När det gäller skyddsglasögon finns det ingen enskild perfekt lösning. Beroende på arbetsuppgiften är det flera egenskaper som spelar in: Du behöver rätt glasögonmodell, passande linsmaterial liksom matchande linstoning och beläggning. Här följer en översikt över vanliga användningsområden tillsammans med våra rekommendationer – och om du vill gräva djupare i färgtoning rekommenderar vi vår interaktiva hjälp med linstoning.

 

Mekaniska risker

ArbetsförhållandenGlasögonmodelllinsmateriallinstoninglinsbeläggning
ljus och precisionsteknikskyddsglasögonPCofärgadeuvex supravision AR (anti-reflex)
uvex supravision excellence
Montering, underhållskyddsglasögonPCofärgadeuvex supravision excellence
Slipning, vinkelslipning skyddsglasögon skyddsglasögon med tättslutande skyddPCofärgadeuvex supravision excellence
uvex supravision extreme
Vridning, fräsningskyddsglasögonPCofärgadeuvex supravision excellence
Dammiga miljöerskyddsglasögon med tättslutande skyddPCofärgadeuvex supravision excellence
uvex supravision extreme
Gjuterirengöringskyddsglasögon med tättslutande skyddPCofärgadeuvex supravision excellence
uvex supravision extreme
Skogsbruk och jordbrukskyddsglasögonPC

ofärgade
gula
grå 23 %

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Kemiska risker

ArbetsförhållandenGlasögonmodelllinsmateriallinstoninglinsbeläggning
Laboratoriumskyddsglasögon Korgglasögon, skyddsglasögon med tättslutande skyddPC
CA
ofärgadeuvex supravision sapphire
uvex supravision excellence
Arbete med syror och galvanisk mediaKorgglasögon, skyddsglasögon med tättslutande skyddPC
CA
ofärgadeuvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Optiska risker

ArbetsförhållandenGlasögonmodelllinsmateriallinstoninglinsbeläggning
Punktsvetsning
Lödning
Gasskärning
Gassvetsning, lödsvetsning
Svetsassistent
Gjuterier
Ugnar
skyddsglasögon skyddsglasögon med tättslutande skyddPCsvetsningsskydduvex infradur
uvex infradur plus
Utomhus – bländningsfilterskyddsglasögonPCgrå
brun
silverspegel
uvex supravision excellence
uvex supravision extreme
Sjöfart/maritim skyddsglasögonPCvariomatic
polavision
uvex supravision variomatic 
uvex polavision
Starkt ljus, bländningskyddsglasögonPCCBR 65
silverspegel 53 %
uvex supravision excellence
uvex supravision extreme
Blandad belysningskyddsglasögonPCofärgadeuvex supravision AR (anti-reflex)

Andra risker

ArbetsförhållandenGlasögonmodelllinsmateriallinstoninglinsbeläggning
Sterila arbetsförhållandenskyddsglasögon
korgglasögon
PCofärgadeuvex supravision CR
Olja och gasskyddsglasögon korgglasögon skyddsglasögon med tättslutande skyddPCofärgadeuvex supravision plus
Besökare på anläggningen skyddsglasögon
korgglasögon
PCofärgadeuvex supravision excellence
uvex supravision sapphire
utan beläggning