Åndedrætsværn: uvex Respiratory Expert System

Din personlige vejviser gennem åndedrætsværn giver dig grundlæggende viden, praktiske tips og oplysninger om de juridiske rammer – så du kan finde en maske, der sidder perfekt.

Find det perfekte åndedrætsværn!

Prøv vores virtuelle konsulent for åndedrætsværn nu, helt uforpligtende.

Til URES

Den hurtige vej til at finde det rigtige åndedrætsværn, der dækker dine behov

Det er afgørende for sikkerheden at vælge det rigtige åndedrætsværn, så brugerens sikkerhed er garanteret. Det er en proces, der kræver stor omhu. For at vælge det filtrerende åndedrætsværn, der opfylder dine krav, skal du være opmærksom på følgende punkter:

  • Typen, sammensætningen og koncentrationen af de respektive farlige stoffer skal angives og kendes (bemærk dig CAS-nummeret). Målingen kan for eksempel udføres af arbejdsgiveransvarsforsikringsforeningen. Desuden skal de respektive arbejdsvilkår under hensyntagen til grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering være kendt.
  • Der skal være en tilstrækkelig mængde ilt i omgivelserne. Overhold de lovmæssige bestemmelser vedrørende dette. I Tyskland kræves som minimum 17 vol. %.
  • Hvis yderligere beskyttelsesudstyr er påkrævet, skal det være kompatibelt. uvex åndedrætsværn er særligt velegnede til brug sammen med uvex sikkerhedsbriller.
  • Åndedrætsværn er ikke egnet til personer med skæg, bakkenbarter eller dybe ar i området, hvor åndedrætsværnet skal forsegles.
  • Masker, der er mærket "NR", kan bruges i op til otte timer. Masker, der er mærket med "R", kan anvendes i op til 24 timer, men skal rengøres efter hver brug. Som regel skal en maske med et mærkbart øget niveau af vejrtrækningsmodstand udskiftes.
  • Når du har fået vejledning om den krævede beskyttelsesklasse (FFP 1, FFP 2 eller FFP 3) – for eksempel gennem den respektive arbejdsgiveransvarsforsikringsforening – kan følgende tabel bruges til at vælge en åndedrætsværnsmodel, der opfylder kravene under de pågældende arbejdsvilkår. Bemærk, at vi kun tilbyder vores FFP 3-masker med udåndingsventil, for at kunne give dig den bedst mulige komfort.

Hvis en gasmaske er påkrævet, skal du være opmærksom på, at uvex åndedrætsværn ikke giver tilstrækkelig beskyttelse.

Sådan vælges den rigtige maske til opgaven

Kort tids brug eller lettere aktiviteter ved normale TEMPERATURER
Beskyttelsesklasse Foldemasker (med eller uden ventil) Kopformede masker (med eller uden ventil)
FFP1 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110 2100, 2110, 7100, 7110
FFP23200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210 2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3 3310, 8313, 5310 2310, 2312, 7310
Langtidsbrug eller hårde og anstrengende aktiviteter ved forhøjede TEMPERATURER
Beskyttelsesklasse Foldemasker (med ventil) Kopformede masker (med ventil)
FFP1 3110, 8113, 5110 2110, 7110
FFP2 3210, 8213, 5210 2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP33310, 8313, 5320+2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317
Med et lag af aktivt kul for beskyttelse mod ubehagelige lugte
Beskyttelsesklasse Foldemasker (med ventil) Kopformede masker (med ventil)
FFP1
FFP23220, 5220+2220, 7220
FFP35320+7320

Anvendelsesområde

AktivitetSkadelige stofferBeskyttelsesklasse
FFP1FFP2FFP3
Træforarbejdning
Blødt træ: skæring og slibningFine partikler, træstøvX
Hårdt træ (eg, bøg, tropisk træ osv.): skæring og slibningFine partikler, træstøvX
Børstning/slibning af malingFine farvepartiklerX
Børstning/slibning af maling (maling med krom)Fine farvepartiklerX
Opløselig maling, der indeholder kobber/krom/arsen Fine malingstågerX
Bygge- og anlægsindustri
Cement, pudsning, fliselægning, taglægningStøv fra cement, gips, fliser og murstenX
Murerarbejde: skæring, boring, nedrivningX
Asbest: korte arbejdsperioderFibreX
Tagisolering: glasfibre og mineralske fibre Støv og fibreX
Spartelmasse/prop: slibningStøvX
Svejsning
Svejsning af aluminium og rustfrit stålMetal- og aluminiumoxiddampeX
SlaglodningDampeX
Metalarbejde
Metal: boring, slibning, fræsning, vinkelskæring Metalstøv X
Højtlegeret stål og rustfrit stål: boring, slibning, fræsning, skæring Metalstøv X
Bortskaffelse af affald og rengøring
Affaldssortering og bortskaffelse Støv, svampeX
Bortskaffelse af medicinsk affald Bakterier, sporerX
Fejning af gulve Støv (ugiftigt)X
Radioaktivt kontaminerede partiklerStøvX
Landbrug
Dyreepidemier og behandling af syge dyrBakterier, viraX
Arbejde med svampesporerSporerX
Arbejde med hø, korn og melStøvX
Medicin/pleje/sundhed
Allergi, pollen, husstøv, dyrepels Støv, partikler, sporerX
Bakterier, virus, infektioner, legionellabakterier Bakterier, viraX

Disse filterklasser er minimumskrav og er kun vejledende. Det er brugerens ansvar at sikre, at åndedrætsværnet er i overensstemmelse med direktivets krav med hensyn til farlige stoffer og koncentration før brug!

Partikelfiltre er inddelt i tre klasser:

  • FFP 1: Partikler, der hverken er toksiske eller forbundet med fibrose. Til beskyttelse mod op til 4 gange den tilsvarende grænseværdi (OEL’er*).
  • FFP2: Farlige eller skadelige partikler, dampe og røg, filtre til faste og flydende partikler med medium filtreringsniveau. Til beskyttelse mod op til 10 gange den tilsvarende grænseværdi (OEL’er*).
  • FFP3: Til giftige partikler, dampe og røg, filtre til faste og flydende aerosoler med en høj filtreringsklassificering. Til beskyttelse mod op til 30 gange den tilsvarende grænseværdi (OEL’er*).

OEL’er = grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering (The occupational exposure limit values, OEL) er den gennemsnitlige koncentration af et stof i luften på arbejdspladsen, op til hvilken der ikke kan forventes skade (kronisk eller akut), hvis medarbejderne arbejder der i otte timer om dagen fem dage om ugen. OEL'erne erstatter den maksimale arbejdspladskoncentration (MWC) og den tekniske referencekoncentration (TRC) – men så længe begge disse værdier endnu ikke er taget i betragtning fuldt ud i OEL'erne, kan de stadig anvendes midlertidigt til vurdering af risici på arbejdspladsen.