Uvex groupin tietosuojaseloste

Toivotamme sinut tervetulleeksi verkkosivustollemme ja arvostamme kiinnostustasi yritystämme kohtaan. Me – UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG ja siihen kuuluvat yritykset (jäljempänä uvex group) – suhtaudumme henkilötietojesi suojaamiseen hyvin vakavasti. Käsittelemme tietojasi sovellettavien henkilötietojen suojaa koskevien lakien, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja meitä koskevan maakohtaisen täytäntöönpanolainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme kattavasti, miten uvex group käsittelee henkilötietojasi, sekä henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan niitä tietoja, jotka mahdollistavat luonnollisen henkilön tunnistamisen. Näitä ovat erityisesti nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä IP-osoite.

Anonyymit tiedot ovat puolestaan tietoja, joiden perusteella ei voida päätellä käyttäjän henkilöllisyyteen liittyviä tietoja.

1. Rekisterin pitäjä

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Germany
Puh: +49(0)911-9736-0
S-posti: datenschutz@uvex.de 
Verkkosivusto: www.uvex.de

2. Yhteydenotto tietosuoja-asioissa

Kaikkien uvex groupin Saksassa päämajaansa pitävien yritysten tietosuojavastaavan yhteystiedot:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Germany
Puh: +49(0)911-9736-0
S-posti: datenschutz@uvex.de
Verkkosivusto: www.uvex.de

3. Oikeutesi rekisteröitynä

Seuraavassa kerromme oikeuksistasi rekisteröitynä käyttäjänä. Rekisteröidyn oikeudet on määritetty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikloissa 15–22. Näitä ovat:

 • tiedonsaantioikeus (tietosuoja-asetuksen artikla 15)
 • oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen artikla 17)
 • tietojen oikaisemisoikeus (tietosuoja-asetuksen artikla 16)
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen artikla 20)
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen artikla 18)
 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä (tietosuoja-asetuksen artikla 21).

Kun haluat käyttää näitä oikeuksiasi, ota yhteyttä osoitteeseen datenschutz@uvex.de.

Tietosuojavastaavan puoleen voit kääntyä myös, jos sinulla on kysyttävää tietojen käsittelystä yhtiössämme tai haluat peruuttaa antamasi tietojen käsittelysuostumuksen. Lisäksi sinulla on oikeus valittaa tietojen käsittelystä tietosuojan valvontaviranomaiselle.

4. Tietojen käsittelyn vastustusoikeus

Huomaa tietojen käsittelyn vastustusoikeuden osalta seuraavaa:

Käsitellessämme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksessa sinulla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä milloin tahansa ilman erillisiä perusteluja. Tämä koskee myös profilointia silloin, kun se liittyy suoramarkkinointiin.

Jos ilmoitat vastustavasi henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksessa, emme enää käsittele niitä tässä tarkoituksessa. Vastustamisesta voit ilmoittaa maksutta ja epämuodollisesti, mieluiten osoitteeseen: datenschutz@uvex.de.

Siinä tapauksessa, että käsittelemme tietojasi suojaamaan oikeutettuja etujamme, voit milloin tahansa vastustaa tietojen käsittelyä erityistilanteestasi johtuvista syistä; tämä koskee myös näihin määräyksiin perustuvaa profilointia.

Tämän jälkeen emme käsittele enää henkilötietojasi, ellei käsittelyyn ole olemassa erittäin tärkeä ja perusteltu syy, joka menee sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi edelle, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimisessa, esittämisessä tai puolustamisessa.

5. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Henkilötietojesi käsittelyssä noudatamme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määräyksiä sekä kaikkia muita tietosuojaa koskevia lainsäädännöllisiä määräyksiä.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta ilmenee tietosuoja-asetuksen artiklasta 6.

Käytämme tietojasi liiketoimintasuhteen aloittamiseen, sopimus- ja lainsäädäntöpohjaisten velvollisuuksiemme täyttämiseen, sopimussuhteen toimeenpanemiseen, tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen sekä asiakassuhteen vahvistamiseen, mikä voi tarkoittaa myös markkinointitarkoituksessa tehtävää analysointia sekä suoramainontaa.

Suostumuksesi tietojen käsittelyyn voi tarkoittaa myös erikseen myönnettyä tietosuojaoikeudellista lupaa. Kun pyydämme lupaasi, kerromme, missä tarkoituksessa tietojasi käsitellään, sekä oikeudestasi peruuttaa käsittelylupa.

Jos suostumus koskee erityisten henkilötietoryhmien käsittelyä, kerromme tästä lupaa pyytäessämme erikseen. Tietosuoja-asetuksen artiklan 9 mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä käsitellään vain silloin, kun se on lainsäädännön perusteella välttämätöntä ja kun ei ole syytä olettaa, että sinun oikeutettu etusi estäisi tällaisen käsittelyn.

Tietyissä tapauksissa tietojesi käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaiseen oikeutettuun etuun. Tällöin tietoja käsitellään vain, kun sen tarkoituksena on turvata omat oikeutetut etumme ja kolmansien osapuolten oikeutetut edut eikä etuja punnittaessa sinun etusi, perusoikeutesi ja -vapautesi mene tämän edelle.

6. Tietojen luovuttaminen edelleen

Luovutamme tietojasi edelleen vain lakisääteisten määräysten puitteissa tai antamasi suostumuksen perusteella. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädäntö pakota meitä tähän (esim. luovuttamaan ulkopuolisille tahoille, kuten valvontaviranomaisille tai lainvalvontaviranomaiselle).

7. Tietojen vastaanottajat/vastaanottajaryhmät

Yhtiössämme varmistamme, että vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietojasi sopimus- ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen, saavat tietosi käyttöön.

Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen, että luovutamme tietojasi meihin kytköksissä oleville yrityksille, esim. jos haet keskitetyn hakuportaalimme kautta konserniimme kuuluvan yrityksen avointa työpaikkaa.

Tietyissä tapauksissa eri palveluntarjoajat tukevat ammattilaisiamme tehtäviensä hoitamisessa. Kaikkien palveluntarjoajiemme kanssa on solmittu tarvittavat tietosuojaa koskevat sopimukset.

8. Tietojen siirto kolmansiin maihin / aie siirtää tietoja kolmansiin maihin

Tietoja siirretään kolmansiin maihin (Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle) vain, jos se on tarpeen sopimusvelvoitteen hoitamisen vuoksi tai lakisääteinen vaatimus tai olet antanut siihen suostumuksesi meille.

Siirrämme henkilötietojasi palveluntarjoajille ja konsernimme yrityksille Euroopan talousalueen ulkopuolelle Sveitsiin ja Yhdysvaltoihin.

Kaikkien palveluntarjoajien kanssa on solmittu tarvittavat tietosuojaoikeudelliset sopimukset.

9. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan kulloisenkin sopimuksen hoitamiseen. Huomaa, että monet säilytysajat edellyttävät sitä, että tietoja säilytetään (on säilytettävä) senkin jälkeen. Tämä koskee erityisesti kauppaoikeudellisia ja verolainsäädännöllisiä säilytysvaatimuksia (esim. kauppalaki, verolainsäädäntö jne.). Ellei muita säilytysvaatimuksia ole, tiedot poistetaan tarkoituksen saavuttamisen jälkeen rutiininomaisesti.

Tämän lisäksi voimme säilyttää tietoja, jos olet antanut meille tähän suostumuksesi tai jos mahdollisten oikeudellisten riitojen tapauksessa käytämme niitä todistusaineistona noudattaen oikeudellisia vanhentumisaikoja, jotka voivat olla enimmillään jopa kolmekymmentä vuotta, yleisimmin vanhentumisaika on kuitenkin kolme vuotta.

10. Tietojen suojattu siirto

Suojataksemme tallentamamme tiedot parhaalla mahdollisella tavalla tahattomalta ja tahalliselta manipuloinnilta, häviämiseltä, tuhoutumiselta ja luvattomalta käytöltä, käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia. Turvallisuustasoja tarkistetaan jatkuvasti yhteistyössä tietoturva-asiantuntijoiden kanssa ja sopeutetaan uusiin turvallisuusvaatimuksiin.

Tietojen siirto verkkosivustollemme ja -sivustoltamme tapahtuu aina salatusti. Siirtoprotokollana sivuillamme on käytössä https ja käytössä on aina ajantasainen salausprotokolla.

Myös yhteydenottolomakkeidemme ja työhakemusten sisältö salataan aina.

Lisäksi aina on mahdollista käyttää myös muita viestintäkanavia (esim. postipalveluita).

11. Tietojen antamisvelvollisuus

Eri henkilötiedot ovat välttämättömiä sopimusvelvoitteiden perustamista, toteuttamista ja lopettamista sekä oikeudellisten velvoitteiden täyttämistä varten. Sama koskee verkkosivustoamme ja sen eri toimintojen käyttöä.

Tietyissä tapauksissa tietoja on myös kerättävä ja saatettava käyttöön lain näin edellyttäessä. Huomaa, että tekemäsi tiedustelun ja sen täytäntöönpanon taustalla olevaa velvollisuussuhdetta ei voida käsitellä ilman näitä tietoja.

12. Tietoluokat ja -lähteet ja tietojen alkuperä

Se, mitä tietoja käsittelemme, riippuu asiayhteydestä: Tämä riippuu siitä, teetkö tilauksen verkossa tai teetkö tarjouspyynnön yhteydenottolomakkeellamme, lähetätkö meille hakemuksen vai reklamaation.

Huomaa, että voimme antaa tietoja käyttöön eri käsittelytilanteissa mahdollisesti myös eriteltynä asianomaiseen käsittelypaikkaan, esimerkiksi ladattaessa hakulomakkeita sivustollemme tai tehtäessä yhteydenottopyyntöjä.

a) Verkkosivuillamme käynneistä kerättävät ja käsiteltävät tiedot

 • internetpalveluntarjoajan nimi
 • tiedot verkkosivusta, jolta sivuillemme tulit (nk. viittaussivu)
 • käytetty verkkoselain ja tietokoneen käyttöjärjestelmä
 • internetpalveluntarjoajan määrittämä IP-osoite
 • pyydetyt tiedostot, siirretty tietomäärä, lataukset / tiedostojen vienti
 • tiedot verkkosivuista, joita sivustollamme avaat, sis. päivämäärän ja kellonajan
 • teknisen turvallisuuden vuoksi (erityisesti verkkopalvelumme väärinkäytösten torjumiseksi) säilytämme näitä tietoja tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaisesti.

b) Yhteydenottopyynnön yhteydessä kerättävät ja käsiteltävät tiedot

Verkkosivuillamme on yhteydenottolomake, jota voi käyttää haluttaessa ottaa meihin yhteyttä sähköisesti. Kun kirjoitat meille yhteydenottolomakkeella, käsittelemme lomakkeella ilmoittamiasi tietoja yhteyden ottamiseen sekä kysymyksiisi ja toiveisiisi vastaamiseen.

Yhteydenottolomakkeella keräämme seuraavat tiedot:

 • pyynnön tyyppi
 • pyynnön sisältö
 • yritys ja tarvittaessa henkilöstömäärä
 • titteli
 • sukunimi, etunimi
 • yhteystiedot.

Tässä on huomioitu tietojen minimointi- ja välttämisperiaate siten, että sinun tarvitsee antaa vain sellaisia tietoja, joita ehdottomasti tarvitsemme yhteyden ottamiseen (pakolliset tiedot). Näitä ovat pyynnön tyyppi, pyynnön sisältö, sukunimi ja etunimi sekä sähköpostiosoite. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).

Lisäksi tietoja käsitellään silloin, kun se on teknisesti sekä IP-osoitteesi oikeudelliseksi suojaamiseksi välttämätöntä. Kaikki muut tiedot ovat vapaaehtoisia kenttiä ja voidaan antaa haluttaessa (esimerkiksi kun haluat yksilöllisiä vastauksia kysymyksiisi).

Tietojesi turvallisuuden ja luottamuksellisuuden turvaamiseksi käytämme asianmukaisia turvatoimia. Pyyntösi lähetetään meille salattuna. Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, käytämme sähköpostiviestissä ilmoittamiasi henkilötietoja ainoastaan kyselysi käsittelemiseen ja siihen vastaamiseen.

Jollet käytä tarjottuja lomakkeita yhteyden ottamiseen, tämän enempää tietoja ei kerätä.

c) Rekisteröintiprosessin puitteissa käsiteltävät tiedot

Verkkosivustollamme tarjoamme käyttäjillemme mahdollisuuden rekisteröidä henkilötietojaan.

Tässä yhteydessä keräämme seuraavat tiedot:

 • titteli
 • sukunimi, etunimi
 • syntymäaika
 • toimitusosoite
 • laskutusosoite
 • asiakasnumero
 • arvonlisäverotunniste
 • henkilökunnan määrä
 • yhteyshenkilön tiedot
 • sähköpostiosoite.

Rekisteröintiä käytetään joko täyttämään kanssasi (verkkokauppamme kautta) tehty sopimus tai suorittamaan sopimusta edeltävät toimenpiteet tarvittaessa tai kun se on mahdollista, jos tarjolla on myös mahdollisuus asioida rekisteröitymättä.

Tässä on huomioitu tietojen minimointi- ja välttämisperiaate siten, että ainoastaan rekisteröintiin tarvittavat tiedot on merkitty pakollisiksi tähdellä (*). Näitä ovat esim. sähköpostiosoite ja salasana sekä salasanan toisto.

Verkkokaupastamme tilattaessa tarvitsemme sekä toimitusta että laskutusta varten tietoja (etunimi, sukunimi, osoite). Jos toimitusosoite on eri kuin laskutusosoite, tarvitsemme edellä mainittujen tietojen lisäksi toimitusosoitteen tiedot.

Rekisteröidyttäessä verkkosivustollemme tallennamme myös käyttäjän IP-osoitteen sekä rekisteröinnin päivämäärän ja kellonajan (tekniset taustatiedot). Rekisteröidy nyt -painiketta painamalla annat suostumuksesi käsitellä tietojasi.

Huomaathan: Valitsemasi salasana tallennetaan salattuna. Yrityksemme työntekijät eivät voi lukea tätä salasanaa. He eivät myöskään voi antaa sinulle salasanastasi mitään tietoja, mikäli unohdat salasanan.

Tässä tapauksessa voit käyttää Salasana unohtunut -toimintoa, joka lähettää sinulle automaattisesti uuden salasanan sähköpostitse. Työntekijöillämme ei ole oikeutta kysyä sinulta salasanaasi puhelimitse eikä kirjallisesti. Älä sen vuoksi koskaan kerro salasanaasi, jos sinulle esitetään tällaisia pyyntöjä.

Rekisteröidyttyäsi tietosi ovat tallennettuna tietokantaamme suojatussa asiakasosassa. Kun kirjaudut sivustollemme käyttäen sähköpostiosoitetta käyttäjätunnuksena ja salasanaa, kyseiset tiedot on tallennettu sivustollemme käyttämiisi toimintoihin (esim. tilauksiin verkkokaupastamme). Tehtyjä tilauksia voidaan seurata tilaushistoriassa. Täällä voit määrittää myös laskutus- ja toimitusosoitteen muutokset.

Rekisteröityneiden henkilöiden on mahdollista tehdä tilaushistoriassa vapaasti itse muutoksia/korjauksia laskutus- ja toimitusosoitteeseen. Myös asiakaspalvelumme voi tehdä muutokset/korjaukset pyynnöstäsi. Voit luonnollisesti myös lakkauttaa ja poistaa rekisteröintisi ja asiakastilisi. Ota tätä varten yhteyttä asiakaspalveluumme.

d) Rekisteröityminen Facebook Connectin kautta

Sivuillamme tehtävän suoran rekisteröinnin lisäksi voit rekisteröityä Facebook Connectilla. Tämän palvelun toimittaa Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

Jos päätät rekisteröityä Facebook Connectilla ja valitset ja napsautat Login with Facebook / Connect with Facebook -painiketta, sinut ohjataan automaattisesti Facebook-alustalle. Sitä kautta voit kirjautua sisään käyttäjätiedoillasi. Näin Facebook-profiilisi linkitetään verkkosivustoomme ja palveluihimme. Tämän linkityksen kautta saamme pääsyn Facebookiin tallentamiisi tietoihin. Näitä ovat pääasiassa:

 • tekninen tunniste (Facebook-tunniste)
 • kansikuva
 • koko nimi
 • ikäluokka
 • linkki profiiliin
 • sukupuoli
 • aikavyöhyke
 • käytettävä kieli
 • profiilikuva
 • viimeisimmän profiilipäivityksen aikaleima
 • vahvistuksen tila
 • sähköpostiosoite.

Lähde: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions

Näistä tiedoista käytämme seuraavia tietoja tilisi luomiseen, valmisteluun ja muokkaamiseen:

 • etunimi
 • sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • tekninen tunniste (Facebook-tunniste).

Lisätietoja saat Facebookin käyttöehdoista ja Facebookin yksityisyydensuojasta. Nämä löydät osoitteista https://de-de.facebook.com/about/privacy/ ja https://www.facebook.com/legal/terms/.

Palveluntarjoajan kanssa on solmittu tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus.

e) Verkkohakemuksista kerättävät ja käsiteltävät tiedot

Kiitos kiinnostuksestasi uvex groupissa työskentelyä kohtaan. Käsittelemme tietojasi aina luottamuksellisina ja käsittelemme tässä hakemuslomakkeessa annettuja henkilötietoja ainoastaan hakemusprosessin tehokkaaseen ja asianmukaiseen hoitamiseen ja yhteydenottoihin hakemusprosessin puitteissa. Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille ilman suostumustasi.

Hakulomaketta täyttäessäsi sinua pyydetään antamaan henkilötietojasi. Tässä yhteydessä kerätään seuraavat tiedot:

 • puhuttelu
 • titteli
 • sukunimi, etunimi
 • osoite
 • yhteystiedot
 • syntymäaika
 • haettu toimi tai tehtävä
 • hakemusvideo (haluttaessa)
 • palkkatoive
 • mahdollinen aloitusajankohta
 • tieto siitä, miksi päätit hakea uvex groupiin
 • asiakirjat, jotka lataat portaalin kautta (esim. hakemus, CV)
 • lisäksi käytämme tietoja, jotka olemme saaneet julkisesti saatavilla olevista hakemistoista (esim. ammatillisista verkostoista) luvallisesti.

Tässä on huomioitu tietojen minimointi- ja välttämisperiaate siten, että sinun tarvitsee antaa vain tietoja, joita tarvitsemme hakemusasiakirjojen huolelliseen tarkistamiseen (pakolliset tiedot). Näitä ovat: puhuttelu, etu- ja sukunimi, yhteystiedot, haluttu toimi tai tehtävä, tieto siitä, miksi päätit hakea uvex groupiin, sekä hakemus ja CV. Nämä pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*). Lisäksi IP-osoitettasi käsitellään silloin, kun se on teknisesti ja oikeusturvan kannalta välttämätöntä.

Ilman näitä tietoja emme valitettavasti voi tarkistaa hakemusasiakirjojasi, minkä vuoksi hakujärjestelmämme ei salli hakemusasiakirjojen lataamista ennen tietojen täyttämistä. Luonnollisesti voit antaa hakemuslomakkeessa myös vapaaehtoisia tietoja.

Tietojesi turvallisuuden ja luottamuksellisuuden turvaamiseksi käytämme asianmukaisia turvatoimia. Hakujärjestelmämme lähettää hakemusasiakirjasi meille salattuina.

Tallennamme tietosi edellä mainittuja tarkoituksia varten, kunnes hakuprosessi on päättynyt ja siihen liittyvät määräajat umpeutuneet – viimeistään kuuden kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Voit kuitenkin tallentaa hakemusasiakirjasi pidemmäksi aikaa ja hakea niillä muuta profiiliasi vastaavaa avointa työpaikkaa.

Tätä varten tarvitsemme suostumuksesi, jonka voit antaa meille napsauttamalla asianomaista valintaruutua hakemusasiakirjoja ladatessasi. Tässä tapauksessa säilytämme tietojasi 12 kuukautta. Suostumuksen voit luonnollisesti perua tulevaisuuden osalta milloin tahansa syytä ilmoittamatta puhelimitse numerossa +49 (0)911 9736 1573, sähköpostilla osoitteessa recruiting@uvex.de tai ilmoittamalla tästä postitse osoitteeseen UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG, Personalmanagement, Würzburger Str. 181, 90766 Fürth, Germany.

f) Xingin kautta lähetettyjen verkkohakemusten yhteydessä käsiteltävät tiedot

Verkkosivustomme hakemusportaalin tai hakemuksen lähettämisen sähköpostitse tai postitse sijaan meille voi hakea töihin myös yhteisöpalvelu Xingin kautta käyttäjän sinne tallentamalla profiililla.

Jos käytät tätä vaihtoehtoa, käsittelemme edellä kohdassa 12.5 mainittuja tietoja.

Huomautamme, että tässä tapauksessa yhteisöpalvelu Xing voi käsitellä myös muita tietoja Xingin oman edun perusteella. Tietojen keräämisen tarkoitus ja laajuus ja tietojen muu käsittely ja käyttö Xingin toimesta sekä tähän liittyvät oikeutesi ja yksityisyytesi suojaamista koskevat asetusvaihtoehdot on kerrottu Xingin tietosuojaohjeissa, jotka löytyvät seuraavasta osoitteesta: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

g) Uutiskirjeiden yhteydessä kerättävät ja käsiteltävät tiedot

Verkkosivuiltamme voi tilata maksuttoman uutiskirjeen.

Uutiskirjettä tilattaessa kerätään seuraavat tiedot:

 • sukunimi, etunimi
 • valinta ilmoittaudutko yksityishenkilönä, yritysasiakkaana, jälleenmyyjänä
 • sähköpostiosoite
 • internetpalveluntarjoajan määrittämä IP-osoite
 • upotetun web bugin analyysitiedot (uutiskirjeen avaamisajankohta, avatut linkit).

Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä annettua sähköpostiosoitetta ja nimeä käytetään personoitujen uutiskirjeiden lähettämiseen.

Tässä on huomioitu tietojen minimointi- ja välttämisperiaatteet siten, että vain sähköpostiosoite on merkitty pakolliseksi kentäksi. Uutiskirjettä tilattaessa käsitellään lisäksi myös IP-osoitettasi, kun se on teknisesti ja oikeusturvan kannalta välttämätöntä.

Uutiskirjeiden lähetyksessä sähköpostitse käytämme nk. toistetun suostumuksen menetelmää (double opt in). Tämä tarkoittaa sitä, että saat mainoksia sähköpostitse vain, jos olet erikseen vahvistanut, että haluat ottaa uutiskirjepalvelumme käyttöösi. Tämä tapahtuu siten, että lähetämme sinulle ilmoituksen sähköpostitse ja pyydämme vahvistamaan viestin sisältämää linkkiä napsauttamalla, että haluat vastaanottaa uutiskirjeen omaan sähköpostiosoitteeseesi.

Voit luonnollisesti aina peruuttaa tilauksen milloin tahansa uutiskirjeessä ilmoitetulla peruutustavalla ja siten peruuttaa suostumuksesi. Lisäksi voit milloin tahansa perua uutiskirjeen suoraan verkkosivujemme kautta.

Uutiskirjeeseemme on upotettu myös nk. web bug. Tämä on pieni graafinen elementti, joka on integroitu suoraan uutiskirjeeseen. Web bugin avulla on mahdollista seurata uutiskirjeen tavoittavuutta ja onnistumista tilastollisesti. Tällaisen analyysin tekemistä varten web bugin avulla kerätään seuraavia tietoja:

 • uutiskirjeen avaamisajankohta
 • uutiskirjeen kautta avatut linkit.

Web bugin käyttötarkoitus on optimoida uutiskirjeiden lähetysprosessi ja mukauttaa uutiskirjeiden sisältö vastaanottajien kiinnostuksen mukaan.

Uutiskirjeen tilatessasi annat samalla suostumuksesi web bugin käytölle. Kun perut uutiskirjeen peruutuslinkin tai verkkosivustomme kautta, myös web bugin avulla kerätyt tietosi poistetaan.

h) Verkkoblogissa kerättävät ja käsiteltävät tiedot

Verkkosivuillamme tarjoamme rekisteröityneille käyttäjille mahdollisuuden kommentoida blogikirjoituksiamme ja vastata kommentteihin.

Tässä yhteydessä kerätään seuraavat tiedot:

 • käyttäjän kommentti
 • kommentin antoajankohta
 • valittu käyttäjätunnus tai nimi
 • sähköpostiosoite
 • internetpalveluntarjoajan määrittämä IP-osoite.

Muistutamme, että blogiin tehdyissä kommenteissa näkyy käyttäjän valitsema käyttäjätunnus (pseudonyymi) ja kommentin antoajankohta.

IP-osoite tallennetaan tässä yhteydessä uvex groupin oikeusturvan vuoksi, mikäli kommentilla loukataan kolmansien osapuolten oikeuksia tai välitetään laitonta sisältöä.

Emme välitä blogin yhteydessä kerättyjä henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei tämä ole välttämätöntä lakisääteisten määräysten tai uvex groupin oikeudellisten vaatimusten toimeenpanemiseksi tai puolustamiseksi.

13. Maksujärjestelmät (tietosuoja-asetuksen artikla 6 kohta 1 alakohta a), luottotietojen kartoitus (tietosuoja-asetuksen artikla 6 kohta 1 alakohta f)

Verkkokaupassamme voit maksaa laskulla, luottokortilla, PayPalilla tai suoraveloituksena (SEPA-suoraveloitus). Tätä varten kerätään kulloinkin maksamisen kannalta välttämättömiä tietoja, jotta tilauksesi ja maksun välittäminen voidaan suorittaa. Lisäksi IP-osoitettasi käsitellään silloin, kun se on teknisesti tai oikeusturvan kannalta välttämätöntä.

Tässä on huomioitu tietojen minimointi- ja välttämisperiaate siten, että sinun tarvitsee antaa vain ne tiedot, joita ehdottomasti tarvitsemme maksun välittämiseen ja siten sopimuksen täyttämiseen tai joiden keräämiseen lainsäädäntö meidät velvoittaa.

Ilman näitä tietoja emme valitettavasti voi hyväksyä sopimusta, koska emme voi sitä toimeenpanna.

Käyttämämme maksujärjestelmä käyttää SSL-salattua yhteyttä tietojesi suojattuun siirtämiseen.

Maksaminen laskulla: Jos valitset verkkokaupassamme maksutavaksi laskun, tarkistamme luottotietosi. Tätä varten tarkistetaan luoton myöntämisen kannalta keskeiset tiedot Schufalta, luottotietoyhtiöiltä tai luottovakuutusyhtiöiltä luotto- ja tappioriskin arvioimista varten.

Luottokorttimaksu: Kuten aina luottokorttimaksuissa, tarkistamme luottokortin tiedot.

PayPal: PayPal-palvelun toimittaa PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Kun verkkokaupastamme tilattaessa valitaan maksuvaihtoehdoksi PayPal, valitsijasta välitetään automatisoidut tiedot PayPalille. Tämän maksuvaihtoehdon valitessaan rekisteröity hyväksyy maksun välittämiseen tarvittavan henkilötietojen siirron. PayPalille välitettyjä henkilötietoja ovat pääsääntöisesti etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, IP-osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero tai muut tiedot, joita maksun välittämiseen tarvitaan. Ostosopimuksen suorittamiseen tarvitaan myös sellaisia henkilötietoja, jotka liittyvät kyseiseen tilaukseen. Paypalia koskevat tietosuojatiedot löydät osoitteesta https://www.paypal.com/fi/legalhub/privacy-full (alkaen 25.5.2018).

Suoraveloitus: Kuten pankkimaksuissa yleensäkin, käytämme tilitietojasi, jotta voimme veloittaa asianomaisen summan tililtäsi.

14. Automaattisesti tehtävät yksittäispäätökset

Emme käytä puhtaasti automaattisia käsittelyprosesseja päätösten tekemiseen.

15. Evästeet (tietosuoja-asetuksen artikla 6 kohta 1 alakohta f)

Useissa sivustomme osissa käytetään niin kutsuttuja evästeitä. Evästeiden tarkoitus on tehdä tarjonnastamme käyttäjäystävällisempi, tehokkaampi ja turvallisempi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka siirretään tietokoneellesi ja jotka selaimesi tallentaa (paikallisesti kiintolevylle).

Oikeutetun etumme johdosta (tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f) käytämme teknisesti välttämättömiä evästeitä, joita tarvitaan verkkosivustomme käyttöön ja sen toimintakyvyn varmistamiseen. Lisäksi käytämme myös oikeutetun etumme johdosta evästeitä, joiden avulla voimme näyttää sisältöä verkkoselaimesi oletuskielen sekä IP-osoitteesi perusteella oletetulla soveltuvalla kielellä.

Nämä evästeet tallennetaan käyttötarkoituksesta riippuen – myös istunnon jälkeen – pysyvästi (nk. pysyvät evästeet, kuten opt out) tai poistetaan, kun selain suljetaan (nk. istuntoevästeet – nämä toimivat vain selainistunnon ajan). Lisäksi asetamme suostumuksellasi vielä muita evästeitä. Näiden evästeiden avulla voimme analysoida, miten käyttäjät käyttävät sivustoamme. Näin voimme mukauttaa verkkosivustomme sisältöjä kävijöiden tarpeisiin.

Lisäksi voimme evästeiden avulla mitata tiettyjen ilmoitustemme tehokkuutta sekä seurata niiden sijoittelua esimerkiksi käyttäjien aihepiirikohtaisten kiinnostusten mukaan. Oikeusperustan tälle muodostaa antamasi suostumus (tietosuoja-asetuksen artikla 6 kohta 1 alakohta a).

Jos olet antanut suostumuksesi tähän, voit luonnollisesti milloin tahansa syytä erikseen ilmoittamatta perua suostumuksesi opt out -toimintoon kohdan 23.2 mukaisesti.

Tähän sivustoon liitettyjen evästeiden ja työkalujen ohjaamiseen käytämme Google Tag Manageria, jonka toimittaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Google). Google Tag Manager on tarkoitettu verkkosivujen tagien hallintaan ja ohjaamiseen rajapinnan kautta. Google Tag Manager ainoastaan asentaa tagit sivustolle keräämättä henkilötietoja. Google Tag Manager itsessään ei myöskään aseta evästeitä päätelaitteille. Google Tag Manager ei kuitenkaan vaikuta siihen, asettavatko sen kautta hallinnoidut tagit evästeitä. Jos tämä on verkkotunnus- tai evästetasolla poistettu käytöstä, se vaikuttaa kaikkiin seurantatageihin, joita voidaan asentaa Google Tag Managerilla.

Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet oletusarvoisesti. Luonnollisesti voit poistaa evästeet päätelaitteeltasi, rajoittaa niitä ja poistaa ne lisäksi myös manuaalisesti selaimesi asetuksista tai tähän tarkoitetulla ohjelmistolla.

Huomaathan: jos poistat evästeet käytöstä, et pysty välttämättä käyttämään sivustomme kaikkia toimintoja täydessä laajuudessaan.

16. Käyttäjäprofiilien luominen ja muiden kuin puhtaasti toiminnallisten evästeiden käyttö (tietosuoja-asetuksen artikla 6 kohta 1 alakohta a)

Sivuillamme käytämme seuraavassa esiteltyjä työkaluja ja palveluita. Oikeusperusta käytölle on lupabannerilla antamasi suostumus, jonka olet antanut käydessäsi ensimmäisen kerran sivustollamme. Tarkempia tietoja käytetyistä työkaluista ja palveluista saat seuraavista kappaleista.

Luonnollisesti voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi poistamalla verkkoselaimeen tallennetut opt in -evästeet manuaalisesti tai soveltuvalla ohjelmistolla ja lataamalla sivustomme sen jälkeen uudelleen tai napauttamalla jotakin seuraavissa työkalukuvauksissa ilmoitettua opt out -linkkiä.

a) Facebook Custom Audiencesin (seurantakoodi) käyttö

Tämä sivusto käyttää yhteisöpalvelu Facebookin nk. Facebook-pikseliä, jonka toimittaa Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaiseen suostumukseesi.

Facebook-pikselin avulla Facebook voi määrittää verkkosivustollamme kävijät mainosten kohderyhmäksi (nk. Facebook Ads). Sen mukaisesti käytämme Facebook-pikseliä näyttämään omat Facebook-mainoksemme vain sellaisille Facebookin tai Instagramin käyttäjille, jotka ovat olleet kiinnostuneita myös meidän verkkotarjonnastamme tai jotka osoittavat tiettyjä merkkejä (esim. kiinnostusta tiettyihin aiheisiin tai tuotteisiin, jotka voidaan määrittää tietyillä verkkosivuilla käyntien perusteella), jotka välitämme Facebookille (nk. custom audiences).

Facebook-pikseli liitetään välittömästi verkkosivumme avaamisen yhteydessä Facebookiin ja voidaan tallentaa laitteellesi nk. evästeenä. Jos olet sivustoamme avatessasi jo kirjautuneena Facebookiin tai kirjaudut Facebookiin tämän jälkeen, käynti verkkosivustollamme yhdistyy profiiliisi. Nämä tiedot voidaan yhdistää sinuun muiden tietojen avulla, joita Facebook on sinusta tallentanut Facebook-tilillesi.

Facebook-pikselin avulla voimme lisäksi tilastollisesti ja markkinointitarkoituksessa seurata Facebook-mainosten tehokkuutta seuraamalla, ohjataanko käyttäjät Facebook-mainoksen napsautuksen jälkeen verkkosivustollemme (nk. conversion).

Facebook voi koota pikselin ja evästeen kautta kerätyt tiedot ja käyttää niitä omiin mainostarkoituksiinsa sekä kolmansien osapuolten mainostarkoituksiin. Näin Facebook voi esim. selauskäyttäytymisesi perusteella päätellä tiettyjä kiinnostuksen kohteita ja käyttää näitä tietoja kolmansien osapuolten sisältöjen tarjoamiseen. Facebook voi yhdistää pikselillä tai evästeellä kerättyjä tietoja myös muihin tietoihin, joita Facebook on sinusta kerännyt muilla sivustoilla ja/tai Facebookin käytön yhteydessä, niin että Facebook Ireland Limited voi tallentaa sinusta profiilin. Tätä profiilia voidaan käyttää mainostarkoituksiin.

Facebook-pikselin avulla voidaan myös seurata käyttäytymistäsi useilla sivustoilla sen jälkeen, kun olet nähnyt Facebook-mainoksen tai napauttanut sitä. Tätä käytetään analysoimaan Facebook-mainosten tehokkuutta tilastollisesti sekä markkinatutkimustarkoituksessa ja tämä voi auttaa optimoimaan tulevaa mainontaa.

Käytämme myös Facebook-pikseliä käyttäessämme lisätoimintoa Automatic Advanced Matching, jolloin tiedot lähetetään Facebookille salattuina kohderyhmien (custom audiences tai look alike audiences) muodostamista varten.

Facebook käsittelee tietoja Facebookin tietokäytännön mukaisesti: https://www.facebook.com/policy. Tarkempia tietoja Facebook-pikselistä ja sen toimintatavasta saa täältä: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Huomaathan, että henkilötietojasi voidaan siirtää myös Yhdysvaltoihin. Palveluntarjoajan kanssa on solmittu tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus.

b) Google Analyticsin käyttö

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsiä, verkkoanalyysipalvelua, jonka toimittaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Google).

Google Analytics käyttää evästeitä, jotka mahdollistavat verkkosivun käyttöanalyysin. Evästeen avulla saadut tiedot verkkosivuston käytöstä lähetetään ja tallennetaan yleensä Yhdysvalloissa sijaitsevalle Googlen palvelimelle.

Jos IP-osoitteen anonymisointi on käytössä tällä sivulla, Google lyhentää IP-osoitteesi ensin jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa sopimusmaassa. Täydellinen IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä vain poikkeustapauksissa.

Google käyttää tämän sivuston ylläpitäjän toimeksiannosta tietoja analysoidakseen verkkosivuston käyttötapoja, luodakseen raportteja verkkosivuston käytöstä sekä tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Google ei yhdistä Google Analyticsin selaimeltasi saamaa IP-osoitetta muihin Googlen tietoihin.

Palveluntarjoajan kanssa on solmittu tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus.

Oikeusperusta Google Analyticsin käytölle on antamasi suostumus tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaisesti.

Käyttäjien henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan 38 kuukauden kuluttua.

Lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojakäytännöstä saat osoitteista https://www.google.com/analytics/terms/fi.html ja https://policies.google.com/?hl=fi.

Voit estää evästeiden tallentamisen selaimesi asetuksilla. Huomaathan kuitenkin, että siinä tapauksessa et välttämättä voi käyttää kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja.

Voit myös estää evästeiden tuottamat verkkosivun käyttöön liittyvät tiedot (sis. IP-osoitteesi) toimittamisen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla seuraavasta osoitteesta saatavan selainlaajennuksen: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Selainlaajennuksen käytön sijasta tai mobiililaitteiden selaimissa voit napauttaa seuraavaa linkkiä, kun haluat jatkossa estää tietojen keräämisen Google Analyticsilla tällä verkkosivulla:

Tällöin laitteellesi tallennetaan opt out -eväste. Kun haluat poistaa evästeet, napsauta linkkiä uudelleen.

Huomioithan, että tällä verkkosivulla Google Analyticsia on täydennetty koodilla gat._anonymizeIp() IP-osoitteiden anonymisoidun keräämisen mahdollistamiseksi (nk. IP-osoitteen väärennys).

c) Google Adsin ja Remarketingin käyttö

Käytämme tällä verkkosivustolla verkkomainontapalvelua Google Ads, jonka toimittaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Google).

Niillä mitataan meillä käytössä olevilla tyypeillä Display-verkosto, Shopping ja Search vuorovaikutustasi Googlen mainosten kanssa. Tällöin selaimeesi tallennetaan eväste, kun napsautat jotakin meidän Google-mainostamme. Tämän kautta muuta toimintaasi seurataan mainoksessa mainostetun tuotteen osalta (conversion-seuranta). Näiden tietojen avulla voimme mitata mainoskampanjoidemme tehokkuutta.

Tässä yhteydessä sinusta kerätään seuraavat tiedot: yksilöllinen tunniste, sinulle näytettyjen mainosten määrä/esiintymistiheys (Ad Impressions) sekä suorittamasi toiminnot/napsautukset.

Lisäksi käytämme Google Ads -palvelun Remarketing-toimintoa. Remarketing-toiminnon avulla voimme esittää verkkosivustomme käyttäjille muualla Googlen mainosverkoston verkkosivuilla (Google-haussa tai YouTubessa, nk. Google-mainoksia, tai muilla verkkosivuilla) näiden kiinnostuksen kohteisiin perustuvia mainoksia. Tätä varten verkkosivustomme käyttäjien vuorovaikutusta analysoidaan, kuten sitä, mistä mainoksista käyttäjä on ollut kiinnostunut, jotta käyttäjälle voidaan verkkosivustollamme käynnin jälkeen myös näyttää muilla sivustoilla kohdennettua mainontaa. Tätä varten Google tallentaa luvun sellaisten käyttäjien selaimeen, jotka käyvät tietyissä Google-palveluissa tai Google-verkoston verkkosivustoilla. Tällä evästeeksi kutsutulla luvulla seurataan tämän käyttäjän käyntejä. Tätä lukua käytetään tietyn päätelaitteen verkkoselaimen yksilöityyn tunnistamiseen eikä sitä käytetä henkilön tunnistamiseen.

Google Tag Manageria käytetään erilaisten tagien hallinnointiin ja ohjaamiseen. Tätä varten selaimeesi tallennetaan eväste. Tag Manager hallinnoi vain muita tageja eikä se itse kerää mitään tietoja.

Google-työkalujen käyttö perustuu suostumukseesi tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan 1 a mukaisesti. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa napsauttamalla linkkiä https://adssettings.google.com. Peruutus koskee vain sitä laitetta ja selainta, jolle eväste on asetettu, ja sinun on tarvittaessa tehtävä sama toimenpide kaikissa laitteissasi. Jos poistat opt out -evästeen, sinulta pyydetään uudelleen lupaa tietojen siirtämiseen.

Voit lisäksi määrittää selaimesi siten, että estät kolmansien osapuolten mainokset. Myös yleisimpiin selaimiin käyvän lisäosan, jonka avulla voit estää pysyvästi Googlen seurannan, voit ladata ja asentaa laitteellesi osoitteesta https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Tietosi lähetetään Googlelle arvioitavaksi. Jos sinulla on Google-tili, Google voi myös yhdistää seurannasta saadut tiedot tiliisi.

Evästeen avulla saadut tiedot verkkosivuston käytöstä lähetetään ja tallennetaan yleensä Yhdysvalloissa sijaitsevalle Googlen palvelimelle. Palveluntarjoajan kanssa on solmittu tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus.

Tällä tavoin saadut tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksiimme. Meidän tapauksessamme tämä tapahtuu 12 kuukauden kuluttua.

Lisätietoja Googlesta sekä Googlen tietosuojasta saat täältä: www.google.com/privacy/ads/

d) Google AdSensen käyttö

Verkkosivustollamme käytetään verkkopalvelua Google AdSense, jonka toimittaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Google).

Tämä palvelu mahdollistaa kolmansien osapuolten sivustojen mainonnan välittämisen siten, että kolmansien osapuolten sivuilla näytetyt mainokset esitetään kunkin kolmannen osapuolen sisältöihin mukauttaen. Samalla luomalla yksilölliset käyttäjäprofiilit vahvistetaan kiinnostuksen mukaista kohdentamista verkkosivujen käyttäjän mukaan.

Google AdSensen käyttö mahdollistaa räätälöityjen mainosten näyttämisen sivuillamme.

Google AdSenseä käytettäessä käytetään evästeitä, jotka asetetaan käyttäjän päätelaitteelle siten, että Google voi analysoida sitä, miten verkkosivuillamme kävijät käyttävät sivustoamme. Aina käytäessä sivustollamme tai jollakin sen alasivulla, jolla on käytössä Google AdSense, käyttäjän verkkoselainta pyydetään lähettämään Googlelle henkilötietoja, kuten esim. IP-osoite. Näin Google pystyy muun muassa määrittämään kävijöiden alkuperän ja suorittamaan sen perusteella provisiolaskelmia.

Google AdSense asettaa lisäksi ns. web bugin eli verkkosivulle upotettavan pikkukuvan voidakseen analysoida lokitiedostoja tilastollista analysointia varten. Näiden analyysien pohjalta Google voi esim. selvittää, milloin ja kuinka kauan sivusto on käyttäjällä ollut auki ja mitä linkkejä käyttäjä on napsauttanut. Samalla voidaan seurata verkkosivustomme kävijävirtaa.

Kun päätelaitteelle on asetettu Google AdSense -eväste, käyttäjästä lähetetään henkilötietoja, kuten IP-osoite ja muita tietoja, joita tarvitaan näytettyjen verkkosisältöjen kartoittamiseen ja laskuttamiseen, Googlen palvelimille, jotka sijaitsevat pääosin Yhdysvalloissa. Lisäksi Google mahdollisesti siirtää näitä tietoja myös kolmansille osapuolille. Palveluntarjoajan kanssa on solmittu tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus.

Jos sinulla on Google-tili, Google voi myös yhdistää seurannasta saadut tiedot tiliisi.

Lisätietoja siitä, miten Google käsittelee tietoja, saat seuraavasta linkistä: https://www.google.fi/intl/fi/adsense/start/ ja Googlen tietosuojasta voit lukea täältä: www.google.com/privacy/ads/.

Google-työkalujen käyttö perustuu suostumukseesi tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan 1 a mukaisesti. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa napsauttamalla linkkiä https://adssettings.google.com. Peruutus koskee vain sitä laitetta ja selainta, jolle eväste on asetettu, ja sinun on tarvittaessa tehtävä sama toimenpide kaikissa laitteissasi. Jos poistat opt out -evästeen, sinulta pyydetään uudelleen lupaa tietojen siirtämiseen.

Voit lisäksi määrittää selaimesi siten, että estät kolmansien osapuolten mainokset. Myös yleisimpiin selaimiin käyvän lisäosan, jonka avulla voit estää pysyvästi Googlen seurannan, voit ladata ja asentaa laitteellesi osoitteesta https://support.google.com/ads/answer/7395996.

17. Yhteisöpalveluiden lisäosat

Tällä verkkosivustolla on käytössä erilaisia yhteisöpalvelujen lisäosia, esimerkiksi Facebookin Tykkää-painike ja eri yhteisöpalvelujen jakopainikkeita.

Heti kun käytät upotettua yhteisöpalvelun lisäosaa, tämä muodostaa suoran yhteyden kyseiseen yhteisöpalveluun. Laajennuksen sisältö lähetetään tällöin kyseisestä yhteisöpalvelusta suoraan selaimeesi ja tämä yhdistyy verkkosivustoon.

Tämän laajennuksen liittäminen tapahtuu verkkosivustollamme käyttäen nk. Shariff-ratkaisua, jonka on kehittänyt tietokonelehti c’t. Tämä tarkoittaa:

Tavanomaiset sosiaalisen median lisäosat lähettävät käyttäjätietoja aina, kun sivu avataan, ja tarjoavat näin yhteisöpalveluille tarkkaa tietoa selailukäyttäytymisestäsi (käyttäjän seuranta). Sinun ei tällöin tarvitse olla kirjautuneena palveluun eikä olla palvelun jäsen.

Shariffin sosiaalisen median lisäosat muodostavat suoran yhteyden yhteisöpalvelun ja sivustolla kävijän välille vasta, kun jälkimmäinen aktiivisesti napsauttaa painiketta. Lisätietoja osoitteesta www.heise.de.

Aktivoimalla asianomaisen painikkeen annat suostumuksesi tietojen keräämiseen ja välittämiseen asianomaiselle yhteisöpalvelulle. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa asianomaisen yhteisöpalvelun verkkosivulla.

Kun laajennus otetaan käyttöön, asianomainen yhteisöpalvelu saa tiedon, että olet avannut verkkosivustomme asianomaisen sivun. Jos olet kirjautuneena yhteisöpalveluun, tämä voi yhdistää käyntisi kyseisestä hetkestä alkaen käyttäjätiliisi, vaikka et painaisi painiketta toista kertaa. Jos olet vuorovaikutuksessa lisäosan kanssa, esim. painat toistamiseen Tykkää-painiketta tai kirjoitat kommentin, selaimesi lähettää asianomaisen tiedon suoraan kyseiselle yhteisöpalvelulle, jonne se tallennetaan.

Vaikka sinulla ei olisi tiliä, asianomainen palvelu voi kerätä sinusta tietoja, kuten IP-osoitteen.

Jos et halua, että yhteisöpalvelu kerää tietoja verkkosivustomme kautta, sinun on ennen verkkosivullamme käyntiä kirjauduttava ulos yhteisöpalvelusta. Lisäksi voit myös asentaa selaimeen lisäosana asianomaisen eston.

Muistutamme, että sosiaalisen median lisäosia käytettäessä tiedot lähetetään pääsääntöisesti Yhdysvaltoihin tai muihin EU:n ulkopuolisiin maihin. Kunkin palveluntarjoajan kanssa on solmittu tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus.

a) Twitter-yhteisöpalvelun lisäosien integrointi

Sivustomme käyttää Twitter-yhteisöpalvelun lisäosaa (tässä: Twitter-painiketta), jonka toimittaa Twitter International Company, The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Ireland (Twitter).

Kun käyt jollakin sivustomme sivulla, jolla on tällainen painike, voidaan painiketta käyttämällä muodostaa suora yhteys Twitterin palvelimille. Twitter lähettää painikkeen sisällön suoraan selaimeesi ja yhdistää tämän verkkosivustoon. Emme näissä tapauksissa voi vaikuttaa siihen, mitä tietoja Twitter painikkeella kerää, mutta oletamme, että mm. IP-osoitteen.

Tiedot tiedonkeruun tarkoituksesta ja soveltamisalasta sekä tietojen jatkokäsittelystä ja tietojen käytöstä Twitterin toimesta sekä oikeuksistasi ja mahdollisuuksistasi suojella yksityisyyttäsi saat Twitterin tietosuojaohjeista, joihin pääset seuraavasta linkistä: https://twitter.com/en/privacy.

b) Instagram-yhteisöpalvelun lisäosien integrointi

Tämä sivusto käyttää yhteisöpalvelu Instagramin lisäosaa (tässä: Insta-painike), jonka toimittaa Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Facebook).

Kun käyt jollakin sivustomme sivulla, jolla on tällainen painike, voidaan painiketta käyttämällä muodostaa suora yhteys Facebookin palvelimille. Facebook lähettää painikkeen sisällön suoraan selaimeesi ja yhdistää tämän verkkosivustoon. Emme näissä tapauksissa voi vaikuttaa siihen, mitä tietoja Facebook painikkeella kerää, mutta oletamme, että mm. IP-osoitteen.

Tiedot tiedonkeruun tarkoituksesta ja soveltamisalasta sekä tietojen jatkokäsittelystä ja tietojen käytöstä Facebookin toimesta sekä oikeuksistasi ja mahdollisuuksistasi suojella yksityisyyttäsi saat Facebookin tietosuojaohjeista, joihin pääset seuraavan linkin kautta: https://help.instagram.com/519522125107875.

c) Yhteisöpalvelu LinkedInin lisäosan integrointi

Sivustomme käyttää yhteisöpalvelun LinkedIn (tässä: LinkedIn-lisäosa) lisäosaa, jonka toimittaa LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (LinkedIn).

Kun käyt jollakin sivustomme sivulla, jolla on tällainen painike, voidaan painiketta käyttämällä muodostaa suora yhteys LinkedInin palvelimille. LinkedIn lähettää painikkeen sisällön suoraan selaimeesi ja yhdistää tämän verkkosivustoon. Emme näissä tapauksissa voi vaikuttaa siihen, mitä tietoja LinkedIn painikkeella kerää, mutta oletamme, että mm. IP-osoitteen.

Tiedot tiedonkeruun tarkoituksesta ja soveltamisalasta sekä tietojen jatkokäsittelystä ja tietojen käytöstä LinkedInin toimesta sekä oikeuksistasi ja mahdollisuuksistasi suojella yksityisyyttäsi saat LinkedInin tietosuojaohjeista, joihin pääset seuraavan linkin kautta: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Linkin https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls kautta voit peruuttaa tietojesi käytön mainostarkoituksiin ja muihin LinkedIn-palveluihin.

d) Yhteisöpalvelu Pinterestin lisäosan integrointi

Sivustomme käyttää yhteisöpalvelu Pinterestin lisäosaa (tässä: Pinterest-lisäosa), jonka toimittaa Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland (Pinterest).

Kun käyt jollakin sivustomme sivulla, jolla on tällainen painike, voidaan painiketta käyttämällä muodostaa suora yhteys Pinterestin palvelimille. Pinterest lähettää painikkeen sisällön suoraan selaimeesi ja yhdistää tämän verkkosivustoon. Emme näissä tapauksissa voi vaikuttaa siihen, mitä tietoja Pinterest painikkeella kerää, mutta oletamme, että mm. IP-osoitteen.

Tiedot tiedonkeruun tarkoituksesta ja soveltamisalasta sekä tietojen jatkokäsittelystä ja tietojen käytöstä Pinterestin toimesta sekä oikeuksistasi ja mahdollisuuksistasi suojella yksityisyyttäsi saat Pinterestin tietosuojaohjeista, joihin pääset seuraavan linkin kautta: https://policy.pinterest.com/fi/privacy-policy.

e) Yhteisöpalvelu Xingin lisäosan integrointi

Verkkosivustomme käyttää yhteisöpalvelu Xingin lisäosaa (tässä: Xing-lisäosa), jonka toimittaa New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany (Xing).

Kun käyt jollakin sivustomme sivulla, jolla on tällainen painike, voidaan painiketta käyttämällä muodostaa suora yhteys Xingin palvelimille. Xing lähettää painikkeen sisällön suoraan selaimeesi ja yhdistää tämän verkkosivustoon. Emme näissä tapauksissa voi vaikuttaa siihen, mitä tietoja Xing painikkeella kerää, mutta oletamme, että mm. IP-osoitteen.

Tiedot tiedonkeruun tarkoituksesta ja soveltamisalasta sekä tietojen jatkokäsittelystä ja tietojen käytöstä Xingin toimesta sekä oikeuksistasi ja mahdollisuuksistasi suojella yksityisyyttäsi saat Xingin tietosuojaohjeita, jotka löytyvät seuraavasta osoitteesta: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

f) Videoportaali YouTuben lisäosan integrointi

Sivustomme käyttää videoportaali YouTuben lisäosaa (tässä: YouTube-lisäosa), jonka toimittaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Google).

Kun käyt jollakin sivustomme sivulla, jolla on tällainen lisäosa, voidaan lisäosaa käyttämällä muodostaa suora yhteys Googlen palvelimille. Google lähettää avatun videon suoraan selaimeesi ja yhdistää tämän verkkosivustoon. Lisäksi YouTube-palvelimelle ilmoitetaan, millä sivullamme olet käynyt.

Tiedot tiedonkeruun tarkoituksesta ja soveltamisalasta sekä tietojen jatkokäsittelystä ja tietojen käytöstä Googlen toimesta sekä oikeuksistasi ja mahdollisuuksistasi suojella yksityisyyttäsi saat Googlen tietosuojaohjeista, joihin pääset seuraavan linkin kautta: https://www.google.fi/intl/fi/policies/privacy.

g) Videoportaali Vimeon lisäosan integrointi

Verkkosivustomme käyttää videoportaali Vimeon lisäosaa (tässä: Vimeo-lisäosa), jota ylläpitää Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (Vimeo).

Kun käyt jollakin sivustomme sivulla, jolla on tällainen lisäosa, voidaan lisäosaa käyttämällä muodostaa suora yhteys Vimeon palvelimille. Vimeo lähettää avatun videon suoraan selaimeesi ja yhdistää tämän verkkosivustoon. Lisäksi Vimeo-palvelimelle ilmoitetaan, millä sivullamme olet käynyt.

Vimeon keräämien, käsittelemien ja käyttämien tietojen tarkoitus ja laajuus selviää Vimeon tietosuojaselosteesta osoitteesta https://vimeo.com/privacy. Yksityisyyden suojaamiseksi voit muuttaa asetuksia seuraavasta linkistä: https://vimeo.com/cookie_policy.

18. Upotetut kuvat

Sivustollemme on upotettu kuvia, jotka toimittaa Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ireland.

Getty Images -sisältöjen upotus tehdään siten, että omalle verkkosivustolle integroidaan nk. upotuskoodi (html-koodi). Tämä upotuskoodi varmistaa, että verkkosivustoa ladattaessa ladataan myös halutut kolmannen osapuolen sisällöt ulkoiselta palvelimelta ja näytetään verkkosivuilla kävijälle. Nämä kolmannen osapuolen sisällöt ladataan siis samanaikaisesti kuin oma verkkosivusto.

Jotta ulkoinen palvelin voi toimittaa pyydetyt sisällöt käyttäjälle, tälle on välitettävä kulloisenkin käyttäjän IP-osoite, jotta ulkoisen palvelimen operaattori voi saada tämän käyttöönsä ja tarvittaessa käyttää omiin tarkoituksiinsa. Lisäksi Getty Images voi kerätä muita tietoja, kuten esim. sivun, jolta pyyntö tuli, käytetyn selaimen tyypin ja selaimen kielen.

Huomaa, että uvex group ei voi vaikuttaa siihen, mitä tietoja Getty Images kerää IP-osoitteen lisäksi käyttäessään näitä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Tarkempia tietoja Getty Imagesin kuvien upotuksesta saat verkkosivulta https://www.gettyimages.fi/resources/embed?language=en-US, tietoja Getty Imagesin keräämistä tiedoista ja niiden käytöstä saat Getty Imagesin tietosuojaselosteesta, jonka näet seuraavasta linkistä: https://www.gettyimages.fi/company/privacy-policy.

19. Verkkokirjasimet

Sivustomme käyttää sen yhdenmukaisen ulkonäön takaamiseksi nk. verkkokirjasimia eli kirjasimia, jotka selain lataa sivua avattaessa ulkoisesta lähteestä ja tallentaa selaimen välimuistiin. Näin varmistetaan, että sivustomme näkyy käytetystä selaimesta riippumatta kaikilla päätelaitteilla yhtenäisenä ja helposti luettavana.

Käyttämämme kirjasimet toimittaa Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg (Monotype), sivuston www.fonts.com ylläpitäjänä.

Jotta verkkokirjasimet voidaan ladata ja näyttää, on selaimen muodostettava yhteys fonts.comin palvelimille. Näin palveluntarjoaja saa tietoonsa IP-osoitteen, josta selaimesi avasi verkkosivustomme.

Oikeusperusta verkkokirjasinten käytölle on tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohta 1 alakohta f (oikeutettu etu).

Jos selain ei tue verkkokirjasinten näyttämistä, käytetään päätelaitteen oletuskirjasinta, mikä voi heikentää ulkoasun laatua.

Monotype on julkaissut verkkosivuillaan lisätietoja fonts.comin tietojenkäsittelystä: www.fonts.com/info/legal ja www.fonts.com/info/legal/privacy

Huomaa, että uvex group ei voi vaikuttaa siihen, käsitteleekö fonts.com ja miten tietojasi omiin käyttötarkoituksiinsa.

20. Linkit sosiaaliseen mediaan

Verkkosivustoltamme löydät linkit sellaisiin sosiaalisen median palveluihin kuin Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest ja Instagram. Linkit sosiaalisen median palveluihin tunnistat kunkin yrityksen logosta. Kun napsautat näitä linkkejä, pääset uvex groupin kyseisen sosiaalisen median palvelun sivulle. Sosiaalisen median palvelun linkkiä napsauttamalla muodostat yhteyden sosiaalisen median palvelun palvelimille. Samalla sosiaalisen median palvelun palvelimille välitetään tieto, että olet käynyt verkkosivustollamme. Lisäksi sosiaalisen median palveluntarjoajalle siirretään muita tietoja. Näitä ovat esimerkiksi:

 • sen verkkosivun osoite, jolla aktivoitu linkki sijaitsee
 • verkkosivun avaamisen ja linkin aktivoinnin päiväys ja kellonaika
 • tiedot käytetystä selaimesta ja käyttöjärjestelmästä
 • IP-osoite.

Jos olet linkin aktivoimisajankohtana kirjautuneena sisään sosiaalisen median palveluun, sosiaalisen median palveluntarjoaja voi pystyä määrittämään siirrettyjen tietojen avulla käyttäjätunnuksesi sekä mahdollisesti jopa oikean nimesi ja yhdistämään nämä tiedot henkilökohtaiseen sosiaalisen median käyttäjätiliisi. Voit estää tämän mahdollisuuden henkilökohtaisen käyttäjätilin liittämisestä kirjautumalla etukäteen ulos tililtäsi.

Sosiaalisen median palveluiden palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa tai muissa Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa. Sosiaalisen median palveluntarjoaja voi siksi käsitellä tietoja myös Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa. Huomaa, että yrityksiä koskee näissä maissa tietosuojalainsäädäntö, joka ei tarjoa yleisten henkilöä koskevien tietojen osalta yhtä kattavaa suojaa kuin Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Huomaa, että yrityksemme ei pysty vaikuttamaan sosiaalisen median palveluntarjoajan tietojen käsittelyn laajuuteen, tyyppiin eikä tarkoitukseen. Lisätietoja tietojesi käsittelystä verkkosivustolle yhdistettyjen sosiaalisen median palveluiden toimesta saat kunkin sosiaalisen median tietosuojalausekkeista.

21. Linkit muihin palveluntarjoajiin

Verkkosivustomme sisältää myös – selvästi tunnistettavia – linkkejä muiden yritysten verkkosivuille. Kun linkit johtavat muiden palveluntarjoajien sivuille, emme pysty vaikuttamaan kyseisten sivujen sisältöihin. Siksi emme voi vastata näiden sivujen sisällöistä. Näiden sivujen palveluntarjoaja tai operaattori on aina vastuussa näiden linkkien sisällöstä.

Linkitetyiltä sivustoilta on tarkastettu linkitettäessä, etteivät ne ole lainvastaisia tai loukkaa lakisääteisiä oikeuksia. Laitonta sisältöä ei linkitettäessä havaittu. Jatkuva linkitysten valvonta ei kuitenkaan ole mahdollista ilman konkreettisia todisteita oikeuksien rikkomisesta. Saadessamme tiedon tällaisten linkkien mahdollisesta lainvastaisuudesta, poistamme ne välittömästi.

22. Verkkosisällöt ja lapset

Alle 16-vuotiaat eivät saa lähettää meille omia henkilötietojaan tai suostumustaan ilman holhoojan lupaa. Kehotamme vanhempia ja holhoojia osallistumaan lasten verkkotoimintoihin ja verkossa oleviin kiinnostuksen kohteisiin.

23. Tietosuojaseloste / sosiaalisen median tietosuojaa koskevia ohjeita

Uvex group on edustettuna sosiaalisessa mediassa, ensisijaisesti Facebookissa, Instagramissa, YouTubessa, Xingissä, Pinterestissä ja LinkedInissä. Siltä osin kuin pystymme vaikuttamaan tietojesi käsittelyyn, varmistamme, että voimassa olevia tietosuojamääräyksiä noudatetaan.

Seuraavassa on tärkeimmät tiedot tietosuojasta eri sosiaalisen median kanavissa.

a) Rekisterinpitäjien nimet ja osoitteet

Yrityksen sivuista sosiaalisen median kanavissa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden tietosuojalainsäädännöllisten määräysten tarkoittamassa mielessä vastaa uvex groupin lisäksi

 • Facebook:

      Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland 

 • Instagram:

      Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

 • YouTube:

      Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

 • Xing:

      New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany

 • Pinterest:

      Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

 • LinkedIn:

      LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Näitä alustoja ja niiden toimintoja käytät omalla vastuullasi. Tämä koskee erityisesti interaktiivisten toimintojen (kuten kommentointien, jakamisten, arviointien) käyttöä.

Huomaathan, että samalla tietojasi voidaan käsitellä Euroopan unionin alueen ulkopuolella. Kaikkien palveluntarjoajien kanssa on solmittu tarvittavat tietosuojaoikeudelliset sopimukset.

b) Tarkoitus ja oikeusperusta

Ylläpidämme itse fanisivustoja, jotta voimme kommunikoida kävijöiden kanssa ja samalla tiedottaa omista valikoimistamme.

Lisäksi keräämme tietoja tilastotarkoituksissa voidaksemme kehittää ja optimoida sisältöjä sekä tehdäksemme tarjonnastamme kiinnostavampaa. Tähän tarvittavat tiedot (esim. sivun avausten kokonaismäärä, sivuaktiivisuus ja kävijöiden toimittamat tiedot, vuorovaikutus) yhteisöpalvelut valmistelevat ja toimittavat käyttöömme. Niiden kokoamiseen ja esittämiseen emme voi vaikuttaa.

Sosiaalisten medioiden palveluntarjoajien lisäksi myös uvex group käyttää henkilötietojasi markkinointitutkimus- ja mainostustarkoituksiin. Näin on mahdollista, että esim. käyttökäyttäytymisen ja näin ilmi tulevien kiinnostuksen kohteiden perusteella luodaan käyttäjäprofiileja. Näin voidaan muun muassa yhdistää sinuun kiinnostuksiasi vastaavia mainoksia alustojen sisä- ja ulkopuolella. Tätä tarkoitusta varten tietokoneellesi tallennetaan yleensä evästeitä. Tästä riippumatta käyttäjäprofiileihisi voidaan tallentaa myös tietoja, joita ei kerätä suoraan päätelaitteiltasi. Tiedot tallennetaan ja analysoidaan eri laitteista, mikä koskee erityisesti, mutta ei ainoastaan, tapausta, jossa olet rekisteröitynyt jäseneksi ja olet kirjautuneena sisään asianomaisille alustoille.

Tämän lisäksi me emme kerää mitään henkilötietoja.

Henkilötietojesi käsittely uvex groupin toimesta perustuu sen tehokkaaseen tiedottamiseen ja viestintään liittyvään oikeutettuun etuun tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaisesti.

Jos sinulta pyydetään suostumusta tietojen käsittelyyn, toisin sanoen jos vahvistat hyväksyväsi tietojen käsittelyn painamalla painiketta tai vastaavaa (opt in), käsittelyn oikeusperustan muodostaa tietosuoja-asetuksen artikla 6 kohta 1 alakohta a.

c) Oikeutesi/vastustusmahdollisuutesi

Jos olet yhteisöpalvelun jäsen etkä halua, että palvelu kerää tietoja käynneistäsi sivustollamme ja yhdistää niitä kyseisen palvelun tallentamiin jäsentietoihin, sinun on

 • ennen fanisivulla käyntiä kirjauduttava ulos palvelusta
 • poistettava laitteellasi olevat evästeet ja
 • suljettava selain ja käynnistettävä se uudelleen.

Kun kirjaudut palveluun uudelleen sisään, olet edelleen tunnistettavissa tiettynä käyttäjänä.

Tarkempia tietoja tietojen käsittelystä ja käsittelyn vastustamisoikeuksista (opt out) saat seuraavista linkeistä:

 • Facebook:

Tietosuojaseloste: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ja http://www.youronlinechoices.com/fi/

 • Instagram:

Tietosuojaseloste: https://help.instagram.com/519522125107875
Opt out: https://thenai.org/opt-out ja http://www.youronlinechoices.com/fi

 • YouTube:

Tietosuojaseloste: https://policies.google.com/privacy
Opt out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ja http://www.youronlinechoices.com/fi/

 • Xing:

Tietosuojaseloste: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Opt out: http://www.youronlinechoices.com/fi/

 • Pinterest:

Tietosuojaseloste: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Opt out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Tietosuojaseloste: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy ja http://www.youronlinechoices.com/fi/

Kaikkiaan sinulla on seuraavat oikeudet omien henkilötietojesi käsittelyssä:

oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus oikaista tietoja, oikeus poistaa tietoja, oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä, oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, oikeus siirtää tietoja sekä oikeus valittaa henkilötietojen lainvastaisesta käsittelystä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Koska uvex groupilla ei kuitenkaan ole täyttä pääsyä henkilötietoihisi, sinun on oikeuksiasi käyttääksesi otettava suoraan yhteyttä sosiaalisen median palveluntarjoajaan, jolla on pääsy henkilötietoihisi ja joka voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ja antaa tietoja.

Jos tarvitset tässä apua, yritämme luonnollisesti olla avuksi. Ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme, jonka yhteystiedot on annettu edellä.

d) Tietoa tekijänoikeuksista

Jos haluat julkaista kuvia, tekstiä, kaavioita, videoita, musiikkia jne. sivuillamme, sinun on oltava tietoinen siitä, että tämä antaa mahdollisesti kaikki oikeudet yhteisöpalvelulle, mistä sinulle voi olla oikeudellisia seuraamuksia tapauksissa, joissa sinulla itselläsi ei ole näihin tekijänoikeuksia tai et ole oikeuksien omistaja.