Standarder og direktiver

Produktene våre oppfyller selvsagt alle nødvendige standarder, og ikke bare det – vi krever alltid litt mer fra produktene våre. Dette gir den ekstra sikkerheten som kundene våre forventer av oss.

DIN EN 352 – Generelle krav for hørselsvern

Standarden DIN EN 352 regulerer generelle krav for hørselvern som en del av det beskyttende arbeidstøyet.

Valg av egnet hørselvern i samsvar med DIN EN 352 avhenger av bestemte driftsforhold og typen støy som oppstår på arbeidsplassen. Krav for hørselvern blir regulert etter dette og klassifisert som følgende typer:

 • ørepropper
 • øreklokker
 • vernehjelmer med hørselvern
 • støyverndrakter

I tillegg til generelle krav i samsvar med DIN EN 352, blir produktspesifikke funksjoner og krav regulert i følgende spesialstandarder.

I samsvar med DIN EN 352 må alle hørselsvern merkes med:

 • produsentens navn eller varemerke og modellnavn
 • EN-nummer
 • instruksjoner for innsetting, bruksområder og generell bruk (etter behov)
 • nominell størrelse
 • CE-merking
 • indikasjon for gjenbruk eller engangsbruk (relevant for ørepropper)
 • merking for venstre og høyre øre (for otoplastikk)

DIN EN 352-1 – øreklokker

Øreklokker i samsvar med standarden DIN EN 352-1 er definert som hørselsvern som omgir hvert av brukerens eksterne øre med en funksjonell kapsel. Siden det ofte er ønskelig å sette på og ta av hørselsvern ofte i områder med variabel lydeksponering, blir øreklokker anbefalt for slike miljøer.

De ulike delene av standarden DIN EN 352-1 om krav til øreklokker regulerer også:

 • krav til øreklokker festet til industrivernehjelmer (del 3)
 • krav til sikkerhet og tester på nivåavhengige øreklokker (del 4)
 • krav til sikkerhet og tester på øreklokker med aktiv støykompensasjon (del 5)
 • krav til sikkerhet og tester på øreklokker med kommunikasjonsenheter (del 6)

DIN EN 352-2 – ørepropper

DIN EN 352-2 definerer ørepropper som alle hørselsvern som brukes direkte i ørekanalen eller hulrommet i øret.

I henhold til forskriftene anbefales bruk av ørepropper:

 • ved kontinuerlig støy (lavere frekvenser)
 • når øreklokker har en tendens til å forårsake kraftig svette
 • når også vernebriller brukes
 • når også annet verneutstyr brukes, for eksempel hodebeskyttelse, åndedrettsvern eller ansiktsvern
 • sammen med øreklokker i korte perioder med ekstrem støy

De generelle kravene for ørepropper er regulert i DIN EN 352-2, og del 7 beskriver sikkerhetskravene og tester for ørepropper som baserer seg på nivå.

DIN EN 352-3 – øreklokker festet til industrivernehjelmer

Standard DIN EN 352-3 beskriver alle øreklokker som er festet direkte på industrivernehjelmer.

DIN EN 352-7 – Nivåavhengige øreplugger/otoplastikker

Nivåavhengige øreplugger/otoplastikker er konstruert for å slippe gjennom viktige utvendige lyder samtidig som de gir lydisolering ved høye nivåer. De kan brukes i omgivelser med avbrutt eller støtvis støy (impulsstøy) hvor utvendige akustiske varselsignaler må høres samtidig. Denne standarden omhandler de ørepluggene/otoplastikkene som er utstyrt med en elektronisk krets for lydregenerering.

Merking for signalgjenkjenning

I en beregningsmetode utført av institusjonen for lovpålagt forsikring og forebygging av ulykker, kan hørselvernprodukter kategoriseres som spesielt egnet til bestemte bruksområder.

Disse kommentarene er definert som følger:

Yrkesrettet sikkerhet-direktiv om støy og vibrasjon

Deler Skriv ut
uvex
SAFETY