Produksjonssteder

Når kundene våre bestemmer seg for et produkt fra merkevaren uvex, forventer de kvalitetsstempelet made in uvex. For uvex safety betyr løftet «made in uvex» at vi hovedsakelig produserer på egne produksjonsteder i Tyskland eller et annet sted i Europa. Det betyr at vi har kontroll over hele verdiskapningskjeden, fra det første produktutkastet og den innledende utviklingen til produksjon og endelig salg.

Her er noen av uvex safety-produksjonsstedene og deres aktuelle bærekraftsprosjekter:

 

Cagi, Italia

 • PUR Waste Offensive – prosjekt for resirkulering og besparelse av polyuretanavfall
 • Utskillelse av lageret tilet eget sted og dermed utvidelse av produksjonsflaten
 • Installering av en ny produksjonsmaskin

Lüneburg, Tyskland

 • Innføring DIN EN ISO 14001
 • Avfallsbehandling
 • Installering av en ny robotcelle for å belegge hansker
 • Omstilling av sjokktørker til gassdrift

Fürth, Tyskland

 • Bygging av et nytt resirkuleringssenter som forberedelse til innføringen av DIN EN ISO 14001
 • Utskiftning av belysningen i sluttmonteringen
 • Installering av nyskapende flytpåføringsceller for å belegge brilleglass

Ellefeld, Tyskland

 • Anskaffelse av en cutter for å skjære stoffdeler for sying
Deler Skriv ut