Databeskyttelseserklæring for uvex group

Velkommen til vores websted og tak i din interesse i vores virksomhed. Vi - det vil sige UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG og de tilknyttede virksomheder (i det følgende benævnt "uvex group") - tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine data i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser til beskyttelse af personoplysninger, især EU’s generelle databeskyttelsesforordning (EU-GDPR) og den landespecifikke lovgivning, der gælder i os. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring giver vi dig omfattende oplysninger om uvex groups behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder.

Personoplysninger er de oplysninger, der gør det muligt at identificere en fysisk person. Dette omfatter navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, men også din IP-adresse.

Anonyme data er data, der ikke er personhenførbare.

1. Ansvarligt sted

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Tyskland
Tlf: +49(0)911-9736-0
E-mail: datenschutz@uvex.de
Websted: www.uvex.de

2. Kontakt databeskyttelse

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Tyskland
Tlf: +49(0)911-9736-0
E-mail: datenschutz@uvex.de
Websted: www.uvex.de

3. Dine rettigheder som registreret

Først vil vi benytte lejligheden til at informere dig om dine rettigheder som registreret. Disse rettigheder er standardiseret i artikel 15 - 22 EU-GDPR. Rettighederne omfatter:

 • Ret til indsigt (art. 15 EU-GDPR),
 • Ret til datasletning (art. 17 EU-GDPR),
 • Ret til berigtigelse (art. 16 EU-GDPR),
 • Ret til dataportabilitet (art. 20 EU-GDPR),
 • Ret til at begrænse databehandlingen (art. 18 EU-GDPR),
 • Ret til at indgive en klage til den pågældende tilsynsmyndighed for databeskyttelse (art. 21 EU-GDPR).

Kontakt datenschutz@uvex.de for at gøre disse rettigheder gældende.

Det samme gælder, hvis du har spørgsmål om databehandling i vores virksomhed, eller hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. Du har også ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed.

4. Ret til indsigelse

Vær opmærksom på følgende i forbindelse med retten til at gøre indsigelse:

Hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod denne databehandling uden at angive grunde. Dette gælder også for profilering, i det omfang det er forbundet med direkte markedsføring.

Hvis du modsætter dig behandling til direkte markedsføringsformål, behandler vi ikke længere dine personlige data til disse formål. Indsigelsen er gratis og kan fremsættes til: datenschutz@uvex.de.

I tilfælde af at vi behandler dine data for at beskytte legitime interesser, kan du når som helst gøre indsigelse mod denne behandling af grunde, der skyldes din særlige situation; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Vi behandler derefter ikke længere dine personlige data, medmindre vi kan bevise tvingende legitime grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

5. Formål og retsgrundlag for databehandling

Ved behandling af dine personoplysninger overholdes bestemmelserne i EU GDPR og alle andre gældende databeskyttelsesbestemmelser.

Retsgrundlaget for databehandling beskrives i artikel 6 EU-GDPR.

Vi bruger dine data til at indlede forretningsforholdet, til at opfylde kontraktlige og juridiske forpligtelser, til at gennemføre kontraktforholdet, til at tilbyde produkter og tjenester og til at styrke kundeforholdet, hvilket også kan omfatte analyser til marketingformål og direkte markedsføring.

Dit samtykke til databehandling kan også udgøre et tilladelseskrav til databeskyttelse. Før du giver dit samtykke, informerer vi dig om formålet med databehandlingen og din tilbagekaldelsesret.

Hvis samtykke også vedrører behandling af særlige kategorier af personoplysninger, vil vi udtrykkeligt påpege dette for dig i samtykket. Behandling af specielle kategorier af personoplysninger i overensstemmelse med artikel 9 EU-GDPR finder kun sted, hvis dette er nødvendigt på grund af lovbestemmelser, og der ikke er nogen grund til at antage, at din legitime interesse i udelukkelse af behandling vejer tungere.

I visse tilfælde baserer vi også behandlingen af dine data på en legitim interesse i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 lit. f EU-GDPR. I dette tilfælde finder databehandling kun sted, hvis dette tjener til at beskytte vores egne legitime interesser eller tredjemands legitime interesser, så længe denne ikke overstiger dine interesser, grundlæggende rettigheder og friheder.

6. Videregivelse til tredjepart

Vi videregiver kun dine data til tredjeparter inden for rammerne af lovbestemmelserne eller med korrekt samtykke. Derudover videregives dataene ikke til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til det på grund af lovbestemmelser (f.eks. videregivelse til eksterne myndigheder som tilsynsmyndigheder eller retshåndhævende myndigheder).

7. Modtagere af data/kategorier af modtagere

I vores virksomhed sørger vi for, at de eneste personer, der får adgang til dine data, udelukkende består af dem, der har brug for dataene for at opfylde kontraktlige og juridiske forpligtelser. I UVEX-koncernen gælder dette for følgende virksomheder:

 • UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
 • UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
 • UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
 • FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG
 • HIPLOCK GmbH
 • ALPINA SPORTS GmbH

Videregivelserne kan være nødvendige, f.eks. hvis du søger et job, der er annonceret af en tilknyttet virksomhed via vores centrale ansøgningsportal. Til analyse af vores interne processer og teknisk support videregives data til UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG. Derudover videregives markedsføringsanalysedata til ovennævnte virksomheder. Det kan ikke udelukkes, at der derved også overføres personoplysninger.

I visse tilfælde hjælper serviceudbydere vores specialafdelinger med at udføre deres opgaver. De nødvendige databeskyttelsesaftaler er blevet indgået med alle tjenesteudbydere.

8. Overførsler af personoplysninger til tredjelande

Data vil kun blive overført til tredjelande (uden for den Europæiske Union eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), hvis dette er nødvendigt eller påkrævet ved lov for at opfylde forpligtelser, eller hvis du har givet os dit samtykke hertil.

Vi overfører dine personoplysninger til tjenesteudbydere og til koncernselskaber uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, herunder til USA. Du finder en liste over værktøjer / tjenesteudbydere, herunder oplysninger om behandlingsstedet, under punkt 16 "Anvendte værktøjer".

De påkrævede databeskyttelsesaftaler er blevet indgået med alle tjenesteudbydere.

9. Varighed af datalagring

Vi gemmer dine data, så længe det er nødvendigt til det respektive behandlingsformål. Bemærk, at adskillige opbevaringsperioder kræver, at data fortsat (skal) lagres. Dette gælder især for opbevaringsforpligtelser i henhold til handelsret eller skattelovgivning (f.eks. handelslovgivning, skattelovgivning osv.). Hvis der ikke er yderligere krav til opbevaring, slettes dataene rutinemæssigt, når formålet er nået.

Derudover kan vi gemme data, hvis du har givet os din tilladelse til det, eller hvis der er juridiske tvister, og vi bruger beviser inden for rammerne af lovbestemte forældelsesfrister, som kan være op til tredive år; den regelmæssige forældelsesperiode er tre år.

10. Sikker overførsel af dine data

For bedst muligt at beskytte de data, der er lagret af os mod utilsigtet eller bevidst manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer, bruger vi passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Sikkerhedsniveauerne kontrolleres løbende i samarbejde med sikkerhedseksperter og tilpasses til nye sikkerhedsstandarder.

Dataudvekslingen til og fra vores websted er krypteret. Vi bruger HTTPS som transmissionsprotokol for vores websted ved hjælp af de nyeste krypteringsprotokoller.

Der er også mulighed for at bruge alternative kommunikationskanaler (f.eks. pr. post).

11. Forpligtelse til tilvejebringelse af data

Forskellige personlige data er nødvendige for etablering, implementering og opsigelse af kontraktforholdet og opfyldelsen af de tilknyttede kontraktlige og juridiske forpligtelser. Det samme gælder for brugen af vores websted og de forskellige funktioner, den tilbyder.

I visse tilfælde skal data også indsamles eller gøres tilgængelige på grund af lovbestemmelser. Bemærk, at det ikke er muligt at behandle din anmodning eller at udføre den underliggende kontraktlige forpligtelse uden at oplyse disse data.

12. Kategorier, kilder og oprindelse for data

Den respektive kontekst bestemmer, hvilke data vi behandler: Dette afhænger af, om du f.eks. afgiver en ordre online eller indtaster en anmodning i vores kontaktformular, om du sender os en ansøgning eller en klage.

Bemærk, at vi muligvis også giver oplysninger om særlige behandlingssituationer separat, f.eks. når du uploader ansøgningsdokumenter, eller når du sender en kontaktanmodning.

12.1 Når du besøger vores websted, indsamler og behandler vi følgende data:

 • Navnet på internetudbyderen
 • Oplysninger om det websted, der henviste dig til os (den såkaldte "referrer")
 • Den anvendte webbrowser og det anvendte operativsystem
 • Den IP-adresse, som du blev tildelt af din internetudbyder
 • Filer, du har anmodet om, mængden af data overført, downloads/antal filer eksporteret
 • Oplysninger om de websteder, du besøger hos os, herunder Dato og klokkeslæt

Denne databehandling er teknisk nødvendig, for at vi kan levere indholdet på vores websted til din enhed. Under den pågældende session er vi derfor for også nødt til at indsamle og opbevare din IP-adresse. Det samme gælder for de øvrige data, der skal behandles, for at webstedet vises korrekt. Opbevaring af data i såkaldte logfiler hjælper os også med yderligere at optimere webstedet, sikre funktionaliteten, garantere sikkerheden af vores applikationer og sikre juridisk beskyttelse (f. eks. opdagelse af og forsvar mod angreb på vores websted).

Retsgrundlaget for denne databehandling og den midlertidig opbevaring af data er vores legitime interesse som webstedsoperatør (art. 6 stk. 1 lit. f EU-GDPR).

Opbevaringsperioden for dataene er begrænset, og sletning sker, så snart oplysningerne ikke længere skal bruges til behandlingsformål. Når oplysningerne indsamles med henblik på korrekt visning af vores websted, sker ophøret, når sessionen afsluttes. Når dataene opbevares i logfiler, slettes eller anonymiseres dataene efter 31 dage.

12.2 Som en del af en kontaktanmodning indsamler og behandler vi følgende data:

På vores websted finder du en kontaktformular, som kan bruges til elektronisk kontakt. Hvis du skriver til os via kontaktformularen, behandler vi de oplysninger, du giver i forbindelse med kontaktformularen, for at kunne kontakte os og besvare dine spørgsmål og ønsker.

Vi indsamler følgende data via kontaktformularen:

 • Anmodningstype
 • Fornavn, efternavn
 • Virksomhed og hvis relevant antal medarbejdere
 • Titel
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Anmodningens indhold

Principperne om dataøkonomi og dataundgåelse overholdes her, da du kun skal give de data, som vi absolut har brug for fra dig til at kontakte os (obligatoriske oplysninger). Dette er typen af anmodning, indholdet af anmodningen, dit efternavn og fornavn og din e-mailadresse. Disse obligatoriske oplysninger er markeret med en *(stjerne).

Desuden behandles din IP-adresse af tekniske årsager samt af hensyn til juridisk beskyttelse. Alle andre data er frivillige felter og kan udfyldes efter eget ønske (f.eks. for at vi kan komme med mere relevante svar på dine spørgsmål).

Vi har implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte sikkerheden og fortroligheden af dine data på den bedst mulige måde. Din anmodning vil blive sendt til os i krypteret form.

Hvis du kontakter os via e-mail, behandler vi udelukkende de personoplysninger, der er angivet i e-mailen, med det formål at behandle din anmodning. Hvis du ikke bruger de tilbudte formularer til at kontakte os, vil der ikke ske yderligere dataindsamling.

12.3 Vi behandler følgende data som en del af registreringsprocessen:

På vores websted giver vi brugerne mulighed for at registrere sig ved at oplyse personlige data.

Vi indsamler følgende data:

 • Tiltale
 • Navn, fornavn
 • Fødselsdato
 • Leveringsadresse
 • Faktureringsadresse
 • Kundenummer
 • Momsnr.
 • Antal medarbejdere
 • Detaljer om kontaktpersonen
 • E-mailadresse

Registrering er derfor enten nødvendig for at opfylde en aftale (via vores onlinebutik) med dig eller for at udføre præ-kontraktlige foranstaltninger eller hvis der også gives gæsteadgang.

Princippet om dataminimering og undgåelse af data overholdes her, da kun de data, der kræves til registrering, er markeret som obligatoriske felter med en stjerne (*). Det er f.eks. e-mailadresse og adgangskode, herunder gentagelse af adgangskode.

For ordrer i vores onlinebutik har vi også brug for oplysninger om faktureringsadresse (titel, fornavn, efternavn, adresse) til levering. Hvis leveringsadressen er forskellig fra faktureringsadressen, skal ovenstående oplysninger også angives for leveringsadressen.

Ved registrering på vores websted gemmes også IP-adressen til brugeren, datoen og tidspunktet for registreringen (tekniske baggrundsdata). Ved at klikke på knappen "Tilmeld dig nu" giver du dit samtykke til behandlingen af dine data.

Bemærk: Den adgangskode, du har fået tildelt, gemmes i krypteret form af os. Medarbejdere i vores virksomhed kan ikke læse denne adgangskode. Derfor kan de ikke give dig nogen oplysninger, hvis du har glemt din adgangskode.

I så fald skal du bruge funktionen "Glemt adgangskode", som sender dig en automatisk genereret ny adgangskode via e-mail. Ingen medarbejdere har tilladelse til at bede om din adgangskode telefonisk eller skriftligt. Oplys derfor aldrig din adgangskode, hvis du modtager sådanne anmodninger.

Når registreringsprocessen er afsluttet, gemmes dine data hos os til brug i det beskyttede kundeområde. Så snart du logger ind på vores websted med din e-mailadresse som brugernavn og adgangskode, gøres disse data tilgængelige for handlinger, du har udført på vores websted (f.eks. ved bestillinger i vores onlinebutik). Afsluttede bestillinger kan spores i ordrehistorikken. Du kan angive ændringer til fakturerings- eller leveringsadressen her.

Registrerede kan frit foretage ændringer/rettelser af fakturerings- eller leveringsadressen i ordrehistorikken. Vores kundeservice foretager også gerne ændringer/rettelser, hvis du kontakter dem. Du kan selvfølgelig også annullere eller slette din registrering eller din kundekonto. Kontakt vores kundeservice for at gøre dette.

12.4 Vi indsamler og behandler følgende data til nyhedsbreve:

Du kan abonnere på et gratis nyhedsbrev på vores websted.

Følgende data indsamles ved tilmelding til nyhedsbrevet:

 • Navn, fornavn
 • Valg "Registrering som privatperson, forretningskunde, forhandler"
 • E-mailadresse
 • IP-adressen, der er tildelt af din internetudbyder
 • Analysedata for den indlejrede sporingspixel (tidspunktet for åbning af nyhedsbrevet, åbnede links)

E-mailadressen og dit navn, der blev angivet, da du tilmeldte dig nyhedsbrevet, bruges til at sende det personlige nyhedsbrev.

Princippet om dataminimering og dataundgåelse overholdes her, da kun e-mailadressen er markeret som et obligatorisk felt. Af tekniske årsager og af hensyn til juridisk beskyttelse behandles din IP-adresse også, når du tilmelder dig nyhedsbrevet.

Vi bruger den såkaldte Double Opt-In-procedure til at sende nyhedsbreve via e-mail. Det betyder, at du kun modtager reklame via e-mail, hvis du tidligere udtrykkeligt har bekræftet, at vi skal aktivere nyhedsbrevet. Vi gør dette ved at sende dig en e-mail og bede dig om at bekræfte, at du gerne vil modtage vores nyhedsbrev på denne e-mailadresse ved at klikke på et link indeholdt i denne e-mail.

Du kan selvfølgelig til enhver tid afmelde dig ved hjælp af afmeldingsmuligheden i nyhedsbrevet og dermed tilbagekalde dit samtykke. Det er også muligt til enhver tid at afmelde sig nyhedsbrevet direkte via vores websted.

En såkaldt tracking pixel er også indlejret i vores nyhedsbrev. Dette er en lille grafik, der er integreret direkte i nyhedsbrevet. Ved hjælp af sporingspixlen er det muligt for os statistisk at registrere rækkevidden og succesraten for et nyhedsbrev. For at kunne udføre denne evaluering indsamles følgende data af sporingspixlen:

 • Tidspunkt for åbning af nyhedsbrevet
 • Links, åbnet i nyhedsbrevet

Formålet med at bruge sporingspixlen er at optimere afsendelsen af nyhedsbrevet og tilpasse indholdet af nyhedsbrevet så godt som muligt til brugerens interesser.

Hvis du accepterer at modtage nyhedsbrevet, inkluderer dit samtykke også brugen af sporingspixlen. Hvis du afmelder nyhedsbrevet via linket til afmelding eller vores websted, slettes dine data, der indsamles af sporingspixlen, også.

12.5 Vi indsamler og behandler følgende data på vores online-blog:

På vores websted tilbyder vi registrerede brugere mulighed for at efterlade kommentarer til vores blogindlæg og svare på eksisterende kommentarer.

Følgende data indsamles:

 • Brugerkommentarer
 • Tidspunkt for kommentaren
 • Valgt brugernavn eller navn
 • E-mailadresse
 • IP-adressen, der er tildelt af din internetudbyder

I denne sammenhæng vil vi gerne påpege, at kommentarer vises på vores blog med angivelse af brugernavnet (pseudonym) valgt af brugeren og tidspunktet for opslaget.

Opbevaring af IP-adressen tjener til juridisk beskyttelse for uvex group i tilfælde af, at en kommentar krænker tredjeparts rettigheder, eller ulovligt indhold offentliggøres. Vi videregiver ikke de personoplysninger, der indsamles i forbindelse med bloggen, til tredjeparter, medmindre dette er nødvendigt på grund af juridiske krav eller for at hævde eller forsvare juridiske krav fra uvex group.

13. Betalingssystemer (art. 6 stk. 1 lit. a, b EU-GDPR), kreditkontrol (art. 6 stk. 1 lit. f EU-GDPR)

I vores onlinebutik kan du betale med faktura, kreditkort, PayPal eller kontooverførsel (SEPA-betaling). Hertil indsamles de respektive betalingsrelevante data for at være i stand til at udføre din ordre og betalingsbehandling. Derudover behandles din IP-adresse af tekniske årsager og af hensyn til juridisk beskyttelse.

Princippet om dataminimering og undgåelse af data overholdes ved, at du kun behøver at give os de data, som vi har brug for til at behandle betalingen og dermed behandle aftalen, eller som vi juridisk er forpligtet til at indsamle.

Uden disse data er vi desværre nødt til at nægte at indgå aftalen, da vi da ikke er i stand til at gennemføre den.

Vores betalingssystem bruger SSL-kryptering til den beskyttede transmission af dine data.

Bemærkning om fakturabetaling: Hvis du vælger fakturabetalingsmetoden i vores onlinebutik, foretager vi en kreditkontrol. I den forbindelse evalueres de kreditværdighedsrelevante data af kreditvurderingsbureauer for at afgøre kreditværdighed eller misligholdelsesrisici.

Bemærkning om kreditkortbetalinger: Som normalt ved kreditkortbetalinger kontrolleres kreditkortoplysningerne.

Bemærkning om PayPal: PayPal er en virksomhed tilhørende PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Hvis den pågældende person vælger "PayPal" som betalingsmulighed i vores onlinebutik under bestillingsprocessen, overføres dataene for den pågældende person automatisk til PayPal. Ved at vælge denne betalingsmulighed giver den registrerede person samtykke til overførsel af personoplysninger, der kræves til betalingsbehandling. De personlige data, der overføres til PayPal, er normalt fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der er nødvendige for betalingsbehandling. Personlige data relateret til den respektive ordre er også nødvendige for at behandle købsaftalen. Oplysninger om databeskyttelse hos PayPal kan findes på: https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/privacy-full (for juridisk grundlag fra 25.05.2018).

Bemærkning om bankoverførsel: Som normalt ved direkte debitering indsamles dine kontooplysninger for at debitere det tilsvarende beløb fra din konto.

14. Automatiserede individuelle beslutninger

Vi bruger ikke rent automatiserede behandlingsprocesser til beslutninger.

15. Teknologier til evaluering af din brugsadfærd på vores websted (art. 6 stk. 1 lit. a EU-GDPR)

Vores websted bruger teknologier flere steder til at evaluere din brugsadfærd og optimere webstedet. Til dette formål anvendes cookies, tredjepartsopkald og lokal opbevaring. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer og huskes af din browser (lokalt på din harddisk).

Vi bruger kun disse teknologier med dit samtykke (art. 6 stk. 1 lit. A EN EU-GDPR). Dette gør det muligt for os at lave en analyse af, hvordan brugerne benytter vores websteder. Dette gør det muligt for os at designe webstedets indhold efter den besøgendes behov. Derudover giver cookies os mulighed for at måle effektiviteten af en bestemt annonce og for at tillade, at den placeres, for eksempel afhængigt af brugerens interesser.

Hvis du har givet dit samtykke her, kan du til enhver tid tilbagekalde det ved at opdatere samtykkebanneret igen HER og foretage de ønskede indstillinger.

Vi bruger Google Tag Manager til at styre de forskellige cookies og værktøjer, der er indbygget på dette websted.

På vores websted bruger vi de værktøjer og tjenester, der står beskrevet i punkt 14.1. Retsgrundlaget for brugen er dit samtykke, som du erklærer via det samtykkebanner, der vises, når du første gang besøger vores websted. Nærmere oplysninger om de anvendte værktøjer og tjenester findes i de følgende afsnit.

Du kan naturligvis til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved enten at slette den gemte opt-in-cookie i din internetbrowser manuelt eller ved at bruge den relevante software
og derefter genindlæse vores websted eller ved at klikke på knappen "Skift indstillinger for databeskyttelse".

16. Anvendte værktøjer

17. Links til andre udbydere

21. Links til andre udbydere Vores websted indeholder også - klart genkendelige - links til andre virksomheders websteder. Hvis der er links til andre udbyderes websteder, har vi ingen indflydelse på deres indhold. Der kan derfor ikke ydes nogen garanti eller ansvar for dette indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af disse sider.

De sider, der linkes til, blev kontrolleret for mulige juridiske overtrædelser og genkendelige juridiske overtrædelser på det tidspunkt, der blev linket til dem. Intet ulovligt indhold blev fundet på det tidspunkt, hvor linket blev oprettet. En permanent kontrol med indholdet af de linkede sider er ikke rimelig forventelig uden konkrete beviser for en overtrædelse. Efter meddelelse om overtrædelser fjernes sådanne links straks.

18. Onlineydelser til børn

Personer under 16 år må ikke videregive personlige oplysninger til os eller give en erklæring om samtykke uden samtykke fra deres værge. Vi opfordrer forældre og værger til aktivt at deltage i deres børns online-aktiviteter og -interesser.

19. Links til sociale medier

På vores websted kan du finde links til de sociale medietjenester fra Meta, Facebook, YouTube, LinkedIn, X og Instagram. Links til de sociale medietjenesters websteder kan identificeres med det respektive firmalogo. Hvis du følger disse links, kan du få adgang til uvex groups virksomhedswebsted på den relevante sociale medietjeneste. Hvis du klikker på et link til en social medietjeneste, oprettes der en forbindelse til serveren for den pågældende sociale medietjeneste. Når dette sker, får den sociale medietjenestes server at vide, at du har besøgt vores websted. Derudover vil yderligere data blive overført til udbyderen af den sociale medietjeneste. Disse omfatter blandt andet:

 • Adressen på det websted, hvor linket, du aktiverede, er placeret
 • Dato og klokkeslæt for ankomsten til webstedet eller aktivering af linket
 • Oplysninger om den anvendte browser og det anvendte operativsystem
 • IP-adresse

Hvis du allerede er logget på den tilsvarende sociale medietjeneste på det tidspunkt, hvor linket aktiveres, kan udbyderen af den sociale medietjeneste muligvis vha. de overførte data være i stand til at udlede dit brugernavn og i givet fald tilmed dit rigtige navn. Disse oplysninger kan så tilordnes din personlige brugerkonto på det sociale medie. Du kan forhindre at dine personoplysninger kan tilordnes din brugerkonto, hvis du sørger for først at logge ud af din brugerkonto.

De sociale medietjenesters servere er placeret i USA og andre lande uden for EU. Udbyderen af den sociale medietjeneste kan derfor også behandle data i lande uden for EU. Bemærk, at virksomheder i disse lande er underlagt en databeskyttelseslov, der generelt ikke beskytter personoplysninger på samme måde som i EU's medlemsstater.

Bemærk, at vi ikke har nogen indflydelse på omfanget, typen og formålet med databehandlingen hos udbyderen af den sociale medietjeneste. For mere information om, hvordan dine oplysninger benyttes vores sider på de forskellige sociale medietjenester, henvises til privatlivspolitikken for den respektive sociale medietjeneste.

20. Databeskyttelseserklæring/oplysninger om databeskyttelse på sociale medier

Uvex group opretholder en tilstedeværelse på de "sociale medier", i dette tilfælde på Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest og LinkedIn. I det omfang vi har kontrol over behandlingen af dine data, sikrer vi, at de gældende databeskyttelsesbestemmelser overholdes.

Nedenfor finder du de vigtigste oplysninger om databeskyttelsesloven i forhold til vores websteder.

20.1 Navn og adresse på de driftsansvarlige

Ansvarlig for virksomhedsidentiteten i henhold til EU’s generelle databeskyttelsesforordning (EU-GDPR) samt andre databeskyttelsesbestemmelser er ud over uvex group

 • Facebook:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

 • Instagram:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

 • YouTube:

Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

 • Xing:

New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland

 • Pinterest:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland

 • LinkedIn:

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

Du bruger dog disse platforme og deres funktioner på egen risiko. Dette gælder især brugen af de interaktive funktioner (f.eks. kommentering, deling, anmeldelser).

Vi vil også gerne påpege, at dine data kan behandles uden for Den Europæiske Union. De aftaler, der kræves i henhold til databeskyttelsesloven, er indgået med alle udbydere.

20.2 Formål og juridisk grundlag

Vi vedligeholder selv fansiderne for at kommunikere med de besøgende på disse sider og for at informere dem om vores ydelser på denne måde.

Derudover indsamler vi data til statistiske formål for at kunne videreudvikle og optimere indholdet og gøre vores ydelse mere attraktiv. De krævede data hertil (f.eks. det samlede antal sidevisninger, sideaktiviteter og data leveret af besøgende, interaktioner) behandles af de sociale netværk og stilles til rådighed for os. Vi har ingen indflydelse på oprettelse og visning.

Derudover behandles dine personlige data af udbydere af sociale medier, men også af uvex group til markedsundersøgelser og reklameformål. Så det kan ske, at f.eks. brugsprofiler oprettes baseret på din brugsadfærd og de deraf følgende interesser. Det gør det blandt andet muligt at placere annoncer inden for og uden for disse platforme, der matcher dine interesser. Til dette formål gemmes cookies normalt på din computer. Uanset dette kan data, der ikke indsamles direkte på dine slutenheder, også gemmes i dine brugsprofiler. Lagring og analyse finder også sted på tværs af enheder, dette gælder især, men ikke udelukkende, hvis du er registreret som medlem og logget ind på de respektive platforme.

Derudover indsamler eller behandler vi ikke personlige data.

Uvex group behandler dine personlige data på baggrund af vores legitime interesser i effektiv information og kommunikation i overensstemmelse med. art. 6 stk. 1. punktum 1 lit. f. EU-GDPR.

Hvis du bliver bedt om dit samtykke til databehandling, dvs. hvis du giver dit samtykke ved at bekræfte via en knap eller lignende (opt-in), er det juridiske grundlag for behandling art. 6 stk. 1, stk. 1, lit. a., art. 7 EU-GDPR.

20.3 Dine rettigheder/mulighed for indsigelse

Hvis du er medlem af et socialt netværk og ikke ønsker, at netværket indsamler data om dig via vores websted og linker det til dine gemte medlemsdata i det respektive netværk, skal du

 • Logge ud af det respektive netværk, inden du besøger vores fanside
 • Slette cookies på enheden og
 • Lukke og genstarte din browser.

Efter at have logget ind igen, kan du dog igen blive genkendt af netværket som en bestemt bruger.

For en detaljeret beskrivelse af den respektive behandling og mulighederne for indsigelse (fravalg) henviser vi til nedenstående oplysninger:

 • Facebook:

Databeskyttelseserklæring: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads og http://www.youronlinechoices.com

 • Instagram:

Databeskyttelseserklæring: https://help.instagram.com/519522125107875
Opt-Out: https://thenai.org/opt-out og http://www.youronlinechoices.com

 • YouTube:

Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en og http://www.youronlinechoices.com

 • Xing:

Databeskyttelseserklæring: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Opt-Out: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Databeskyttelseserklæring: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 
Opt-Out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Databeskyttelseserklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy og http://www.youronlinechoices.com

Samlet set har du følgende rettigheder med hensyn til behandling af dine personoplysninger:

Ret til indsigt; ret til berigtigelse; ret til sletning; ret til at begrænse databehandlingen; ret til indsigelse; ret til dataportabilitet; ret til at klage over ulovlig behandling af dine personoplysninger til den ansvarlige databeskyttelsesmyndighed.

Men da uvex group ikke har fuld adgang til dine personlige data, skal du kontakte leverandøren af sociale medier direkte, når du fremsætter et krav, fordi de hver især har adgang til deres brugeres personlige data og kan træffe passende foranstaltninger og give oplysninger.

Hvis du stadig har brug for hjælp, vil vi selvfølgelig prøve at støtte dig. Kontakt den dataansvarlige som beskrevet ovenfor. Bemærkninger om lovgivning om ophavsret.

Hvis du vil offentliggøre billeder, tekster, planer, videoer, musik osv. på vores websted, skal du vide, at du derved kan overdrage alle brugsrettigheder til netværket, hvilket i sidste ende kan få juridiske konsekvenser for dig, hvis du ikke er ophavsperson eller rettighedshaver.