Juridisk information

Utgivare

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
Würzburger Str. 181 - 189
90766 Fürth TYSKLAND

Tel +49 (0)911/97 36 - 0
Fax +49 (0)911/97 36 - 1760
E-postadress: safety@uvex.de

Registrerat kontor: Fürth
District Court (Amtsgericht) Fürth, HRB399
Momsreg.nr. DE 132 756 048

Ledning:
Stefan Brück (CEO)
Martin Leusmann

Juridisk information

Vi på uvex tackar dig för ditt besök på vår webbplats och ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla vissa personuppgifter. Du behöver inte svara på sådana frågor.

Alla personuppgifter som uvex inhämtar på den här webbplatsen sparas, bearbetas och, om tillämpligt, vidarebefordras till uvex group enbart för individuell support och för att skicka produktinformation och serviceerbjudanden. uvex garanterar att dina uppgifter handläggs med sekretess i enlighet med gällande dataskyddsförordningar.

Upphovsrätt

Med ensamrätt. Allt innehåll i form av text, bild, grafik, ljud, animationer och video, samt begäran om sådant material på uvex webbplatser skyddas av upphovsrättslagen och annat rättsligt skydd. Innehållet på dessa webbplatser får inte kopieras, distribueras eller modifieras för kommersiella ändamål utan tillstånd.

Varumärken

Alla varumärken som finns på uvex webbplatser är rättsligt skyddade, såvida inget annat sägs. Detta gäller i synnerhet uvex varumärken, produktnamn, företagslogotyper och emblem.

Ansvarsskyldighet/garanti

Den här webbplatsen har sammanställts med största möjliga omsorg. Men uvex kan endast garantera att informationen är korrekt och tillförlitlig med följande bestämmelser:

  1. Enligt paragraf 2 ansvarar vi inte – oavsett juridisk grund – för ej fullgjorda åtaganden på grund av ringa oaktsamhet från vår sida, eller från våra juridiska ombud eller ställföreträdande agenter. I händelse av ej fullgjorda väsentliga åtaganden på grund av ringa oaktsamhet begränsas vår ansvarsskyldighet till skador som normalt kan förutses.
  2. Ovan nämnda undantag och begränsningar av ansvarsskyldighet gäller inte i händelse av kroppsskada, försämrad hälsa, dödsfall eller om strikt ansvarsskyldighet föreligger.

Inga behörigheter

uvex syfte är att skapa en innovativ och informativ företagswebbplats. Vi hoppas att du tycker om att använda vår webbplats. Webbplatsen överlåter ingen behörighet för användning av uvex eller tredje parts immateriella rättighet.

Avfallshantering

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH använder avfallssystemet Interseroh. Vårt tillverkningsnummer är 138332.

Internetbyrå

Plan.Net Pulse GmbH
www.plan-net.com

Utveckling

netlogix Web Solutions
websolutions.netlogix.de