Åndedrettsvern: uvex Respiratory Expert System

Din personlige veileder i åndedrettsvern gir deg grunnleggende kunnskap, praktiske tips og informasjon om juridiske rammer – for at du skal finne den perfekte masken til ditt bruksområde.

Finn det perfekte åndedrettsvernet!

Prøv vår virtuelle rådgiver for åndedrettsvern nå, helt uten forpliktelser.

Til URES

Den raske ruten til å finne den riktige åndedrettsmasken for dine behov

Å velge riktig åndedrettsvern er avgjørende for å sikre sikkerheten til brukeren, og er en prosess som må tenkes nøye gjennom. Når du skal velge den filtreringsmasken som oppfyller dine krav, ta hensyn til følgende punkter:

  • Du må kjenne til og oppgi type, komposisjon og konsentrasjon av gjeldende farlige stoffer (merk deg CAS-nummeret). Målingen kan for eksempel utføres av arbeidsgiverens forsikringsselskap. I tillegg må du kjenne til gjeldende arbeidsforhold for å kunne ta hensyn til arbeidsplassgrenseverdiene.
  • Arbeidsmiljøet må inneholde tilstrekkelige mengder oksygen. Legg merke til de juridiske bestemmelsene vedrørende dette. I Tyskland er 17 % minimumskravet.
  • Hvis ytterligere PPE er nødvendig, må dette være kompatibelt. Uvex-åndedrettsmasker er spesielt ideelt for bruk i kombinasjon med uvex-vernebriller.
  • Respiratorisk beskyttende enheter ikke er egnet for personer med skjegg, kinnskjegg eller dype arr i området rundt forseglingen til masken.
  • Masker markert med «NR», kan brukes i opptil åtte timer. Masker markert med «R», kan brukes i opptil 24 timer, men må rengjøres etter hver bruk. Som en generell regel bør en maske med et merkbart økende nivå av pustemotstand skiftes ut.
  • Etter at påkrevd beskyttelsesklasse har blitt fastsatt/anbefalt, (FFP 1, FFP 2 eller FFP 3) – for eksempel gjennom arbeidsgivers forsikringsselskap – kan du bruke følgende tabell til å velge en åndedrettsmaskemodell som oppfyller kravene for gjeldende arbeidsforhold. Vær oppmerksom på at vi kun tilbyr FFP 3 med en utåndingsventil for høyest mulig brukerkomfort.

Hvis det er nødvendig å bruke gassmaske i arbeidsområdet, er det viktig å merke seg at uvex-åndedrettsmasker ikke gir tilstrekkelig beskyttelse.

Velge riktig maske for oppgaven

Korte perioder med bruk eller lettere aktiviteter ved normal romtemperatur
Beskyttelsesklasse Sammenleggbare masker (med eller uten ventil) Koppformede masker (med eller uten ventil)
FFP1 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110 2100, 2110, 7100, 7110
FFP23200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210 2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3 3310, 8313, 5310 2310, 2312, 7310
Lange perioder med slitasje eller harde, anstrengende aktiviteter ved økt romtemperatur
Beskyttelsesklasse Sammenleggbare masker (med ventil) Koppformede masker (med ventil)
FFP1 3110, 8113, 5110 2110, 7110
FFP2 3210, 8213, 5210 2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP33310, 8313, 5320+2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317
Med aktivt kullag som beskytter mot ubehagelige lukter
Beskyttelsesklasse Sammenleggbare masker (med ventil) Koppformede masker (med ventil)
FFP1
FFP23220, 5220+2220, 7220
FFP35320+7320

Bruksområder

Aktivitet Skadelige stoffer Beskyttelsesklasse
FFP1 FFP2 FFP3
Trebehandling
Bartre: skjæring og sliping Fine partikler, trestøv X
Hardtre (eik, bøk, tropiske tresorter osv.): skjæring og sliping Fine partikler, trestøv X
Pussing/sliping av maling Fine fargepartikler X
Pussing/sliping av maling (maling som inneholder krom) Fine fargepartikler X
Vannløselige malinger som inneholder kobber/krom/arsenikk Fin lakkdamp X
Konstruksjon- og tilleggsutstyr for byggebransjen
Sementarbeid, gipsing, flislegging og taktekking Støv fra sement, gips, fliser eller murstein X
Murverk: skjæring, boring, sprengning X
Asbest: korte arbeidsperioder Fibre X
Takisolasjon: fibre fra glass og mineraler Støv og fibre X
Grunning/dekkmaling: sliping Støv X
Sveising
Sveising av aluminium og rustfritt stål Metall- og aluminiumoksid-damp X
Lodding Damp X
Metallarbeid
Metall: boring, sliping, fresing, vinkelsliping Metallstøv X
Høylegert stål og rustfritt stål: boring, sliping, fresing, vinkelsliping Metallstøv X
Avfallshåndtering og rengjøring
Separering og avhending av avfall Støv, sopp X
Avhending av medisinsk avfall Bakterier, sporer X
Gulvfeiing Støv (ikke-giftig) X
Radioaktivt forurensede partikler Støv X
Landbruk
Dyreepidemier og behandling av dyr med sykdommer Bakterier, virus X
Arbeid med soppsporer Sporer X
Arbeid med høy, korn og mel Støv X
Medisin/pleie/helse
Allergier, pollen, husholdstøv, dyrepels Støv, partikler, sporer X
Bakterier, virus, infeksjoner, legionellabakterier Bakterier, virus X

Disse filterklassene er minimumskrav og er kun ment som en veiledning. Det er brukerens ansvar å påse at åndedrettsvernet oppfyller alle krav i forhold til skadelige stoffer og konsentrasjon før bruk!

Partikkelfiltre er delt inn i tre klasser:

  • FFP 1: For partikler som verken er giftige eller assosiert med fibrose. For beskyttelse opptil 4 ganger den tilsvarende grenseverdien (AGW*).
  • FFP2: For farlige eller skadelige partikler, damp og røyk. Filtre for faste og flytende partikler med middels filtreringsnivå. For beskyttelse opptil 10 ganger den tilsvarende grenseverdien (AGW*).
  • FFP3: For giftige partikler, damp og røyk. Filtre for faste og flytende aerosoler med høy filtreringsklassifisering. For beskyttelse opptil 30 ganger den tilsvarende grenseverdien (AGW*).

* AGW = Arbeidsplassgrenseverdi (Arbeitsplatzgrenzwert) er den gjennomsnittlige konsentrasjonen av et stoff i luften på arbeidsplassen som ikke forventes å utgjøre skade (kronisk eller akutt), hvis ansatte arbeider der i åtte timer om dagen, fem dager i uken. OEL-er erstatter maksimal arbeidsplass-konsentrasjon (MWC) og teknisk referanse-konsentrasjon (TRC) – men så lenge begge disse verdiene ennå ikke fullt ut blir tatt i betraktning i AGW-er, kan de fortsatt brukes på et foreløpig grunnlag for å vurdere risiko på arbeidsplassen.