Databeskyttelseserklæring for uvex group

Velkommen til vores websted og tak i din interesse i vores virksomhed. Vi - det vil sige UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG og de tilknyttede virksomheder (i det følgende benævnt "uvex group") - tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine data i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser til beskyttelse af personoplysninger, især EU’s generelle databeskyttelsesforordning (EU-GDPR) og den landespecifikke lovgivning, der gælder i os. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring giver vi dig omfattende oplysninger om uvex groups behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder.

Personoplysninger er de oplysninger, der gør det muligt at identificere en fysisk person. Dette omfatter navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, men også din IP-adresse.

Anonyme data er data, der ikke er personhenførbare.

1. Ansvarligt sted

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Tyskland
Tlf: +49(0)911-9736-0
E-mail: datenschutz@uvex.de
Websted: www.uvex.de

2. Kontakt databeskyttelse

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Tyskland
Tlf: +49(0)911-9736-0
E-mail: datenschutz@uvex.de
Websted: www.uvex.de

3. Dine rettigheder som registreret

Først vil vi benytte lejligheden til at informere dig om dine rettigheder som registreret. Disse rettigheder er standardiseret i artikel 15 - 22 EU-GDPR. Rettighederne omfatter:

 • Ret til indsigt (art. 15 EU-GDPR),
 • Ret til datasletning (art. 17 EU-GDPR),
 • Ret til berigtigelse (art. 16 EU-GDPR),
 • Ret til dataportabilitet (art. 20 EU-GDPR),
 • Ret til at begrænse databehandlingen (art. 18 EU-GDPR),
 • Ret til at indgive en klage til den pågældende tilsynsmyndighed for databeskyttelse (art. 21 EU-GDPR).

Kontakt datenschutz@uvex.de for at gøre disse rettigheder gældende.

Det samme gælder, hvis du har spørgsmål om databehandling i vores virksomhed, eller hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. Du har også ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed.

4. Ret til indsigelse

Vær opmærksom på følgende i forbindelse med retten til at gøre indsigelse:

Hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod denne databehandling uden at angive grunde. Dette gælder også for profilering, i det omfang det er forbundet med direkte markedsføring.

Hvis du modsætter dig behandling til direkte markedsføringsformål, behandler vi ikke længere dine personlige data til disse formål. Indsigelsen er gratis og kan fremsættes til: datenschutz@uvex.de.

I tilfælde af at vi behandler dine data for at beskytte legitime interesser, kan du når som helst gøre indsigelse mod denne behandling af grunde, der skyldes din særlige situation; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Vi behandler derefter ikke længere dine personlige data, medmindre vi kan bevise tvingende legitime grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

5. Formål og retsgrundlag for databehandling

Ved behandling af dine personoplysninger overholdes bestemmelserne i EU GDPR og alle andre gældende databeskyttelsesbestemmelser.

Retsgrundlaget for databehandling beskrives i artikel 6 EU-GDPR.

Vi bruger dine data til at indlede forretningsforholdet, til at opfylde kontraktlige og juridiske forpligtelser, til at gennemføre kontraktforholdet, til at tilbyde produkter og tjenester og til at styrke kundeforholdet, hvilket også kan omfatte analyser til marketingformål og direkte markedsføring.

Dit samtykke til databehandling kan også udgøre et tilladelseskrav til databeskyttelse. Før du giver dit samtykke, informerer vi dig om formålet med databehandlingen og din tilbagekaldelsesret.

Hvis samtykke også vedrører behandling af særlige kategorier af personoplysninger, vil vi udtrykkeligt påpege dette for dig i samtykket. Behandling af specielle kategorier af personoplysninger i overensstemmelse med artikel 9 EU-GDPR finder kun sted, hvis dette er nødvendigt på grund af lovbestemmelser, og der ikke er nogen grund til at antage, at din legitime interesse i udelukkelse af behandling vejer tungere.

I visse tilfælde baserer vi også behandlingen af dine data på en legitim interesse i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 lit. f EU-GDPR. I dette tilfælde finder databehandling kun sted, hvis dette tjener til at beskytte vores egne legitime interesser eller tredjemands legitime interesser, så længe denne ikke overstiger dine interesser, grundlæggende rettigheder og friheder.

6. Videregivelse til tredjepart

Vi videregiver kun dine data til tredjeparter inden for rammerne af lovbestemmelserne eller med korrekt samtykke. Derudover videregives dataene ikke til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til det på grund af lovbestemmelser (f.eks. videregivelse til eksterne myndigheder som tilsynsmyndigheder eller retshåndhævende myndigheder).

7. Modtagere af data/kategorier af modtagere

Inden for vores virksomhed sikrer vi, at kun de personer modtager dine data, der har brug for det for at opfylde kontraktlige og juridiske forpligtelser.

I individuelle tilfælde kan det være nødvendigt for os at videregive dine data til tilknyttede virksomheder, f.eks. hvis du ansøger om en stilling, der er annonceret af et tilknyttet selskab via vores centrale ansøgerportal.

I visse tilfælde understøtter tjenesteudbydere vores specialafdelinger i at udføre deres opgaver. De nødvendige databeskyttelsesaftaler er indgået med alle tjenesteudbydere.

8. Overførsler af personoplysninger til tredjelande

En dataoverførsel til tredjelande (uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) finder kun sted, hvis dette er nødvendigt for gennemførelsen af kontraktforholdet eller er krævet ved lov, eller hvis du har givet os dit samtykke.

Vi overfører dine personlige data til tjenesteudbydere og koncernvirksomheder uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, nemlig til Schweiz og USA.

De aftaler, der kræves i henhold til databeskyttelsesloven, er indgået med alle tjenesteudbydere.

9. Varighed af datalagring

Vi gemmer dine data, så længe det er nødvendigt til det respektive behandlingsformål. Bemærk, at adskillige opbevaringsperioder kræver, at data fortsat (skal) lagres. Dette gælder især for opbevaringsforpligtelser i henhold til handelsret eller skattelovgivning (f.eks. handelslovgivning, skattelovgivning osv.). Hvis der ikke er yderligere krav til opbevaring, slettes dataene rutinemæssigt, når formålet er nået.

Derudover kan vi gemme data, hvis du har givet os din tilladelse til det, eller hvis der er juridiske tvister, og vi bruger beviser inden for rammerne af lovbestemte forældelsesfrister, som kan være op til tredive år; den regelmæssige forældelsesperiode er tre år.

10. Sikker overførsel af dine data

For bedst muligt at beskytte de data, der er lagret af os mod utilsigtet eller bevidst manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer, bruger vi passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Sikkerhedsniveauerne kontrolleres løbende i samarbejde med sikkerhedseksperter og tilpasses til nye sikkerhedsstandarder.

Dataudvekslingen til og fra vores websted er krypteret. Vi bruger HTTPS som transmissionsprotokol for vores websted ved hjælp af de nyeste krypteringsprotokoller.

Vi tilbyder også vores brugere indholdskryptering ved kontaktformularer og ansøgninger.

Der er også mulighed for at bruge alternative kommunikationskanaler (f.eks. pr. post).

11. Forpligtelse til tilvejebringelse af data

Forskellige personlige data er nødvendige for etablering, implementering og opsigelse af kontraktforholdet og opfyldelsen af de tilknyttede kontraktlige og juridiske forpligtelser. Det samme gælder for brugen af vores websted og de forskellige funktioner, den tilbyder.

I visse tilfælde skal data også indsamles eller gøres tilgængelige på grund af lovbestemmelser. Bemærk, at det ikke er muligt at behandle din anmodning eller at udføre den underliggende kontraktlige forpligtelse uden at oplyse disse data.

12. Kategorier, kilder og oprindelse for data

Den respektive kontekst bestemmer, hvilke data vi behandler: Dette afhænger af, om du f.eks. afgiver en ordre online eller indtaster en anmodning i vores kontaktformular, om du sender os en ansøgning eller en klage.

Bemærk, at vi muligvis også giver oplysninger om særlige behandlingssituationer separat, f.eks. når du uploader ansøgningsdokumenter, eller når du sender en kontaktanmodning.

a) Når du besøger vores websted, indsamler og behandler vi følgende data:

 • Internetudbyderens navn
 • Oplysninger om det websted, hvorfra du besøger os (såkaldt "referrer")
 • Anvendt webbrowser og operativsystem
 • IP-adressen, der er tildelt af din internetudbyder
 • Anmodede filer, overført datamængde, downloads/fileksport
 • Oplysninger om de websteder, du besøger, inklusive dato og klokkeslæt
 • Af tekniske grunde (især for at afværge forsøg på angreb på vores webserver) gemmes disse data i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 lit. f EU-GDPR.

b) Som en del af en kontaktanmodning indsamler og behandler vi følgende data:

En kontaktformular er tilgængelig på vores websted, der kan bruges til at kontakte os elektronisk. Hvis du skriver til os ved hjælp af kontaktformularen, behandler vi dine data i kontaktformularen for at kontakte dig og besvare dine spørgsmål og anmodninger.

Vi indsamler følgende data via kontaktformularen:

 • Type af anmodning
 • Indhold af anmodning
 • Virksomhed og evt. antal medarbejdere
 • Tiltale
 • Navn, fornavn
 • Kontaktdata

Her overholdes princippet om dataminimering og undgåelse af data ved, at du kun skal give de data, som vi absolut har brug for for at kontakte dig (obligatoriske oplysninger). Det er typen af anmodning, indholdet af anmodningen, efternavn og fornavn og din e-mailadresse. Disse obligatoriske oplysninger er markeret med en *(stjerne).

Derudover behandles din IP-adresse af tekniske årsager og af hensyn til juridisk beskyttelse. Alle andre data er frivillige felter og kan indtastes valgfrit (f.eks. for at besvare dine spørgsmål mere individuelt).

For at beskytte dine datas sikkerhed og fortrolighed bedst muligt implementerer vi passende sikkerhedsforanstaltninger. Din anmodning sendes til os i krypteret form.

Hvis du kontakter os via e-mail, behandler vi de personoplysninger, der oplyses i e-mailen, udelukkende med det formål at behandle din anmodning. Hvis du ikke bruger de formularer, der tilbydes, indsamles der ingen yderligere data.

c) Vi behandler følgende data som en del af registreringsprocessen:

På vores websted giver vi brugerne mulighed for at registrere sig ved at oplyse personlige data.

Vi indsamler følgende data:

 • Tiltale
 • Navn, fornavn
 • Fødselsdato
 • Leveringsadresse
 • Faktureringsadresse
 • Kundenummer
 • Momsnr.
 • Antal medarbejdere
 • Detaljer om kontaktpersonen
 • E-mailadresse

Registrering er derfor enten nødvendig for at opfylde en aftale (via vores onlinebutik) med dig eller for at udføre præ-kontraktlige foranstaltninger eller hvis der også gives gæsteadgang.

Princippet om dataminimering og undgåelse af data overholdes her, da kun de data, der kræves til registrering, er markeret som obligatoriske felter med en stjerne (*). Det er f.eks. e-mailadresse og adgangskode, herunder gentagelse af adgangskode.

For ordrer i vores onlinebutik har vi også brug for oplysninger om faktureringsadresse (titel, fornavn, efternavn, adresse) til levering. Hvis leveringsadressen er forskellig fra faktureringsadressen, skal ovenstående oplysninger også angives for leveringsadressen.

Ved registrering på vores websted gemmes også IP-adressen til brugeren, datoen og tidspunktet for registreringen (tekniske baggrundsdata). Ved at klikke på knappen "Tilmeld dig nu" giver du dit samtykke til behandlingen af dine data.

Bemærk: Den adgangskode, du har fået tildelt, gemmes i krypteret form af os. Medarbejdere i vores virksomhed kan ikke læse denne adgangskode. Derfor kan de ikke give dig nogen oplysninger, hvis du har glemt din adgangskode.

I så fald skal du bruge funktionen "Glemt adgangskode", som sender dig en automatisk genereret ny adgangskode via e-mail. Ingen medarbejdere har tilladelse til at bede om din adgangskode telefonisk eller skriftligt. Oplys derfor aldrig din adgangskode, hvis du modtager sådanne anmodninger.

Når registreringsprocessen er afsluttet, gemmes dine data hos os til brug i det beskyttede kundeområde. Så snart du logger ind på vores websted med din e-mailadresse som brugernavn og adgangskode, gøres disse data tilgængelige for handlinger, du har udført på vores websted (f.eks. ved bestillinger i vores onlinebutik). Afsluttede bestillinger kan spores i ordrehistorikken. Du kan angive ændringer til fakturerings- eller leveringsadressen her.

Registrerede kan frit foretage ændringer/rettelser af fakturerings- eller leveringsadressen i ordrehistorikken. Vores kundeservice foretager også gerne ændringer/rettelser, hvis du kontakter dem. Du kan selvfølgelig også annullere eller slette din registrering eller din kundekonto. Kontakt vores kundeservice for at gøre dette.

d) Registrering via Facebook Connect

I stedet for at registrere dig direkte på vores websted kan du tilmelde dig via Facebook Connect. Udbyderen af denne service er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Hvis du beslutter at tilmelde dig via Facebook Connect og klikker på knappen "Login med Facebook"/"Opret forbindelse med Facebook", omdirigeres du automatisk til Facebook-platformen. Der kan du logge ind med dine brugeroplysninger. Det vil knytte din Facebook-profil til vores websted eller vores tjenester. Tilknytningen giver os adgang til dine data, der er gemt på Facebook. Disse er hovedsageligt:

 • Teknisk identifikator (Facebook-ID)
 • Coverbillede
 • Fulde navn
 • Aldersgruppe
 • Link til profil
 • Køn
 • Tidszone
 • Anvendt sprog
 • Profilbillede
 • Tidsstempel for sidste profilopdatering
 • Bekræftelsesstatus
 • E-mailadresse

Kilde: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions Af disse oplysninger bruger vi følgende data til at oprette, levere og personalisere din konto:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Teknisk identifikator (Facebook-ID)

Du kan få flere oplysninger i Facebooks vilkår og Facebooks politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan finde dem på: https://www.facebook.com/about/privacy og https://www.facebook.com/legal/terms/.

Aftalen, der kræves i henhold til databeskyttelsesloven, er indgået med udbyderen.

e) Vi indsamler og behandler følgende data til online-ansøgninger:

Tak for din interesse i at arbejde for uvex group. Vi er opmærksomme på vigtigheden af dine data og behandler kun de personoplysninger, du oplyser i ansøgningsformularen, med henblik på effektiv og korrekt håndtering af ansøgningsprocessen og for at etablere kontakt under ansøgningsprocessen. Dataene videregives ikke til tredjeparter uden dit samtykke.

Som en del af ansøgningsformularen bliver du bedt om at oplyse personlige data. Følgende data indsamles:

 • Tiltale
 • Titel
 • Navn, fornavn
 • Adresse
 • Kontaktdata
 • Fødselsdato
 • Ønsket stilling eller aktivitet
 • Ansøgningsvideo (hvis ønsket)
 • Ønsket løn
 • Starttidspunkt
 • Oplysninger om, hvordan du blev opmærksom på uvex group
 • Dokumenter, som du uploader via portalen (f.eks. cover letter, CV)
 • Vi bruger også data, som vi lovligt har fået fra offentligt tilgængelige biblioteker (f.eks. professionelle netværk).

Ved at gøre dette overholder vi princippet om dataminimering og undgåelse af data, idet du kun skal give os de data, som vi har brug for for at gennemgå dine ansøgningsdokumenter (obligatoriske oplysninger). Det drejer sig om: Tiltale, for- og efternavn, kontaktoplysninger, ønsket stilling eller aktivitet, oplysninger om, hvordan du blev opmærksom på uvex group samt cover letter og CV. Disse obligatoriske oplysninger er markeret med en * (stjerne). Din IP-adresse af tekniske årsager og af hensyn til juridisk beskyttelse.

Uden disse data kan vi desværre ikke kontrollere dine ansøgningsdokumenter, hvorfor vores ansøgningssystem i så fald ikke tillader dig at uploade ansøgningsdokumenterne. Du har selvfølgelig mulighed for at give frivillige oplysninger i ansøgningsskemaet.

For at beskytte dine datas sikkerhed og fortrolighed bedst muligt implementerer vi passende sikkerhedsforanstaltninger. Dine ansøgningsdokumenter krypteres og overføres til os via vores ansøgningssystem.

Vi gemmer dine data til ovennævnte formål, indtil ansøgningsprocessen er afsluttet, og de relevante frister er udløbet - senest seks måneder efter modtagelse af en beslutning. Du har dog mulighed for, at vi opbevarer dine ansøgningsdokumenter i længere tid og sammenligner dem med andre ledige stillinger, der matcher din profil.

Hertil har vi brug for dit samtykke, som du kan give os ved at klikke på afkrydsningsfeltet, før du uploader dine ansøgningsdokumenter. I dette tilfælde gemmer vi dine data i 12 måneder. Du kan naturligvis til enhver tid tilbagekalde dit samtykke uden at give en begrundelse via telefon på +49 (0)911/9736 1573, via e-mail til recruiting@uvex.de eller pr. post til UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG. , Personalmanagement, Würzburger Str. 181, 90766 Fürth, Tyskland.

f) I tilfælde af online-ansøgninger via Xing behandler vi også følgende data:

Som et alternativ til at bruge vores online-ansøgningsportal eller sende din ansøgning direkte via e-mail eller post har du mulighed for at søge en stilling hos os via det sociale netværk Xing ved hjælp af den profil, der er gemt der.

Hvis du bruger denne mulighed, behandles de ovennævnte data under afsnit 12.e:

Vi vil gerne påpege, at yderligere data kan behandles af det sociale netværk Xing på grund af Xings egen interesse. Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og den videre behandling og brug af dataene fra Xing samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i Xings databeskyttelsesoplysninger, som du kan få adgang til via følgende link: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

g) Vi indsamler og behandler følgende data til nyhedsbreve:

Du kan abonnere på et gratis nyhedsbrev på vores websted.

Følgende data indsamles ved tilmelding til nyhedsbrevet:

 • Navn, fornavn
 • Valg "Registrering som privatperson, forretningskunde, forhandler"
 • E-mailadresse
 • IP-adressen, der er tildelt af din internetudbyder
 • Analysedata for den indlejrede sporingspixel (tidspunktet for åbning af nyhedsbrevet, åbnede links)

E-mailadressen og dit navn, der blev angivet, da du tilmeldte dig nyhedsbrevet, bruges til at sende det personlige nyhedsbrev.

Princippet om dataminimering og dataundgåelse overholdes her, da kun e-mailadressen er markeret som et obligatorisk felt. Af tekniske årsager og af hensyn til juridisk beskyttelse behandles din IP-adresse også, når du tilmelder dig nyhedsbrevet.

Vi bruger den såkaldte Double Opt-In-procedure til at sende nyhedsbreve via e-mail. Det betyder, at du kun modtager reklame via e-mail, hvis du tidligere udtrykkeligt har bekræftet, at vi skal aktivere nyhedsbrevet. Vi gør dette ved at sende dig en e-mail og bede dig om at bekræfte, at du gerne vil modtage vores nyhedsbrev på denne e-mailadresse ved at klikke på et link indeholdt i denne e-mail.

Du kan selvfølgelig til enhver tid afmelde dig ved hjælp af afmeldingsmuligheden i nyhedsbrevet og dermed tilbagekalde dit samtykke. Det er også muligt til enhver tid at afmelde sig nyhedsbrevet direkte via vores websted.

En såkaldt tracking pixel er også indlejret i vores nyhedsbrev. Dette er en lille grafik, der er integreret direkte i nyhedsbrevet. Ved hjælp af sporingspixlen er det muligt for os statistisk at registrere rækkevidden og succesraten for et nyhedsbrev. For at kunne udføre denne evaluering indsamles følgende data af sporingspixlen:

 • Tidspunkt for åbning af nyhedsbrevet
 • Links, åbnet i nyhedsbrevet

Formålet med at bruge sporingspixlen er at optimere afsendelsen af nyhedsbrevet og tilpasse indholdet af nyhedsbrevet så godt som muligt til brugerens interesser.

Hvis du accepterer at modtage nyhedsbrevet, inkluderer dit samtykke også brugen af sporingspixlen. Hvis du afmelder nyhedsbrevet via linket til afmelding eller vores websted, slettes dine data, der indsamles af sporingspixlen, også.

h) Vi indsamler og behandler følgende data på vores online-blog:

På vores websted tilbyder vi registrerede brugere mulighed for at efterlade kommentarer til vores blogindlæg og svare på eksisterende kommentarer.

Følgende data indsamles:

 • Brugerkommentarer
 • Tidspunkt for kommentaren
 • Valgt brugernavn eller navn
 • E-mailadresse
 • IP-adressen, der er tildelt af din internetudbyder

I denne sammenhæng vil vi gerne påpege, at kommentarer vises på vores blog med angivelse af brugernavnet (pseudonym) valgt af brugeren og tidspunktet for opslaget.

Opbevaring af IP-adressen tjener til juridisk beskyttelse for uvex group i tilfælde af, at en kommentar krænker tredjeparts rettigheder, eller ulovligt indhold offentliggøres. Vi videregiver ikke de personoplysninger, der indsamles i forbindelse med bloggen, til tredjeparter, medmindre dette er nødvendigt på grund af juridiske krav eller for at hævde eller forsvare juridiske krav fra uvex group.

13. Betalingssystemer (art. 6 stk. 1 lit. a, b EU-GDPR), kreditkontrol (art. 6 stk. 1 lit. f EU-GDPR)

I vores onlinebutik kan du betale med faktura, kreditkort, PayPal eller kontooverførsel (SEPA-betaling). Hertil indsamles de respektive betalingsrelevante data for at være i stand til at udføre din ordre og betalingsbehandling. Derudover behandles din IP-adresse af tekniske årsager og af hensyn til juridisk beskyttelse.

Princippet om dataminimering og undgåelse af data overholdes ved, at du kun behøver at give os de data, som vi har brug for til at behandle betalingen og dermed behandle aftalen, eller som vi juridisk er forpligtet til at indsamle.

Uden disse data er vi desværre nødt til at nægte at indgå aftalen, da vi da ikke er i stand til at gennemføre den.

Vores betalingssystem bruger SSL-kryptering til den beskyttede transmission af dine data.

Bemærkning om fakturabetaling: Hvis du vælger fakturabetalingsmetoden i vores onlinebutik, foretager vi en kreditkontrol. I den forbindelse evalueres de kreditværdighedsrelevante data af kreditvurderingsbureauer for at afgøre kreditværdighed eller misligholdelsesrisici.

Bemærkning om kreditkortbetalinger: Som normalt ved kreditkortbetalinger kontrolleres kreditkortoplysningerne.

Bemærkning om PayPal: PayPal er en virksomhed tilhørende PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Hvis den pågældende person vælger "PayPal" som betalingsmulighed i vores onlinebutik under bestillingsprocessen, overføres dataene for den pågældende person automatisk til PayPal. Ved at vælge denne betalingsmulighed giver den registrerede person samtykke til overførsel af personoplysninger, der kræves til betalingsbehandling. De personlige data, der overføres til PayPal, er normalt fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der er nødvendige for betalingsbehandling. Personlige data relateret til den respektive ordre er også nødvendige for at behandle købsaftalen. Oplysninger om databeskyttelse hos PayPal kan findes på: https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/privacy-full (for juridisk grundlag fra 25.05.2018).

Bemærkning om bankoverførsel: Som normalt ved direkte debitering indsamles dine kontooplysninger for at debitere det tilsvarende beløb fra din konto.

14. Automatiserede individuelle beslutninger

Vi bruger ikke rent automatiserede behandlingsprocesser til beslutninger.

15. Cookies (art. 6 stk. 1 lit. f EU-GDPR)

Vores websted bruger såkaldte cookies flere steder. Cookies tjener til at gøre vores websted mere brugervenligt, mere effektivt og mere sikkert. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer, og som din browser gemmer (lokalt på din harddisk).

På grund af vores legitime interesse (art. 6 stk. 1 lit. f EU-GDPR) bruger vi teknisk nødvendige cookies, der er nødvendige for driften af webstedet og for at sikre dets funktionalitet. Vi bruger ligeledes cookies, også baseret på vores legitime interesse, ved hjælp af hvilke vi bruger standardsproget i din webbrowser og din IP-adresse til at vise vores websted på det sprog, der sandsynligvis passer dig.

Afhængigt af formålet gemmes disse cookies permanent - selv efter at sessionen er afsluttet (såkaldte permanente cookies, f.eks. opt-out) eller slettes, når browseren lukkes (såkaldte sessionscookies - disse er kun gyldige for en browsersession).

Derudover, med dit samtykke, indstiller vi også andre cookies. Disse cookies giver os mulighed for at analysere, hvordan brugerne bruger vores websteder. På denne måde kan vi designe webstedet indhold efter de besøgendes behov. Derudover gør cookies os i stand til at måle effektiviteten af en bestemt annonce og for eksempel at placere den afhængigt af brugerinteresser. Det juridiske grundlag for dette er dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a EU-GDPR).

Hvis du har givet dit samtykke her, kan du selvfølgelig når som helst uden at begrunde det tilbagekalde det via opt-out-funktionen i henhold til punkt. 23.b.

Vi bruger Google Tag Manager fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google") til at kontrollere de forskellige cookies og værktøjer, der er integreret i dette websted. Google Tag Manager bruges til at administrere og udløse webstedstags via en grænseflade. Google Tag Manager implementerer kun de tags, der bruges på webstedet, og indsamler ikke nogen personlige data selv. Google Tag Manager selv indstiller ikke nogen cookies på slutenhederne. Google Tag Manager har dog ingen indflydelse på, om de tags, den administrerer, selv indstiller cookies. Hvis der foretages en deaktivering på domæne- eller cookieniveau, forbliver dette gældende for alle tracking-tags, der implementeres via Google Tag Manager.

De fleste webbrowsere accepterer automatisk cookies. Selvfølgelig kan du også manuelt deaktivere, begrænse eller slette cookies på din enhed ved hjælp af indstillingerne i din browser eller ved hjælp af software.

Bemærk: Hvis du deaktiverer indstillingen af cookies, er det muligvis ikke alle funktioner på vores websted, der er fuldt anvendelige

16. Oprettelse af brugerprofiler eller brugen af ikke-funktionelle cookies (art. 6 stk. 1 lit. a EU-GDPR)

Vi bruger de værktøjer og tjenester, der er vist nedenfor på vores websted. Det juridiske grundlag for brug er dit samtykke, som du erklærer via det tilladelsesbanner, der vises, når du besøger vores websted for første gang. Oplysninger om de anvendte værktøjer og tjenester findes i de følgende afsnit.

Selvfølgelig kan du til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du har givet, ved enten at slette opt-in-cookien, der er gemt i din internetbrowser, manuelt, eller ved at bruge den relevante software og derefter genindlæse vores websted eller klikke på en af de opt-out-muligheder, der er angivet nedenfor i beskrivelserne af de enkelte værktøjer.

a) Brug af Facebook Custom Audiences ("konverteringspixel")

Dette websted bruger den såkaldte "Facebook-pixel" fra det sociale netværk Facebook, som drives af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Databehandlingen er baseret på det juridiske grundlag for dit samtykke art. 6 stk. 1 lit. a GDPR.

Ved hjælp af Facebook-pixel kan Facebook måle de besøgende på vores websted som en målgruppe til visning af annoncer (såkaldte "Facebook-annoncer"). Derfor bruger vi Facebook-pixlen til kun at vise de Facebook-annoncer, som vi placerer for de Facebook- eller Instagram-brugere, der også har vist interesse for vores websted eller som har visse karakteristika (f.eks. interesser i bestemte emner eller produkter, som bestemmes på baggrund af de besøgte websteder), som vi sender til Facebook (såkaldt "Custom Audiences").

Facebook-pixlen bliver direkte integreret af Facebook, når du besøger vores websted og kan gemme en såkaldt cookie på din enhed. Hvis du allerede er logget ind på Facebook, når du besøger vores websted, eller hvis du derefter logger ind på Facebook, vil dit besøg på vores websted blive noteret i din profil. Disse oplysninger kan tilknyttes dig personligt ved hjælp af yderligere information, som Facebook f.eks. har gemt om dig på grund af ejerskabet af en konto på det sociale netværk "Facebook".

Ved hjælp af Facebook-pixlen kan vi også måle effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske formål og markedsundersøgelsesformål ved at se, om brugerne blev omdirigeret til vores websted efter at have klikket på en Facebook-annonce (såkaldt "konvertering").

Oplysningerne, der indsamles via pixlen eller cookien, kan også aggregeres af Facebook, og de aggregerede oplysninger kan bruges af Facebook til egne reklameformål samt til reklameformål fra tredjepart. For eksempel kan Facebook udlede visse interesser fra din surfingadfærd på dette websted og bruge disse oplysninger til at annoncere for tredjepart. Facebook kan også kombinere de oplysninger, der er indsamlet via pixel eller cookie, med yderligere information, som Facebook har samlet om dig via andre websteder og/eller i forbindelse med brugen af det sociale netværk "Facebook", så der gemmes en profil om dig af Facebook Ireland Limited. Denne profil kan bruges til reklameformål.

Ved hjælp af Facebook-pixlen kan din adfærd også spores på tværs af flere sider, efter at du har set eller klikket på en Facebook-annonce. Denne procedure bruges til at evaluere effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske formål og markedsundersøgelsesformål og kan hjælpe med at optimere fremtidige annoncekampagner.

Desuden bruger vi den ekstra funktion "Advanced Matching", når vi bruger Facebook-pixlen. Data til oprettelse af målgrupper ("Custom Audiences" eller "Look Alike Audiences") krypteres og overføres til Facebook.

Facebooks behandling af dataene foregår inden for rammerne af retningslinjerne for Facebooks anvendelse af data: https://www.facebook.com/policy. Du kan finde specifikke oplysninger om Facebook-pixlen og hvordan den fungerer her: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Vi vil gerne påpege, at dine personlige data muligvis overføres til USA. Aftalen, der kræves i henhold til databeskyttelsesloven, er indgået med udbyderen.

b) Brug af Google Analytics

Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").

Google Analytics bruger cookies, som gør det muligt at analysere din brug af webstedet. Oplysningerne, der genereres af cookien om brugen af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

Ved at aktivere IP-anonymisering på dette websted forkortes din IP-adresse på forhånd af Google inden for EU-lande eller i andre deltagerlande i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse overføres kun til en Google-server i USA og afkortes der i undtagelsestilfælde.

På vegne af operatøren af dette websted bruger Google disse oplysninger til at evaluere brugen af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og for at yde webstedsoperatøren andre tjenester i forbindelse med webstedsaktivitet og internetbrug. IP-adressen, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, sammenføres ikke med andre Google-data.

Aftalen, der kræves i henhold til databeskyttelsesloven, er indgået med udbyderen.

Det juridiske grundlag for brugen af Google Analytics er dit informerede samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, lit. a EU-GDPR.

Brugernes personlige data slettes eller anonymiseres efter 38 måneder.

Flere oplysninger om vilkår for anvendelse og databeskyttelse finder du på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ og https://policies.google.com/?hl=en.

Du kan forhindre opbevaring af cookies ved at indstille browsersoftwaren i overensstemmelse hermed; dog påpeger vi, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted i fuldt omfang.

Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookien og relaterer til din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse) og i at behandle disse data fra Google ved at downloade det browser-plug-in, der er tilgængeligt under følgende link og installere det: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Som et alternativ til Browser-Add-On eller i browsere på mobile enheder, skal du klikke på følgende link for at forhindre fremtidig indsamling fra Google Analytics på dette websted: 

En opt-out-cookie gemmes på din enhed. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke på dette link igen.

Vi vil gerne påpege, at Google Analytics er blevet udvidet til at omfatte koden "gat._anonymizeIp()" på dette websted for at sikre anonym samling af IP-adresser (såkaldt IP-Masking).

c) Brug af Google Ads og Remarketing

Vi bruger annoncetjenesten Google Ads (tidligere Google AdWords) fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”).

De typer displaynetværk, shopping og søgning, der er aktive hos os, bruges til at måle dine interaktioner med annoncer, der er placeret på Google. Til dette formål gemmes en cookie i din browser, når du klikker på en af vores webannoncer, der er placeret af Google. Dette bruges til at spore din yderligere aktivitet på produktet i annoncen (konverteringssporing). Vi kan bruge disse data til at måle effektiviteten af vores annoncekampagner.

Følgende data registreres fra dig: Et unikt ID, antallet/hyppigheden af de leverede annoncer til dig (annonceeksponeringer) og de handlinger/klik, du har udført.

Vi bruger også remarketing-funktionen i Google Ads-tjenesten. Med remarketing-funktionen kan vi præsentere brugere af vores websted for annoncer baseret på deres interesser på andre websteder inden for Googles annonceringsnetværk (i Google-søgning eller på YouTube, såkaldte "Google Ads" eller på andre websteder). Til dette formål analyseres brugernes interaktion på vores websted, f.eks. hvilke annoncer brugeren var interesseret i, for at kunne vise målrettede annoncer for brugere på andre sider efter at have besøgt vores websted. For at gøre dette gemmer Google et tal i browsere fra brugere, der besøger bestemte Google-tjenester eller websteder i Google displaynetværk. Dette tal, kendt som en "cookie", registrerer disse brugeres besøg. Dette tal bruges til entydigt at identificere en webbrowser på en bestemt enhed og ikke til at identificere en person.

Google Tag Manager bruges til at styre og administrere forskellige tags. For at gøre dette placeres en cookie i din browser. Tag-Manager administrerer kun andre tags og indsamler ikke nogen data selv.

Google-værktøjerne bruges på baggrund af dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit. a EU-GDPR. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på linket https://adssettings.google.com. Tilbagekaldelsen gælder kun for enheden og den webbrowser, som den blev indstillet på. Gentag processen på alle enheder, hvis det er nødvendigt. Hvis du sletter opt-out-cookien, bliver du igen bedt om dit samtykke til dataoverførslen.

Du kan også konfigurere din browser for at forhindre tredjepartsannoncer. Også via et tilsvarende plug-in til almindelige webbrowsere, som du kan finde her: https://support.google.com/ads/answer/7395996 og downloade og installere, kan du permanent forhindre Google i sporing.

Dine data sendes til Google til evaluering. Hvis du har en Google-konto, kan Google også sammenføre de data, der er opnået ved sporing.

Oplysningerne, der genereres af cookien om brugen af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Aftalen, der kræves i henhold til databeskyttelsesloven, er indgået med udbyderen.

De data, der opnås gennem denne proces, slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til vores formål. I vores tilfælde er det efter 12 måneder.

Du kan finde flere oplysninger om Google og Googles databeskyttelseserklæring på: www.google.com/privacy/ads/

d) Brug af Google AdSense

Google AdSense-onlinetjenesten fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”) bruges på vores websted.

Denne tjeneste gør det muligt at formidle annoncer på tredjepartswebsteder ved at vise annoncer på tredjepartswebsteder, der matcher indholdet på det respektive tredjepartswebsted. Interessebaseret målretning mod brugeren af webstedet muliggøres også ved at generere individuelle brugerprofiler.

Ved at bruge Google AdSense er det derfor muligt for os at vise tilpassede annoncer på vores websted.

Til Google AdSense bruges cookies, der er gemt på brugerens enhed, hvormed Google kan analysere besøgendes brug af vores websted. Hver gang du besøger vores websted eller dets undersider, hvor Google AdSense er integreret, bliver brugerens internetbrowser bedt om at behandle personlige data, såsom f.eks. IP-adressen, til Google. Det gør det blandt andet muligt for Google at bestemme hvor de besøgende kommer fra og basere provisionsudregning herpå.

Google AdSense bruger også såkaldte sporingspixels, dvs. miniaturegrafik integreret på webstedet, for at kunne udføre analyser af logfilerne med henblik på statistiske evalueringer. Baseret på disse evalueringer kan Google f. eks. afgøre, om, hvornår og hvor længe et websted blev åbnet af en bruger, eller hvilke links brugeren klikkede på. Dette gør det også muligt at spore strømmen af besøgende til vores websted.

Hvis Google AdSense-cookien er gemt på din enhed, skal personlige data som f.eks. din IP-adresse og andre data, der kræves til indsamling og afregning af det viste annonceringsindhold, overføres til Google-servere, som hovedsageligt er placeret i USA. Derudover kan disse data også overføres til tredjeparter af Google. Aftalen, der kræves i henhold til databeskyttelsesloven, er indgået med udbyderen.

Hvis du har en Google-konto, kan Google også sammenføre de data, der er opnået ved sporing.

Du kan finde mere detaljerede oplysninger om databehandling fra Google på følgende link: https://www.google.com/adsense/start/, du kan se Googles databeskyttelseserklæring på: www.google.com/privacy/ads/.

Google-værktøjerne bruges på baggrund af dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit. a EU-GDPR. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på linket https://adssettings.google.com. Tilbagekaldelsen gælder kun for enheden og den webbrowser, som den blev indstillet på. Gentag processen på alle enheder, hvis det er nødvendigt. Hvis du sletter opt-out-cookien, bliver du igen bedt om dit samtykke til dataoverførslen.

Du kan også konfigurere din browser for at forhindre tredjepartsannoncer. Også via et tilsvarende plug-in til almindelige webbrowsere, som du kan finde her: https://support.google.com/ads/answer/7395996 og downloade og installere, kan du permanent forhindre Google i sporing.

17. Sociale plug-ins til sociale netværk

Forskellige plug-ins fra sociale netværk er integreret på dette websted. Eksempler på dette er “Like-knappen” fra Facebook eller “Del-knapperne” fra forskellige netværk.

Hvis du bruger en af de integrerede komponenter fra sociale medier, opretter dette en direkte forbindelse til det respektive sociale netværk. Indholdet fra plug-in'en overføres derefter direkte fra det respektive sociale netværk til din browser, som integrerer det på webstedet.

Disse plug-ins er integreret på vores websted ved hjælp af den såkaldte "Shariff-løsning", som blev udviklet af computermagasinet c't. Det betyder:

Almindelige komponenter fra sociale medier transmitterer brugerdata hver gang en side åbnes og giver de sociale netværk præcise oplysninger om din surfingadfærd (brugersporing). Du behøver ikke at være logget ind eller være medlem af netværket.

Shariff's sociale mediekomponenter skaber kun direkte kontakt mellem det sociale netværk og webstedsbesøgende, når sidstnævnte aktivt klikker på knappen. Du kan finde yderligere oplysninger på www.heise.de.

Ved at aktivere den respektive knap erklærer du dit samtykke til indsamling og transmission af data til det respektive sociale netværk. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke via webstedet for det respektive sociale netværk.

Ved at aktivere plug-in'en modtager det respektive sociale netværk oplysning om, at du har fået adgang til den tilsvarende side på vores websted. Hvis du er logget ind på det sociale netværk, kan det tilknytte besøget til din brugerkonto fra dette øjeblik, selvom du ikke aktiverer knappen igen. Hvis du interagerer med plug-ins, for eksempel ved at trykke på "Synes godt om"-knappen eller skriver en kommentar, sendes de relevante oplysninger direkte fra din browser til det respektive sociale netværk og gemmes der.

Selvom du ikke har en konto, kan de respektive netværk indsamle data, såsom IP-adressen, om dig.

Hvis du ikke ønsker, at et socialt netværk skal indsamle data om dig via vores websted, skal du logge ud af netværket, inden du besøger vores websted. Derudover kan du installere blockere til din browser ved hjælp af add-ons.

Vi vil gerne påpege, at data normalt overføres til USA eller andre lande uden for EU, når der bruges komponenter til sociale medier. De aftaler, der kræves i henhold til databeskyttelsesloven, er indgået med de respektive udbydere.

a) Integration af komponenter fra netværket Twitter

Vores websted bruger komponenter (her: "Twitter-Button") på det sociale netværk Twitter, som drives af Twitter International Company, The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Irland ("Twitter").

Hvis du åbner en side på vores websted, der indeholder en sådan knap, kan din browser oprette en direkte forbindelse til Twitter-serverne, når knappen er aktiv. Indholdet fra knappen overføres direkte fra Twitter til din browser, som integrerer den på webstedet. I dette tilfælde har vi ingen indflydelse på mængden af data, som Twitter indsamler med knappen, men vi antager, at din IP-adresse også registreres.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og den videre behandling og brug af dataene fra Twitter samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i Twitters databeskyttelsesoplysninger, som du kan få adgang til via følgende link: https://twitter.com/en/privacy.

b) Integration af komponenter fra netværket Instagram

Vores websted bruger komponenter (her: "Insta-Button") fra det sociale netværk Instagram, som drives af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook").

Hvis du åbner en side på vores websted, der indeholder en sådan knap, kan din browser oprette en direkte forbindelse til Facebook-serverne, når knappen er aktiv. Indholdet fra knappen overføres direkte fra Facebook til din browser, som integrerer den på webstedet. I dette tilfælde har vi ingen indflydelse på mængden af data, som Facebook indsamler med knappen, men vi antager, at din IP-adresse også registreres.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og den videre behandling og brug af dataene fra Facebook samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i Facebooks databeskyttelsesoplysninger, som du kan få adgang til via følgende link: https://help.instagram.com/519522125107875.

c) Integration af komponenter fra netværket LinkedIn

Vores websted bruger komponenter (her: "LinkedIn-plug-in") fra det sociale netværk LinkedIn, der drives af LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn").

Hvis du åbner en side på vores websted, der indeholder en sådan knap, kan din browser oprette en direkte forbindelse til LinkedIn-serverne, når knappen er aktiv. Indholdet fra knappen overføres direkte fra LinkedIn til din browser, som integrerer den på webstedet. I dette tilfælde har vi ingen indflydelse på mængden af data, som LinkedIn indsamler med knappen, men vi antager, at din IP-adresse også registreres.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og den videre behandling og brug af dataene fra LinkedIn samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i LinkedIns databeskyttelsesoplysninger, som du kan få adgang til via følgende link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Via linket https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls kan du afmelde brugen af dine data til reklameformål og andre LinkedIn-tjenester.

d) Integration af komponenter fra netværket Pinterest

Vores websted bruger komponenter (her: "Pinterest-plug-in") fra det sociale netværk Pinterest, som drives af Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2. sal, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest").

Hvis du åbner en side på vores websted, der indeholder en sådan knap, kan din browser oprette en direkte forbindelse til Pinterest-serverne, når knappen er aktiv. Indholdet fra knappen overføres direkte fra Pinterest til din browser, som integrerer den på webstedet. I dette tilfælde har vi ingen indflydelse på mængden af data, som Pinterest indsamler med knappen, men vi antager, at din IP-adresse også registreres.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og den videre behandling og brug af dataene fra Pinterest samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i Pinterests databeskyttelsesoplysninger, som du kan få adgang til via følgende link: https://policy.pinterest.com/da/privacy-policy.

e) Integration af komponenter fra netværket Xing

Vores websted bruger komponenter (her: "Xing-plug-in") fra det sociale netværk Xing, som drives af New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamborg, Tyskland ("Xing").

Hvis du åbner en side på vores websted, der indeholder en sådan knap, kan din browser oprette en direkte forbindelse til Xing-serverne, når knappen er aktiv. Indholdet fra knappen overføres direkte fra Xing til din browser, som integrerer den på webstedet. I dette tilfælde har vi ingen indflydelse på mængden af data, som Xing indsamler med knappen, men vi antager, at din IP-adresse også registreres.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og den videre behandling og brug af dataene fra Xing samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i Xings databeskyttelsesoplysninger, som du kan få adgang til via følgende link: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

f) Integration af komponenter fra videoportalen YouTube

Vores websted bruger komponenter (her: "YouTube-plug-in") til videoportalen YouTube, som drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").

Hvis du åbner en side på vores websted, der indeholder en sådan plug-in, kan din browser oprette en direkte forbindelse til Google-serverne, når plug-in'en er aktiv. Den viste video sendes direkte fra Google til din browser, som integrerer den på webstedet. Derudover informeres YouTube-serveren om, hvilke af vores sider du har besøgt.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og den videre behandling og brug af dataene fra Google samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i Googles databeskyttelsesoplysninger, som du kan få adgang til via følgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

g) Integration af komponenter fra videoportalen Vimeo

Vores websted bruger komponenter (her: "Vimeo plug-in") fra Vimeo-videoportalen, som drives af Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA ("Vimeo").

Hvis du åbner en side på vores websted, der indeholder en sådan plug-in, kan din browser oprette en direkte forbindelse til Vimeo-serverne, når plug-in'en er aktiv. Den viste video sendes direkte fra Vimeo til din browser, som integrerer den på webstedet. Derudover informeres Vimeo-serveren om, hvilke af vores sider du har besøgt.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og den videre behandling og brug af data fra Vimeo findes i Vimeos databeskyttelseserklæring på https://vimeo.com/privacy. Du kan foretage indstillinger for at beskytte dit privatliv via følgende link: https://vimeo.com/cookie_policy.

18. Indlejrede billeder

Vores websted inkluderer billeder fra Getty Images International, 1. sal, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland.

Getty Images-indholdet er indlejret på en sådan måde, at en såkaldt indlejringskode (HTML-kode) er integreret på webstedet. Denne indlejringskode sikrer, at det ønskede eksterne indhold, samtidig med at webstedet indlæses, indlæses fra en ekstern server og vises for brugeren på det besøgte websted. Det eksterne indhold indlæses straks, når du åbner dit eget websted.

For at den eksterne server skal kunne levere det ønskede indhold til brugeren, skal den respektive brugers IP-adresse overføres, så operatøren af den eksterne server kan registrere den og om nødvendigt bruge den til sine egne formål. Derudover kan Getty Images indsamle andre data, såsom f.eks. den side, hvorfra anmodningen kom, den anvendte browsertype eller browsersproget.

Vi vil gerne påpege, at uvex group ikke har nogen indflydelse på, hvilke data Getty Images indsamler ud over IP-adressen, og til hvilke formål disse data bruges.

For detaljerede oplysninger om indlejring af billeder via Getty Images kan du besøge webstedet https://www.gettyimages.com/resources/embed?language=en-US, oplysninger om de data, der er indsamlet af Getty Images, og hvordan de bruges, findes i Getty Images databeskyttelsesbestemmelser, som du kan se på følgende link: https://www.gettyimages.com/company/privacy-policy.

19. Web Fonts

Med henblik på ensartet visning af skrifttyper bruger vores websted såkaldte Web Fonts, dvs. skrifttyper, der indlæses fra en ekstern kilde, når siden hentes af browseren og midlertidigt gemmes i browserens cache. Dette sikrer, at vores websted vises ensartet og læseligt på alle enheder, uanset hvilken browser der bruges.

Udbyderen af de anvendte Web Fonts er Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg (Monotype), som operatør af webstedet www.fonts.com.

For at være i stand til at indlæse og vise Web Fonts skal den respektive browser oprette forbindelse til serverne på fonts.com.

Det giver udbyderen viden om, at vores websted er åbnet via din browsers IP-adresse. Det juridiske grundlag for brugen af Web Fonts er artikel 6, stk. 1, lit. f EU-GDPR (legitim interesse).

Hvis din browser ikke understøtter visning af Web Fonts, bruges standardskrifttyperne på din slutenhed i stedet, hvilket kan føre til en forringelse af visningskvaliteten.

Monotype har offentliggjort yderligere oplysninger om databehandling fra fonts.com på sit websted: www.fonts.com/info/legal og www.fonts.com/info/legal/privacy

Bemærk, at vi ikke har nogen indflydelse på, om eller hvordan fonts.com bruger dine data til sine egne formål.

20. Links til sociale medier

På vores websted finder du links til de sociale medietjenester Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest og Instagram. Du kan genkende links til webstederne for de sociale medietjenester på deres respektive logoer. Hvis du følger disse links, får du adgang til uvex groups virksomhedsidentitet på det respektive sociale medie. Når du klikker på et link til et socialt medie, oprettes der en forbindelse til serverne på det sociale medie. Dermed overføres det til serveren for det sociale medie, at du har besøgt vores websted. Derudover overføres yderligere data til udbyderen af den sociale medietjeneste. Det er for eksempel:

 • Adresse på det websted, hvor det aktiverede link er placeret
 • Dato og klokkeslæt for adgang til webstedet eller aktivering af linket
 • Oplysninger om den anvendte browser og det anvendte operativsystem
 • IP-adresse

Hvis du allerede er logget ind på det relevante sociale medie på det tidspunkt, hvor linket aktiveres, kan udbyderen af det sociale medie muligvis registrere dit brugernavn og muligvis endda dit rigtige navn ud fra de transmitterede data og knytte disse oplysninger til din personlige brugerkonto hos det sociale medie. Du kan udelukke denne mulighed for tilknytning til din personlige brugerkonto, hvis du logger ud af din brugerkonto på forhånd.

Serverne til de sociale medietjenester er placeret i USA og andre lande uden for Den Europæiske Union. Dataene kan derfor også behandles af udbyderen af den sociale medietjeneste i lande uden for Den Europæiske Union. Bemærk, at virksomheder i disse lande er underlagt databeskyttelseslove, der generelt ikke beskytter personoplysninger i samme omfang, som det er tilfældet i EU-landene.

Bemærk, at vi ikke har nogen indflydelse på omfanget, typen og formålet med databehandling for udbyderen af den sociale medietjeneste. Du kan finde flere oplysninger om de sociale medietjenesters brug af dine data, som er integreret på vores websted, i databeskyttelsesretningslinjerne for de respektive sociale medier.

21. Links til andre udbydere

21. Links til andre udbydere Vores websted indeholder også - klart genkendelige - links til andre virksomheders websteder. Hvis der er links til andre udbyderes websteder, har vi ingen indflydelse på deres indhold. Der kan derfor ikke ydes nogen garanti eller ansvar for dette indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af disse sider.

De sider, der linkes til, blev kontrolleret for mulige juridiske overtrædelser og genkendelige juridiske overtrædelser på det tidspunkt, der blev linket til dem. Intet ulovligt indhold blev fundet på det tidspunkt, hvor linket blev oprettet. En permanent kontrol med indholdet af de linkede sider er ikke rimelig forventelig uden konkrete beviser for en overtrædelse. Efter meddelelse om overtrædelser fjernes sådanne links straks.

22. Onlineydelser til børn

Personer under 16 år må ikke videregive personlige oplysninger til os eller give en erklæring om samtykke uden samtykke fra deres værge. Vi opfordrer forældre og værger til aktivt at deltage i deres børns online-aktiviteter og -interesser.

23. Databeskyttelseserklæring/oplysninger om databeskyttelse på sociale medier

Uvex group opretholder en tilstedeværelse på de "sociale medier", i dette tilfælde på Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest og LinkedIn. I det omfang vi har kontrol over behandlingen af dine data, sikrer vi, at de gældende databeskyttelsesbestemmelser overholdes.

Nedenfor finder du de vigtigste oplysninger om databeskyttelsesloven i forhold til vores websteder.

a) Navn og adresse på de driftsansvarlige

Ansvarlig for virksomhedsidentiteten i henhold til EU’s generelle databeskyttelsesforordning (EU-GDPR) samt andre databeskyttelsesbestemmelser er ud over uvex group

 • Facebook:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

 • Instagram:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

 • YouTube:

Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

 • Xing:

New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland

 • Pinterest:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland

 • LinkedIn:

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

Du bruger dog disse platforme og deres funktioner på egen risiko. Dette gælder især brugen af de interaktive funktioner (f.eks. kommentering, deling, anmeldelser).

Vi vil også gerne påpege, at dine data kan behandles uden for Den Europæiske Union. De aftaler, der kræves i henhold til databeskyttelsesloven, er indgået med alle udbydere.

b) Formål og juridisk grundlag

Vi vedligeholder selv fansiderne for at kommunikere med de besøgende på disse sider og for at informere dem om vores ydelser på denne måde.

Derudover indsamler vi data til statistiske formål for at kunne videreudvikle og optimere indholdet og gøre vores ydelse mere attraktiv. De krævede data hertil (f.eks. det samlede antal sidevisninger, sideaktiviteter og data leveret af besøgende, interaktioner) behandles af de sociale netværk og stilles til rådighed for os. Vi har ingen indflydelse på oprettelse og visning.

Derudover behandles dine personlige data af udbydere af sociale medier, men også af uvex group til markedsundersøgelser og reklameformål. Så det kan ske, at f.eks. brugsprofiler oprettes baseret på din brugsadfærd og de deraf følgende interesser. Det gør det blandt andet muligt at placere annoncer inden for og uden for disse platforme, der matcher dine interesser. Til dette formål gemmes cookies normalt på din computer. Uanset dette kan data, der ikke indsamles direkte på dine slutenheder, også gemmes i dine brugsprofiler. Lagring og analyse finder også sted på tværs af enheder, dette gælder især, men ikke udelukkende, hvis du er registreret som medlem og logget ind på de respektive platforme.

Derudover indsamler eller behandler vi ikke personlige data.

Uvex group behandler dine personlige data på baggrund af vores legitime interesser i effektiv information og kommunikation i overensstemmelse med. art. 6 stk. 1. punktum 1 lit. f. EU-GDPR.

Hvis du bliver bedt om dit samtykke til databehandling, dvs. hvis du giver dit samtykke ved at bekræfte via en knap eller lignende (opt-in), er det juridiske grundlag for behandling art. 6 stk. 1, stk. 1, lit. a., art. 7 EU-GDPR.

c) Dine rettigheder/mulighed for indsigelse

Hvis du er medlem af et socialt netværk og ikke ønsker, at netværket indsamler data om dig via vores websted og linker det til dine gemte medlemsdata i det respektive netværk, skal du

 • Logge ud af det respektive netværk, inden du besøger vores fanside
 • Slette cookies på enheden og
 • Lukke og genstarte din browser.

Efter at have logget ind igen, kan du dog igen blive genkendt af netværket som en bestemt bruger.

For en detaljeret beskrivelse af den respektive behandling og mulighederne for indsigelse (fravalg) henviser vi til nedenstående oplysninger:

 • Facebook:

Databeskyttelseserklæring: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads og http://www.youronlinechoices.com

 • Instagram:

Databeskyttelseserklæring: https://help.instagram.com/519522125107875
Opt-Out: https://thenai.org/opt-out og http://www.youronlinechoices.com

 • YouTube:

Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en og http://www.youronlinechoices.com

 • Xing:

Databeskyttelseserklæring: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Opt-Out: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Databeskyttelseserklæring: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 
Opt-Out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Databeskyttelseserklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy og http://www.youronlinechoices.com

Samlet set har du følgende rettigheder med hensyn til behandling af dine personoplysninger:

Ret til indsigt; ret til berigtigelse; ret til sletning; ret til at begrænse databehandlingen; ret til indsigelse; ret til dataportabilitet; ret til at klage over ulovlig behandling af dine personoplysninger til den ansvarlige databeskyttelsesmyndighed.

Men da uvex group ikke har fuld adgang til dine personlige data, skal du kontakte leverandøren af sociale medier direkte, når du fremsætter et krav, fordi de hver især har adgang til deres brugeres personlige data og kan træffe passende foranstaltninger og give oplysninger.

d)

Hvis du stadig har brug for hjælp, vil vi selvfølgelig prøve at støtte dig. Kontakt den dataansvarlige som beskrevet ovenfor. Bemærkninger om lovgivning om ophavsret.

Hvis du vil offentliggøre billeder, tekster, planer, videoer, musik osv. på vores websted, skal du vide, at du derved kan overdrage alle brugsrettigheder til netværket, hvilket i sidste ende kan få juridiske konsekvenser for dig, hvis du ikke er ophavsperson eller rettighedshaver.