn. Hvis vi har kontroll over behandlingen av dine data, sørger vi for at de aktuelle personvernsbestemmelsene overholdes.

I det følgende finner du den viktigste informasjonen om personvernlover i forhold til vår tilstedeværelse.

a) Navn og adresse på parter som er ansvarlig for driften

Parter som er ansvarlige for selskapets tilstedeværelse innenfor betydningen av EUs personvernforordning (EUs GDPR) samt andre personvernbestemmelser er, bortsett fra uvex group, følgende:

 • Facebook:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

 • Instagram:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

 • YouTube:

Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

 • Xing:

New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland

 • Pinterest:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland

 • LinkedIn:

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Du bruker derimot disse plattformene og funksjonene der på eget ansvar. Dette gjelder spesielt bruken av interaktive funksjoner (dvs. kommentarer, delinger, reaksjoner).

Vi vil gjøre oppmerksom på at personopplysninger dermed kan bli behandlet utenfor EU. Avtaler som kreves i samsvar med personvernlover er inngått med alle leverandører.

b) Formål og juridisk grunnlag

Vi vedlikeholder fansidene selv for å kommunisere med de besøkende på sidene og informere dem om våre tilbud på den måten.

Videre innhenter vi data for statistiske formål for å forbedre og optimalisere innholdet og gjøre tilbudet vårt mer attraktivt. Opplysningene som kreves for dette (f.eks. totalt antall sidevisninger, sideaktiviteter og data de besøkende oppgir, interaksjoner) behandles på vegne av de sosiale nettverkene og gjøres tilgjengelige for oss. Vi kan ikke påvirke genereringen og representasjonen.

Videre behandles dine personopplysninger for markedsundersøkelses- og annonseformål av leverandørene av de sosiale mediene, men også av uvex group. Det er derfor mulig at f.eks. brukerprofiler opprettes basert på din brukeratferd og interessene knyttet til dette. På den måten kan blant annet annonser som stemmer overens med dine interesser bli plassert innenfor og utenfor plattformene. Informasjonskapsler lagres vanligvis på din datamaskin for dette. Uavhengig av dette, kan data som ikke er direkte innhentet på dine enheter lagres i brukerprofilene dine. Oppbevaringen og analysen finner også sted på tvers av enheter. Det gjelder spesielt, men ikke bare, hvis du er registrert som medlem og er logget inn på de respektive plattformene.

Utover dette innhenter vi ikke og behandler ingen personopplysninger.

Behandlingen av dine personopplysninger i uvex group skjer med utgangspunkt i vår rettmessige interesse av effektiv informasjonsforsyning og kommunikasjon, i henhold til artikkel 6(1)(f) av EUs GDPR.

Hvis du blir bedt om å samtykke til databehandling, det vil si du erklærer ditt samtykke ved å trykke på en knapp eller angi et valg, er det juridiske grunnlaget for behandlingen artikkel 6(1)(a) og artikkel (7) av EUs GDPR.

c) Dine rettigheter / mulighet til å klage

Hvis du er medlem av et sosialt nettverk og ikke ønsker at nettverket skal innhente data om deg og lenke disse til dine lagrede medlemsdata på det aktuelle nettverket ved din tilstedeværelse, må du

 • logge ut av det respektive nettverket før du besøker vår fanside
 • slette informasjonskapslene som finnes på din enhet
 • avslutte og starte nettleseren på nytt Etter at du har logget inn på nytt, kan du imidlertid igjen bli gjenkjent av nettverket som en spesifikk bruker. For en detaljert beskrivelse av den gjeldende behandlingen og klagemulighetene (opt-out), henviser vi til informasjonen med tilhørende lenker nedenfor:
 • Facebook:

Personvernerklæring: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads og http://www.youronlinechoices.com

 • Instagram:

Personvernerklæring: https://help.instagram.com/519522125107875
Opt-Out: https://thenai.org/opt-out og http://www.youronlinechoices.com

 • YouTube:

Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en og http://www.youronlinechoices.com

 • Xing:

Personvernerklæring: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Opt-Out: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Personvernerklæring: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 
Opt-Out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy og http://www.youronlinechoices.com

Samlet har du følgende rettigheter vedrørende behandlingen av dine personopplysninger:

rett til å få tilgang til, rett til å korrigere, rett til å slette, rett til å begrense behandlingen, rett til å klage, rett til dataoverføringsmulighet og rett til å legge inn en klage på ulovlig behandling av dine personopplysninger hos den ansvarlige datavernmyndigheten.

Men fordi uvex group ikke har fullstendig tilgang til dine personopplysninger, skal du ta direkte kontakt med leverandørene av sosiale medier når du gjør et krav, da hver av dem har tilgang til personopplysningene til sine brukere og kan gjennomføre egnede tiltak og gi informasjon.

d)

Hvis du likevel skulle ha behov for hjelp, vil vi selvfølgelig prøve å støtte deg. Ta kontakt med personvernansvarlig som er angitt ovenfor. Merknader om copyright og opphavsrettslig lov for kunstneriske ver.

Hvis du ønsker å publisere bilder, tekster, diagrammer, videoer, musikk osv. som gjelder vår tilstedeværelse, skal du være klar over at du dermed tilordner alle rettigheter til bruk til nettverket, noe som til slutt kan ha juridiske konsekvenser for deg hvis du ikke er skaperen eller rettighetsinnehaveren selv.