Standarder och direktiv

Naturligtvis uppfyller våra produkter alla nödvändiga standarder, och inte bara det – vi ställer alltid lite högre krav på våra produkter. Detta säkerställer den extra säkerhet som våra kunder förväntar sig av oss.

DIN EN 352 – Hörselskydd, allmänna krav

Standarden DIN EN 352 reglerar allmänna krav på hörselskydd som en del av skyddskläder.

Ett urval av lämpliga hörselskydd i enlighet med DIN EN 352 beror på de specifika arbetsförhållanden och vilken typ av buller som uppstår på arbetsplatsen. Krav på hörselskydd regleras i enlighet och delas in i följande typer:

 • öronproppar
 • hörselkåpor
 • hörselskyddshjälmar
 • ljuddämpande overaller

Utöver de allmänna kraven i enlighet med DIN EN 352 regleras produktspecifika egenskaper och krav i följande särskilda standarder.

I enlighet med DIN EN 352 måste alla hörselskydd märkas med:

 • tillverkarens namn eller varumärke och modellnamn
 • EN-nummer
 • anvisningar om hur du sätter in, tillämpar och använder produkten (efter behov)
 • nominell storlek
 • CE-märkning
 • indikering av återanvändbarhet eller engångsbruk (gäller öronproppar)
 • vänster eller höger märkning (för öronsnäckor)

DIN EN 352-1 – Hörselkåpor

Hörselkåpor i enlighet med standarden DIN EN 352-1 definieras som hörselskydd som omsluter användarens ytteröron med en funktionell kapsel. Eftersom det ofta är önskvärt att sätta på och ta av sig hörselskydd i områden med varierande bullerexponering rekommenderas hörselkåpor för sådana miljöer.

Dessutom reglerar de olika avsnitten i standarden DIN EN 352-1 för krav på hörselkåpor:

 • krav på hörselkåpor på industriella skyddshjälmar (del 3)
 • säkerhetskrav på och tester av nivåberoende hörselkåpor (del 4)
 • säkerhetskrav på och tester på hörselkåpor med aktiv bruskompensering (del 5)
 • säkerhetskrav och tester på hörselkåpor med kommunikationsenheter (del 6)

DIN EN 352-2 – Öronproppar

DIN EN 352-2 definierar öronproppar som alla hörselskydd som förs in direkt i hörselgången eller mellanörats hålrum.

Enligt föreskrifterna rekommenderas öronproppar:

 • för ihållande brus (lägre frekvenser)
 • när hörselkåpor orsakar kraftig svettning
 • vid samtidig användning med skyddsglasögon
 • vid användning av annan skyddsutrustning, till exempel huvudskydd, andningsskydd, ansiktsskydd
 • tillsammans med hörselkåpor vid extremt buller under kort tid

De allmänna kraven för öronproppar regleras i DIN EN 352-2, men del 7 beskriver säkerhetskrav och tester för nivåberoende öronproppar.

DIN EN 352-3 – Hörselkåpor på industriella skyddshjälmar

Standarden DIN EN 352-3 beskriver alla hörselkåpor som är direkt anslutna till industriella skyddshjälmar.

STN EN 352-7 – Zátkové chrániče sluchu s hladinovo závislým útlmom/otoplastické pomôcky

Nivåberoende hörselskydd öronproppar / otoplast är utformade för att släppa in viktigt externt ljud medan de arbetar som en barriär mot höga ljud. De kan användas för applikationer i miljöer med icke-kontinuerlig eller intermittent bullerexponering (impulsbrus) där andra akustiska varningssignaler måste vara hörbara. Denna standard gäller hörselskydd / öronproppar som är utrustade med en elektronisk krets för ljudregenerering.

Signaldetekteringsmärkning

I en beräkningsmetod som utförs av institutionen för lagstadgad olycksfallsförsäkring och prevention kan hörselskyddsprodukter kategoriseras som särskilt lämpade för specifika användningsområden.

Dessa kommentarer fastställs enligt följande:

Säkerhetsdirektivet om säkerhet på arbetsplatsen om buller och vibrationer

Dela Skriv ut
uvex
SAFETY