Certifikat

Vi får ofta våra produkter och deras komponenter testade av oberoende laboratorier och institut. För hudvänlighet. För att slippa farliga ämnen. Och mycket annat.

proDERM

Den utmärkta användarvänligheten hos många av våra skyddshandskar är dermatologiskt godkänd. Skyddshandskarna som tilldelades kvalitetsstämpeln blev kliniskt testade av proDERM institut för tillämpad dermatologisk forskning GmbH (Hamburg, Tyskland).

proDERM-studier: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11

Sedan 1994 står proDERM för professionalism och vetenskaplig expertis. Deras agerande inom fältet för dermatologisk forskning är både innovativt och vetenskapligt rigoröst. Det är dessa egenskaper i kombination med strikt testmetodik och höga minimikrav som gör kvalitetsstämpeln proDERM så värdefull.

proDERM tilldelar kvalitetsstämplar till tillverkare av högkvalitativa produkter som inte är rädda för krävande tester. Följande uvex skyddshandskar har fått proDERM:s kvalitetsstämpel ”dermatologiskt godkänd”.

  uvex phynomic foam
  uvex phynomic x-foam HV
  uvex phynomic allround
  uvex phynomic wet
  uvex phynomic wet plus
  uvex phynomic XG
  uvex phynomic pro
  uvex phynomic C3
  uvex phynomic ESD
  uvex phynomic C5
  uvex phynomic lite
  uvex phynomic lite w

  proDERM har undersökt hudens tålighet av handskyddsprodukter i olika och oberoende studier. Den irriterande potentialen hos produkterna undersöktes främst i ett lapptest med 32 försökspersoner i 3 x 24 h som bedömdes dermatologiskt. I ett efterföljande användningstest använde 20 försökspersoner testprodukterna i sina vardagliga yrkesliv, 8 timmar per dag i 2 veckor. Slutligen bedömdes motsvarande hudområden av en läkare.

  I båda studierna uppvisade produkterna hög hudtolerans, vilket från och med nu bekräftas av kvalitetsstämpeln proDERM.

  Klicka här för mer information om proDERM.

  uvex skyddshandskar som fick proDERM-certifikatet

  Dela Skriv ut
  uvex
  SAFETY