Standarder og direktiver

Selvfølgelig opfylder vores produkter alle de nødvendige standarder, men ikke kun det – vi kræver altid lidt mere af vores produkter. Det er garanti for den ekstra sikkerhed, som vores kunder med rette forventer af os.

DIN EN 352 – Høreværn, generelle krav

Standarden DIN EN 352 regulerer generelle krav til høreværn som en del af beskyttende arbejdstøj.

Udvælgelse af passende høreværn i henhold til DIN EN 352 afhænger af de specifikke arbejdsvilkår og den type støj, der er på arbejdspladsen. Krav til høreværn er reguleret i overensstemmelse hermed og opdeles i følgende typer:

 • Ørepropper
 • Øreklokker
 • Høreværnshjelme
 • Støjbeskyttelsesdragter

Ud over de generelle krav i henhold til DIN EN 352 reguleres produktspecifikke egenskaber og krav i følgende særlige standarder.

I overensstemmelse med DIN EN 352 skal alle høreværn mærkes med:

 • fabrikantens navn eller varemærke og modelnavn
 • EN-nummer
 • Vejledning til isætning, anvendelse og brug (efter behov)
 • Nominel størrelse
 • CE-mærkning
 • Indikation af genanvendelighed eller til engangsbrug (relevant for ørepropper)
 • Mærke for venstre eller højre (til ørepropper)

DIN EN 352-1 – Øreklokker

Øreklokker i overensstemmelse med standarden DIN EN 352-1 defineres som høreværn, der omgiver brugerens ører med en funktionel kapsel. Da det ofte er ønskeligt at tage høreværn af og på i områder med variabel udsættelse for støj, anbefales øreklokker til sådanne miljøer.

De forskellige afsnit i standarden DIN EN 352-1 om krav til høreværn regulerer også:

 • Krav til høreværn, der er fastgjort til industrielle sikkerhedshjelme (del 3)
 • Sikkerhedskrav og tests af niveauafhængige øreklokker (del 4)
 • Sikkerhedskrav og tests af høreværn med aktiv støjkompensation (del 5)
 • Sikkerhedskrav og tests af øreklokker med kommunikationsenheder (del 6)

DIN EN 352-2 – Ørepropper

DIN EN 352-2 definerer ørepropper som alle høreværn, der bæres direkte i ørekanalen eller ørehulen.

I henhold til bestemmelserne anbefales brug af ørepropper:

 • Til kontinuerlig støj (lavere frekvenser)
 • Når øreklokker har en tendens til at forårsage kraftig sveddannelse
 • Når man også bærer sikkerhedsbriller
 • Når man bruger andet beskyttelsesudstyr, såsom hovedværn, åndedrætsværn, ansigtsbeskyttelse
 • Sammen med øreklokker i korte perioder med ekstrem støj

Mens de generelle krav til ørepropper er reguleret i DIN EN 352-2, beskriver del 7 sikkerhedskravene og tests for niveauafhængige ørepropper.

DIN EN 352-3 – øreklokker monteret på industrielle sikkerhedshjelme

Standarden DIN EN 352-3 beskriver alle høreværn, der er direkte fastgjort til industrielle sikkerhedshjelme.

DIN EN 352-7 - Niveauafhængige ørepropper/høreapparater

Niveauafhængige ørepropper/høreapparater er konstrueret til at muliggøre bevarelse af vigtige lyde udefra, mens de dæmper støj, hvis lydniveauet er højt. De kan anvendes i omgivelser med afbrudt eller stødvis larm (impulslarm), hvor der samtidig skal høres akustiske advarselssignaler. Denne norm vedrører niveauafhængige ørepropper/høreapparater, der er udstyret med en elektronisk kontaktkreds til regeneration af lyd.

Mærkning af signaldetektering

I en beregningsmetode udført af institutionen for lovbestemt ulykkesforsikring og forebyggelse kan høreværn kategoriseres som særligt egnet til specifikke anvendelsesområder.

Disse kommentarer er defineret som følger:

Arbejdssikkerhedsdirektiv om støj og vibrationer

Del Klik
uvex
SAFETY