EU-försäkran om överensstämmelse

Bästa besökare
Från och med 21 april 2018 görs EU-försäkran om överensstämmelse för produkter enligt artikel 15 dvs. Bilaga II, paragraf 1.4 mening 1 l) till förordningen (EU) 2016/425 tillgänglig på den här platsen. Du kan söka efter och ladda ned försäkringarna direkt utan ytterligare registrering. Ifall du skulle behöva EU-försäkran om överensstämmelse före ovan nämnda datum bör du kontakta din befintliga kontaktpunkt.

Dela Skriv ut
uvex
SAFETY