EU-samsvarserklæringer

Kjære besøkende.
Vær oppmerksom på EU-samsvarserklæringene gjeldende fra den 21. april 2018 for produkter i henhold til art. 15, i.e. Annex II, paragraf 1.4, setning 1, bokstav l) til reguleringen (EU) 2016/425, vil bli gjort tilgjengelig ved denne plasseringen. Du vil kunne søke etter og laste ned erklæringer direkte uten noen videre registrering. I tilfelle du trenger EU-samsvarserklæringene før ovennevnte dato, kan du ta kontakt med din eksisterende kontakt.

Deler Skriv ut
uvex
SAFETY