Uvex groupin tietosuojaseloste

Toivotamme sinut tervetulleeksi verkkosivustollemme ja arvostamme kiinnostustasi yritystämme kohtaan. Me – UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG ja siihen kuuluvat yritykset (jäljempänä uvex group) – suhtaudumme henkilötietojesi suojaamiseen hyvin vakavasti. Käsittelemme tietojasi sovellettavien henkilötietojen suojaa koskevien lakien, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja meitä koskevan maakohtaisen täytäntöönpanolainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme kattavasti, miten uvex group käsittelee henkilötietojasi, sekä henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan niitä tietoja, jotka mahdollistavat luonnollisen henkilön tunnistamisen. Näitä ovat erityisesti nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä IP-osoite.

Anonyymit tiedot ovat puolestaan tietoja, joiden perusteella ei voida päätellä käyttäjän henkilöllisyyteen liittyviä tietoja.

1. Rekisterin pitäjä

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Germany
Puh: +49(0)911-9736-0
S-posti: datenschutz@uvex.de 
Verkkosivusto: www.uvex.de

2. Yhteydenotto tietosuoja-asioissa

Kaikkien uvex groupin Saksassa päämajaansa pitävien yritysten tietosuojavastaavan yhteystiedot:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Germany
Puh: +49(0)911-9736-0
S-posti: datenschutz@uvex.de
Verkkosivusto: www.uvex.de

3. Oikeutesi rekisteröitynä

Seuraavassa kerromme oikeuksistasi rekisteröitynä käyttäjänä. Rekisteröidyn oikeudet on määritetty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikloissa 15–22. Näitä ovat:

 • tiedonsaantioikeus (tietosuoja-asetuksen artikla 15)
 • oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen artikla 17)
 • tietojen oikaisemisoikeus (tietosuoja-asetuksen artikla 16)
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen artikla 20)
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen artikla 18)
 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä (tietosuoja-asetuksen artikla 21).

Kun haluat käyttää näitä oikeuksiasi, ota yhteyttä osoitteeseen datenschutz@uvex.de.

Tietosuojavastaavan puoleen voit kääntyä myös, jos sinulla on kysyttävää tietojen käsittelystä yhtiössämme tai haluat peruuttaa antamasi tietojen käsittelysuostumuksen. Lisäksi sinulla on oikeus valittaa tietojen käsittelystä tietosuojan valvontaviranomaiselle.

4. Tietojen käsittelyn vastustusoikeus

Huomaa tietojen käsittelyn vastustusoikeuden osalta seuraavaa:

Käsitellessämme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksessa sinulla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä milloin tahansa ilman erillisiä perusteluja. Tämä koskee myös profilointia silloin, kun se liittyy suoramarkkinointiin.

Jos ilmoitat vastustavasi henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksessa, emme enää käsittele niitä tässä tarkoituksessa. Vastustamisesta voit ilmoittaa maksutta ja epämuodollisesti, mieluiten osoitteeseen: datenschutz@uvex.de.

Siinä tapauksessa, että käsittelemme tietojasi suojaamaan oikeutettuja etujamme, voit milloin tahansa vastustaa tietojen käsittelyä erityistilanteestasi johtuvista syistä; tämä koskee myös näihin määräyksiin perustuvaa profilointia.

Tämän jälkeen emme käsittele enää henkilötietojasi, ellei käsittelyyn ole olemassa erittäin tärkeä ja perusteltu syy, joka menee sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi edelle, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimisessa, esittämisessä tai puolustamisessa.

5. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Henkilötietojesi käsittelyssä noudatamme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määräyksiä sekä kaikkia muita tietosuojaa koskevia lainsäädännöllisiä määräyksiä.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta ilmenee tietosuoja-asetuksen artiklasta 6.

Käytämme tietojasi liiketoimintasuhteen aloittamiseen, sopimus- ja lainsäädäntöpohjaisten velvollisuuksiemme täyttämiseen, sopimussuhteen toimeenpanemiseen, tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen sekä asiakassuhteen vahvistamiseen, mikä voi tarkoittaa myös markkinointitarkoituksessa tehtävää analysointia sekä suoramainontaa.

Suostumuksesi tietojen käsittelyyn voi tarkoittaa myös erikseen myönnettyä tietosuojaoikeudellista lupaa. Kun pyydämme lupaasi, kerromme, missä tarkoituksessa tietojasi käsitellään, sekä oikeudestasi peruuttaa käsittelylupa.

Jos suostumus koskee erityisten henkilötietoryhmien käsittelyä, kerromme tästä lupaa pyytäessämme erikseen. Tietosuoja-asetuksen artiklan 9 mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä käsitellään vain silloin, kun se on lainsäädännön perusteella välttämätöntä ja kun ei ole syytä olettaa, että sinun oikeutettu etusi estäisi tällaisen käsittelyn.

Tietyissä tapauksissa tietojesi käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaiseen oikeutettuun etuun. Tällöin tietoja käsitellään vain, kun sen tarkoituksena on turvata omat oikeutetut etumme ja kolmansien osapuolten oikeutetut edut eikä etuja punnittaessa sinun etusi, perusoikeutesi ja -vapautesi mene tämän edelle.

6. Tietojen luovuttaminen edelleen

Luovutamme tietojasi edelleen vain lakisääteisten määräysten puitteissa tai antamasi suostumuksen perusteella. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädäntö pakota meitä tähän (esim. luovuttamaan ulkopuolisille tahoille, kuten valvontaviranomaisille tai lainvalvontaviranomaiselle).

7. Tietojen vastaanottajat/vastaanottajaryhmät

Varmistamme yhtiössämme, että vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat henkilötietojasi sopimuksellisten ja lakisääteisten velvoitteidensa täyttämiseksi, pääsevät tietoihisi käsiksi. UVEX Groupissa asia koskee seuraavia yhtiöitä:

 • UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
 • UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
 • UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
 • FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG
 • HIPLOCK GmbH
 • ALPINA SPORTS GmbH

Tietojen luovuttaminen voi olla tarpeen esimerkiksi kun haet keskitetyn hakuportaalin kautta työpaikkaa konsernin toisessa yhtiössä. Sisäisten prosessiemme ja teknisen tuen analysointia varten tietoja luovutetaan yhtiölle UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG, minkä lisäksi markkinointianalyysidata luovutetaan yllä mainituille yhtiöille. Tietojen luovuttamisen yhteydessä myös henkilötietoja voidaan luovuttaa.

Tietyissä tapauksissa palveluntarjoajat tukevat osastojamme velvoitteidensa toteuttamisessa. Jokaisen palveluntarjoajan kanssa on solmittu tietosuojamääräysten mukainen sopimus.

8. Tietojen siirto kolmansiin maihin / aie siirtää tietoja kolmansiin maihin

Tietoja luovutetaan kolmansiin maihin (Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin) vain, jos se on tarpeen sopimussuhteen toteuttamiseksi tai jos lainsäädäntö sitä edellyttää tai jos olet antanut meille suostumuksesi tietojen luovuttamiseen.

Luovutamme henkilötietoja palveluntarjoajille ja konsernin yhtiöille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueen ulkopuolella, muun muassa Yhdysvalloissa. Löydät luettelon työkaluista/palveluntarjoajista, mukaan lukien niiden sijaintitiedot, kohdasta 16 Käytetyt työkalut.

Kaikkien palveluntarjoajien kanssa on solmittu tietosuojamääräysten mukainen sopimus.

9. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan kulloisenkin sopimuksen hoitamiseen. Huomaa, että monet säilytysajat edellyttävät sitä, että tietoja säilytetään (on säilytettävä) senkin jälkeen. Tämä koskee erityisesti kauppaoikeudellisia ja verolainsäädännöllisiä säilytysvaatimuksia (esim. kauppalaki, verolainsäädäntö jne.). Ellei muita säilytysvaatimuksia ole, tiedot poistetaan tarkoituksen saavuttamisen jälkeen rutiininomaisesti.

Tämän lisäksi voimme säilyttää tietoja, jos olet antanut meille tähän suostumuksesi tai jos mahdollisten oikeudellisten riitojen tapauksessa käytämme niitä todistusaineistona noudattaen oikeudellisia vanhentumisaikoja, jotka voivat olla enimmillään jopa kolmekymmentä vuotta, yleisimmin vanhentumisaika on kuitenkin kolme vuotta.

10. Tietojen suojattu siirto

Suojataksemme tallentamamme tiedot parhaalla mahdollisella tavalla tahattomalta ja tahalliselta manipuloinnilta, häviämiseltä, tuhoutumiselta ja luvattomalta käytöltä, käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia. Turvallisuustasoja tarkistetaan jatkuvasti yhteistyössä tietoturva-asiantuntijoiden kanssa ja sopeutetaan uusiin turvallisuusvaatimuksiin.

Tietojen siirto verkkosivustollemme ja -sivustoltamme tapahtuu aina salatusti. Siirtoprotokollana sivuillamme on käytössä https ja käytössä on aina ajantasainen salausprotokolla.

Lisäksi aina on mahdollista käyttää myös muita viestintäkanavia (esim. postipalveluita).

11. Tietojen antamisvelvollisuus

Eri henkilötiedot ovat välttämättömiä sopimusvelvoitteiden perustamista, toteuttamista ja lopettamista sekä oikeudellisten velvoitteiden täyttämistä varten. Sama koskee verkkosivustoamme ja sen eri toimintojen käyttöä.

Tietyissä tapauksissa tietoja on myös kerättävä ja saatettava käyttöön lain näin edellyttäessä. Huomaa, että tekemäsi tiedustelun ja sen täytäntöönpanon taustalla olevaa velvollisuussuhdetta ei voida käsitellä ilman näitä tietoja.

12. Tietoluokat ja -lähteet ja tietojen alkuperä

Se, mitä tietoja käsittelemme, riippuu asiayhteydestä: Tämä riippuu siitä, teetkö tilauksen verkossa tai teetkö tarjouspyynnön yhteydenottolomakkeellamme, lähetätkö meille hakemuksen vai reklamaation.

Huomaa, että voimme antaa tietoja käyttöön eri käsittelytilanteissa mahdollisesti myös eriteltynä asianomaiseen käsittelypaikkaan, esimerkiksi ladattaessa hakulomakkeita sivustollemme tai tehtäessä yhteydenottopyyntöjä.

12.1 Verkkosivuillamme käynneistä kerättävät ja käsiteltävät tiedot

 • Internet-palveluntarjoaja
 • Tiedot internetsivulta, jolta siirryt yrityksemme internetsivuille (ns. "lähettävä sivu")
 • Käytetty selain ja käytetty käyttöjärjestelmä
 • Internet-palvelutarjoajan tarjoama IP-osoite
 • Pakolliset tiedot, välitetty datamäärä, lataukset / tiedon vienti
 • Tiedot internetsivuilta, kun vierailet sivuillamme, mukaan lukien päiväys ja kellonaika.

Tietojen käsitteleminen on teknisesti tarpeen, jotta internetsivumme sisältö näkyy tarkoituksenmukaisesti päätelaitteellasi. IP-osoitteen kerääminen ja tallentaminen istunnon ajaksi on välttämätöntä. Sama koskee myös muita tietoja, joiden käsittely on välttämätöntä, jotta internetsivumme näytetään sinulle oikein. Tietojen tallentaminen ns. lokitietoihin palvelee myös sivujen optimointia, niiden toimivuuden varmistamista, käytön turvallisuuden varmistamista ja oikeussuojaa (esim. internetsivuihin kohdistuvien hyökkäysten havaitseminen ja niiltä puolustautuminen).

Oikeusperusta tietojen käsittelemiselle ja tietojen tilapäiselle tallentamiselle on oikeutettu etumme internetsivujen ylläpitäjänä (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 kohdan 1 alakohta f).

Tietojen tallennusaika on rajoitettu, ja tiedot poistetaan, kun tietoja ei enää tarvitse säilyttää käsittelytarkoituksiin. Jos tietoja kerätään, jotta internetsivumme näytetään sinulle oikein, tiedot poistetaan istunnon päätyttyä. Jos tiedot tallennetaan lokitietoihin, tiedot poistetaan tai anonymisoidaan 31 päivän kuluttua.

12.2 Yhteydenottopyynnön yhteydessä kerättävät ja käsiteltävät tiedot

Verkkosivustollamme on saatavana yhteydenottolomake, jonka kautta voit ottaa meihin yhteyttä sähköisesti. Jos otat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta, käsittelemme lomakkeessa antamiasi tietoja voidaksemme ottaa sinuun yhteyttä ja vastata kysymyksiisi ja pyyntöihisi.

Yhteydenottolomakkeessa pyydetään seuraavia tietoja:

 • Pyynnön tyyppi
 • Sukunimi, etunimi
 • Yritys ja tarvittaessa työntekijöiden määrä
 • Puhuttelusana
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Pyynnön sisältö

Tietotalouden ja tiedon välttämisen periaatteita noudatetaan, ja sinun tulee antaa vain ne tiedot, jotka me välttämättä tarvitsemme ottaaksemme sinuun yhteyttä (pakolliset tiedot). Näitä tietoja ovat pyynnön tyyppi, pyynnön sisältö, suku- ja etunimi sekä sähköpostiosoite. Pakolliset tiedot on merkitty symbolilla * (tähti).

Lisäksi IP-osoitettasi käsitellään teknisistä syistä ja oikeudellisen suojan takaamiseksi. Kaikki muut kentät eivät ole pakollisia ja niiden täyttäminen on vapaaehtoista (esim. kysymyksesi tarkempaan vastaamiseen).

Jotta voimme turvata tietojesi käsittelemisen luotettavalla tavalla, käytämme vaadittavia suojaustoimenpiteitä. Pyyntösi välitetään meille salattuna.

Mikäli otat meihin yhteyttä sähköpostitse, käsittelemme sähköpostiviestissä annetut henkilötiedot vain pyynnön käsittelyä varten. Mikäli et käytä tarjoamaamme yhteydenottolomaketta, tietoja ei tallenneta.

12.3 Rekisteröintiprosessin puitteissa käsiteltävät tiedot

Verkkosivustollamme tarjoamme käyttäjillemme mahdollisuuden rekisteröidä henkilötietojaan.

Tässä yhteydessä keräämme seuraavat tiedot:

 • titteli
 • sukunimi, etunimi
 • syntymäaika
 • toimitusosoite
 • laskutusosoite
 • asiakasnumero
 • arvonlisäverotunniste
 • henkilökunnan määrä
 • yhteyshenkilön tiedot
 • sähköpostiosoite.

Rekisteröintiä käytetään joko täyttämään kanssasi (verkkokauppamme kautta) tehty sopimus tai suorittamaan sopimusta edeltävät toimenpiteet tarvittaessa tai kun se on mahdollista, jos tarjolla on myös mahdollisuus asioida rekisteröitymättä.

Tässä on huomioitu tietojen minimointi- ja välttämisperiaate siten, että ainoastaan rekisteröintiin tarvittavat tiedot on merkitty pakollisiksi tähdellä (*). Näitä ovat esim. sähköpostiosoite ja salasana sekä salasanan toisto.

Verkkokaupastamme tilattaessa tarvitsemme sekä toimitusta että laskutusta varten tietoja (etunimi, sukunimi, osoite). Jos toimitusosoite on eri kuin laskutusosoite, tarvitsemme edellä mainittujen tietojen lisäksi toimitusosoitteen tiedot.

Rekisteröidyttäessä verkkosivustollemme tallennamme myös käyttäjän IP-osoitteen sekä rekisteröinnin päivämäärän ja kellonajan (tekniset taustatiedot). Rekisteröidy nyt -painiketta painamalla annat suostumuksesi käsitellä tietojasi.

Huomaathan: Valitsemasi salasana tallennetaan salattuna. Yrityksemme työntekijät eivät voi lukea tätä salasanaa. He eivät myöskään voi antaa sinulle salasanastasi mitään tietoja, mikäli unohdat salasanan.

Tässä tapauksessa voit käyttää Salasana unohtunut -toimintoa, joka lähettää sinulle automaattisesti uuden salasanan sähköpostitse. Työntekijöillämme ei ole oikeutta kysyä sinulta salasanaasi puhelimitse eikä kirjallisesti. Älä sen vuoksi koskaan kerro salasanaasi, jos sinulle esitetään tällaisia pyyntöjä.

Rekisteröidyttyäsi tietosi ovat tallennettuna tietokantaamme suojatussa asiakasosassa. Kun kirjaudut sivustollemme käyttäen sähköpostiosoitetta käyttäjätunnuksena ja salasanaa, kyseiset tiedot on tallennettu sivustollemme käyttämiisi toimintoihin (esim. tilauksiin verkkokaupastamme). Tehtyjä tilauksia voidaan seurata tilaushistoriassa. Täällä voit määrittää myös laskutus- ja toimitusosoitteen muutokset.

Rekisteröityneiden henkilöiden on mahdollista tehdä tilaushistoriassa vapaasti itse muutoksia/korjauksia laskutus- ja toimitusosoitteeseen. Myös asiakaspalvelumme voi tehdä muutokset/korjaukset pyynnöstäsi. Voit luonnollisesti myös lakkauttaa ja poistaa rekisteröintisi ja asiakastilisi. Ota tätä varten yhteyttä asiakaspalveluumme.

12.4 Uutiskirjeiden yhteydessä kerättävät ja käsiteltävät tiedot

Verkkosivuiltamme voi tilata maksuttoman uutiskirjeen.

Uutiskirjettä tilattaessa kerätään seuraavat tiedot:

 • sukunimi, etunimi
 • valinta ilmoittaudutko yksityishenkilönä, yritysasiakkaana, jälleenmyyjänä
 • sähköpostiosoite
 • internetpalveluntarjoajan määrittämä IP-osoite
 • upotetun web bugin analyysitiedot (uutiskirjeen avaamisajankohta, avatut linkit).

Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä annettua sähköpostiosoitetta ja nimeä käytetään personoitujen uutiskirjeiden lähettämiseen.

Tässä on huomioitu tietojen minimointi- ja välttämisperiaatteet siten, että vain sähköpostiosoite on merkitty pakolliseksi kentäksi. Uutiskirjettä tilattaessa käsitellään lisäksi myös IP-osoitettasi, kun se on teknisesti ja oikeusturvan kannalta välttämätöntä.

Uutiskirjeiden lähetyksessä sähköpostitse käytämme nk. toistetun suostumuksen menetelmää (double opt in). Tämä tarkoittaa sitä, että saat mainoksia sähköpostitse vain, jos olet erikseen vahvistanut, että haluat ottaa uutiskirjepalvelumme käyttöösi. Tämä tapahtuu siten, että lähetämme sinulle ilmoituksen sähköpostitse ja pyydämme vahvistamaan viestin sisältämää linkkiä napsauttamalla, että haluat vastaanottaa uutiskirjeen omaan sähköpostiosoitteeseesi.

Voit luonnollisesti aina peruuttaa tilauksen milloin tahansa uutiskirjeessä ilmoitetulla peruutustavalla ja siten peruuttaa suostumuksesi. Lisäksi voit milloin tahansa perua uutiskirjeen suoraan verkkosivujemme kautta.

Uutiskirjeeseemme on upotettu myös nk. web bug. Tämä on pieni graafinen elementti, joka on integroitu suoraan uutiskirjeeseen. Web bugin avulla on mahdollista seurata uutiskirjeen tavoittavuutta ja onnistumista tilastollisesti. Tällaisen analyysin tekemistä varten web bugin avulla kerätään seuraavia tietoja:

 • uutiskirjeen avaamisajankohta
 • uutiskirjeen kautta avatut linkit.

Web bugin käyttötarkoitus on optimoida uutiskirjeiden lähetysprosessi ja mukauttaa uutiskirjeiden sisältö vastaanottajien kiinnostuksen mukaan.

Uutiskirjeen tilatessasi annat samalla suostumuksesi web bugin käytölle. Kun perut uutiskirjeen peruutuslinkin tai verkkosivustomme kautta, myös web bugin avulla kerätyt tietosi poistetaan.

12.5 Verkkoblogissa kerättävät ja käsiteltävät tiedot

Verkkosivuillamme tarjoamme rekisteröityneille käyttäjille mahdollisuuden kommentoida blogikirjoituksiamme ja vastata kommentteihin.

Tässä yhteydessä kerätään seuraavat tiedot:

 • käyttäjän kommentti
 • kommentin antoajankohta
 • valittu käyttäjätunnus tai nimi
 • sähköpostiosoite
 • internetpalveluntarjoajan määrittämä IP-osoite.

Muistutamme, että blogiin tehdyissä kommenteissa näkyy käyttäjän valitsema käyttäjätunnus (pseudonyymi) ja kommentin antoajankohta.

IP-osoite tallennetaan tässä yhteydessä uvex groupin oikeusturvan vuoksi, mikäli kommentilla loukataan kolmansien osapuolten oikeuksia tai välitetään laitonta sisältöä.

Emme välitä blogin yhteydessä kerättyjä henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei tämä ole välttämätöntä lakisääteisten määräysten tai uvex groupin oikeudellisten vaatimusten toimeenpanemiseksi tai puolustamiseksi.

13. Maksujärjestelmät (tietosuoja-asetuksen artikla 6 kohta 1 alakohta a), luottotietojen kartoitus (tietosuoja-asetuksen artikla 6 kohta 1 alakohta f)

Verkkokaupassamme voit maksaa laskulla, luottokortilla, PayPalilla tai suoraveloituksena (SEPA-suoraveloitus). Tätä varten kerätään kulloinkin maksamisen kannalta välttämättömiä tietoja, jotta tilauksesi ja maksun välittäminen voidaan suorittaa. Lisäksi IP-osoitettasi käsitellään silloin, kun se on teknisesti tai oikeusturvan kannalta välttämätöntä.

Tässä on huomioitu tietojen minimointi- ja välttämisperiaate siten, että sinun tarvitsee antaa vain ne tiedot, joita ehdottomasti tarvitsemme maksun välittämiseen ja siten sopimuksen täyttämiseen tai joiden keräämiseen lainsäädäntö meidät velvoittaa.

Ilman näitä tietoja emme valitettavasti voi hyväksyä sopimusta, koska emme voi sitä toimeenpanna.

Käyttämämme maksujärjestelmä käyttää SSL-salattua yhteyttä tietojesi suojattuun siirtämiseen.

Maksaminen laskulla: Jos valitset verkkokaupassamme maksutavaksi laskun, tarkistamme luottotietosi. Tätä varten tarkistetaan luoton myöntämisen kannalta keskeiset tiedot Schufalta, luottotietoyhtiöiltä tai luottovakuutusyhtiöiltä luotto- ja tappioriskin arvioimista varten.

Luottokorttimaksu: Kuten aina luottokorttimaksuissa, tarkistamme luottokortin tiedot.

PayPal: PayPal-palvelun toimittaa PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Kun verkkokaupastamme tilattaessa valitaan maksuvaihtoehdoksi PayPal, valitsijasta välitetään automatisoidut tiedot PayPalille. Tämän maksuvaihtoehdon valitessaan rekisteröity hyväksyy maksun välittämiseen tarvittavan henkilötietojen siirron. PayPalille välitettyjä henkilötietoja ovat pääsääntöisesti etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, IP-osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero tai muut tiedot, joita maksun välittämiseen tarvitaan. Ostosopimuksen suorittamiseen tarvitaan myös sellaisia henkilötietoja, jotka liittyvät kyseiseen tilaukseen. Paypalia koskevat tietosuojatiedot löydät osoitteesta https://www.paypal.com/fi/legalhub/privacy-full (alkaen 25.5.2018).

Suoraveloitus: Kuten pankkimaksuissa yleensäkin, käytämme tilitietojasi, jotta voimme veloittaa asianomaisen summan tililtäsi.

14. Automaattisesti tehtävät yksittäispäätökset

Emme käytä puhtaasti automaattisia käsittelyprosesseja päätösten tekemiseen.

15. Internetsivujemme käyttäjien käyttäytymistä koskevien tietojen arviointia varten käytettävä teknologia (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 kohdan 1 alakohta a)

Internetsivuillamme käytetään teknologiaa, jonka tarkoitus on arvioida käyttäytymistäsi sivuillamme ja optimoida käyttökokemustasi. Näitä teknologioita ovat evästeet, kolmannen osapuolen verkkosivustojen linkit ja paikallinen tallennustila. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan selaimesta tietokoneeseen (paikalliseen kovalevyyn).

Teknologioita käytetään vain suostumuksestasi (EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen artikla 6 kohdan 1 alakohdan a mukaisesti). Näin voimme analysoida, miten käyttäjät käyttäytyvät internetsivuillamme, ja optimoida internetsivujemme sisällön käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Evästeiden avulla voimme lisäksi arvioida tietyn mainoksen vaikutusta ja siirtää sen sijaintia esimerkiksi käyttäjän kiinnostuksen mukaan.

Jos olet hyväksynyt evästeiden käytön, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi avaamalla evästeasetusten bannerin napsauttamalla TÄSTÄ ja valitsemalla haluamasi asetus.

Internetsivuilla olevien evästeiden ja työkalujen hallitsemiseen käytämme Google Tag Manageria:

internetsivuillamme käytetään kohdassa 14.1 mainittuja työkaluja ja palveluja. Käytön oikeudellinen perusta on suostumuksesi, jonka ilmoitat evästeasetusten bannerin kautta, joka tulee näkyviin, kun vierailet internetsivuillamme ensimmäisen kerran. Tarkemmat tiedot käytetyistä työkaluista ja palveluista löytyvät seuraavista kohdista.

Voit tietysti peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa joko poistamalla selaimellesi tallennetun opt-in-evästeen manuaalisesti tai käyttämällä siihen asianmukaista ohjelmistoa ja lataamalla sitten internetsivumme uudelleen tai napsauttamalla Muuta tietosuoja-asetuksia -painiketta.

16. Käytetyt työkalut

17. Linkit muihin palveluntarjoajiin

Verkkosivustomme sisältää myös – selvästi tunnistettavia – linkkejä muiden yritysten verkkosivuille. Kun linkit johtavat muiden palveluntarjoajien sivuille, emme pysty vaikuttamaan kyseisten sivujen sisältöihin. Siksi emme voi vastata näiden sivujen sisällöistä. Näiden sivujen palveluntarjoaja tai operaattori on aina vastuussa näiden linkkien sisällöstä.

Linkitetyiltä sivustoilta on tarkastettu linkitettäessä, etteivät ne ole lainvastaisia tai loukkaa lakisääteisiä oikeuksia. Laitonta sisältöä ei linkitettäessä havaittu. Jatkuva linkitysten valvonta ei kuitenkaan ole mahdollista ilman konkreettisia todisteita oikeuksien rikkomisesta. Saadessamme tiedon tällaisten linkkien mahdollisesta lainvastaisuudesta, poistamme ne välittömästi.

18. Verkkosisällöt ja lapset

Alle 16-vuotiaat eivät saa lähettää meille omia henkilötietojaan tai suostumustaan ilman holhoojan lupaa. Kehotamme vanhempia ja holhoojia osallistumaan lasten verkkotoimintoihin ja verkossa oleviin kiinnostuksen kohteisiin.

19. Sosiaalisen median linkit

Internetsivuillamme on linkkejä Metan, Facebookin, YouTuben, LinkedInin, X:n ja Instagramin sosiaalisen median palveluihin. Linkit sosiaalisen median verkkosivustoille tunnistaa yrityksen logosta. Näitä linkkejä seuraamalla voit tutustua uvex groupin yritystileihin sosiaalisen median palveluissa. Kun napsautat sosiaalisen median palvelun linkkiä, muodostat yhteyden tämän sosiaalisen median palveluntarjoajan palvelimeen. Sosiaalisen median palvelimelle välitetään tieto siitä, että olet vieraillut internetsivuillamme. Lisäksi sosiaalisen median palveluntarjoajalle välitetään myös muita tietoja, joita ovat esimerkiksi:

 • Sen internetsivun osoite, jossa napsautettu linkki sijaitsee
 • Internetsivujen vierailun tai linkin napsautuksen päiväys ja kellonaika
 • Tietoja käytetystä selaimesta ja käytetystä käyttöjärjestelmästä
 • IP-osoite.

Jos olet kirjautuneena sisään sosiaalisen median palveluun linkin napsauttamishetkellä, sosiaalisen median palveluntarjoaja saattaa pystyä määrittämään luovutetuista tiedoista käyttäjätunnuksesi ja mahdollisesti myös oikean nimesi ja yhdistämään nämä tiedot henkilökohtaiseen sosiaalisen median tiliisi. Voit estää henkilökohtaisen tilisi määrittämisen mahdollisuuden kirjautumalla ulos käyttäjätililtäsi ennen linkin napsauttamista.

Sosiaalisen median palveluntarjoajien palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa ja muissa maissa, jotka sijaitsevat Euroopan unionin ulkopuolella. Näin ollen tietoja voidaan luovuttaa myös sellaisille sosiaalisen median palveluntarjoajille, jotka sijaitsevat Euroopan unionin ulkopuolella. Huomaathan, että näissä maissa sijaitsevia yrityksiä koskee tietosuoja-asetus, joka ei suojaa henkilötietoja samalla tavalla, kuin Euroopan unionin jäsenmaissa sijaitsevia yrityksiä koskeva yleinen tietosuoja-asetus.

Huomaathan, että emme voi vaikuttaa millään tavalla siihen, kuinka laajasti, millä tavoin ja mihin tarkoitukseen tietojen käsittelyä tapahtuu sosiaalisen median palveluissa. Lisätietoja tietojesi käsittelemisestä niissä sosiaalisen median palveluissa, joiden linkit löytyvät internetsivuiltamme, on saatavana sosiaalisen median palveluntarjoajien tietosuojakäytännöissä.

20. Tietosuojaseloste / sosiaalisen median tietosuojaa koskevia ohjeita

Uvex group on edustettuna sosiaalisessa mediassa, ensisijaisesti Facebookissa, Instagramissa, YouTubessa, Xingissä, Pinterestissä ja LinkedInissä. Siltä osin kuin pystymme vaikuttamaan tietojesi käsittelyyn, varmistamme, että voimassa olevia tietosuojamääräyksiä noudatetaan.

Seuraavassa on tärkeimmät tiedot tietosuojasta eri sosiaalisen median kanavissa.

20.1 Rekisterinpitäjien nimet ja osoitteet

Yrityksen sivuista sosiaalisen median kanavissa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden tietosuojalainsäädännöllisten määräysten tarkoittamassa mielessä vastaa uvex groupin lisäksi

 • Facebook:

      Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland 

 • Instagram:

      Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

 • YouTube:

      Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

 • Xing:

      New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany

 • Pinterest:

      Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

 • LinkedIn:

      LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Näitä alustoja ja niiden toimintoja käytät omalla vastuullasi. Tämä koskee erityisesti interaktiivisten toimintojen (kuten kommentointien, jakamisten, arviointien) käyttöä.

Huomaathan, että samalla tietojasi voidaan käsitellä Euroopan unionin alueen ulkopuolella. Kaikkien palveluntarjoajien kanssa on solmittu tarvittavat tietosuojaoikeudelliset sopimukset.

20.2 Tarkoitus ja oikeusperusta

Ylläpidämme itse fanisivustoja, jotta voimme kommunikoida kävijöiden kanssa ja samalla tiedottaa omista valikoimistamme.

Lisäksi keräämme tietoja tilastotarkoituksissa voidaksemme kehittää ja optimoida sisältöjä sekä tehdäksemme tarjonnastamme kiinnostavampaa. Tähän tarvittavat tiedot (esim. sivun avausten kokonaismäärä, sivuaktiivisuus ja kävijöiden toimittamat tiedot, vuorovaikutus) yhteisöpalvelut valmistelevat ja toimittavat käyttöömme. Niiden kokoamiseen ja esittämiseen emme voi vaikuttaa.

Sosiaalisten medioiden palveluntarjoajien lisäksi myös uvex group käyttää henkilötietojasi markkinointitutkimus- ja mainostustarkoituksiin. Näin on mahdollista, että esim. käyttökäyttäytymisen ja näin ilmi tulevien kiinnostuksen kohteiden perusteella luodaan käyttäjäprofiileja. Näin voidaan muun muassa yhdistää sinuun kiinnostuksiasi vastaavia mainoksia alustojen sisä- ja ulkopuolella. Tätä tarkoitusta varten tietokoneellesi tallennetaan yleensä evästeitä. Tästä riippumatta käyttäjäprofiileihisi voidaan tallentaa myös tietoja, joita ei kerätä suoraan päätelaitteiltasi. Tiedot tallennetaan ja analysoidaan eri laitteista, mikä koskee erityisesti, mutta ei ainoastaan, tapausta, jossa olet rekisteröitynyt jäseneksi ja olet kirjautuneena sisään asianomaisille alustoille.

Tämän lisäksi me emme kerää mitään henkilötietoja.

Henkilötietojesi käsittely uvex groupin toimesta perustuu sen tehokkaaseen tiedottamiseen ja viestintään liittyvään oikeutettuun etuun tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaisesti.

Jos sinulta pyydetään suostumusta tietojen käsittelyyn, toisin sanoen jos vahvistat hyväksyväsi tietojen käsittelyn painamalla painiketta tai vastaavaa (opt in), käsittelyn oikeusperustan muodostaa tietosuoja-asetuksen artikla 6 kohta 1 alakohta a.

20.3 Oikeutesi/vastustusmahdollisuutesi

Jos olet yhteisöpalvelun jäsen etkä halua, että palvelu kerää tietoja käynneistäsi sivustollamme ja yhdistää niitä kyseisen palvelun tallentamiin jäsentietoihin, sinun on

 • ennen fanisivulla käyntiä kirjauduttava ulos palvelusta
 • poistettava laitteellasi olevat evästeet ja
 • suljettava selain ja käynnistettävä se uudelleen.

Kun kirjaudut palveluun uudelleen sisään, olet edelleen tunnistettavissa tiettynä käyttäjänä.

Tarkempia tietoja tietojen käsittelystä ja käsittelyn vastustamisoikeuksista (opt out) saat seuraavista linkeistä:

 • Facebook:

Tietosuojaseloste: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ja http://www.youronlinechoices.com/fi/

 • Instagram:

Tietosuojaseloste: https://help.instagram.com/519522125107875
Opt out: https://thenai.org/opt-out ja http://www.youronlinechoices.com/fi

 • YouTube:

Tietosuojaseloste: https://policies.google.com/privacy
Opt out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ja http://www.youronlinechoices.com/fi/

 • Xing:

Tietosuojaseloste: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Opt out: http://www.youronlinechoices.com/fi/

 • Pinterest:

Tietosuojaseloste: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Opt out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Tietosuojaseloste: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy ja http://www.youronlinechoices.com/fi/

Kaikkiaan sinulla on seuraavat oikeudet omien henkilötietojesi käsittelyssä:

oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus oikaista tietoja, oikeus poistaa tietoja, oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä, oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, oikeus siirtää tietoja sekä oikeus valittaa henkilötietojen lainvastaisesta käsittelystä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Koska uvex groupilla ei kuitenkaan ole täyttä pääsyä henkilötietoihisi, sinun on oikeuksiasi käyttääksesi otettava suoraan yhteyttä sosiaalisen median palveluntarjoajaan, jolla on pääsy henkilötietoihisi ja joka voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ja antaa tietoja.

Jos tarvitset tässä apua, yritämme luonnollisesti olla avuksi. Ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme, jonka yhteystiedot on annettu edellä.

Jos haluat julkaista kuvia, tekstiä, kaavioita, videoita, musiikkia jne. sivuillamme, sinun on oltava tietoinen siitä, että tämä antaa mahdollisesti kaikki oikeudet yhteisöpalvelulle, mistä sinulle voi olla oikeudellisia seuraamuksia tapauksissa, joissa sinulla itselläsi ei ole näihin tekijänoikeuksia tai et ole oikeuksien omistaja.