Standarder och direktiv

Naturligtvis uppfyller våra produkter alla nödvändiga standarder, och inte bara det – vi ställer alltid lite högre krav på våra produkter. Detta säkerställer den extra säkerhet som våra kunder förväntar sig av oss.

EN ISO 20345 – Personlig skyddsutrustning, skyddsskor

Standarden EN ISO 20345 definierar både grundläggande och ytterligare krav för skyddsskor för kommersiell användning. Skyddsskor i enlighet med EN ISO 20345 är avsedda att skydda användaren mot stötar, krossning, fallande eller rullande föremål, se till att användaren inte går in i vassa eller spetsiga föremål, skydda mot värme eller kyla och varma substanser.

Exempel på aspekter som behandlas i standarden är hantering av mekaniska risker, halkskydd, termiska risker och ergonomiska egenskaper. Ytterligare standarder för enskilda aktiviteter avser till exempel risker i samband med skor med elektrisk isolering och skor som skyddar mot kemikalier.

De grundläggande kraven som beskrivs i EN ISO 20345 innefattar:

  • höjden på överdel
  • hälen på stövlar
  • tåhättans minsta längd, tryck och stöttålighet
  • genomtränglighet av vattenånga och siffran för vattenånga på överdelen
  • yttersulans tjocklek och motståndskraft mot nötning

Skyddsskor är uppdelade i olika skyddsklasser utifrån kraven som uppfylls. Skyddsskorna i skyddsklass SB uppfyller minimikraven i enlighet med EN ISO 20345. Skyddsskor med ytterligare krav är indelade i skyddsklasserna S1 till S5 beroende på egenskaper

Märkning

Skosymboler för industriell användning

Grundläggande krav/ytterligare krav/kategorier, t.ex. för läderskorSkyddsskor
EN ISO 20345
yrkesskor
EN ISO 20347
Grundläggande krav för skor och stöttåliga tåhättorSB
200 Joule
OB
inget krav
Ytterligare krav:
Sluten bakdel
Antistatiska egenskaper
Energiabsorption i bakdel
Bränsleskydd
S1O1
(utan bränsleskydd)
Ytterligare krav: som ovan, samt vattengenomträngning och -absorptionS2O2
Ytterligare krav: som ovan, samt
Penetrationsskydd*
Anpassad yttersula
S3O3
Grundläggande krav/ytterligare krav/kategorier t.ex. för skor av PVC eller PU  
Grundläggande krav för skor och stöttålighet i tåhättorSB
200 Joule
OB
inget krav
Ytterligare krav:
Antistatiska egenskaper
Energiabsorption i bakdel
Bränsleskydd Penetrationsskydd*
Anpassad yttersula
S5O5
Valet av en viss sko beror på typen av risker på arbetsplatsen. Som med alla skor kan ytterligare krav föreligga (t.ex. när det gäller isolering mot värme och kyla, penetrationsskydd eller elektrisk resistans via elektrostatisk urladdning). Skorna märks sedan därefter. Testprinciperna för alla grundläggande och ytterligare krav anges i EN ISO 20344.

Ett av de tre följande kraven måste vara uppfyllda och märkta i skon:

EtikettTestade egenskaperTestförhållandenFriktionskoefficient
SRAHalkskydd på klinkers med natriumlaurylsulfat (SLS) Glider framåt på hälen
Glider framåt på en plan yta
Inte lägre än 0,28
Inte lägre än 0,32
SRB Halkskydd på stålgolv med glycerolGlider framåt på hälen
Glider framåt på en plan yta
Inte lägre än 0,13
Inte lägre än 0,18
SRC Halkskydd på klinkers med natriumlaurylsulfat och på stålgolv med glycerolInkluderar alla testvillkor under a och b.

Ytterligare krav för särskilda tillämpningar med motsvarande symboler

SymbolRisk som innefattasEN ISO 20345EN ISO 20347
SBS1S2S3S5OBO1O2O3
-Grundläggande
PPenetrationsskydd*
AAntistatiska skor
EEnergiabsorberande runt hälen
HIVärmeisolering
CIIsolering mot kyla
WRUVattentålig överdel
HROYttersulans värmetålighet (+300 °C/min)
WRHelt vattentät sko
MMellanfotsstöd
FOSkydd mot olja och bensin

 

=> Uppfyller det specifika kravet
=> Kravet kan uppfyllas men har inte fastställts

* Penetrationsskydd

Varning – Observera att skons penetrationsskydd har uppmätts i laboratoriet med en avkortad spik med en diameter på 4,5 mm och kraft på 1 100 N. Större kraft eller spikar med mindre diameter ökar risken för penetration. Under sådana omständigheter bör alternativa förebyggande åtgärder övervägas.
Två allmänna typer av inlägg med penetrationsskydd finns för närvarande för skyddsskor. Det här är metalltyperna och det där är av andra material än metall. Båda typerna uppfyller minimikraven för penetrationsskydd för standarden som skorna är märkta med, men båda har ytterligare fördelar eller nackdelar, inklusive följande:

Metall: Påverkas i mindre utsträckning av formen på det vassa föremålet/risken (dvs. diameter, geometri, skärpa), men på grund av begränsningar i skotillverkningen täcker den inte hela skons nedre del.

Metallfri: Kan vara lättare och mer flexibel och ge större täckning jämfört med metall, men penetrationsskyddet varierar mer på grund av formen på det vassa föremålet/risken (diameter, geometri, skärpa). Om du vill ha mer information om vilken typ av penetrationsskydd som ingår i skorna ska du kontakta tillverkaren eller leverantören som har uppgetts i dessa anvisningar.

Dela Skriv ut