EU-overensstemmelseserklæring

Kære gæst
Fra den 21. april 2018 vil EU-overensstemmelseserklæring for produkter i henhold til art. 15, dvs. bilag II, paragraf 1.4 sætning 1 lit. l) til forordning (EU) 2016/425 blive gjort tilgængelige på dette sted. Du kan søge efter og downloade erklæringerne direkte uden yderligere registrering. Hvis du skulle få brug for EU-overensstemmelseserklæringen inden ovennævnte dato, bedes du henvende dig til din eksisterende kontaktperson.

Del Klik
uvex
SAFETY