Tekniker

Inget är viktigare än människors säkerhet i deras dagliga arbete! Det är därför vi på uvex ständigt utvecklar våra produkter utifrån banbrytande teknik. Målet: En kombination av skydd, komfort och lindring i varje produkt på bästa möjliga sätt.

Mycket funktionella filtermaterial

Den noggrant utvalda kombinationen av mycket funktionella filtermaterial i uvex silv-Air-sortimentet garanterar högsta möjliga nivå av skydd och underlättar andning med ansiktsmasken.

uvex filterteknik för fint damm

uvex filterteknik för fint damm garanterar att kravet på särskilt hög exponering för damm uppfylls (D – test för dolomitdamm). Därför har maskerna mycket lång livslängd och behåller värden för andningsmotstånd som överskrider genomsnittet även vid hög belastning.